Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2021 2022 2023 2024
582 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.01.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i Królową Brazylii. Dziś wieczorem proszę was, abyście modlili się o nawrócenie wszystkich grzeszników i abyście żyli wszystkimi moimi orędziami, ponieważ tylko w ten sposób mogę uzyskać zwycięstwo Mojego Niepokalanego Serca. Proszę was również, abyście modlili się za Papieża, bo godzina jego męczeństwa jest bliska. Kościół straci wielki skarb, ale ci, którzy byli wierni Mojemu Jezusowi, pozostaną niewzruszeni. Módlcie się. Módlcie się za Papieża, następcę tronu Piotrowego. Wycierpi dużo. Módlcie się i czyńcie pokutę. Jeśli ludzie się nie nawrócą, ogień spadnie z nieba i będzie za późno. Niebezpieczeństwo nowej wojny światowej jest coraz bliżej. Smutno mi z powodu tego, co was czeka. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

583 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.01.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i pragnę wam powiedzieć, że jestem bardzo blisko was. Odwagi. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nie smućcie się. Bóg jest z Wami. Proszę was, abyście pozostali wierni Mojemu Jezusowi i Jego Kościołowi. Nie zatrzymujcie się. Chodźcie ze mną. Zaprowadzę was do Jezusa. Radujcie się, bo zbliża się wielki triumf Mojego Niepokalanego Serca. Módlcie się. Nie przestawajcie się modlić. Modlitwa was wzmacnia i przybliża do Łaski Bożej. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

584 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.01.1993

Drogie dzieci, dziękuję wam za wasze modlitwy i proszę, abyście nadal byli wierni Mojemu Jezusowi. Nie lękajcie się, ale miejcie ufność, wszyscy, którzy żyjecie moimi orędziami, albowiem imiona wasze są już w Moim Sercu. Bądźcie odważni. Do przodu. Czasy, w których żyjecie, są niebezpieczne, ale miejcie ufność w Miłosierdziu Bożym. Módlcie się, aby modlitwa oddaliła was od szatana i jego pokus. Pośćcie i pokutujcie. Nie przestawajcie odmawiać Różańca Świętego. Świat może zostać zbawiony dzięki mocy Różańca. Powtarzam wam; módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem waszą Matką i chcę was zabrać do nieba. Zaufajcie Mi i wiernie poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

585 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.01.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem Matką Jezusa i waszą Matką. Również dzisiaj chcę ofiarować wam Moją Miłość, abyście mogli coraz bardziej przebywać w Moim Sercu. Nie traćcie serca, ale zaufajcie Mojej nadzwyczajnej opiece. Kocham was i beze mnie nic nie możecie zrobić. Módlcie się i żyjcie Moimi orędziami. Potrzebuję waszego odważnego świadectwa. Nie milczcie. Pomóżcie mi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

586 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.01.1993

Drogie dzieci, nawróćcie się i powróćcie do Boga. Uważajcie, abyście nie odeszli od prawdy, którą można znaleźć tylko w Świętym Apostolskim Kościele Rzymsko-Katolickim. Mój Jezus założył Swój Kościół jako Sakrament Zbawienia, ale szatan, aby zwieść Moje biedne dzieci, sprawił, że na świecie pojawiło się kilka fałszywych religii, zwodzących wielu wybranych. Nie wierzcie tym, którzy wątpią w papieża Jana Pawła II. Zaprzeczając temu, co głosi papież, biskupi i kapłani w komunii z nim, zaprzeczacie Ewangelii. Bądźcie ostrożni. Ci, którzy oddalają się od Magisterium Kościoła, są na świecie nie po to, aby pełnić wolę Bożą, ale wolę ojca kłamstwa. Powtarzam wam; bądźcie posłuszni tylko tym, którzy są posłuszni Papieżowi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

587 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.01.1993

Drogie dzieci, zmieńcie swoje życie, bo tylko wtedy będziecie mogli spotkać Jezusa. Przychodzę z nieba, aby pomóc wam przejść długą drogę nawrócenia i dać wam radość. Wasza Brazylia stała się dziś narodem niewiernym swojemu Bogu i jeśli nie nastąpi nawrócenie, wielka kara spadnie na wasz naród. Dlatego nadszedł czas, kiedy musicie szukać Jezusa przez Jego Ewangelię i wiernie żyć Jego Naukami. Nie bądźcie niewierni. Powróćcie, powróćcie, powróćcie. Uciekajcie od niemoralności. Wyrzeknijcie się telewizji, aby być wielkimi w oczach Boga. Niemoralność wzrasta codziennie dzięki telewizji, a gniew Boży nastąpi bez zwłoki. Powtarzam wam; nawróćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

588 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.01.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i pragnę was wszystkich w Moim Sercu. Zrozumcie, że konieczny jest powrót do Boga przez modlitwę różańcową, bo tylko w ten sposób odnajdziecie spokój. Jeśli chcecie być bardzo szczęśliwi, żyjcie z miłością i pokorą orędziami, które wam przekazuję. Moja Obecność tutaj jest ostatnią szansą, którą daje wam Bóg. Dlatego nie stójcie z założonymi rękami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was: w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

