Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2021 2022 2023 2024
5 384 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.01.2023

Drogie dzieci, ciernie i płatki. Zmierzacie ku przyszłości wielkich prześladowań. Sprawiedliwi wypiją z gorzkiego kielicha bólu, a bezbożni zajmą dumne miejsce. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. W wielkiej katastrofie statku, Moi wielbiciele będą chronieni. Bądźcie wierni Moim Wezwaniom. Macie wolność, ale nie pozwólcie, aby wasza wolność odsunęła was od Pana. Odwagi! Kiedy czujecie się opuszczeni, zawsze pamiętajcie, że jestem waszą Matką i zawsze będę z wami. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. W tej chwili sprawiam, że z Nieba spada na was niezwykły deszcz łask. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 385 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.01.2023

Drogie dzieci, kiedy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie do Jezusa. W Nim jest wasze zwycięstwo. Zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu będzie trwało mocno w wierze. Wiele prawd zostanie zlekceważonych i wszędzie będzie szerzyć się śmierć duchowa. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Módlcie się! Przyjmijcie przykazania Pana, abyście zostali zbawieni. Odwaga! Cokolwiek się stanie, nie opuszczajcie Kościoła Mojego Jezusa. Zawsze pamiętajcie: W Bogu nie ma półprawdy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 386 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.01.2023

Drogie dzieci, światła zgasną i w wielu miejscach świątynie pogrąża się w ciemności. Boleję nad tym, co was spotyka. Szukajcie Pana. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Znam każdego z was po imieniu i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do świętości. Nie zniechęcajcie się. Będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość stała się ślepa, a Moje biedne dzieci podążają w kierunku wielkiej duchowej otchłani. Podajcie mi swoje ręce, a ja was poprowadzę do mojego Syna Jezusa. Nawróćcie się i szukajcie Miłosierdzia mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Nie zapomnijcie: Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 387 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.01.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu waszych cierpień. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości pełnej wielkich prześladowań. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób możecie udźwignąć ciężar krzyża. Wielka wojna spowoduje ból i podziały w Domu Bożym, a wielu żarliwych w wierze wycofa się ze strachu. Odwagi! Nie pozwólcie, aby płomień wiary w was zgasł. Cokolwiek się stanie, ufajcie Jezusowi. Po bólu przyjdzie radość. Naprzód, bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 388 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.01.2023

Drogie dzieci, wieża Babel będzie wszędzie wzrastać z powodu złych pasterzy, a ci, którzy nie pozostaną wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła, będą chodzić w duchowej ciemności. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Proszę was, abyście byli wierni Mojemu Synowi Jezusowi. On jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Bóg się spieszy. To, co musicie zrobić, nie odkładajcie na jutro. Powróćcie. Mój Pan was kocha i czeka na was. Nie zapomnijcie: W waszych rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość do prawdy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 389 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.01.2023

Drogie dzieci, należycie do Pana i tylko za Nim powinniście podążać i jemu służyć. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary i miłości do prawdy. Nie zatrzymujcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie zazna ciężaru porażki. Przybyłam z Nieba, aby wezwać was do szczerej pokuty. Pojednajcie się z Bogiem, abyście byli wielcy w wierze. Macie wolność, ale nie pozwólcie, aby wasza wolność oddaliła was od Mojego Syna Jezusa. Szukajcie Pana, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Jestem waszą Matką i kocham was. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 390 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.01.2023

Drogie dzieci, odwagi! Zmierzacie w kierunku przyszłości pełnej chaosu w Domu Bożym. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Klucz z ręki do ręki, a ból będzie wielki dla wiernych. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Nie zapomnijcie: Właściciel Winnicy troszczy się o Swoją Winnicę, a Jego Lud nie zostanie porzucony. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 391 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.01.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do Mojego Syna Jezusa. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy będziecie w stanie zrozumieć Moją Obecność wśród was. Jesteście kochani przez Pana i On wiele od was oczekuje. Nie pozwólcie, aby zanieczyściło was bagno fałszywych doktryn. Jesteście z Pana i tylko za Nim musicie podążać i służyć. Zmierzacie w stronę przyszłości, w której prawda będzie obecna w niewielu miejscach. Wielka duchowa ślepota będzie się rozprzestrzeniać i wielu zostanie dotkniętych. Szukajcie Światła Boga. Pozostańcie wierni Kościołowi Mojego Jezusa, a zostaniecie ogłoszeni Błogosławionymi przez Ojca. Naprzód bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 392 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.01.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co się do was zbliża. Drzwi się otworzą, a wrogowie będą nacierać. Waszym orężem w obronie jest prawda. Dajcie z siebie wszystko, a zwyciężycie. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Odwagi! Nie jesteście sami. Jestem waszą Matką i będę z wami, nawet jeśli mnie nie widzicie. Oderwijcie się od świata i żyjcie twarzą zwróconą w stronę Raju, dla którego zostaliście stworzeni w wyjątkowy sposób. Bądźcie uczciwi w swoich czynach. Bóg zna wasze serca. Bądźcie uważni. Nadejdą trudne czasy i tylko ci, którzy kochają i bronią prawdy, pozostaną mocni w wierze. Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 393 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.01.2023

Drogie dzieci, wielki skarb zostanie zaniedbany i w wielu miejscach stół będzie pusty, a Moje biedne dzieci będą głodne. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co się do was zbliża. Nie oddalajcie się od prawdy. Nie zatrzymujcie się. Mój Pan potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i słuchajcie nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Szukajcie Jezusa. Jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Boskości. Powiedzcie wszystkim, że jest to prawda niepodlegająca negocjacjom. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Cokolwiek się stanie, nie oddalajcie się od Jezusa. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 394 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.01.2023

Drogie dzieci, Mój Jezus was kocha i wiele od was oczekuje. Nie pozwólcie, aby cokolwiek lub ktokolwiek odsunąło was od ścieżki, którą wam wskazałam. Nie zniechęcajcie się. Żyjecie w czasach wielkiej duchowej bitwy i Pan was potrzebuje. Planem wrogów jest odciągnięcie was od prawdy. Będą atakować Eucharystię, aby was zniechęcić i oddalić od prawdy. Bądźcie czujni. Mój Jezus jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Boskości. Nie pozwólcie się zwieść diabłu i zabrał tę nienegocjowalną prawdę z waszych serc. Cokolwiek się stanie, pozostańcie przy naukach prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 395 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.01.2023

Drogie dzieci, zachęcajcie się nawzajem i dawajcie świadectwo o Jezusie. Żyjecie w czasie boleści, a ja przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Posłuchajcie Mnie. Nie zniechęcajcie się w obliczu trudności. Zaufajcie Panu, a zwyciężycie. Szczerze żałujcie za swoje grzechy. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Podejdźcie do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa w Sakramencie Spowiedzi. Spowiedź i Eucharystia: Wielkie działanie wroga będzie skierowane przeciwko tym Sakramentom. Cierpię przez to, co was czeka. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Odwagi! Cokolwiek się stanie, nie zbaczajcie z drogi prawdy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 396 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Batatan, Bahia, przekazane 29.01.2023

Drogie dzieci, proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Zawsze pamiętajcie, że żadna ludzka siła nie zniszczy Planów Boga. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Znam wasze potrzeby i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Odwagi! Kiedy poczujecie pokusę, wołajcie do Jezusa, a On da wam siłę. Mój Pan was potrzebuje. Nie zatrzymujcie się. Ludzkość zmierza w kierunku wielkiej duchowej otchłani. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was bezpieczną drogą. Cierpię z powodu tego, co spotyka mężczyzn i kobiety wiary. Wielkie prześladowania dotkną Moich wielbicieli, ale Ja nie opuszczę Moich dzieci. Bądźcie łagodni i pokornego serca, albowiem tylko w ten sposób możecie zrozumieć zamiary Pana dla waszego życia. W tej chwili zsyłam na was niezwykły deszcz łask. Naprzód bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 397 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.01.2023

Drogie dzieci, zmierzacie w stronę bolesnej przyszłości. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą traktowani jak wrogowie. Nie zatrzymujcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Dodawajcie sobie otuchy i dawajcie świadectwo Moim Wezwaniom. Powiedzcie wszystkim, że oto nadszedł właściwy czas na wielki powrót do Pana. Nie stójcie z założonymi rękami. Dajcie z siebie wszystko, a zostaniecie sowicie wynagrodzeni. Szukajcie siły w modlitwie i w Eucharystii. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby was zaprowadzić do Tego, który jest waszą drogą, prawdą i życiem. Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Naprzód bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 398 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.02.2023

Drogie dzieci, oddalcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę Raju, do którego w szczególny sposób zostaliście stworzeni. Mój Pan kocha was i czeka na was z otwartymi ramionami. Odsuńcie się od grzechu, który oddala was od Boga i prowadzi do duchowej ślepoty. Szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Karmcie się cennym pokarmem Eucharystii, abyście byli silni. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i nadeszła chwila waszego wielkiego powrotu. Ludzkość wypije z kielicha goryczy cierpienia, ponieważ stworzenie jest cenione bardziej niż Stwórca. Nadchodzą dla was trudne czasy, ale nie wycofujcie się. Będę po waszej stronie. Nie zapominajcie: Wasze zwycięstwo jest w Panu. Pamiętajcie zawsze: W waszych Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość do prawdy. Odwagi! Będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 399 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.02.2023

Drogie dzieci, bez krzyża nie ma zwycięstwa. Ludzkość zmierza w kierunku wielkiej otchłani. Nawróćcie się szybko. Bóg was wzywa. Nie żyjcie z dala od Jego Łaski. Ludzie przeciwstawili się Stwórcy i postępują jak ślepi prowadzący ślepych. Otwórzcie serca na Światło Pana. Nawróćcie się na Jego Drogę, abyście doznali zbawienia. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy, w ten sposób będziecie w stanie zrozumieć Moje wezwania. Jesteście wolni, ale najlepszą rzeczą jest pełnić Wolę Pana. Nadejdzie dzień, kiedy wielu będzie żałować życia, które upłynęło bez Łaski Bożej, ale będzie późno. Żałujcie! Oto dogodny czas na wasz powrót. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 400 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.02.2023

Drogie dzieci, odwagi! Nie zniechęcajcie się. Mój Pan jest przy was, chociaż Go nie widzicie. Zaufajcie całkowicie Mocy Boga, a jutro będzie dla was lepsze. Ludzkość zubożała duchowo, ponieważ ludzie odwrócili się od modlitwy i prawd objawionych przez Mojego Jezusa i nauczanych przez prawdziwe Magisterium Jego Kościoła. Wielkie skarby zostaną zakopane, a Moje biedne dzieci będą płakać i lamentować. Módlcie się. Jesteście z Pana i tylko za Nim musicie podążać i jemu służyć. Naprzód! Będę się za was modlić do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 401 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.02.2023

Drogie dzieci, zawierzcie całkowicie w Mojego Syna Jezusa. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Jego obecność w Eucharystii jest wielkim darem, który wam ofiarowuje. Jesteście błogosławieni, albowiem przyjmujecie Go w Eucharystii w Jego Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Bądźcie obrońcami tej niezbywalnej prawdy. Wrogowie starają się was zmylić, ale bądźcie czujni: Ta obecność nie jest symboliczna, ale rzeczywista. Słuchajcie nauk prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa dotyczących Eucharystii. Czegokolwiek nauczają i sprzeciwia sie tym naukom, pochodzi od złego. Naprzód w obronie prawdy! Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość jest duchowo ślepa i potrzebuje Światła Boga. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Wolę Pana dla swojego życia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 402 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.02.2023

Drogie dzieci, radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w Niebie. Ci, którzy szukają Pana w tym życiu, otrzymają wielką nagrodę w Niebie. Nie zniechęcajcie się. Mój Jezus was kocha i zna was po imieniu. Bądźcie sprawiedliwi. We wszystkim naśladujcie Tego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Kiedy zdarzy wam się upaść, wzywajcie Jezusa. Szukajcie Go zawsze w Eucharystii, a zostaniecie ogłoszeni Błogosławionymi Ojca. Kocham was i zawsze będę z wami. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was drogą świętości. Odwagi! Kiedy wszystko wyda się stracone, Pan da wam zwycięstwo. Ludzkość wypije z gorzkiego kielicha bólu, ale ostatecznie Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Naprzód z radością! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 403 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.02.2023

Drogie dzieci, wysłuchajcie Mnie. Jesteście na świecie, ale należycie do Pana. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w modlitwie, w Ewangelii i Eucharystii. Odsuńcie się od wszystkiego, co oddala was od Pana i bądźcie wierni Moim Wezwaniom. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkiego cierpienia. Wrogowie będą działać, a mężczyźni i kobiety wiary będą nieść ciężki krzyż. Nie zniechęcajcie się. Jestem waszą Matką i zawsze będę przy was. Uciekajcie z miejsc, gdzie profanowana jest wasza godność jako Synów Bożych. Odejdźcie od świeckich spektakli i dajcie świadectwo Jezusowi swoim własnym życiem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 404 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.02.2023

Drogie dzieci, kocham was takimi, jakimi jesteście i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Posłuchajcie Mnie. Nie zniechęcajcie się. Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Kochajcie i brońcie prawdy. Żyjecie w czasach wielkiego duchowego zamętu i nadszedł moment waszego powrotu. Uciekajcie od grzechu i żyjcie zwróceni w kierunku Raju, dla którego zostaliście wyjątkowo stworzeni. Bóg się spieszy. To, co musicie zrobić, nie odkładajcie na jutro. Ludzkość zmierza w kierunku wielkiej duchowej otchłani. Tylko umiłowanie prawdy zbawi człowieka. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Odwagi! Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Doznacie wielkich prześladowań, ale nie wycofujcie się. Mój Jezus będzie z wami. Naprzód, bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 405 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.02.2023

Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby zgasł w was płomień wiary. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Zmierzacie ku przyszłości, w której mężczyźni i kobiety wiary będą uciszani. Wrogowie stworzą prawa, które uniemożliwią głoszenie prawdy. Dla wiernych będzie to czas bólu. Nie zniechęcajcie się. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Kościół Mojego Jezusa znów będzie taki, jakim Jezus powierzył go Piotrowi. Maluczkie stadko będzie wierne i chętne do poświęceń. Nie wyrzekną się wiary i przyczynią się do ostatecznego zwycięstwa prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa! Zegnijcie kolana w modlitwie. Szukajcie siły w Eucharystii i w Słowie Mojego Jezusa. Po wszystkich uciskach Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 406 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.02.2023

Drogie dzieci, zapraszam was do przeżywania Wielkiego Postu w Obecności Mojego Syna Jezusa. Podejdźcie do konfesjonału i szukajcie Jego Miłosierdzia. Wzmacniajcie się cennym pokarmem Eucharystii. Jeśli tak będziecie czynić, będziecie wielcy w wierze. Nie uchylajcie się od modlitwy. Tylko dzięki sile modlitwy będziecie w stanie znieść ciężar prób, które nadejdą. Odwróćcie się od świata i żyjcie zwróceni ku sprawom Nieba. Nie zniechęcajcie się w obliczu trudności. Wasza podróż w tym życiu jest pełna przeszkód, ale ja jestem waszą Matką i będę z wami. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do zwycięstwa. Nie martwcie się. Zaopiekuję się wami i wszystkimi, których kochacie. Odwagi! Mój Pan was kocha i czeka na was. Tego, co przygotował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy nigdy nie widziały. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 407 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.02.2023

Drogie dzieci, Bóg posłał Mnie do was, abym z tego miejsca wezwała Moje biedne dzieci do nawrócenia. Nie odrzucajcie Łaski, którą dał wam Pan poprzez Moją tu Obecność. Pokładajcie ufność i nadzieję w Panu. Szukajcie przede wszystkim rzeczy niebieskich. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Posłuchajcie Mnie. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Zegnijcie kolana w modlitwie. Mój Jezus was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Zwróćcie uwagę na znaki Boga. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 408 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.02.2023

Drogie dzieci, pozostańcie wierni Jezusowi. Nie pozwólcie, aby demon was oszukał i zniewolił. Odwróćcie się od ciemności grzechu i żyjcie wezwaniami, które Mój Pan zsyła wam za Moim pośrednictwem. Tych, którzy postępują jak Judasz, spotka taki sam koniec. Posłuchajcie Mnie. Nie przybyłam z Nieba, aby was zobowiązać, ponieważ macie wolność. Bądźcie cisi i pokornego serca, a będziecie wielcy w wierze. Żyjecie w czasach boleści. Nadal będziecie świadkami okropności na Ziemi, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, otrzymają wielką nagrodę w Niebie. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa. Niebo musi być waszym celem. Naprzód bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 409 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.03.2023

Drogie dzieci, odwróćcie się od grzechu i żyjcie zwróceni ku Panu. Pokutujcie i służcie Panu z radością. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości. Wielu przyjmie fałszywe nauki i w wielu miejscach zapanuje wielka pogarda dla Kościoła Mojego Jezusa. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób możecie udźwignąć ciężar krzyża, który nadchodzi. Naprzód w obronie prawdy! Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 410 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.03.2023

Drogie dzieci, znam każdego z was po imieniu i przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Nie lękajcie się. Ufajcie całkowicie Mocy Mojego Syna Jezusa, a wszystko dobrze się dla was skończy. Nie oddalajcie się od Światła Pana. Szukajcie Go zawsze w Eucharystii, a będziecie wielcy w wierze. Przyjdą dni, kiedy cenna żywność będzie obecna w niewielu miejscach. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was drogą dobra i świętości. Dalej bez lęku! Po całym bólu nadejdzie Zwycięstwo Boga i wszędzie zobaczycie Cuda Pana. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 411 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.03.2023

Drogie dzieci, szukajcie Pana. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie odrzucajcie Jego Światła. Przybyłam z Nieba, aby wezwać was do szczerego nawrócenia. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Moje Wezwania. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Nie pozwólcie, aby sprawy tego świata oddalały was od Pana. Nie zapomnijcie: We wszystkim na pierwszym miejscu Bóg. Przybyłam z Nieba, aby wskazać wam drogę do dobra i świętości. Bądźcie cisi i pokornego serca. Nadal będziecie świadkami okropności na Ziemi, ale zwyciężą ci, którzy pozostaną wierni do końca. Naprzód bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 412 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.03.2023

Drogie dzieci, jesteście z Pana i tylko za Nim musicie podążać i jemu służyć. Żyjcie zwróceni ku Panu, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Ludzkość stała się duchowo ślepa, ponieważ ludzie odwrócili się od Światła Boga. Zmierzacie ku przyszłości wielkich prób. Módlcie się. Tylko mocą modlitwy możecie utrzymać ciężar krzyża, który nadejdzie. Posłuchajcie Mnie. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Odwagi! Moi wielbiciele zostaną ochronieni w wielkim i ostatecznym ucisku. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 413 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.03.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby wam pomóc. Posłuchajcie Mnie. Proszę was, abyście byli wierni Mojemu Synowi Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Żyjecie w czasach wielkich udręk duchowych. Zmierzacie ku przyszłości, w której wszystko będzie wieżą Babel. Wielu straci prawdziwą wiarę, a ból będzie wielki dla sprawiedliwych. Zegnijcie kolana w modlitwie. Tylko ci, którzy się modlą, będą w stanie ponieść ciężar prób, które już są na ich drodze. Znam wasze potrzeby i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Naprzód bez lęku! Kto jest z Panem, zwycięży. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 414 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.03.2023

Drogie dzieci, zamieszanie rozszerzy się w łonie Kościoła, a ból będzie wielki dla sprawiedliwych. Fałszywe ideologie zostaną przyjęte i wiele osób konsekrowanych będzie chodzić jak ślepi prowadzący ślepych. Nadejdzie dzień, kiedy matka będzie szukać swojego dziecka, przejdzie obok niego, ale go nie rozpozna. Dym demona rozprzestrzeni się wszędzie. Módlcie się. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem i przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 415 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.03.2023

Drogie dzieci, odwagi! To bolesny czas dla wierzących mężczyzn i kobiet. Nie zatrzymujcie się. Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego świadectwa. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą prześladowani, ale wrogowie znajdą szerokie drzwi i wystąpią przeciwko prawdziwemu Kościołowi Mojego Jezusa. Módlcie się. Szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa iw Eucharystii. Bądźcie uważni. Cokolwiek się stanie, nie zbaczajcie ze ścieżki, którą wam wskazałam. Naprzód! Będę z wami, chociaż Mnie nie widzicie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 416 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.03.2023

Drogie dzieci, naśladujcie Józefa. Młody człowiek wielkiego serca i głębokiej duchowości; Józef żył, aby służyć, a jego czyny były wielkie w Oczach Boga. Pan go wybrał i zjednoczył nas w duchowej miłości, przygotowując nas do szlachetnej misji, którą mieliśmy otrzymać. Człowiek sprawiedliwy, który trzymał w sercu Skarby Boże i rozdzielał je w małych gestach na rzecz ubogich. Człowiek milczenia i modlitwy. Wypełniał swoją misję z wielką wiarą, a swoim przykładem życia przyciągał mężczyzn i kobiety, którzy byli oddaleni od Boga Zbawienia i Pokoju. Jezus podziwiał go, a Józef kochał go miłością nadprzyrodzoną. Proszę was, abyście słuchali Głosu Jezusa. Tak jak Józef, przechowujcie w swoich sercach Skarby Boga. Bądźcie łagodni i pokornego serca, bo tylko w ten sposób możecie dostać się do Nieba. Jestem waszą Matką i kocham was. Posłuchajcie Mnie. Chcę widzieć was szczęśliwymi już tu na ziemi, a później ze Mną w Niebie. Naprzód! Napełniajcie się Miłością Pana, a będziecie bogaci Jego Obecnością. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 417 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.03.2023

Drogie dzieci, wielki tłum będzie głodny i będzie poszukiwać Cennego Pokarmu, prawdziwego Chleba, który zstąpił z Nieba, ale będą prześladowani i odrzuceni. Wiedzcie, że chleb wroga jest tylko chlebem. Ciało, Krew, Duszę i Boskość można znaleźć tylko w Kościele Katolickim: Jedynym i prawdziwym Kościele Mojego Syna Jezusa. Oto niepodlegająca dyskusji prawda. Kochajcie i brońcie prawdy. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Odwagi! Zegnijcie kolana w modlitwie i szukajcie Pana, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 418 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.03.2023

Drogie dzieci, tylko dzięki sile modlitwy możecie pokonać przeszkody, które nadejdą. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Dodawajcie sobie otuchy i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Przyjmijcie Moje Wezwania, gdyż pragnę poprowadzić was do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Dym demona rozprzestrzeni się wszędzie, powodując duchową ciemność w wielu sercach. Ci, którzy pozostaną wierni Mojemu Jezusowi, zawsze będą mieli Jego Ochronę. Podejdźcie do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa. Nie odrzucajcie Łaski, którą daje wam Pan. Odwagi! Niebo będzie waszą nagrodą za całe dobro, jakie czynicie w tym życiu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 419 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.03.2023

Drogie dzieci, powiedzcie tak Wezwaniu Pana. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Ludzkość zmierza ku bolesnej przyszłości. Ludzie odrzucą Miłość Bożą i będą chodzić jak ślepi prowadzący ślepych. Módlcie się. W wielkim i ostatecznym ucisku aniołowie Pana przyjdą z pomocą sprawiedliwym. Nie lękajcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie dozna porażki. Uciekajcie od grzechu. Należycie do Pana i Jego powinniście naśladować i Jemu tylko służyć. Znam każdego z was po imieniu i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 420 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.03.2023

Drogie dzieci, odwagi! Nie wycofujcie się w obliczu prób, które nadejdą. Mój Pan będzie z wami. On otrze wasze łzy i da wam zwycięstwo. Nadal będziecie oglądać okropności na Ziemi, ale ci, którzy pozostaną wierni prawdziwej doktrynie, zostaną zbawieni. Uciekajcie od nowości i pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Jestem waszą Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Znam wasze potrzeby i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Nie zniechęcajcie się. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 421 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.03.2023

Drogie dzieci, szukajcie Pana. On was wzywa, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość wypije z gorzkiego kielicha cierpienia i tylko ci, którzy się modlą, uniosą ciężar krzyża. Z głębi nadejdzie wielki ból dla ludzkości. Oto nadeszły przepowiedziane przeze mnie czasy. Odwagi! W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość do prawdy. Ludzkość zmierza w kierunku otchłani samozagłady, którą człowiek przygotował własnymi rękami. Pokutujcie i zwróćcie się do Tego, który was kocha i przebacza. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 422 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.04.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Proszę was wszystkich, abyście byli Chrystusowi. Swoimi przykładami i słowami dawajcie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Ludzkość chodzi duchowo ślepa, ponieważ ludzie oddalili się od Stwórcy. Oto dogodny czas na wasz powrót. Nie stójcie z założonymi rekami. Postarajcie się i służcie Panu z miłością i wiernością. Nie oddalajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście z dala od modlitwy, stajecie się celem wroga Boga. Nadejdą trudne czasy dla mężczyzn i kobiet wiary. Szukajcie sił w szczerej modlitwie i w Eucharystii. Kto pozostanie wierny do końca, ten będzie zbawiony. Nie zapomnijcie: Chcę widzieć was szczęśliwych już tu na ziemi, a później ze Mną w Niebie. Naprzód drogą dobra i świętości! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 423 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.04.2023

Drogie dzieci, odwagi! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. W krzyżu znajdziecie drzwi do szczęśliwej wieczności! Ci, którzy żyją dla świata, uciekają przed krzyżem, ale ci, których celem jest Niebo, przyjmują krzyż z radością. Posłuchajcie Mnie. Nadal będziecie doświadczać długich lat ciężkich prób, ale Mój Pan będzie z wami. Szukajcie sił w modlitwie iw Eucharystii. Przyjdą czasy, kiedy wielu będzie głodnych, a ból będzie wielki dla wiernych. Kochajcie was i brońcie prawdy. Kiedy wszystko wyda się stracone, przyjdzie do was Zwycięstwo Boga. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 424 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.04.2023

Drogie dzieci, powróćcie do Mojego Jezusa. On was kocha i wybacza. Pokutujcie. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Oddał się za wasze zbawienie i zawsze będzie działał z Miłosierdziem, jeśli pojednacie się z Nim przez Sakrament Spowiedzi. Odwróćcie się od tego, co przemija i szukajcie rzeczy Niebieskich. Nie bądźcie jak Piłat, który w obawie przed utratą tego, co przemija, umył ręce przed tłumem i wydał Jezusa. Gdzie jest szczera pokuta, Mój Jezus zawsze przebacza i błogosławi wielkimi łaskami. Spójrzcie na krzyż i szukajcie Tego, który pierwszy was umiłował. Nie bądźcie niewdzięczni. Dajcie świadectwo własnym życiem, że należycie do Pana. Ludzkość stała się ślepa, ponieważ ludzie odwrócili się od Mojego Jezusa. Oto właściwy czas na wasz powrót. Kochajcie i brońcie prawdy. Przyjdą dni, kiedy wierzącym mężczyznom i kobietom uniemożliwi się głoszenie Mojego Syna Jezusa. Nadchodzi wielkie i bolesne prześladowanie. Nie zapomnijcie: Waszą bronią zawsze będzie prawda. Rozejrzyjcie się wokół siebie, a zobaczycie Znaki Boga. Otwórzcie swoje serca, a będziecie w stanie zrozumieć Jego Plany dla waszego życia. Naprzód bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 425 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.04.2023

Drogie dzieci, nie możecie osiągnać zwycięstwa bez przejścia przez krzyż. Nie bójcie się. Mój Jezus was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Zmartwychwstanie Mojego Jezusa daje wam pewność, że idąc Jego śladami odniesiecie zwycięstwo. Śmierć nie pokona tych, którzy są wierni. Wasze imiona są już zapisane w Niebie. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu. Nie pozwólcie, aby zanieczyściły was rzeczy tego świata i aby oddaliły was od drogi zbawienia, którą wskazał Mój Jezus i której nauczało prawdziwe Magisterium Jego Kościoła. Nadejdzie dzień, kiedy wrogowie Boga zaprzeczą Zmartwychwstaniu i wielu zostanie skażonych błotem fałszywych doktryn. Nie zapomnijcie: Prawda Ewangelii nie podlega dyskusji. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem i naukami prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Naprzód bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 426 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.04.2023

Drogie dzieci, Mój Jezus was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie żyjcie w ciemności grzechu, ale przyjmijcie Światło Pana, abyście byli wielcy w wierze. Nie traćcie nadziei. Mój Pan ma kontrolę nad wszystkim. Zaufajcie Temu, który widzi to, co ukryte i zna was po imieniu. Nie szukajcie chwały świata. Szukajcie Nieba, które Mój Jezus ofiarował wam na krzyżu. Miejcie odwagę! Dawajcie świadectwo własnym życiem, że należycie do Pana. Ludzkość wypije z gorzkiego kielicha bólu, ponieważ ludzie odwrócili się od Stwórcy. Oto dogodny czas na wasz powrót. Módlcie się. Tylko siłą modlitwy możecie osiągnąć zwycięstwo. Trzymajcie się z dala od szerokich drzwi; Droga do wieczności prowadzi przez krzyż. Nadal będziecie oglądać okropności w Domu Bożym, a wiara wielu będzie wstrząśnięta. Cokolwiek się stanie, pozostańcie przy prawdzie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 427 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.04.2023