589 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.01.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście weszli do Arki Przymierza, którą przygotowałam dla was w Moim Niepokalanym Sercu, abyście zostali zbawieni. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i grozi wam wieczne zatracenie, jeśli nie będziecie wiernie żyć Słowem Mojego Jezusa. Więc uważajcie. Jeśli ludzkość się nie nawróci, ludzie będą musieli pokutować, ale będzie już za późno. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

590 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.01.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką. Smutno mi z powodu waszych grzechów i proszę abyście odwrócili się od wszelkiego zła. Nie możecie wzrastać w grzechu, więc nawróćcie się, módlcie się i czyńcie pokutę. Nie stójcie bezczynnie, ale zwracajcie się do Boga, który was wzywa i czeka na was z otwartymi ramionami. Jeśli się nie nawrócicie, wielka kara spadnie na Brazylię. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

591 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.01.1993

Drogie dzieci, odstąpcie od zła i powróćcie na drogę nawrócenia, którą wam wyznaczyłam. Usłyszcie głos Pana, który przemawia do waszego serca i wzywa was do zbawienia. Bóg nie żąda od was niczego, czego nie możecie dać. Nie wycofujcie się z drogi, na której postawił was Pan. Oto Pan daje wam teraz wielką szansę na zbawienie, więc miejcie się na baczności. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

592 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.01.1993

Drogie dzieci, z radością przychodzę z Nieba, aby pobłogosławić każdego z was tutaj zgromadzonych i prosić o wasze szczere poświęcenie się Mnie. Jeśli powierzycie się Mnie, będziecie w stanie odkryć w sobie Bogactwa Boga. Chcę troszczyć się o was tak, jak matka troszczy się o swoje małe dziecko. Otwórzcie swoje serca. Powierzając się Mnie, możecie być pewni osobistego spotkania z Jezusem. Jestem waszą Matką i Moim pragnieniem moim jest zabrać was do nieba. Nie martwcie się. Powtarzam; Ofiarujcie Mi swoje istnienie. Radujcie się, Mój Jezus was kocha. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

593 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.01.1993

Drogie dzieci KOCHAM WAS. Gdybyście zrozumieli moją miłość do was, płakalibyście z radości. Proszę, abyście nie oddalali się ode Mnie, ale starali się zawsze być ze Mną, bo w chwili burzy będziecie chronieni. Nie lękajcie się. Naprzód z radością. Wszystkie wasze szczere intencje zanoszę do nieba i obiecuję wam, że Mój Jezus zaopiekuje się wami. Módlcie się dalej, módlcie się szczerze i z ufnością. Módlcie się, abyście trzymali się z dala od ataków diabła. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

594 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.02.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem przychodzę z Nieba z głęboką radością, aby was błogosławić i przyjąć wasze poświęcenie się dla Mnie. Pragnę, abyście coraz bardziej należeli do Mnie, bo jestem waszą Matką i chcę was prowadzić do raju. Nie smućcie się, jestem przy was nawet w trudnościach. Nauczcie się jak okazywać wdzięczność w radości i bólu. Chwalcie Boga, który dał wam życie i rozkoszujcie się Jego nieskończoną miłością do was. Kiedy jest wam smutno, wzywajcie mnie. Chcę wam pomóc, ale to, co zrobię, zależy od was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

595 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.02.1993

Drogie dzieci, żyjcie potulnie wszystkimi orędziami, które już wam przekazałam. Są one bezpieczną drogą do spotkania z Moim Jezusem. Moja obecność jest dowodem miłości Boga do was wszystkich. Nie jesteście w stanie zrozumieć, jak bardzo Bóg was kocha. Powróćcie do Tego, który czeka na was z radością. Nie przystawajcie. Naprzód z odwagą. Módlcie się, szczególnie teraz, kiedy Kościołowi Mojego Jezusa grozi utrata prawdziwej wiary. Módlcie się także i przede wszystkim za Ojca Świętego, który teraz cierpi jak nigdy dotąd. Módlcie się za Kościół, który utraci ten swój wielki skarb. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

596 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.02.1993

Drogie dzieci, jestem Najświętszą Maryją Panną. Przychodzę z nieba, aby ofiarować wam moją miłość i powiedzieć wam, że Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. Wiedzcie wszyscy, że Jezus jest waszym wielkim przyjacielem i że bez Niego jesteście niczym i nic nie możecie zrobić. On jest waszym jedynym zbawicielem, a bez Niego nie możecie zostać zbawieni. Powróćcie, drogie dzieci, bo Mój Pan wciąż na was czeka. Powróćcie w miłości i posłuszeństwie, w uległości i łagodności. Wróćcie z odwagą. Nie zatrzymujcie się. Naprzód. Jestem z wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

597 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.02.1993

Drogie dzieci, otwórzcie serca na Pana i usłyszcie Jego wezwanie do świętości. Bądźcie dla siebie dobrzy. Pozwólcie Mi się prowadzić, a Ja poprowadzę was do Tego, który jest waszym Wszystkim. Kiedy z uległością odpowiecie na boskie wezwania, wasze życie będzie pełne błogosławieństw. Bądźcie więc posłuszni głosowi Ducha Świętego. Nie ustawajcie w modlitwie za Kościół. Módlcie się nadal za Papieża, módlcie się szczególnie teraz, gdyż zbliża się godzina jego męczeńskiej śmierci. Bądźcie czujni. Usłyszcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