Drogie dzieci, jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Nie żyjcie przywiązani do dóbr materialnych. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was pozostanie Wieczna. Mój Pan wezwie was do rozliczenia. Nie zapomnijcie: Komu wiele dano, od tego wiele będzie wymagane. Módlcie się. Tylko mocą modlitwy możecie zrozumieć Moją Obecność pośród was. Szukajcie mocy w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Nadejdą dla was trudne chwile. Wrogowie będą działać, a wy będziecie prześladowani i odrzuceni. Bądźcie uważni. Posłuchajcie Mnie. To, co mówię, należy traktować poważnie. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 428 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.04.2023

Drogie dzieci, ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Tylko prawda uwolni ludzi od wielkiej duchowej ślepoty. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości i nadszedł czas waszego powrotu do Pana. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Złóżcie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie z tegoi świata. Dbajcie o swoje życie duchowe. Nie dajcie się zwieść diabłu. Uciekajcie od szerokich drzwi i obejmijcie z radością swój krzyż. Jestem waszą Matką i kocham was. Nie chcę was zobowiązywać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Odwagi! Mój Pan wiele od was oczekuje. Bądźcie wierni szlachetnej misji, którą wam powierzył. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 429 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.04.2023

Drogie dzieci, wielki statek zmierza w kierunku wielkiej katastrofy. Kochajcie i brońcie prawdy. Prawda zaprowadzi was do bezpiecznej przystani wiary. Cokolwiek się stanie, nie wycofujcie się. Pozostańcie wierni Mojemu Synowi Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Wielkie duchowe zepsucie rozprzestrzeni się wszędzie i śmierć będzie obecna w Domu Bożym. Cierpię z powodu tego, co się do was zbliża. To, co mówię, nie jest po to, aby wzbudzić w was strach, ale abyście stali się odważnymi i obrońcami prawdy. Naprzód, bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 430 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.04.2023

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób możecie znieść ciężar nadchodzących prób. Mężczyźni i kobiety wiary będą pić z gorzkiego kielicha bólu. Będą prześladowani i wygnani. Wrogowie zjednoczą się i wielkie cierpienia spadną na Wybrańców Boga. Nie zatrzymujcie się. Będę z wami. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Bądźcie wierni Jezusowi, a odniesiecie zwycięstwo. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 431 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.04.2023

Drogie dzieci, Mój Jezus jest z wami. Odwagi! Kiedy poczujecie ciężar prób, wzywajcie Jezusa, a On da wam siłę. Jesteście ważni dla wypełnienia Moich Planów. Posłuchajcie Mnie. Przybyłam z Nieba, aby wezwać was do szczerego nawrócenia. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i wszędzie nieście świadectwo waszej wierze. To w tym życiu, a nie w innym, musicie dawać świadectwo swojej wierze. Kocham Was i chcę widzieć Was szczęśliwych już tu na Ziemi, a później ze Mną w Niebie. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości. Złe działania wrogów Kościoła spowodują wielkie cierpienie prawdziwych wiernych. Wiele osób konsekrowanych będzie prześladowanych za miłość i obronę prawdy. Módlcie się. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do zwycięstwa. Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 432 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.04.2023

Drogie dzieci, prawda głoszona przez Mojego Jezusa jest światłem, które oświetla waszą drogę do Nieba. Odwróćcie się od wszystkiego, co fałszywe i pozostańcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Uciekajcie od szerokich bram i wróćcie do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Wrogowie będą działać, aby oddalić was od prawd nauczanych przez prawdziwy Kościół Mojego Jezusa. Wiele dusz zostanie wprowadzonych w duchową ciemność. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Módlcie się nieustannie. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Odwagi! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 433 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.04.2023

Drogie dzieci, módlcie się. Tylko mocą modlitwy możecie przezwyciężyć zło. Wrogowie posuwają się naprzód i wielki statek zostanie otoczony. Będą próbowali go zatopić, ale Jezus będzie z wami. Zwycięstwo będzie należało do sprawiedliwych. Nie zniechęcajcie się. Waszą bronią zawsze będzie prawda. Prawda jest światłem, które rozproszy wszelką ciemność. Odwagi! Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Nie zatrzymujcie się. Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 434 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.04.2023

Drogie dzieci, droga do świętości jest pełna przeszkód, ale Mój Jezus idzie z wami! Nie zatrzymujcie się. Potrzebuję waszego Tak. Posłuchajcie Mnie. Nie odwracajcie się od Pana. Kiedy jesteście daleko, stajecie się celem diabła. Należycie do Pana i tylko za Nim musicie podążać i Jemu służyć. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości. Tylko ci, którzy się modlą, będą w stanie ponieść ciężar krzyża. To będzie trudny czas dla mężczyzn i kobiet wiary. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Zegnijcie kolana w modlitwie. Kocham was i zawsze będę przy was. Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie dla sprawiedliwych. Odwagi! Będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 435 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.05.2023

Drogie dzieci, potrzebuję każdego z was. Nie zatrzymujcie się. Wiedzcie, że wszystko, co czynicie dla realizacji Moich Planów, Pan hojnie wam wynagrodzi. Radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w Niebie. Kiedy poczujecie ciężar trudności, wołajcie do Jezusa; On przyjdzie i poprowadzi was do zwycięstwa. Głoście Moje Wezwania wszystkim, którzy są daleko od Jezusa. To w tym życiu, a nie w innym, musicie dawać świadectwo swojej wierze. Nadejdą trudne czasy dla tych, którzy kochają i bronią prawdy, ale ja będę szla obok was. Róbcie co w waszej mocy w tej misji, którą powierzył wam Pan. Módlcie się dużo i nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałem, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do Ostatecznego Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód! Waszą bronią obrony przed wrogami zawsze będzie prawda. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 436 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.05.2023

Drogie dzieci, ciemność fałszywych doktryn spowoduje wielką duchową ślepotę u wielu osób konsekrowanych. Zmierzacie ku przyszłości, w której wielu wybranych wycofa się i wyrzeknie się wiary. Wielkie prześladowanie rozprzestrzeni się daleko i szeroko, a prawda będzie obecna w niewielu sercach. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem; W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Módlcie się za Kościół. Bądźcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Nie pozwólcie, aby bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w duchową otchłań. Bądźcie ostrożni. W Bogu nie ma półprawdy. Dalej, bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 437 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.05.2023

Drogie dzieci, jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Tego, który jest waszym Wielkim Przyjacielem. Zaufajcie Jezusowi. W Nim jest wasze zwycięstwo. Żyjecie w czasach gorszych niż czasy potopu. Ludzkość zmierza ku wielkiej duchowej otchłani, ponieważ ludzie oddalili się od Stwórcy. Powróćcie. Oto dogodny czas na wasz powrót do Pana. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Zadbajcie o swoje życie duchowe. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w Eucharystii. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości. Ci, którzy miłują prawdę, będą cierpieć wielkie prześladowania. Nie zatrzymujcie się. Wrogowie posuwają się naprzód, ale zwycięstwo będzie należeć do Pana. Nie lękajcie się. Jestem waszą Matką i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 438 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.05.2023

Drogie dzieci, wojna między prawdziwym i fałszywym Kościołem spowoduje wielkie cierpienie wierzących mężczyzn i kobiet. Nie zatrzymujcie się. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Po całym bólu nadejdzie dla was Wielkie Zwycięstwo Boga. Waszą bronią obrony jest modlitwa, spowiedź, Eucharystia, Pismo Święte, Różaniec Święty i wierność prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ofiaruję wam Moje Serce jako bezpieczne schronienie na te czasy duchowej walki. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zabrać was do Nieba. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Naprzód bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 439 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.05.2023

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie. Wrogowie zjednoczą się, by prześladować i uciszać obrońców prawdy. Mężni żołnierze w sutannach wypiją z kielicha goryczy cierpienia, a ból będzie wielki dla sprawiedliwych. Jestem waszą Bolesną Matką i przybyłam z Nieba, aby wam powiedzieć: Nie wycofujcie się! Naprzód w obronie prawdy! Niebo jest z wami. Kiedy poczujecie ciężar prób, wzywajcie Jezusa, a w Nim znajdziecie siłę. Przybyłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Co macie zrobić, nie odkładajcie na jutro. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 440 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.05.2023

Drogie dzieci, módlcie się. Moc modlitwy przemieni zatwardziałe serca. Zmierzacie ku przyszłości, w której ci, którzy zostali wybrani do obrony prawdy, zostaną skażeni. Tylko niewielka liczba pozostanie z Jezusem i dzięki nim prawdziwy Kościół Mojego Jezusa będzie stał mocno w wierze. Gdyby ludzkość przyjęła apele, które przekazałam w Fatimie, dym demona nie wszedłby do Świętej Świątyni Boga, a ludzkość zostałaby duchowo uzdrowiona. Jestem waszą Bolesną Matką i wiem, co was czeka. Bądźcie uważni. We wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Nie zniechęcajcie się. Należycie do Pana i On was kocha. Odwagi! W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość do prawdy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 441 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.05.2023

Drogie dzieci, odwagi! Kto idzie z Panem, nigdy nie dozna porażki. Jestem waszą Matką i kocham was. Podajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Ludzkość żyje daleko od Boga i nadeszła chwila wielkiego powrotu. Bądźcie posłuszni. Bóg się śpieszy i tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Zmierzacie ku przyszłości wielkiej duchowej ciemności. Bądźcie światłem dla wszystkich, którzy żyją w ciemności. Znam każdego z was po imieniu i będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Módlcie się. Przyjmijcie Moje Apele i wszędzie dawajcie świadectwo, że należycie do Mojego Syna Jezusa! Po całym ucisku ludzkość ujrzy Potężną Rękę Boga działającą na korzyść sprawiedliwych. Będzie to czas ostatecznego triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 442 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.05.2023

Drogie dzieci, przyszłość będzie naznaczona wielkim zamętem i niewielu pozostanie mocnych w wierze. Niewielu będzie tych, którzy będą bronić prawdy, a demon wprowadzi wiele dusz w błąd. Wielu, którzy dziś są żarliwi w wierze, zostanie skażonych nowinkami diabła, które będą się wszędzie rozprzestrzeniać. Oto czas na wasze szczere i odważne Tak. Nie zatrzymujcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni jedynemu prawdziwemu Kościołowi Mojego Syna Jezusa. Powiedzcie wszystkim, że prawda pozostaje nienaruszona tylko w Kościele katolickim założonym przez Mojego Syna Jezusa, aby nieść Ewangelię zbawienia wszystkim narodom. Odwagi! Wasze zwycięstwo jest w Jezusie. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 443 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.05.2023

Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca na działanie Ducha Świętego i pozwólcie się prowadzić Rękom Pana. Jesteście ważni dla realizacji Moich Planów i Mój Pan wiele od was oczekuje. Żyjecie w bolesnych czasach, ale nie zniechęcajcie się. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Kiedy wszystko wyda się stracone, nadejdzie wielka radość. Módlcie się. Tylko dzięki mocy modlitwy będziecie w stanie udźwignąć ciężar prób, które już są na waszej drodze. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w sakramencie spowiedzi i w Eucharystii. Kto jest z Panem, zawsze zwycięża. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Posłuchajcie Mnie. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was pozostanie Wieczna. Naprzód bez lęku! Zawsze będę po waszej stronie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 444 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.05.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Zegnijcie kolana w modlitwie. Nie odwracajcie się od prawdy. Ludzkość zmierza w kierunku otchłani braku wiary. Diabelski dym spowoduje wszędzie duchową ślepotę i wielu przyjmie kłamstwo i będzie chodzić jak ślepiec prowadzący ślepca. Zostańcie z Jezusem. Nie oddalajcie się od Jego Kościoła. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w Eucharystii. Odwagi! Kto pozostanie wierny aż do końca, zostanie ogłoszony błogosławionym przez Ojca. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 445 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.05.2023

Drogie dzieci, nie lękajcie się! Kto jest z Panem, nigdy nie zazna ciężaru porażki. Tak jak w przeszłości, wierzący mężczyźni i kobiety będą prześladowani i stawiani przed sądem. Potężni tego świata będą ramię w ramię prześladować prawdziwy Kościół Mojego Jezusa. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Odwagi! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Kocham was i będę przy was, nawet jeśli mnie nie będziecie widzieć. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 446 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.05.2023

Drogie dzieci, radujcie się, albowiem wasze imiona są już zapisane w Niebie. Miejcie ufność, wiarę i nadzieję. Nic nie jest stracone. Czekają was jeszcze długie lata ciężkich prób, ale mój Pan będzie u waszego boku. Ludzkość oddaliła się od Stwórcy i zmierza w stronę otchłani samozagłady, którą ludzie przygotowali własnymi rękami. Módlcie się. Przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Posłuchajcie Mnie. Działanie szatana odsunie wielu od Boga. Nie zniechęcajcie się. Zwycięstwo Boga nadejdzie wraz z Ostatecznym Triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Dalej bez lęku! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 447 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.05.2023

Drogie dzieci, jestem Matką Jezusa i waszą Matką. Przychodzę z Nieba, aby was wezwać do świętości. Nie wycofujcie się. Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego Tak. Dym diabła rozprzestrzenił się w Kościele mojego Jezusa, ale wy możecie go rozproszyć światłem prawdy. Prawda oświeca serca i usuwa wszelką duchową ślepotę. Nadal będziecie świadkami okropności w Domu Bożym, ale wasze oddanie należy do Nieba. Nie zapomnijcie: We wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Zawsze miłujcie prawdę i brońcie jej. Ludzkość zmierza w kierunku otchłani braku wiary, a wy jesteście wezwani, aby wskazać drogę. Miejcie ufność w Panu! Nie pozwólcie, aby sprawy tego świata oddaliły was od drogi, którą wskazał wam Mój Jezus i od nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Spójrzcie na przykład Jozuego. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 448 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.05.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby objawić wam Wolę Mojego Syna Jezusa dotyczącą waszego życia. Przybylam, aby ogłosić wam Pełną Wolę Boga. Nadejdzie dzień, kiedy objawię wam niezwykłe rzeczy, które widziałam i słyszałam od mojego Syna Jezusa. Nie przyniosę wam domysłów, ale pełną prawdę. Wasze serca napełnią się radością, a wiele zagubionych dusz powróci do prawdy. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Jesteście wolni, ale najlepszą rzeczą jest czynić Wolę Pana. Bądźcie uważni! Zmierzacie ku przyszłości, w której sprawiedliwi wypiją z gorzkiego kielicha bólu, ale jak już powiedziałam, bez krzyża nie ma zwycięstwa. Odwagi! Niebo musi być waszym celem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 449 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.06.2023