598 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.02.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i proszę o cale wasze istnienie. Jeśli oddacie Mi się, z radością poprowadzę was do raju. Proszę was, abyście całkowicie poświęcili się Mnie, albowiem dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujecie zamieszkać w Moim Sercu. Moje Serce jest waszym schronieniem. Moje Serce powinno być waszym stałym domem, ponieważ tylko w ten sposób będziecie bezpieczni. Tak więc módlcie się więcej. Módlcie się całym sercem. Wasza modlitwa płynąca z serca podoba się Bogu. Dlatego przede wszystkim módlcie się sercem. Moja obecność jest dowodem na to, że Bóg chce, abyście byli bliżej nieba. Posłuchajcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

599 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.02.1993

Drogie dzieci, Moja Obecność tutaj jest Głęboką Tajemnicą, którą zrozumieją tylko ci, którzy się modlą. Zapraszam was więc do życia z Bogiem i dla Boga. Jeśli oddacie się Bogu, wasze życie się odmieni, a Łaska Boża zawsze będzie z wami. Nadeszła chwila Waszej decyzji. Nadeszła chwila waszego „tak”. Temu, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem, czeka. Bądźcie posłuszni. Nie zatrzymujcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

600 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.02.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby wam powiedzieć, że jesteście Ludem Bożym i dlatego musicie się oddalić od wszelkiego zła. Zamknijcie oczy na łatwe pokusy świata, wyrzeknijcie się telewizji, uciekajcie od karnawału, ponieważ karnawał jest szatańską ucztą i jako dzieci Boga musicie trzymać się z daleka od tych uroczystości, które obrażają Pana i ściągają na was Jego gniew, a następnie na Wasze Porzucenie. Bądźcie ostrożni. Wysłuchajcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

601 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.02.1993

Drogie dzieci, jestem Matką i Królową Brazylii. Jestem także i w sposób szczególny Matką każdego z was. Przychodzę z nieba z głęboką radością, aby prosić was o poświęcenie się Mnie. Chcę wam powiedzieć, że jesteście w Moim Niepokalanym Sercu i nie musisz się niczego obawiać. Więc miejcie ufność we Mnie, a Ja poprowadzę was do nieba. Wiedzcie, że dla każdego z was jest zarezerwowane miejsce w niebie. Powróćcie do Boga całym sercem, bo to jedyny sposób, aby świat znów zaznał pokoju. W tej chwili zsyłam z nieba ogromny deszcz łask na wasz stan (Sergipe) i obiecuję zanieść wszystkie wasze intencje do Mojego Jezusa. Módlcie się. Nie zatrzymujcie się. Bądźcie pewni siebie. Jestem przy was, chociaż mnie nie widzicie, aby dać wam radość Mojego Serca. Powróćcie do bycia wiernymi Bogu, który zawsze pozostaje wierny wam. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

602 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.02.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i Przewodniczką. Z radością przychodzę wzywać was do nawrócenia i wskazywać wam Drogę do Nieba. Pozwólcie Mi się prowadzić, ponieważ pragnę, aby każdy z was był szczęśliwy. Przygotujcie się, aby zobaczyć to, czego wasze oczy nigdy nie widziały, i radujcie się, ponieważ wasza radość jest pociechą dla Mojego Niepokalanego Serca. Wróćcie do cotygodniowej spowiedzi. Przez spowiedź zostaniecie zbawieni. Wysłuchajcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

603 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.02.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i proszę was, abyście nadal się modlili. Módlcie się z całego serca, ponieważ modlitwa płynąca z serca podoba się Bogu. Jeśli uczynicie to, o co was proszę, możecie być pewni, że wasze życie będzie pełne łask. Nie przychodzę, aby was zobowiązać, ale aby wskazać wam prawdziwą drogę, która prowadzi do Mojego Jezusa. Nie wycofujcie się. Powróćcie do Tego, który was kocha i powołuje do Swej Łaski. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

604 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.02.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem proszę was o modlitwę o pokój na świecie i o nawrócenie wszystkich grzeszników, bo bez nawrócenia nie będzie pokoju. Więc módlcie się, módlcie się, módlcie się. Módlcie się przede wszystkim, aby szatan nie oddalił was od Łaski Bożej. Bądźcie stanowczy. Odwagi. Nie zniechęcajcie się. Jestem zawsze i w każdej chwili przy was. Módlcie się i żyjcie Moimi orędziami, abyście podczas tego Wielkiego Postu mogli uzyskać przebaczenie wszystkich waszych grzechów. Czyńcie pokutę, pośćcie, spowiadajcie się, aby wzrastać duchowo. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

605 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.02.1993

Drogie dzieci, Bóg nie jest zadowolony z tej przewrotnej ludzkości, która swoim grzechem przyciąga Jego Gniew, a następnie Jego Opuszczenie. O ludzie, zawróćcie. Gdzie chcecie iść? Bądźcie posłuszni swojemu Bogu, który czeka na was z otwartymi ramionami. Nie zatrzymujcie się. Podążajcie za Mną drogą posłuszeństwa, pokory, ufności i nadziei. Moja obecność tutaj jest wielką szansą, którą daje wam Bóg. Wróćcie więc do Jezusa, który jest waszym Zbawicielem. Poza Nim nie ma nikogo, kto mógłby was zbawić. Nie przychodzę, żeby was zobowiązać, ale to, co mówię, musi być traktowane poważnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

606 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.03.1993

Drogie dzieci, bądźcie zawsze czujni i nie dajcie się zwieść łatwym pokusom tego świata. Nie zbaczajcie z drogi, którą dla was przygotowałam. Naprzód, bo Pan czeka na was z otwartymi ramionami. Nie przestawajcie się modlić. Jeśli nie będziecie się modlić, nie będziecie wierni Chrystusowi. Tak więc módlcie się. Podążajcie za Mną drogą miłości i prostoty, aby wasze życie się odmieniło, a Łaska Boża zawsze była z wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

607 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.03.1993

Drogie dzieci, specjalne miejsce jest już przygotowane w Niebie dla wszystkich tych, którzy rozpowszechniają Moje Orędzia i oraz nimi żyją. Moja obecność tutaj jest ostatnią szansą, jaką Bóg daje ludziom na nawrócenie. Szukajcie więc Chrystusa, który was kocha i wzywa przeze Mnie do szczerego nawrócenia. Nie stójcie z założonymi rękami, ale idźcie ścieżką, którą dla was wyznaczyłam. Wielu będzie żałować, że nie usłyszeli Mojego Zaproszenia, ale dla nich będzie już za późno. Więc usłyszcie Mnie. Jestem waszą Matką i nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo was kocham. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

608 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.03.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Boga Syna i waszą Matką. Dziś wzywam was, abyście wiernie żyli przykazaniami Prawa Bożego, a także przykazaniami Kościoła, bo tylko w ten sposób będziecie mogli przyjąć i żyć Ewangelią Mojego Jezusa. Nie chcę cię zmuszać, ale jako Matka mówię wam: Powróćcie, bo was czas jest krótki. Wróćcie, bo Mój Pan wciąż na was czeka. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

609 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.03.1993

(W São Paulo) Drogie dzieci, jestem Matką i Królową Brazylii. Jestem Matką i Królową rodzin. Przychodzę, aby wam powiedzieć: Nawróćcie się, wróćcie do Boga, który czeka na was z otwartymi ramionami. Uciekajcie od grzechu i nawróćcie się, bo tylko w ten sposób będziecie zbawieni. Bóg nie jest zadowolony ze świata, więc Jego Miłosierdzie pozwala Mi być tutaj. Usłyszcie mnie. Wierzcie w świętą Ewangelię, bądźcie posłuszni Kościołowi i żyjcie zgodnie z przykazaniami. Wasze miasto jest skażone grzechem. Pokutujcie, zmieńcie swoje życie, jeśli się nie nawrócicie, wielka kara spadnie na waszą Brazylię. Uważajcie, uważajcie gdzie podążacie. Zostaliście stworzeni do nieba, ale wasz sposób życia mówi coś przeciwnego. Nie stójcie bezczynnie. Ale idźcie naprzód, bo jestem po waszej stronie. Nie zniechęcajcie się. Gdzie wasza pewność siebie? Przychodzę ocalić Brazylię, ale wy musicie Mi pomóc. Szczęśliwe losy waszej Brazylii zależą od Was. Módlcie się. Poświęćcie się Mnie i nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazuję. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

610 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.03.1993

(W São Paulo) Drogie dzieci, proszę was, abyście nie szczędzili wysiłków w dziele szerzenia Moich orędzi, ponieważ przez nie chcę was prowadzić do żarliwego i nieustannego pragnienia Boga. Zapraszam was również dzisiaj do większej modlitwy, gdyż zbliża się Wielki Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Nie przychodzę z nieba dla żartu. To, co powiem, należy natychmiast potraktować poważnie. Jestem Matką Łaski i Miłosierdzia, więc martwię się o Was, bo czas Waszego nawrócenia dobiega końca. Wróćcie teraz. Nawróćcie się teraz. Nie grzeszcie więcej, ponieważ wiele dusz jest w piekle z powodu swoich grzechów. Jeśli się nie nawrócicie, nastąpi wielki żal, ale może być późno. Nie mam wam nic więcej do powiedzenia niż to: Bóg czeka na was. Idźcie naprzód, aby Go spotkać. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

611 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.03.1993

Drogie dzieci, powróćcie do Mojego Jezusa, który umarł za was i czeka na was z otwartymi ramionami. Jak wielka jest Miłość Boga do was. Drogie dzieci, odpowiedzcie na tę Miłość. Nie stójcie bezczynnie. Czytajcie wszystkie Moje Orędzia. Słuchajcie się mnie. Cierpię z powodu waszego nieposłuszeństwa. Nie oddalajcie się ode Mnie. Uważajcie, módlcie się, pośćcie i codziennie składajcie Bogu ofiarę za zbawienie świata. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