Drogie dzieci, Mój Jezus was kocha i nigdy was nie opuści. On jest wierny swoim obietnicom i pozostanie z wami. Zaufajcie Temu, który jest waszym absolutnym dobrem i zna was po imieniu. Nie lękajcie się! W ludzkich oczach wszystko wydaje się stracone, ale Pan panuje nad wszystkim i sprawiedliwi odniosą zwycięstwo. Dbajcie o swoje życie duchowe. Poświęćcie część swojego czasu na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Niech mój Pan przemówi do waszego serca. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Pokutujcie i zwróćcie się do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Wasze duchowe uzdrowienie jest w sakramencie spowiedzi. Bądźcie łagodni i pokornego serca, bo tylko tak możecie zrozumieć wielkość tego Sakramentu, niezbędnego do waszego zbawienia. Naprzód! W Ostatecznym Triumfie Mojego Niepokalanego Serca ludzkość zobaczy, jak Potężna Ręka Boga działa na korzyść Jego Ludu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 450 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.06.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do Mojego Syna Jezusa. Bądźcie cisi i pokornego serca, bo tylko w ten sposób będziecie mogli zrozumieć Boże Plany dla waszego życia. Mój Pan was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie trwajcie w grzechu. To odpowiedni czas na Wasz wielki powrót. Kościół zmierza w kierunku wielkiej duchowej katastrofy. Wielkie prawdy zostaną porzucone, a fałszywe ideologie zajmą pierwsze miejsce. Nie zapominajcie lekcji z przeszłości. W Bogu nie ma półprawdy. Módlcie się. Szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 451 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Święto Bożego Ciała, przekazane 08.06.2023

Drogie dzieci, zaufajcie Jezusowi, bo tylko w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Nadchodzą trudne dni dla Kościoła. Wszędzie będą się szerzyć zdrajcy wiary i nastąpi wielkie zamieszanie. Nie zapomnijcie: W waszych rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość do prawdy. Mój Jezus wiele od Was oczekuje. Szukajcie Go zawsze w Eucharystii, a będziecie wielcy w wierze. Głód nastanie w Domu Bożym. Głodny tłum będzie szukał cennego pożywienia i znajdzie je w niewielu miejscach. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Kochajcie i brońcie prawdy. Razem z dobrymi pasterzami walczcie za Kościół Mojego Jezusa. Waszą nagrodą będzie Niebo. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 452 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.06.2023

Drogie dzieci, nie lękajcie się! Kto jest z Panem, zwycięży. Podajcie Mi ręce, a będę z wami w waszej podróży. Szukajcie siły w modlitwie i w Eucharystii. Czekają was jeszcze długie lata ciężkich prób, ale zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. Mój Pan czeka na Wasze szczere i odważne świadectwo. Nie stójcie niewzruszeni. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Gdy poczujecie ciężar krzyża, radujcie się i szukajcie radości zmartwychwstania. Mój Syn Jezus kroczy przy was, chociaż Go nie widzicie. Odwagi! Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 453 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.06.2023

Drogie dzieci, naprzód z radością! Tego, co mój Jezus przygotował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy nigdy nie widziały. Ludzie będą przeżywać udrękę potępionego, ponieważ odwrócili się od Stwórcy, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, doświadczą wielkiej radości. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. To w tym życiu, a nie w innym, musicie świadczyć, że należycie do Jezusa. Nie zapomnijcie: Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Odwagi! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 454 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.06.2023

Drogie dzieci, bądźcie wierni Wezwaniu Pana. Nie bądźcie przeszkodą w Jego planach. On wiele od was oczekuje. Słuchajcie Mnie. Nie przybyłam z Nieba, aby was zmuszać, ale bądźcie posłuszni Moim Wezwaniom. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Zmierzacie w kierunku jutra, w którym niewielu będzie czcić Święte Imię Boga. Ludzkość kroczy w smutnej duchowej ślepocie, a ja przybyłam z Nieba, aby wskazać wam drogę zbawienia. Módlcie się. Tylko dzięki mocy modlitwy możecie zrozumieć Moją Obecność wśród was. Nie zapomnijcie: Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 455 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.06.2023

Drogie dzieci, znam każdego z was po imieniu i przybyłam z nieba, aby wezwać was do szczerego nawrócenia. Nie wycofujcie się. KochamWas i pragnę widzieć was szczęśliwymi już tu na ziemi, a później ze Mną w Niebie. Nie żyjcie daleko od Mojego Syna Jezusa. On jest waszym Wielkim Przyjacielem i tylko w Nim jest wasze pełne szczęście. Rzeczy tego świata przemijają, ale to, co przygotował dla was Mój Pan, będzie wieczne. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Nawróćcie się i zwróćcie się do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Zmierzcie ku przyszłości, w której niewielu wytrwa w wierze. Wielu wycofa się ze strachu przed utratą tego, co przemija. Pozostańcie z Jezusem. Pielęgnujcie Skarby Boga, które są w was. Niebo czeka na Was z radością. Idźcie naprzód w prawdzie. Każde kłamstwo upadnie na ziemię. Pan nie opuści swoich. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 456 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.06.2023

Drogie dzieci, zwróćcie się do Mojego Syna Jezusa, bo tylko On jest waszym Jedynym i Prawdziwym Zbawicielem. Ludzkość zmierza w stronę otchłani duchowej zagłady. Pojawią się fałszywe doktryny, które skarzą wiele Moich biednych dzieci. Wielu powie, że zbawienie może nastąpić poprzez nauki sprzeczne z naukami Mojego Syna Jezusa, a ludzkość wypije z gorzkiego kielicha bólu. Wy, którzy należycie do Pana, nieście świadectwo pełnej prawdzie Nieba. Poza Jezusem nie ma zbawienia. Odwagi! Bóg czeka na Wasze szczere i odważne Tak. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 457 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.06.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Módlcie się za Kościół Mojego Jezusa. Będzie prześladowany i wiele osób konsekrowanych poniesie ciężki krzyż. Wrogowie połączą siły, aby prześladować i wypędzać tych, którzy kochają i bronią prawdy. Nie wycofujcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Wy, którzy Mnie słuchacie: Nie stójcie z założonymi rękami. Módlcie się dużo przed krzyżem. Zwycięstwo Boże przyjdzie do sprawiedliwych. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 458 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Uroczystość Świętego Jana Chrzciciela, przekazane 24.06.2023

Drogie dzieci, naśladujcie Jana Chrzciciela w jego wierze i odwadze. Siła Boga jest w sprawiedliwych. Nie lękajcie się. Zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu będzie miało odwagę Jana Chrzciciela. Wielu wycofa się ze strachu, a prawda będzie obecna w niewielu sercach. Jestem waszą Matką i kocham was. Przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie Mnie. Nie chcę Was zmuszać, ale potraktujcie Moje Apele poważnie. Należycie do Pana i tylko Jemu powinniście służyć i za Nim podążać. Cokolwiek się stanie, pozostańcie z Jezusem. Gdy poczujecie ciężar trudności, wołajcie Jezusa. W ciszy i modlitwie można usłyszeć Jego Głos. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 459 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.06.2023

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i nadszedł moment waszego powrotu. Kościół Mojego Jezusa zmierza w stronę Kalwarii, ale po całym bólu następuje zmartwychwstanie. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. W ludzkich oczach wszystko wydaje się stracone, ale wierzcie, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę i zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. Czekają Was jeszcze długie lata trudnych prób, ale nie poddawajcie się. Mój Pan was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Odwagi! Będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 460 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przekazane 29.06.2023

Drogie dzieci, głoście bez lęku prawdę głoszoną przez Mojego Syna Jezusa i bronioną przez prawdziwe Magisterium Jego Kościoła. Zmierzacie do wielkiej duchowej katastrofy i tylko ci, którzy kochają i bronią prawdy, pozostaną mocni w wierze. Wrogowie będą działać przeciwko prawdziwemu Kościołowi Mojego Jezusa. Wielkie prześladowania uderzą w dobrych konsekrowanych ludzi, ale Pan ich nie opuści. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby ofiarować wam Moją Miłość. Bądźcie posłuszni Moim Apelom. Nie lękajcie się. Będę z wami, chociaż Mnie nie widzicie. Kiedy poczujecie ciężar krzyża, podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem! Znam każdego z was po imieniu i będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Wolę Boga dla waszego życia. Naprzód drogą, którą wam wskazałam. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 461 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.07.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Nie pozwólcie, aby duchowa ciemność spowodowała ślepotę w waszym życiu. Jesteście z Pana i tylko za Nim musicie podążać i Jemu służyć. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa w Sakramencie Spowiedzi. Wasz naród wypije z gorzkiego kielicha bólu, ponieważ ludzie odwrócili się od Stwórcy. Z winy złych pasterzy drzwi się otworzą i wrogowie wystąpią przeciwko wiernym. Módlcie się. Tylko dzięki modlitwie możecie unieść ciężar prób, które nadchodzą. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 462 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.07.2023

Drogie dzieci, doceniajcie obecność mojego Jezusa w Eucharystii. Wasze zwycięstwo jest w Nim. Bądźcie posłuszni Jego Wezwaniu i wszędzie dawajcie świadectwo Jego Miłości. Nadejdą dni, kiedy tłumy będą chodzić głodne w poszukiwaniu cennego pokarmu, ale go nie znajdą. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Zegnijcie kolana w modlitwie. Nie wycofujcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Nadejdzie wielkie prześladowanie i tylko ci, którzy się modlą, będą w stanie ponieść ciężar prób. Mój Jezus jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Boskości. Oto prawda, która nie podlega negocjacjom. Szukajcie Pana. Nadejdzie dzień, kiedy wielu będzie żałować za życie prowadzone bez Łaski Bożej, ale będzie już za późno. Nie zostawiajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Nie zniechęcajcie się. Zwycięstwo będzie należało do Mojego Jezusa i Jego prawdziwego Kościoła. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 463 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.07.2023

Drogie dzieci, Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy, bo tylko w ten sposób będziecie mogli kochać i bronić prawdy. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i nadszedł czas waszego wielkiego powrotu. Dbajcie o swoje życie duchowe. Brońcie Jezusa i nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Należycie do Pana i tylko za Nim powinniście podążać i Jemu służyć. Podążacie w przyszłość z szeroko otwartymi drzwiami i wiele dusz odsunie się od Boga. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa w Sakramencie Spowiedzi. Odwagi! Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 464 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.07.2023

Drogie dzieci, kocham was takimi, jacy jesteście i proszę, abyście wszyscy należeli do Mojego Syna Jezusa. Nie obawiajcie się. Zawsze będę u waszego boku. Napełnijcie się nadzieją. Jutro będzie lepsze dla mężczyzn i kobiet wiary. Otwórzcie swoje serca na Boże wezwanie i wszędzie dawajcie świadectwo, że jesteście na świecie, ale nie ze świata. Czekają was jeszcze długie lata ciężkich prób, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, odniosą zwycięstwo. Zegnijcie kolana w modlitwie, ponieważ tylko dzięki mocy modlitwy możecie unieść ciężar prób, które już na was spoczywają. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Zmierzacie w stronę przyszłości wielkiej duchowej ciemności. Szukajcie światła Pana i postępujcie zawsze w prawdzie. Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 465 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.07.2023

Drogie dzieci, zaufajcie całkowicie Mocy Boga, a wszystko zakończy się dla was dobrze. Odwróćcie się od ciemności i szukajcie Światła Pana. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i pozwólcie, aby Jego Słowa przemieniły wasze życie. Żyjecie w czasach boleści i tylko w Jezusie znajdziecie siłę do wielkiej walki duchowej. Jeszcze zobaczycie okropności na ziemi. Mężczyźni i kobiety wiary doświadczą ciężkiego krzyża, ale cokolwiek się stanie, nie wycofujcie się. Mój Jezus czeka na wasze publiczne i odważne świadectwo. Nie zapomnijcie: Waszym orężem obronnym są lekcje z przeszłości. Trzymajcie się z dala od nowości, które prowadzą was do zguby i pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Jestem waszą Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 466 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.07.2023

Drogie dzieci, obrzydliwość zostanie przyjęta i wszędzie nastąpi wielka duchowa ślepota. Proszę was, abyście żyli z dala od grzechu i na pierwszym miejscu szukali rzeczy niebieskich. To w tym życiu, a nie w innym, musicie świadczyć, że jesteście z Mojego Syna Jezusa. Nadużycie wolności doprowadzi wiele dusz do zatracenia. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Nie odwracajcie się od prawdy. Nie zostawiajcie tego, co macie do zrobienia, na jutro. Kocham Was i czekam na Wasze Tak na Wezwanie Mojego Syna Jezusa. Nie zapomnijcie: Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 467 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.07.2023

Drogie dzieci, zaufajcie Mojemu Synowi Jezusowi. Nic nie jest stracone. Wrogowie posuwają się do przodu, ale Zwycięstwo Boże przyjdzie do sprawiedliwych. Nie obawiajcie się. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Żyjecie w czasie wielkich ucisków, ale ci, którzy pozostaną w prawdzie, zostaną ogłoszeni błogosławionymi przez Ojca. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Nawróćcie się. Pojednajcie się z Bogiem poprzez sakrament spowiedzi. Naprzód! Pan czeka na Was z otwartymi ramionami. Bądźcie posłuszni i wszędzie świadczcie, że należycie do Mojego Syna Jezusa. Miejcie ufność, wiarę i nadzieję. Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 468 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.07.2023

Drogie dzieci, droga do świętości jest pełna przeszkód, ale nie wycofujcie się. Mój Jezus wiele od Was oczekuje. Prawda jest światłem, które oświetla waszą podróż do Nieba. Odsuńcie się od ciemności fałszywych doktryn i pozostańcie wierni Wiecznej Prawdzie Boga. Nie pozwólcie zwyciężyć diabłu. Należycie do Pana, a On czeka na was z ogromną Miłością Ojca. Bagno fałszywych doktryn spowoduje duchową ślepotę w wielu duszach. Zwróćcie się do Jezusa. Pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do ostatecznego triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Módlcie się dużo. Kiedy jesteście oddaleni, stajecie się celem wroga Boga. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i szukajcie sił w Eucharystii. Bez Krzyża nie ma zwycięstwa. Nadejdą trudne czasy dla tych, którzy kochają i bronią prawdy. Naprzód! Wasza nagroda nadejdzie od Pana. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 469 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.07.2023