612 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.03.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z nieba, aby pokazać wam drogę do zbawienia. Nie stójcie bezczynnie. Powróćcie do Boga tak szybko, jak to możliwe. Módlcie się. Módlcie się za siebie i za innych. Módlcie się o nawrócenie wszystkich. Wyrzeknijcie się wszystkiego, co oddala was od Boga i żyjcie Moimi orędziami. Jeśli nie nastąpi nawrócenie, spadnie na was gniew Boży, więc nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Wszystkie środki komunikacji, które działają na rzecz zniszczenia planów Bożych, zostaną zniszczone przez gniew Boży, który przyjdzie z Nieba w postaci wielkiego promienia i wszystko zostanie zniszczone. Nawróćcie się. Los waszej Brazylii i świata zależy od waszego nawrócenia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

613 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.03.1993

Drogie dzieci, spójrzcie dziś na Mojego małżonka Józefa i naśladujcie Go w Jego Cnotach, abyście mogli wzrastać na ścieżce, którą wam wskazuje. Proście świętego Józefa, aby chronił waszą rodzinę. Nie możecie sobie wyobrazić, ile On może w Obecności Boga. Poświęćcie swoją rodzinę świętemu Józefowi, a zobaczycie, jak bardzo wzrośniecie w życiu duchowym. Módlcie się do świętego Józefa, a on będzie waszym wielkim obrońcą. Módlcie się do Niego za siebie i za zbawienie świata, poczynając od zbawienia rodzin. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

614 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.03.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby wezwać was do szczerego nawrócenia i powiedzieć wam, że wasze czasy są poważne i jeśli się nie nawrócicie, grozi wam wieczne zatracenie. Uważajcie. Uciekajcie od grzechu. Zwróćcie się ku Łasce Bożej. Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Naprzód z odwagą, bo zawsze jestem u waszego boku. Nie zniechęcaj się. Módlcie się. Żyjcie wezwaniami Kościoła. Bądźcie posłuszni swoim przełożonym kościelnym. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

615 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.03.1993

Drogie dzieci, Moje dzisiejsze orędzie jest skierowane do was wszystkich, ale w szczególny sposób do rodziny Mojego Wybrańca. Unikajcie skandalu. Powstrzymajcie język. Mierzcie swoje słowa, ponieważ Plany Boga nie są waszymi planami. Bądźcie ostrożni. Uważajcie na to, co mówicie. Bądźcie przykładem dla tych, którzy tu przychodzą. Nie obrażajcie Boga, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie przychodzę, aby was przymuszać, ani nie przychodzę, aby was obrazić. Jestem waszą matką. Wiem, że wasza miłość do Mnie jest szczera. Wysłuchajcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

616 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.03.1993

(W Maceio, Alagoas). Drogie dzieci, jestem Matką i Królową Brazylii. Dziś przychodzę z nieba z głęboką radością, aby ogłosić wam Moje orędzie i błagać, abyście z sercem pełnym radości powrócili do Boga. Proszę was, abyście nie oddalali się od Łaski Bożej, ale podążali drogą, którą wam pokazuję. Jestem Matką każdego z was i przychodzę wezwać was do powrotu do Boga i Pokoju. Powiedzcie swoje „tak” Bogu, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Odmawiajcie codziennie różaniec, a także i przede wszystkim żyjcie Ewangelią Mojego Jezusa. Jestem Matką Brazylii, a także w szczególny sposób Matką waszego Państwa (Alagoas). Chcę wam pomóc, ale to, co mogę zrobić, zależy od was. Nie zatrzymujcie się. Do przodu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

617 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.03.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś wieczorem proszę was, abyście byli posłuszni Mojemu Synowi Jezusowi, żyjąc wiernie Jego ewangelią. Co tydzień powracajcie do spowiedzi, a odkryjecie wielki skarb, który jest w każdym z was. Jeśli się nie nawrócicie, nie będziecie mogli osiągnąć Łask Niebios. Bądźcie posłuszni swoim kapłanom. Nie stójcie bezczynnie. Przez Swoich Wysłanników Bóg ma wam do zaoferowania wielkie łaski. Naprzód z radością i odwagą. Mój Syn jest zawsze przy was, wiec nie zniechęcajcie się. Módlcie się, a także żyjcie orędziami, które już wam przekazałam. Kocham was i chcę wam pomóc, ale wróćcie do Boga i odwróćcie się od zła. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

618 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.03.1993

Drogie dzieci, jestem Najświętszą Maryją Panną i przychodzę z nieba, aby napełnić wasze życie łaskami. Bądźcie pewni siebie. Miejcie odwagę. Nie zniechęcajcie się. Mój Jezus was kocha i zawsze jest przy was. Módlcie się. Modlitwa jest zasobem, który Bóg wam oferuje, abyście mogli osiągnąć pokój. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

619 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.04.1993

(W Salvador, Bahia) Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Pragnę zapalić płomień Mojej miłości w sercu każdego z was. Gdybyście pojęli Moją miłość do was, płakalibyście z radości. Moja obecność tutaj, w Bahia, jest wielkim darem, jaki ofiarowuje wam niebo. Módlcie się i dziękujcie Bogu za łaski, którymi zawsze was obdarza. Szukajcie pokoju w Bogu, który jest źródłem prawdziwej radości i miłosierdzia. Nie stójcie bezczynnie. Podążajcie naprzód ze Mną ku Wielkiemu Triumfowi Mojego Niepokalanego Serca. Módlcie się, zwłaszcza teraz, gdy pokój na świecie jest zagrożony. Módlcie się i proście Mojego Jezusa, Księcia Pokoju, aby dał wam prawdziwy pokój i nawrócił wszystkie serca. Kocham was. Kocham was. Kocham was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

620 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.04.1993

Drogie dzieci, miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nie zniechęcajcie się. Zaufajcie Panu. Jestem waszą Matką i przychodzę z nieba, aby wam pomóc. Nie smućcie się. Podążajcie nadal ścieżką, którą dla was wyznaczyłam. Bądźcie budowniczymi pokoju. Módlcie się do Mojego Jezusa, Księcia Pokoju, albowiem Jezus Chrystus jest prawdziwym źródłem pokoju. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

621 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.04.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem proszę was, abyście zastanowili się nad Głęboką Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Mojego Boskiego Jezusa. Wzywam was zatem do szczerej pokuty za swoje grzechy i do szczerego powrotu do Boga. Oto Mój Pan daje wam wielką szansę, której nie możecie odrzucić. Bądźcie odważni. Módlcie się. Czyńcie pokutę, a przede wszystkim żyjcie tak, jak wam nakazują wasi przełożeni kościelni. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

622 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.04.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką. Wspomnijcie dziś Chwilę Męki i Śmierci Mojego Jezusa i powróćcie do Tego, który z miłości do was wydał się na śmierć na krzyżu. Przeżyjcie ten dzień ze Mną i oddajcie Mi się, abym mogła was zachować w Moim Niepokalanym Sercu. Pokutujcie za swoje grzechy i wypraszajcie Miłosierdzie Boże dla każdego z was. Nie trwajcie w grzechu. Naprzód ze Mną ku Wielkiemu Triumfowi Mojego Niepokalanego Serca. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

623 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.04.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Łaski Bożej i przychodzę z nieba, aby dać wam możliwość prawdziwego nawrócenia. Nie gardźcie moimi wezwaniami, ale jako posłuszne dzieci słuchajcie mnie. Nie przychodzę z nieba, aby być chwaloną, ale pragnę razem z wami chwalić Mojego Boskiego Jezusa. Nie zajmujcie się zbytnio rzeczami materialnymi, ale przyjmijcie Orędzie Zbawienia, które pozostawił wam Mój Syn. Jeśli wiernie żyjecie Ewangelią Mojego Jezusa, możecie być pewni, że wasze wejście do Nieba jest zapewnione. Powtarzam, nie przychodzę, aby was zobowiązywać, ale to, co mówię, powinno być traktowane poważnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

624 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.04.1993

(W Luziania, Goiás). Drogie dzieci, jestem Matką i Królową Brazylii, a także w szczególny sposób Matką waszego stanu. Dziś wieczorem przychodzę z nieba z głęboką radością, aby prosić o wasze nawrócenie. Nadszedł czas, kiedy musicie żyć Ewangelią Mojego Jezusa z miłością i wiernością. Nie stójcie z założonymi rekami, ale starajcie się w miarę możliwości odpowiadać na Moje wezwania. Módlcie się. Przede wszystkim módlcie się teraz, bo jeśli się nie nawrócicie, wielka kara spadnie na waszą Brazylię. Módlcie się, bo tam, gdzie nie ma modlitwy, jest obecny wróg Boga. Jestem waszą Matką i smucę się z powodu tego, co was czeka. Dzisiaj ludzkość jest gorsza niż w czasie potopu, wiec, jeśli się nie nawrócicie, ryzykujecie wiecznym zatraceniem. Powróćcie. Powróćcie. Mój Pan was kocha i czeka na was. Cieszę się, że was tu dzisiaj zobaczyłam. Niech Bóg was błogosławi i zbawia, i niech każdy z was znajdzie się ze Mną w niebie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

625 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.04.1993

(W Brasilia). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i chcę was zabrać do nieba. Proszę was, abyście nadal mi pomagali, ponieważ Moim pragnieniem jest doprowadzenie was do Mojego Syna Jezusa. Kocham was niezmiernie i proszę, abyście zawsze poświęcali się Mojemu Sercu. Kocham waszą Brazylię i chcę ją ocalić. Pomóżcie mi. Potrzebuję każdego z was. Módlcie się i żyjcie wezwaniami waszych przełożonych kościelnych. Bądźcie posłuszni Papieżowi, posłuszni Mojemu Synowi, posłuszni Niebu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

626 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.04.1993

(W Brasília). Drogie dzieci, jestem Matką Miłosierdzia Bożego i proszę was o oddanie się Mojemu Jezusowi, waszemu jedynemu prawdziwemu Zbawicielowi. Miejcie ufność w Chrystusie, albowiem On jest waszą jedyną nadzieją. Dziś wieczorem zapraszam was do życia Moimi orędziami. Przez nie poprowadzę was do raju. Nie smućcie się, nawet ze swoimi wadami. Kocham was. Nie martwcie się. Zaufajcie mi. Będę prosić za was do Mojego Jezusa. Radujcie się, albowiem jest dla was miejsce w niebie. Podejmijcie wysiłek, aby żyć Wezwaniem Odkupiciela Człowieka, a zobaczycie, jak wiele łask na was spłynie. Podążajcie dalej drogą, którą wam wskazałam. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Świat będzie mógł znaleźć zbawienie tylko wtedy, gdy się nawrócicie. Więc pokutujcie. Zmieńcie swoje życie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