Drogie dzieci, doceńcie Skarby Pana obecne w Jego Kościele. Wrogowie odrzucą Świętość, a to, co fałszywe, zostanie przyjęte. Nie zapomnijcie: Chleb wroga to tylko chleb. Ciało, Krew, Dusza i Boskość, tylko w Eucharystii. Eucharystia jest wielkim skarbem Boga dla waszego życia. Działanie diabła doprowadzi wielu ludzi konsekrowanych do zaprzeczenia Prawdziwej Obecności Mojego Jezusa w Eucharystii. Będzie to czas bólu dla sprawiedliwych. Nie wycofujcie się! Wraz z dzielnymi żołnierzami w sutannach brońcie Jezusa i prawdziwej nauki Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 470 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.07.2023

Drogie dzieci, nie lękajcie się. Mój Jezus jest z wami, chociaż Go nie widzicie. Zaufajcie Temu, który widzi to, co ukryte i zna każdego z was po imieniu. Zegnijcie kolana w modlitwie. W wielu miejscach jasność prawdy zostanie zgaszona i nastąpi wielka duchowa ślepota. Trwajcie mocno w wierze. Zwycięstwo będzie należało do Pana i do Jego wybranych. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Nie porzucajcie lekcji z przeszłości. Będą one waszą obroną w czasach wielkiego zamieszania w Domu Bożym. Naprzód w obronie prawdy! Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 471 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.07.2023

Drogie dzieci, zmierzacie ku przyszłości pełnej podziałów i wielkiej niezgody. Wielka katastrofa wiary sprowadzi wiele moich biednych dzieci z drogi zbawienia. Proszę was, abyście byli wierni Mojemu Synowi Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Nadejdą trudne czasy, a cierpienia będą wielkie dla tych, którzy kochają i bronią prawdy. Odwagi! Zawsze pamiętajcie: Waszą bronią jest prawda. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. To właśnie w tym życiu, a nie w innym, musicie świadczyć, należycie tylko do Chrystusa. Odwróćcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Niebu. Kocham Was i zawsze będę przy Was. Naprzód! Szukajcie siły w modlitwie i Eucharystii, a odniesiecie zwycięstwo. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 472 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.07.2023

Drogie dzieci, Mój Syn Jezus cierpiał z miłości do was, został zaprowadzony na Kalwarię i niósł ciężar straszliwej ludzkiej niewdzięczności. Jego Kościół wypije z gorzkiego kielicha bólu. Z winy złych pasterzy Kościół będzie poniżany, prześladowany i doprowadzony na Kalwarię. Proszę, abyście się nie wycofywali. Mój Jezus kroczy obok swoich. Bądźcie sprawiedliwi i nie lękajcie się. Nie bójcie się bronić Jezusa i Jego Kościoła. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Bądźcie wierni Ewangelii i naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. W lekcjach z przeszłości znajdziecie siłę, aby wygrać wielką bitwę. Naprzód! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 473 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.07.2023

Drogie dzieci, zachęcajcie się nawzajem i przyjmijcie waszą prawdziwą rolę jako chrześcijanie. Należycie do Pana i tylko za Nim musicie podążać i Jemu służyć. Proszę was, bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość zmierza ku otchłani duchowego zniszczenia i nadszedł czas waszego powrotu. Nie stójcie niewzruszeni. Bóg się spieszy! Nadejdą trudne czasy dla tych, którzy są wierni, ale nie wycofujcie się. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Kocham was! Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nie bądźcie jak Judasz. Mój Jezus pokłada w was ufność. To, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro! Przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do Mojego Syna Jezusa. Bądźcie cisi i pokornego serca, a będziecie wielcy w wierze. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 474 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.08.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do świętości. Bądźcie posłuszni Mojemu Wezwaniu i wszędzie świadczcie, że należycie do Pana. Macie wolność, ale nie pozwólcie, żeby wasza wolność oddaliła was od Mojego Jezusa. Żyjecie w czasach wielkiej wojny duchowej. Waszą bronią obrony jest prawda. Nie zapomnijcie: W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość prawdy. Zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie niezłomnych w swojej wierze. Brak gorliwości dla Sacrum sprowadzi wiele moich biednych dzieci z drogi zbawienia. Nie zniechęcajcie się. Nie wycofujcie się. Mój Pan idzie obok was. Czyńcie wszystko, co w waszej mocy, a zwyciężycie. Naprzód bez lęku. Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 475 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.08.2023

Drogie dzieci, przyjmijcie Moje Apele i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu. Nadejdzie dzień, kiedy grzech nie będzie postrzegany jako zło. Dym diabła spowoduje wszędzie duchową ślepotę. Kościół Mojego Jezusa będzie pił z gorzkiego kielicha cierpienia. Dobrzy kapłani będą prześladowani i wygnani. Cierpię z powodu tego, co was spotyka. Zegnijcie kolana w modlitwie. Szukajcie siły w Ewangelii i Eucharystii. Czekają was jeszcze długie lata trudnych prób, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, doznają zbawienia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 476 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.08.2023

Drogie dzieci, zmierzacie w stronę przyszłości wypełnionej gęstą duchową ciemnością. Ludzkość będzie kroczyć w smutnej duchowej ślepocie, a Moje biedne dzieci będą pić z gorzkiego kielicha cierpienia. Szukajcie Jezusa i prawdy Jego Nauk. Nie pozwólcie diabłu wciągnąć was w bagno fałszywych doktryn, które będą wszędzie obecne. Babel będzie obecny w Domu Bożym z winy złych pasterzy, ale możecie pokonać zło, przyjmując nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Ci, którzy wiernie będą posłuszni lekcjom z przeszłości, będą chronieni. Módlcie się. Wasze zwycięstwo tkwi w sile modlitwy. Naprzód bez lęku. Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 477 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.08.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i zawsze będę u waszego boku. Nie zniechęcajcie się! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Wierzcie mocno w Moc Boga, a wszystko skończy się dla was dobrze. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Nie zapomnijcie: Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Zwróćcie się do Mojego Jezusa, bo tylko w ten sposób zobaczycie pokój panujący na Ziemi. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Czekają Was jeszcze długie lata trudnych prób. Kościół Mojego Jezusa będzie pił z gorzkiego kielicha smutku. Sprawiedliwi będą płakać i lamentować. Odwagi! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 478 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.08.2023

Drogie dzieci, bądźcie łagodni i pokornego serca. Drzewo zła będzie rosło coraz bardziej, a jego owoce skażą wiele Moich biednych dzieci, ale prawda wytnie każde drzewo, które rośnie poza Winnicą Pana. Zachęcajcie się i brońcie Jezusa i prawdy Jego Prawdziwego Kościoła. Nie lękajcie się. Ci, którzy są z Panem, zwyciężą. Spowiedź, Eucharystia, Pismo Święte, Różaniec Święty, wierność prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa i poświęcenie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Oto wasze oręże do wielkiej duchowej bitwy. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do zwycięstwa. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 479 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.08.2023

Drogie dzieci, kocham was takimi, jacy jesteście i proszę, abyście wszyscy należeli do Mojego Syna Jezusa. Jesteście na świecie, ale rzeczy tego świata nie są dla was. Należycie do Pana i tylko za Nim musicie podążać i Jemu służyć. Nie odwracajcie się od modlitwy. Modlitwa jest wsparciem dla słabych. Modlitwa otwiera wasze serce na przyjęcie tego, co pochodzi od Boga. Nie stójcie bezczynnie. Pan wiele od was oczekuje. Zmierzacie w stronę bolesnej przyszłości, ale Ja będę przy was, nawet jeśli Mnie nie widzicie. Ludzkość będzie przeżywać udrękę potępieńca, ale ostatecznie nadejdzie Ostateczny Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 480 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przekazane 15.08.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką wyniesioną do Nieba w Ciele i Duszy. Głoście wszystkim, że Bóg się spieszy i że nadszedł moment wielkiego powrotu. Odwróćcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Rajowi, dla którego zostaliście stworzeni. Przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do Nieba. Nie obawiajcie się, bo Mój Jezus jest z wami. Cokolwiek się stanie, niezachwianie brońcie prawdy. Zmierzacie w stronę przyszłości, w której przyjęte zostaną fałszywe doktryny, a świętość będzie pogardzana. Cenne skarby zostaną wydane wrogom, a mężczyźni i kobiety wiary będą płakać i lamentować. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy możecie osiągnąć zwycięstwo. Nadal będziecie świadkami okropności w Domu Bożym, ale nie odwracajcie się od prawdy. U boku dzielnych żołnierzy w sutannach walczcie w obronie nauk Ewangelii i prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 481 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.08.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Nadejdzie dzień, kiedy mężczyźni i kobiety wiary będą szukać prawdziwego skarbu, ale prawdziwy skarb będzie ukryty. To, co fałszywe, rozprzestrzeni się wszędzie i wielu zostanie oszukanych. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Pozostańcie niezmiennie na ścieżce, którą wam wskazałam i nie pozwólcie, aby bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w duchową otchłań. Módlcie się. Szukajcie siły w Eucharystii, abyście byli wielcy w wierze. Eucharystia jest wielkim skarbem Kościoła. Bądźcie czujni. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 482 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.08.2023

Drogie dzieci, podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie mocnych w wierze. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób możecie unieść ciężar prób, które nadchodzą. Znam każdego z was po imieniu i przybyłam z Nieba, aby wam powiedzieć, że jesteście ważni dla realizacji Planów Bożych. Swoim przykładem i słowami dawajcie świadectwo Miłości Jezusa. Przyjmijcie Jego Ewangelię i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Bądźcie uważni, aby nie dać się zwieść. W Bogu nie ma półprawdy. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu. Zwróćcie się do Tego, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie zapomnijcie: Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Dalej, bez lęku! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 483 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.08.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Wysłuchajcie Mnie. Oto czas łaski dla waszego życia. Odwróćcie się od świata i służcie Panu z radością! Napełnijcie się nadzieją, albowiem Pan was kocha i jest z wami. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Nie żyjcie z dala od modlitwy. Bez modlitwy nie można wzrastać w życiu duchowym. Bądźcie czujni. Nie pozwólcie, aby sprawy tego świata zajmowały uprzywilejowane miejsce w waszym życiu. Należycie do Pana i tylko za Nim powinieneś podążać i Jemu służyć. Świadczcie o Jezusie tym, którzy są daleko od Jego Łaski. Zmierzacie w stronę przyszłości, w której mężczyźni i kobiety wiary stracą wolność. Cierpię z powodu tego, co was spotyka. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 484 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.08.2023

Drogie dzieci, proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzie stali się duchowo ślepi, ponieważ oddalili się od Stwórcy. Nawróćcie się. Nie zostawiajcie tego, co macie do zrobienia, na jutro. Żyjecie w czasach bólu, ale nie traćcie nadziei. Jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych. Odsuńcie się od wszystkiego, co oddala was od Boga. Otwórzcie swoje serca, bo tylko w ten sposób możecie zrozumieć zamysły Boga dla waszego życia. Nie zapomnijcie: W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość prawdy. Jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Wysłuchajcie Mnie. Podejdźcie do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa w Sakramencie Spowiedzi. To w tym życiu, a nie w innym, musicie dawać świadectwo swojej wiary. Waszym celem musi być niebo. Módlcie się za Kościół Mojego Jezusa. Ciągle jeszcze będziecie świadkami okropności, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, odniosą zwycięstwo. W tej chwili zsyłam na Was niezwykły deszcz łask z Nieba. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 485 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.08.2023

Drogie dzieci, proszę was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Żyjecie w czasie wielkiej duchowej ciemności i nadszedł moment waszego powrotu do Boga Zbawienia i Pokoju. Nie lękajcie się! Nie jesteście sami! Mój Jezus kocha was i idzie z wami. Szczerze żałujcie za swoje grzechy. Wasze dusze są cenne dla Pana. Odwróćcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Niebu. Módlcie się. Szukajcie siły w Eucharystii i Słowach Mojego Jezusa. Głoście wszystkim, że Bóg się spieszy i że oto nadszedł czas łaski. Módlcie się za Kościół. Syn Wilka będzie działał z wielką wściekłością. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Odwagi! Żadna siła ludzka nie będzie w stanie zniszczyć tego, co pochodzi od Boga. Naprzód bez lęku. Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 486 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.08.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby was doprowadzić do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Nie wycofujcie się. Światło prawdy rozproszy ciemność fałszywych doktryn. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą prześladowani, ale odniosą zwycięstwo. Słuchajcie Jezusa. Przyjmijcie Jego Ewangelię, a będziecie zbawieni. Wrogowie Boga będą działać i spowodują wielkie cierpienia. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was bezpieczną drogą. Nie żyjcie z dala od modlitwy. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga nadejdzie wraz z Ostatecznym Triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Idźcie naprzód drogą, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 487 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Batatan, Maragogipe, BA, przekazane 31.08.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby was doprowadzić do świętości. Wy, którzy Mnie słuchacie: Nie zniechęcajcie się! Proszę Was, bądźcie wierni Moim Wezwaniom. Pragnę widzieć was szczęśliwych już tu na ziemi, a później ze Mną w Niebie. Nie pozwólcie, aby sprawy tego świata odwiodły was od ścieżki, którą wam wskazałam. Żyjecie w czasie wielkiej duchowej bitwy. Walczcie bronią prawdy, a odniesiecie zwycięstwo. Wrogowie są zjednoczeni, ale wy, Moi wielbiciele, zwyciężycie, bo Ja będę z wami! Nie wycofujcie się. Nadejdzie czas wielkiej ciemności dla Kościoła. Pozostańcie w Świetle Mojego Syna Jezusa. Módlcie się. Szukajcie siły w Ewangelii i Eucharystii. Nie odwracajcie się od lekcji z przeszłości i trzymajcie się z daleka od nowości, które diabeł wszędzie rozprzestrzenia. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 488 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.09.2023

Drogie dzieci, Mój Jezus jest dla was wszystkim. Zaufajcie Temu, który jest waszym absolutnym dobrem i zna każdego z was po imieniu. Ludzkość zmierza w stronę otchłani samozagłady, którą ludzie przygotowali własnymi rękami. Pokutujcie i zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Brońcie Jezusa i Jego Ewangelii. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Nie żyjcie z dala od Łaski Pana. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wątpliwości i niepewności. Kochajcie i brońcie prawdy. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 489 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.09.2023