627 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.04.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś wieczorem zapraszam was do refleksji nad tym, jak długo już jestem z wami, i proszę was, abyście żyli intensywniej wszystkimi orędziami, które już wam przekazałam. Radujcie się ze Mną, albowiem zbliża się Godzina Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Módlcie się. Nie zniechęcajcie się. Kiedy wszystko wyda się stracone, pojawi się Moje Zwycięstwo ku waszej radości. Bądźcie pewni siebie, jeśli żyjecie Moimi orędziami, możecie być pewni, że czeka na was Niebo. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

628 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.04.1993

Drogie dzieci, dziś zapraszam was do serdecznej modlitwy, a także proszę o dalsze czytanie wszystkich moich orędzi. Nie dajcie się przytłoczyć trudnościom, ponieważ w pewnym sensie ich istnienie jest normalne. Nie bądźcie smutni. Jestem z wami. Radujcie się, w końcu Moje Serce zatriumfuje. Miejcie ufność i nadzieję. Mój Jezus jest przy was. Módlcie się i żyjcie przede wszystkim Ewangelią Mojego Syna. Odwagi, drogie dzieci odwagi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

629 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.04.1993

(Souto Soares, Bahia) Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dzisiejszej nocy, dzięki łasce Boga, przychodzę z nieba, aby przynieść wam moje przesłanie miłości i nawrócenia. Wzywam was, abyście modlili się więcej i żarliwiej, ale także i przede wszystkim sercem. Ludzkość zbliża się ku wielkiej przepaści i jeśli nie zmienicie swojego życia, nie doznacie zbawienia. Więc pokutujcie i powróćcie do Boga. Kocham was i oczekuję waszej odpowiedzi. Nie smućcie się i nie martwcie się. Pokładajcie ufność w Moim Niepokalanym Sercu, a zawsze będziecie przeze Mnie chronieni i strzeżeni. Wyrzeknijcie się świata, aby należeć do Boga. Żyjcie orędziami, które wam przekazuję z miłością. Bóg daje wam tę wielką szansę. Nie odmawiajcie. Naprzód ku Zwycięstwu przez Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Dziś wieczorem w sposób szczególny błogosławię was wszystkich tutaj zgromadzonych, wasze dzieci i wszystkich, którzy są wam drodzy. Dziękuję za Waszą obecność. Módlcie się. Będę prosić za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

630 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.04.1993

Drogie dzieci, nie smućcie się. Jestem z wami. Radujcie się więc wszyscy, którzy Mnie słuchacie, ponieważ zbliża się Godzina Mojego Wielkiego Zwycięstwa. Dlaczego martwicie się trudnościami? Mówiłam już wam, że problemy nie są powodem do rozpaczy. To normalne, że istnieją. Zaufajcie Mi, to wszystko jest konieczne. Diabeł nie będzie w stanie zniszczyć Moich Planów. Miejcie ufność i nadzieję. Módlcie się. Modlitwa jest narzędziem, które wam oferuję, aby pokonać wszelkie pokusy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

631 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.04.1993

Drogie dzieci, dziś zapraszam was do intensywniejszego życia Ewangelią Mojego Syna Jezusa. Bądźcie dobrymi chrześcijanami i własnym życiem dawajcie świadectwo, że należycie do Chrystusa i że jesteście u boku Papieża, biskupów i kapłanów. Nie stójcie bezczynnie, ale starajcie się robić postępy w życiu duchowym. Mój Jezus was kocha i wzywa was, abyście byli wierni Jego miłości. Nie odrzucajcie Go. Dziękujcie Bogu, ponieważ daje wam wielką sposobność pojednania się z Nim. Nie zamieniajcie waszej wolności dzieci Bożych na niewolę wynikającą z grzechu. Bądźcie tylko moi. Oddajcie Mi swoje życie, a poprowadzę was z radością do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

632 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.04.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście poczuli pragnienie bycia ze Mną w niebie i pokornie żyli orędziami, które już wam przekazałam. Godna pochwały jest wasza postawa, kiedy jesteście tutaj z sercem pragnącym żyć tym, o co proszę. Błogosławieni będziecie, jeśli pozostaniecie wierni Mnie i Mojemu Jezusowi. Więc pozostańcie na drodze, którą wam wyznaczyłam. Miejcie wiarę, odwagę i nadzieję. Nie uchylajcie się od modlitwy. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

633 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.05.1993

Drogie dzieci, przychodzę, aby przynieść wam błogosławieństwo pokoju Mojego Syna Jezusa. Jestem Królową Pokoju. Dziś przychodzę z głęboką radością i dziękuję, że tu jesteście. Żyjcie zawsze w łasce Pana, który jest Ojcem Opatrznościowym, który nigdy was nie opuści. Jego miłosierne Serce pragnie was i cierpi, kiedy oddalacie się od Jego Miłości. Jestem waszą Matką i proszę was, nie opuszczajcie Mojego Serca. Żyjcie ze mną. Pragnę waszego Wiecznego Szczęścia, ale jako Matka powiadam wam; Bądźcie wierni Moim Wezwaniom. W tej chwili błogosławię was wszystkich zgromadzonych tutaj, a w sposób szczególny obecne tu zakonnice (zwrócił się do grupy obecnych zakonnic). Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