Drogie dzieci, nie obawiajcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. Zaufajcie Temu, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami! Zegnijcie kolana w modlitwie. Tylko dzięki mocy modlitwy możecie zwyciężyć zło. Żyjecie w czasie wielkiej wojny duchowej. Nie zapomnijcie: Waszą bronią jest prawda. Zdrajcy wiary pracują na rzecz zniszczenia Sacrum, ale zwycięstwo odniosą odważni żołnierze w sutannach, którzy kochają i bronią prawdy. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Znam wasze potrzeby i cierpienia, ale zawsze pamiętajcie, że jestem waszą Matką i zawsze będę z wami! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 490 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.09.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Nie odwracajcie się od prawdy Mojego Jezusa. Zmierzacie w stronę przyszłości pełnej wątpliwości i niepewności, ale nie pozwólcie, aby płomień wiary w was zgasł. Mój Pan się spieszy. Nie stójcie bezczynnie. Zdecydowanie odwróćcie się od wszelkiego zła i służcie wiernie Panu. To w tym życiu, a nie w innym, musicie dawać świadectwo swojej wiary. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Nie lękajcie się. Kto jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 491 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.09.2023

Drogie dzieci, napełnijcie się nadzieją. Jutro będzie lepsze dla sprawiedliwych. Odwróćcie się od świata i służcie Panu z radością. Nie czujcie się osamotnieni. Kocham Was i zawsze będę blisko Was. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i nadszedł moment waszego powrotu. Nie stójcie z założonymi rękami. Mój Jezus wiele od Was oczekuje. Mówcie wszystkim, że Bogu się spieszy i że to jest czas łaski. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkiego duchowego zamętu w Domu Bożym. Nie było jeszcze większego bólu. Wielu straci prawdziwą wiarę i będzie kroczyć jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Nie pozwólcie zwieść się diabłu. Waszą bronią jest prawda. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Odwagi! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 492 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.09.2023

Drogie dzieci, nie wycofujcie się. Kochajcie i brońcie prawdy. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Mój Jezus czeka na wasze szczere i odważne świadectwo. Zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Ludzie zmierzają w stronę otchłani samozagłady, którą przygotowali własnymi rękami. Brak miłości do prawdy doprowadzi ludzkość do duchowej otchłani. Szukajcie Pana. On czeka na was z otwartymi ramionami. Zegnijcie kolana w modlitwie. Kiedy jesteście oddaleni, stajecie się celem demona. Naprzód ścieżką, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 493 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.09.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Wielu mężczyzn i kobiet gorliwych w wierze wycofa się ze strachu. Odwagi! Wy, którzy należycie do Pana, nie powinniście się niczego obawiać, albowiem Pan nigdy was nie opuści. Ci, którzy żyją poza modlitwą, będą płakać i lamentować. Przyjdą dni, kiedy wiara będzie obecna w niewielu sercach, a wielu będzie chodzić jak ślepcy, prowadzący ślepców. Módlcie się. Szukajcie Jezusa poprzez Jego Słowo i Eucharystię. Wasze zwycięstwo jest w Panu! Nie oddalajcie się od Niego. Cokolwiek się stanie, nie zapomnijcie: Prawda Mojego Jezusa jest zawarta w Ewangelii i nauczaniu Jego Kościoła. Głoście wszystkim, że prawda pozostaje nienaruszona jedynie w Kościele Katolickim, założonym przez Mojego Syna Jezusa, aby nieść Ewangelię Zbawienia wszystkim narodom. Naprzód! W Bogu nie ma półprawdy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 494 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.09.2023

Drogie dzieci, proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Zmierzacie ku przyszłości podziału w Domu Bożym. Wrogowie będą działać, aby zgasić blask prawdy. Oto prawda mojego Jezusa będzie waszą wielką bronią w tych trudnych czasach. Odważni żołnierze w szatach będą bronić prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa. Wy, którzy Mnie słuchacie: Bądźcie uważni! Będę u waszego boku. Módlcie się. Tylko siłą modlitwy można pokonać zło. Gdy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie Jezusa. Szukajcie Go w Eucharystii, bo tylko w ten sposób pozostaniecie mocni w wierze. Nie wycofujcie się. Kochajcie i brońcie prawdy. Kiedy wszystko wyda się stracone, Zwycięstwo Boga przyjdzie do sprawiedliwych. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 495 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.09.2023

Drogie dzieci, wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie jest w Moim Synu Jezusie. Kochajcie i brońcie prawdy. Będziecie prześladowani za obronę Jezusa i Jego prawdziwego Kościoła. Wrogowie zjednoczą się i przyniosą cierpienie i ból Moim biednym dzieciom. Nie wycofujcie się. Mój Jezus jest z wami, chociaż Go nie widzicie. Zaufajcie Temu, który widzi to, co ukryte i zna każdego z was po imieniu. Bądźcie cisi i pokornego serca, a odniesiecie zwycięstwo. To w tym życiu, a nie w innym, musicie dawać świadectwo swojej wiary. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i bądźcie wierni prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 496 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.09.2023

Drogie dzieci, odwagi! Mój Jezus potrzebuje każdego z was. Dajcie z siebie wszystko w misji, którą powierzył wam Pan, a zostaniecie hojnie wynagrodzeni. Chrystus jest waszą nadzieją. Kiedy odwracacie się od Niego, stajecie się celem wroga. Ludzkość jest chora i tylko w Miłosiernej Miłości Mojego Syna Jezusa odnajdzie zbawienie. Nie zniechęcajcie się. Projekty, które tutaj rozpoczęłam, pochodzą od Boga i żadna siła ludzka nie jest w stanie ich zniszczyć. Przyjmijcie Moje Orędzia, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do Ostatecznego Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Zmierzacie w stronę przyszłości pełnej wielkiego duchowego nieporządku. Wielu wybranych do obrony prawdy wycofa się ze strachu. Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Tylko dzięki mocy szczerej modlitwy ujrzycie Zwycięstwo Pana w swoim życiu. Naprzód! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 497 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.09.2023

Drogie dzieci, napełnijcie się Miłością Pana i wszędzie świadczcie, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Nie żyjcie oddaleni od Łaski Pana. Powróćcie, ponieważ jeśli pozostaniecie daleko od drogi prawdy, narażacie się na wieczne potępienie. Żyjecie w czasach wielkich ucisków i nadszedł czas na wasz szczery i odważny powrót do Mojego Syna Jezusa. Nadejdą dni, kiedy ludzie będą chodzić jak ślepcy prowadzący ślepców, gdyż prawda będzie obecna w niewielu sercach. Kościół zostanie podzielony i niewielu pasterzy pozostanie wiernych Jezusowi. Cokolwiek się stanie, nie odwracajcie się od Kościoła Mojego Jezusa. Nawróćcie się i przystąpcie do konfesjonału. Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Naprzód, bez strachu! Zwycięstwo Pana przyjdzie do sprawiedliwych. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 498 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.09.2023

Drogie dzieci, to jest odpowiedni czas na wasz powrót do Boga Zbawienia i Pokoju. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkiej duchowej ciemności i wiele dusz odwróci się od Boga z powodu braku prawdy. Szukajcie Pana, a On się wami zaopiekuje. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Módlcie się. Modlitwa doda Wam sił, abyście mogli udźwignąć ciężar prób, które na Was czekają. Bądźcie wierni Ewangelii Mojego Jezusa i nie pozwólcie, aby zanieczyściło was błoto fałszywych doktryn. W Bogu nie ma półprawdy. Pokutujcie i zwróćcie się do Jezusa poprzez sakrament spowiedzi. Tylko przez spowiedź można dostąpić miłosierdzia. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 499 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w 36tą Rocznicę Objawień, przekazane 29.09.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Proszę was, abyście należeli do Mojego Syna Jezusa i abyście wszędzie starali się świadczyć o swojej wierze. Mój Jezus wiele od Was oczekuje. Nie zbaczajcie ze ścieżki, którą On wam pokazał w swojej Ewangelii. Ludzie kroczą ścieżkami samozagłady, które przygotowali swoimi własnymi rękami. Nawróćcie się szybko. Nie zostawiajcie tego, co macie do zrobienia, na jutro. Bądźcie łagodni i pokornego serca, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do Zwycięstwa Pana w waszym życiu. Wysłuchajcie Mnie. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Odwagi! W tej chwili sprawiam, że z nieba spada na was niezwykły deszcz łask. Naprzód! Zawsze będę z Wami. Przyjmijcie Moje Orędzia, a będziecie wielcy w wierze. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 500 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.09.2023

Drogie dzieci, dbajcie o swoje życie duchowe. Należycie do Pana i tylko za Nim powinniście podążać i Jemu służyć. Głoście wszystkim, że Bóg się spieszy i że nadszedł moment wielkiego powrotu. Nie stójcie z założonymi rękami. Otwórzcie swoje serca na Wezwanie Pana i dajcie z siebie wszystko w misji, którą wam powierzył. Przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić Was do Nieba. Wysłuchajcie Mnie. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkich ucisków i tylko ci, którzy się modlą, będą w stanie unieść ciężar krzyża. Szukajcie siły w modlitwie i Eucharystii. Pielęgnujcie chwile łaski, których udziela wam Pan. Nie odrzucajcie skarbów Bożych. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Naprzód z odwagą i radością! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 501 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.10.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do Mojego Syna Jezusa. Nadejdzie dzień, kiedy wielu będzie żałować życia bez Łaski Bożej, ale będzie już za późno. Nie zapomnijcie: Komu wiele dano, od tego wiele będzie się oczekiwać. Sprawiedliwy Sędzia odda każdemu według jego postępowania w tym życiu. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkiego zamętu i podziałów. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Jezusowi i prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Posłuchajcie Mnie. Ci, którzy przyjmą Moje Orędzia, otrzymają nagrodę sprawiedliwych. Odwagi! Nic nie jest stracone. Mój Pan panuje nad wszystkim. Zaufajcie Mu, a odniesiecie zwycięstwo. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 502 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.10.2023

Drogie dzieci, wrogowie podzielą się kluczem i wszędzie rozprzestrzeni się chaos. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Kościół Mojego Jezusa będzie pił z gorzkiego kielicha bólu. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą pogardzani i traktowani jak wrogowie. Zaufajcie Jezusowi. On nie opuści swoich Wybranych. Módlcie się. Tylko mocą modlitwy możecie pokonać wrogów. Szukajcie siły w Ewangelii i Eucharystii. Nie jesteście sami! Jestem waszą Matką i zawsze będę przy was. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 503 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.10.2023

Drogie dzieci, niegodziwcy zmienią Boskie Prawa, ale Boże Prawdy pozostaną wieczne. Oto czas wielkiego duchowego zamieszania. Bądźcie czujni, aby nie dać się zwieść. W Bogu nie ma półprawdy. Wierzcie mocno w Ewangelię mojego Jezusa. Nie pozwólcie, aby diabeł was oszukał. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Mojemu Synowi Jezusowi i naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Odwagi! Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób będziecie mogli unieść ciężar prób, które już na was czekają. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 504 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Rzym, Włochy, przekazane 09.10.2023

Drogie dzieci, prawdziwy pasterz prowadzi swoje owce bezpieczną ścieżką. Wilk tak je rozprasza, że gubią się na ścieżkach, które nie prowadzą na prawdziwe pastwisko. Tych, którzy zachowują się jak Judasz, czeka ten sam koniec. Prawdziwi żołnierze w sutannach będą zawsze przyjmować prawdę i poprowadzą lud Boży do Tego, który ma słowa życia wiecznego. Módlcie się dużo. Żyjecie w czasie smutku i tylko ci, którzy się modlą, będą w stanie udźwignąć ciężar nadchodzących prób. Nie zniechęcajcie się. Jestem waszą Matką i kocham was. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do zwycięstwa. Gdy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie Jezusa. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Odwagi! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Nie lękajcie się! Kościół Mojego Jezusa odniesie zwycięstwo. Fałszywy kościół dozna klęski. Szyderców wiary pokona wierność tych, którzy kochają i bronią prawdy. Naprzód ścieżką, którą wam wskazałam! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 505 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Turrivalignani, Pescara, Włochy, przekazane 10.10.2023

Drogie dzieci, w Bogu nie ma półprawdy. Otchłań zamieszania rozprzestrzeni się wszędzie i wielu straci wiarę. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby bronić tego, co pochodzi od Boga. Cokolwiek się stanie, pozostańcie przy prawdzie. Bądźcie wierni Mojemu Synowi Jezusowi. Nie pozwólcie, aby błoto fałszywych doktryn wciągnęło was w otchłań grzechu. Słuchajcie Mojego Syna Jezusa. Z radością przyjmijcie Jego Ewangelię i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Zmierzacie w stronę bolesnej przyszłości. Sprawy tego świata będą w Domu Bożym i wielu będzie chodzić jak ślepcy prowadzący ślepców. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Módlcie się dużo przed krzyżem, a będziecie mieli siłę przetrwać próby, które nadejdą. Znam każdego z was po imieniu i będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu. Dbajcie o swoje życie duchowe. Nie zapominajcie: Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. W Waszych rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość prawdy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 506 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Pescara, Włochy, przekazane 11.10.2023

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie. Wiele osób konsekrowanych będzie działać, by przypodobać się światu i staną się zdrajcami wiary. Mój Jezus będzie z wami i nie opuści was. On jest Właścicielem Winnicy, a ziarno prawdy zasiane w sercach sprawiedliwych przyniesie wielkie owoce dla dobra ludzkości. Nie wycofujcie się. Jestem Waszą Matką i zawsze będę przy Was. Przyjmijcie Moje Wezwania i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Mój Syn potrzebuje waszego publicznego i odważnego świadectwa. Nie zapominajcie: To w tym życiu, a nie w innym, musicie świadczyć, że należycie do Mojego Syna Jezusa. Dodawajcie sobie otuchy i nieście nadzieje na lepsze jutro dla świata. Bądźcie wierni Ewangelii, a wszystko dobrze się dla was skończy. Nie będzie porażki dla Moich wielbicieli. Naprzód ścieżką, którą wam wskazałam! Radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w niebie. Odwagi! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 507 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Neapol, Włochy, przekazane 12.10.2023

Drogie dzieci, podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Nie obawiajcie się. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Zaufajcie Mu, a odniesiecie zwycięstwo. Zmierzacie ku przyszłości wielkiego podziału w Domu Bożym. Kochajcie i brońcie prawdy. Mój Jezus wiele od Was oczekuje. Klucz w ręku doprowadzi wiele Moich biednych dzieci do duchowej ślepoty. Złamany klucz nie otworzy prawdziwych drzwi. Oto czas boleści dla mężczyzn i kobiet wiary. Módlcie się. Kiedy jesteście z dala od modlitwy, stajecie się celem wroga Boga. Ludzkość wypije z gorzkiego kielicha cierpienia, ponieważ ludzie odsunęli się od Stwórcy. Zawróćcie. Nie zostawiajcie tego, co macie do zrobienia, na jutro. Nie traćcie nadziei. Kocham was i będę z wami, nawet jeśli Mnie nie widzicie. Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 508 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.10.2023

Drogie dzieci, odwagi! Nie zniechęcajcie się! Zwycięstwo Kościoła Mojego Jezusa nastąpi poprzez miłość i obronę prawdy. Z powodu złych pasterzy błędy będą się rozprzestrzeniać wszędzie, ale moce piekielne nigdy nie pokonają prawdziwego Kościoła Mojego Syna Jezusa. Bądźcie czujni! Napełnijcie się nadzieją! Nie pozwólcie, aby błoto fałszywych doktryn wciągnęło was w duchową otchłań. Słuchajcie Jezusa i nauk prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Z różańcem w dłoniach walczcie z wrogami Boga. Waszą bronią obrony zawsze będzie prawda. Jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby wam pomóc. Posłuchajcie Mnie! Znam Wasze potrzeby i będę modlić się za Was do Mojego Jezusa. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 509 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.10.2023

Drogie dzieci, tylko w Moim Synu Jezusie jest wasza nadzieja i zbawienie. Oczekujcie Pana z radością. W Nim jest wasze pełne szczęście. Szukajcie skarbów nieba. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Nie zniechęcajcie się. Nawet pośród ucisków wierzcie, że dla sprawiedliwych wszystko zakończy się dobrze. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Mojemu Synowi Jezusowi. Nie oddalajcie się od modlitwy, bo tylko w ten sposób będziecie mogli unieść ciężar nadchodzących prób. Źli pasterze otworzą szerokie drzwi i wielkie tłumy wejdą do duchowej otchłani. Cierpię z powodu tego, co was spotyka. Szukajcie sił w sakramencie spowiedzi i w Eucharystii. Nie zapominajcie: Waszą bronią obrony jest prawda. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 510 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.10.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Umacniajcie się w modlitwie, w słuchaniu Ewangelii i w Eucharystii. Ci, którzy są z Panem, nigdy nie zostaną pokonani. Odwagi! Tego, co mój Jezus zachował dla was, ludzkie oczy jeszcze nigdy nie widziały. Proszę Was, abyście wszędzie starali się dawać świadectwo prawdzie. Zmierzacie w stronę przyszłości pełnej zamieszania. Wielu przyjmie to, co fałszywe i wejdzie w otchłań duchowej ciemności. Wysłuchajcie Mnie. Nie wycofujcie się. Zawsze będę z Wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 511 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.10.2023

Drogie dzieci, odwróćcie się od grzechu, bo tylko w ten sposób możecie zrozumieć moją Obecność pośród was. Grzech prowadzi was do duchowej ślepoty i uniemożliwia zrozumienie planów Pana wobec waszego życia. Bądźcie ostrożni! Masz wolność, ale wzywam was do ograniczenia swojej wolności. Nie bądźcie niewolnikami diabla. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Zmierzacie w stronę przyszłości pełnej ciemności. Szukajcie światła Pana. On chce was zbawić, ale to od waszej woli zależy czy będzie mógł działać na waszą korzyść. Módlcie się. Kiedy jesteście oddaleni, stajecie się celem wroga Boga. Pokutujcie i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Naprzód! Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Kocham Was i będę modlić się za Was do Mojego Jezusa. Odwagi! Po całym bólu sprawiedliwi zaznają wielkiej radości. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 512 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.10.2023

Drogie dzieci, módlcie się. Z braku prawdziwych pasterzy wiele owiec się rozproszy. Wiele z nich zboczy z prawdziwego pastwiska i zabłądzi na fałszywych ścieżkach. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Zmierzacie w stronę przyszłości pełnej wątpliwości i niepewności. Cokolwiek się wydarzy, trwajcie mocno w prawdzie. Nie zapomnijcie: Tylko Mój Syn Jezus jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Uciekajcie od szeroko otwartych drzwi i szukajcie nieba na drodze krzyżowej. Znam Wasze potrzeby i będę modlić się za Was do Mojego Jezusa. Odwagi! W Eucharystii jest wasze zwycięstwo. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 513 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.10.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Czekają was jeszcze długie lata ciężkich prób i tylko ci, którzy modlą się i kochają prawdę, pozostaną niewzruszeni w wierze. Wrogowie zabiorą wam wielkie duchowe skarby i wszędzie będzie szerzyć się zamęt. Waszą oręża obronną są lekcje z przeszłości. Bądźcie uważni! Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa i wszędzie dawajcie świadectwo waszej wiary. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 514 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.10.2023

Drogie dzieci, odwagi! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Zaufajcie całkowicie Mocy Boga, a wszystko zakończy się dla was dobrze. Proszę Was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Kiedy wszystko wyda się stracone, nadejdzie dla was Wielkie Zwycięstwo Boga. Nie lękajcie się! Mój Jezus panuje nad wszystkim. Otwórzcie serca i dajcie się prowadzić Temu, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Znam Wasze potrzeby i będę modlić się za Was do Mojego Jezusa. Żyjecie w bolesnych czasach, ale nie jesteście sami. Drzewo zła będzie rosło i rozprzestrzeniało się wszędzie, ale możecie je wykorzenić prawdą. Prawda zawsze będzie waszym największym orężem obronnym. Nie traćcie nadziei. Wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie jest w Jezusie. Słuchajcie Go. Przywitajcie Jego Ewangelię i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 515 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.10.2023

Drogie dzieci, Mój Pan wiele od was oczekuje. Bądźcie uważni. Nie tkwijcie w grzechu, lecz zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Dajcie z siebie wszystko, co najlepsze, a zostaniecie hojnie wynagrodzeni. Głoście Ewangelię Mojego Jezusa wszystkim tym, którzy żyją w ciemnościach fałszywych doktryn. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Zmierzacie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie w prawdzie. Grzęzawisko fałszywych ideologii spowoduje wszędzie wielką duchową ślepotę. Wiele osób konsekrowanych zostanie skażonych i wprowadzi w błąd dużą liczbę wierzących. Módlcie się. Szukajcie sił w Eucharystii i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Nie zapomnijcie: To w tym życiu, a nie w innym, musicie dawać świadectwo swojej wiary. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 516 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Dzień Zaduszny, przekazane 02.11.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zabrać was do Nieba. Zegnijcie kolana w modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Módlcie się o powołania. Módlcie się za dusze w czyśćcu cierpiące. Zmierzacie ku przyszłości, w której wielu przyjmie to, co fałszywe, a niewielu pozostanie niezachwianych w prawdzie. Pozostanie garstka pobożnych ludzi i Kościół Mojego Jezusa będzie niewielki. Jak mówiłam w przeszłości, nie pozwólcie diabłu zwyciężyć. Należycie do Pana i tylko za Nim powinniście podążać i Jemu służyć. Dbajcie o swoje życie duchowe. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Bądźcie tylko Pańscy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 517 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.11.2023

Drogie dzieci, czekajcie na Pana z pełną ufnością. Nie pozwólcie, aby sprawy tego świata oddaliły was od Mojego Syna Jezusa. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Zegnijcie kolana w modlitwie. Ludzkość jest chora i wymaga uzdrowienia. Zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu. Nawróćcie się, albowiem pokuta jest pierwszym krokiem do spotkania z Jezusem. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Bądźcie łagodni i pokornego serca. Jestem Waszą Matką i znam Wasze potrzeby. Nie zniechęcajcie się! Zwycięstwo Boże przyjdzie dla sprawiedliwych. Nie czujcie się osamotnieni! Mój Jezus jest z wami! Zaufajcie Mu, a wszystko skończy się dla Was dobrze. Przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Nie pozwólcie, aby diabeł was zwiódł. Uciekajcie od nowości. Zmierzacie ku przyszłości, w której prawda będzie pogardzana, ale ci, którzy pozostaną wierni do końca, zostaną ogłoszeni przez Ojca Błogosławionymi. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 518 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Sergipe, przekazane 05.11.2023

Drogie dzieci, odwagi! Żyjecie w czasie prób, ale nie traćcie nadziei. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia. Odsuńcie się od wszystkiego, co oddala was od Mojego Syna Jezusa. Nawróceni, starajcie się podejść do konfesjonału i szukać Miłosierdzia Mojego Jezusa. Nie ma miłosierdzia bez pokuty i spowiedzi. Mój Syn kocha was i przebacza. Zaufajcie Jego Miłości i kochajcie swoich braci. Tylko kochając, możecie wzrastać w swoim życiu duchowym. Módlcie się. Szukajcie siły w Ewangelii i w Eucharystii. Cierpię z powodu tego, co was spotyka. Ból przyjdzie z małego domu i przejdzie przez tę ziemię. Cierpię z powodu Waszych cierpień. Zwróćcie się do Tego, który jest waszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do zwycięstwa. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 519 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.11.2023

Drogie dzieci, zmierzacie ku przyszłości wypełnionej wielkim duchowym zamętem. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, będą prześladowani i wygnani. Wrogowie zjednoczą się, a zemsta przyjdzie od tronu. Cierpię przez to, co spotyka sprawiedliwych. Nie zniechęcajcie się. Mój Jezus jest z wami. Głoście bez lęku Ewangelię Mojego Jezusa i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Grzęzawisko fałszywych doktryn będzie się rozprzestrzeniać, ale prawda zwycięży. Zwycięstwo Boga przyjdzie do Jego Kościoła. Nie wycofujcie się! Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Naprzód drogą, którą wam wskazałam! Nie odwracajcie się od modlitwy i Eucharystii. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 520 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.11.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do świętości. Jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Nie zapomnijcie: Waszym celem zawsze musi być Niebo. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Odsuńcie się od grzechu i zwróćcie się do Tego, który jest waszą nadzieją i zbawieniem. Podajcie Mi ręce, bo chcę iść z wami i poprowadzić was bezpieczną drogą. Bądźcie uważni. Nie pozwólcie oszukać się diabłu. Nadejdą trudne czasy i tylko ci, którzy kochają prawdę, pozostaną niezachwiani w wierze. Bagno fałszywych doktryn skazi Moje biedne dzieci, a ludzkość będzie duchowo ślepa. Módlcie się. Podejdźcie do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa. To odpowiedni moment na wasz powrót. Naprzód, bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 521 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.11.2023

Drogie dzieci, cierpienie będzie wielkie dla tych, którzy kochają i bronią prawdy, ale nie wycofujcie się. Nie szukajcie chwały tego świata, ale szukajcie skarbów nieba. To, czego Mój Jezus przygotował dla sprawiedliwych, ludzkie oczy jeszcze nigdy nie widziały. Zaufajcie Obietnicom Mojego Jezusa. On zawsze będzie u Waszego boku. Cokolwiek się stanie, uspokójcie swoje serca i pozostańcie wierni Jezusowi. Kto jest z Jezusem, nigdy nie zostanie pokonany. Czekają was jeszcze długie lata ciężkich prób, ale w końcu nadejdzie Ostateczny Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Podajcie Mi swoje ręce, a Ja zaprowadzę was do Tego, który jest waszym wszystkim. W tej chwili sprawiam, że z Nieba spada na was niezwykły deszcz łask. Naprzód z radością! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 522 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.11.2023

Drogie dzieci, nadszedł odpowiedni czas na wasz powrót do Pana. Nadejdzie dzień, w którym wielu będzie żałować życia, które prowadzili bez łaski Bożej, ale będzie już za późno. Nie zostawiajcie tego, co macie do zrobienia, na jutro. Sprawiedliwy Sędzia odda każdemu według jego postępowania w tym życiu. Bądźcie sprawiedliwi. Kochajcie i brońcie prawdy. Ciemność fałszywych doktryn rozprzestrzeni się w Domu Bożym i tylko ci, którzy pozostaną wierni lekcjom z przeszłości, nie dadzą się zwieść. Odwagi! Ci, którzy sieją ciemność, będą zbierać ciemność. Ci, którzy szerzą Światło Pana, zostaną ogłoszeni Błogosławionymi przez Ojca. Jeszce będziecie wszędzie świadkami wielkiego zamieszania. Wielu gorliwych w wierze wycofa się ze strachu. Bądźcie z Pana. Pozostańcie wierni Ewangelii Mojego Jezusa i naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 523 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.11.2023

Drogie dzieci, odwagi! Mój Jezus was potrzebuje. Słuchajcie Go! Nie odwracajcie się od prawdy! Działanie diabła spowodowało duchową ślepotę u wielu osób konsekrowanych i wielki okręt zmierza ku potężnej katastrofie. Ci, którzy kochają i bronią prawdy, zostaną zbawieni. Jak już powiedziałam: Nie zapominajcie lekcji z przeszłości. Bądźcie uważni: W Bogu nie ma półprawdy. Módlcie się. Wasze zwycięstwo tkwi w mocy modlitwy, w Eucharystii i w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Świadczcie wszędzie, że należycie do Pana. Odwróćcie się od świata i służcie Panu z radością. W tej chwili sprawiam, że z Nieba spada na was nadzwyczajny deszcz łask. Radujcie się, bo wasze imiona są już zapisane w niebie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 524 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.11.2023

Drogie dzieci, proszę was, abyście podtrzymywali płomień swojej wiary. Nie pozwólcie, aby cokolwiek odwiodło was od prawdy! Jesteście z Pana i sprawy tego świata nie są dla was. Dbajcie o swoje życie duchowe, aby być wielkimi w Oczach Boga. Uciekajcie od grzechu i w pokucie szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa przez Sakrament Spowiedzi. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Droga do świętości jest pełna przeszkód, ale Ja jestem waszą Matką i idę z wami! Dajcie z siebie wszystko w misji, którą powierzył wam Pan. Bądźcie wierni Jezusowi, bo tylko w ten sposób zostaniecie zbawieni. Zbliża się wielka burza i wielu mężczyzn i kobiet odwróci się od Kościoła Mojego Jezusa. Odwróćcie się od wszystkiego, co jest sprzeczne z naukami Mojego Jezusa i Jego Kościoła. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 525 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.11.2023

Drogie dzieci, prawda Mojego Jezusa jest światłem, które rozświetla wszelką ciemność. W półprawdzie leży cień wroga, który zwodzi i doprowadza do przepaści. Demon zwiedzie wielu poprzez złych pasterzy, a duchowa ślepota skazi Moje biedne dzieci. Bądźcie uważni. Prawda Mojego Jezusa świeci w pełni i prowadzi do zbawienia. Przyjmijcie Ewangelię i nauki prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Oto czas wyboru: Komu chcecie służyć? Módlcie się. Tylko dzięki modlitwie możecie osiągnąć zwycięstwo. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Moje Wezwania. Przybyłam z Nieba, aby zabrać Cię do Nieba. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 526 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.11.2023

Drogie dzieci, idźcie naprzód drogą, którą wam wskazałam i szukajcie dusz dla Jezusa. Swoim przykładem i słowami pokażcie, że należycie do mojego Syna Jezusa. Odwróćcie się od świata, który was zniewala i prowadzi do zguby. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Ludzkość jest chora i tylko w Jezusie znajdzie ratunek. Macie w sercach wielki zapas dobroci, ale nie lękajcie się. Złóżcie świadectwo, że sprawy tego świata nie są dla was. Zmierzacie w stronę przyszłości wielkiego podziału i niewielu pozostanie niezłomnych w wierze. Bądźcie uważni! Kochajcie i brońcie prawdy. Kiedy wszystko będzie wydawać się stracone, ujrzycie Potężną Rękę Boga działającą na korzyść sprawiedliwych. Odwagi! Dajcie z siebie wszystko w misji, którą powierzył wam Pan. Wasza nagroda będzie wspaniała. W tej chwili sprawiam, że z nieba spada na was niezwykły deszcz łask! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 527 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.11.2023

Drogie dzieci, Chwała Boża będzie dla sprawiedliwych. Nie zapomnijcie: Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Zdrajcy wiary nie wygrają wielkiej bitwy. Zwycięstwo będzie udziałem odważnych żołnierzy w sutannach, którzy kochają i bronią prawdy. Dzięki nim dusze będą karmione lekcjami przeszłości. Nadejdzie dzień, kiedy wielu wiernych przyjmie duchowe skarby i da świadectwo o tym, co jest od Boga. Wrogowie pozostaną sami. Mój Pan będzie ze swoim wiernym ludem. Odwagi! Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Nie zbaczajcie ze ścieżki, którą wam wskazałam. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 528 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.11.2023

Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby zgasł w was płomień wiary. Szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Żyjecie w czasie boleści i tylko przez modlitwę i wierność Jezusowi będziecie w stanie udźwignąć ciężar krzyża. Jak już powiedziałam, Kościół zmierza ku wielkiej katastrofie. Tylko ci, którzy pozostaną wierni Kościołowi Mojego Jezusa, zostaną zbawieni. Nie porzucajcie lekcji z przeszłości. Najświętsze będzie wzgardzone i wszędzie zobaczycie okropności z winy złych pasterzy. Kapłani, którzy są wierni Mojemu Synowi Jezusowi, będą prześladowani i wypędzani. Cierpię z powodu tego, co was spotyka. Słuchajcie Mnie. Nie chcę Was zmuszać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 529 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.12.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Módlcie się. Szukajcie Jezusa, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Ludzie przeciwstawili się Stwórcy i zmierzają w stronę wielkiej otchłani. Nawróćcie się szybko. Mój Pan przygotował dla was to, czego ludzkie oczy jeszcze nigdy nie widziały. Życie wieczne z Bogiem będzie nagrodą dla sprawiedliwych. Nie wycofujcie się. Mój Jezus was potrzebuje. Czeka Was jeszcze wiele lat ciężkich prób. Zdrajcy wiary zaprzeczą dogmatom, a Najświętsze zostanie odrzucone. Odwagi! Nawet w obliczu prób świadczcie, że należycie do Jezusa. Waszą bronią jest prawda. Dalej, bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 530 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Itabaiana, SE, przekazane 03.12.2023

Drogie dzieci, odwróćcie się od grzechu i żyjcie zwróceni ku Rajowi, dla którego sami zostaliście stworzeni. Bóg się spieszy i jest oto nadszedł dla was czas łaski. Nie odrzucajcie skarbów Bożych. Należycie do Pana i tylko za Nim musicie podążać i Jemu służyć. Wasza dusza jest cenna dla Pana. Dbajcie o swoje życie duchowe i nie pozwólcie, aby dym demona spowodował duchową ślepotę w waszym życiu. Bądźcie mężczyznami i kobietami wiary i wszędzie świadczcie, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i nadszedł moment waszego powrotu. Nie stójcie z założonymi rękami. Nie zostawiajcie tego, co macie do zrobienia, na jutro. Gdy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie Jezusa. W Nim jest wasza siła. Dla sprawiedliwych nastaną trudne czasy. Módlcie się za Kościół. Nadal będziecie świadkami okropności w Domu Bożym. Wielu odwróci się od prawdy i przyjmie to, co fałszywe. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Módlcie się! Módlcie się! Módlcie się! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 531 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.12.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Proszę was, abyście należeli do Mojego Syna Jezusa i starali się wszędzie świadczyć o waszej wierze. Jesteście drodzy Panu. Nie pozwólcie, aby sprawy tego świata odsunęły was od ścieżki zbawienia. Bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy, bo tylko wtedy będziecie wielcy w Oczach Boga. Żyjecie w czasach wątpliwości i niepewności. Zaufajcie Panu. W Nim jest wasze zwycięstwo. Módlcie się za Kościół Mojego Jezusa. Prawdziwą misją Kościoła jest przygotowanie dusz na Niebo; To głoszenie prawdy i niezawieranie sojuszu z wrogami. Kiedy nie ma prawdziwej miłości, duszom grozi duchowa ślepota. Nie zapomnijcie: We wszystkim na pierwszym miejscu Bóg. W Bogu nie ma półprawdy. Naprzód bez lęku. Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Kiedy poczujecie się słabi, szukajcie siły w Słowach Mojego Jezusa i w Eucharystii. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do zwycięstwa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 532 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.12.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do szczerego nawrócenia. Uciekajcie od grzechu i pokutując, szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi. Mój Jezus was kocha i czeka na was. Kiedy jesteście daleko, stajecie się celem diabła. Uważajcie, żeby nie dać mu się zwieść. Jesteście z Pana i tylko za Nim musicie podążać i Jemu służyć. Zmierzacie ku przyszłości pełnej bólu. Nadejdzie wielkie prześladowanie zwrócone przeciwko Moim wielbicielom, ale nie zniechęcajcie się. Zawsze będę u waszego boku. Cokolwiek się stanie, nie odwracajcie się od prawdy. Ktokolwiek idzie z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Naprzód! Będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 533 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Cuiabá, MT, przekazane 10.12.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby wezwać was do świętości. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Wolę Boga dla waszego życia. Jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Pomóżcie Mi. Bądźcie łagodni i pokornego serca, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do ostatecznego triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Proszę poświećcie Mi się. Imiona tych, którzy Mi się poświęcają, będą na zawsze wyryte w Moim Niepokalanym Sercu. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Nie lękajcie się. Kiedy wszystko będzie wydawać się stracone, Zwycięstwo Boga przyjdzie do sprawiedliwych. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu. Zwróćcie się do Jezusa. Zaufajcie Mu i wejdźcie do Jego Serca pełnego miłości do was. Nie pozwólcie, aby sprawy tego świata odwiodły was od Mojego Syna Jezusa. Gdy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie Jezusa. W Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Dbajcie o swoje życie duchowe. Wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie wieczna. Odwagi! W tej chwili zsyłam na was z Nieba niezwykły deszcz łask. Naprzód! Na Wielki Statek nadejdzie wielki sztorm, ale nie zniechęcajcie się. Zawsze będę z Wami. Diabeł wystąpi przeciwko Ludowi Bożemu, ale cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Jezusowi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 534 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Manaus, Amazonas, Brazylia, przekazane 12.12.2023

Drogie dzieci, uwielbiajcie Pana i służcie Mu z miłością i wiernością. Uciekajcie od fałszywych ideologii i fałszywych bogów. Należycie do Pana i tylko Jemu musicie pozostać wierni. Brońcie Jezusa. On wiele od ciebie oczekuje. Nie odwracajcie się od lekcji z przeszłości. Żyjecie w czasach wielkiego duchowego zamętu i tylko ci, którzy się modlą, będą w stanie unieść ciężar prób, które już nadchodzą. Przyjmijcie Ewangelię i pozostańcie wierni prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Diabeł spowoduje wielkie zamieszanie i podział na tej ziemi. Podajcie Mi ręce, a poprowadzę was ścieżką prawdy. Bądźcie uważni, aby nie dać się zwieść. Wielu będzie postępować jak Judasz, ale wy musicie mieć odwagę Piotra. Odwagi! Nic nie jest stracone. Gdy poczujecie ciężar krzyża, wołajcie Jezusa. W Nim jest wasze zwycięstwo. Umacniajcie się modlitwą, Ewangelią i Eucharystią. Kto jest z Panem, nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 535 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.12.2023

Drogie dzieci, fałszywe sieci nie łowią dusz dla nieba. Prawdziwi rybacy dusz wypiją z gorzkiego kielicha cierpienia. Z powodu złych pasterzy wiele dusz wpadnie w wielką duchową otchłań. Kochajcie i brońcie prawdy. Mój Syn Jezus jest absolutną prawdą Ojca i bez Niego jesteście niczym i nic nie możecie uczynić. Odwróćcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę spraw niebieskich. To w tym życiu, a nie w innym, musicie świadczyć, że jesteście od Pana. Nie zniechęcajcie się. Kocham Was i zawsze będę z Wami. Módlcie się. Tylko mocą modlitwy możecie zwyciężyć zło. Naprzód w obronie prawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 536 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.12.2023

Drogie dzieci, cokolwiek się stanie, pozostańcie przy prawdzie objawionej przez Pana w Piśmie Świętym i nauczanej przez prawdziwe Magisterium Kościoła Katolickiego. Nie odwracajcie się od Mojego Syna Jezusa. Wrogowie posuwają się naprzód, ale ostateczne zwycięstwo będzie należało do Pana. Oto czas boleści dla mężczyzn i kobiet wiary. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Módlcie się. Nadal będziecie oglądać okropności w Domu Bożym, ale ci, którzy pozostaną wierni lekcjom z przeszłości, będą chronieni. Odwagi! Zawsze będę z Wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 537 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Bento Gonçalves/RS, przekazane 19.12.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przyszłam z nieba, aby wam pomóc. Bądźcie cisi i pokornego serca, bo tylko w ten sposób możecie wiernie kochać i służyć Panu. Proszę was, abyście byli odważni i wszędzie starali się dawać świadectwo prawdzie o moim Jezusie. Ludzkość stała się duchowo ślepa, bo ludzie oddalili się od Stwórcy. Nawróćcie się! Mój Pan wiele od was oczekuje. Macie wolność, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Posłuchajcie Mnie. Żyjecie w czasach udręk i tylko dzięki mocy modlitwy odniesiecie zwycięstwo. Nie zapomnijcie: W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; W sercu miłość prawdy. Bądźcie uważni, aby nie dać się zwieść. W Bogu nie ma półprawdy. Prawda zostanie przyćmiona i wiele dusz odsunie się od Boga. Zamazane lustro nie pokaże Woli Bożej. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Ewangelii i naukom prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

5 538 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.12.2023

Drogie dzieci, Mój Syn Jezus założył Swój Kościół jako kanał zbawienia dla mężczyzn i kobiet wiary. Jego Kościół jest wyjątkowy i w nim znajdziecie Sakramenty jako kanały Jego zbawczego działania. Tym Kościołem upragnionym i zdobytym przez Krew Mojego Syna Jezusa na Krzyżu jest Kościół Katolicki. Nie odwracajcie się od niego, ponieważ tylko on ma niezbędne środki do zbawienia tych, którzy wierzą w Jezusa. Nie zniechęcajcie się trudnościami, jakie napotykają mężczyźni i kobiety, którzy kochają i bronią prawdy. Bez krzyża nie ma zwycięstwa. Jeszcze będziecie świadkami okropności. Działanie diabła spowoduje duchową ślepotę u wielu osób konsekrowanych, ale nie zniechęcajcie się. W wielkiej ostatecznej bitwie zwycięstwo odniesie Kościół Mojego Jezusa. Odwagi! Módlcie się! Szukajcie siły w Ewangelii i w Eucharystii. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa! Naprzód! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 539 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Boże Narodzenie, przekazane 25.12.2023

Drogie dzieci, otwórzcie swoje serca na Miłość Mojego Syna Jezusa. W Moim Jezusie możecie znaleźć miłość doskonałą i w ten sposób zyskać łaskę kochania bliźniego. Bądźcie wierni Jezusowi. On jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Poza Nim człowiek nigdy nie znajdzie zbawienia. Uciekajcie od wszystkiego, co fałszywe i przyjmijcie prawdziwe nauki Mojego Jezusa. Prawda Mojego Jezusa jest zawarta w Jego Ewangelii i naukach prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Bądźcie uważni. Zmierzacie ku przyszłości pełnej zamętu i niewielu pozostanie mocnych w wierze. Spójrzcie na Jezusa. On czeka na was w Eucharystii. Chce zamieszkać w waszych sercach. Bądźcie cisi i słuchajcie Jego głosu. Bądźcie posłuszni Jego wezwaniu, a będziecie wielcy w wierze. Cokolwiek się wydarzy, nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 540 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.12.2023

Drogie dzieci, nie lękajcie się. Kto jest z Panem, nie ma się czego obawiać. W Panu jest wasze zwycięstwo. Wrogowie pracują nad zniszczeniem prawdziwej wiary, ale im się to nie uda. Moi Wyznawcy poprzez modlitwę i miłość do prawdy zapobiegną wszelkim działaniom diabła przeciwko prawdziwemu Kościołowi. Jak już mówiłam w przeszłości, ból będzie wielki, ale zwycięstwo będzie należało do Pana i Jego wybranych. Szukajcie Światła Pana, a wszelka ciemność wywołana fałszywymi doktrynami zostanie rozwiana. Módlcie się. Nie odwracajcie się od modlitwy. Kiedy poczujecie się słabi, wołajcie Jezusa, a w Nim znajdziecie siłę. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was spotyka. Podajcie Mi ręce, a Ja poprowadzę was do Mojego Syna Jezusa. Naprzód bez lęku! Będę modlić się za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


5 541 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.12.2023

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do Mojego Syna Jezusa. Posłuchajcie mnie. Jesteście ważni dla realizacji Moich Planów. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie Wolę Pana dla waszego życia. Odwróćcie się od świata i żyjcie zwróceni ku Rajowi, dla którego zostaliście stworzeni. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko w ten sposób będziecie mogli unieść ciężar prób, które już na was czekają. Jeszcze zobaczycie okropności na Ziemi. Nastąpi wielka katastrofa i wielki statek pęknie na pół. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Kochajcie was i brońcie prawdy. Zwycięstwo Boga przyjdzie do was. Zaufajcie Panu, bo On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Naprzód bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)