634 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.05.1993

(W Lauro de Freitas, Bahia) Drogie dzieci, jestem waszą Matką i Królową. Jestem bardzo obecna w waszym życiu, zwłaszcza gdy się modlicie. Towarzyszę wam zawsze, aby doprowadzić was do Tego, który ma Słowa Życia Wiecznego. Mój Syn, Książę Pokoju, zawsze umieszcza was w Swoim Sercu i sprawia, że ​​codziennie wzrastacie w Jego miłości. Módlcie się nadal. Przede wszystkim odmawiajcie Różaniec, w ten sposób przyczynicie się do Zwycięstwa Triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Odwagi. Moje dzieci, nie smućcie się ani nie zniechęcajcie. Idźcie naprzód ze Mną, a zabiorę was do nieba. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

635 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.05.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was do głębokiego i szczerego rachunku sumienia, abyście mogli pozostać w łasce Bożej. Poprzez spowiedź Bóg oferuje wam możliwość powrotu do Jego łaski. Jeśli będziecie wierni Chrystusowi, możecie mieć pewność, że wasze życie będzie pełne łask Bożych. Dlatego nie stójcie bezczynnie. Wnieście swój wkład w zwycięstwo Boga przez triumf Mojego Niepokalanego Serca, poprzez wierność Jemu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

636 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.05.1993

Drogie dzieci, jestem Matką nadziei i czystej miłości. Cieszę się, że was tu dzisiaj znalazłam. Wiedzcie, drogie dzieci, że pragnę waszego nawrócenia, ponieważ chcę, abyście zawsze byli szczęśliwi. Wróćcie do swojego Boga, który czeka na was z otwartymi ramionami. Idźcie dalej drogą, którą wam wskazałam. Nie oddalajcie się ode Mnie, ale oddajcie Mi się z całkowitą ufnością. Módlcie się i żyjcie moimi orędziami. Bądźcie posłuszni swoim przełożonym kościelnym, bo tylko tak będziecie wzrastać na drodze duchowej. Uciekajcie od grzechu i bądźcie wierni Ewangelii Mojego Jezusa. W tej chwili zsyłam na was z nieba niezwykły deszcz łask. Słuchajcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

637 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.05.1993

Drogie dzieci, pamiętajcie, że macie w niebie Matkę, która was kocha i was nie opuści. Nie czujcie się samotni. Bądźcie radośni, odważni. Módlcie się i podążajcie za mną drogą posłuszeństwa i pokory. Nie chcę, aby szatan was zwiódł, więc proszę was; módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

638 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.05.1993

Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam was do głębszego życia modlitewnego, bo chcę, abyście zawsze byli blisko Mnie i Mojego Jezusa. Modlitwa jest najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie doskonałości, więc módlcie się, módlcie się. Poświęćcie dużą część swojego dnia na modlitwę. Tak jak rośliny nie mogą rosnąć bez deszczu, tak i wy, jeśli nie będziecie się modlić, nie będziecie wzrastać w życiu duchowym. Kocham was i chcę widzieć cię w niebie, bo nie zostaliście stworzeni dla świata, ale by służyć Bogu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

639 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.05.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i Przewodniczką. Nie martwcie się swoimi problemami. Zaufajcie Mojej szczególnej ochronie. Nie zniechęcajcie się, ponieważ Jezus was kocha i chce was zbawić, więc jako wasza Matka proszę was; nawróćcie się, zmieńcie swoje życie, oddalcie się definitywnie od wszelkiego zła. Módlcie się nadal. Przede wszystkim odmawiajcie Różaniec Święty. Oddajcie Mi swoje życie, a dam wam poznać miłość Boga i Jego pragnienie w stosunku do was. Odwagi. Nie traćcie nadziei. Już wam mówiłam i powtarzam jeszcze raz; Jestem waszą Matką i dobrze wiecie, jak wielką miłość ma matka do swojego dziecka. Więc radujcie się. Czekam na was z radością w niebie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

640 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.05.1993

Drogie dzieci, miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Jestem po waszej stronie, nawet jeśli mnie nie widzicie. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

641 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.05.1993

(W Aracaju, Sergipe). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was w bardzo szczególny sposób. Przychodzę z Nieba dziś wieczorem, aby prosić was o jak najszybszy powrót do Boga. Nie stójcie z założonymi rekami, ale oddajcie Mi swoje istnienie. Módlcie się i żyjcie z radością Ewangelią Mojego Syna. Nie uciekajcie przed miłością Boga, ale starajcie się być Mu wierni, albowiem On czeka na was z otwartymi ramionami. Nie przychodzę z Nieba, aby was zobowiązać, ale jako Matka proszę was, nawróćcie się, przemieńcie swoje życie, pokutujcie za swoje grzechy, bo tylko tak będziecie mogli wzrastać w życiu duchowym. Moje Orędzie Pokoju musi być przeżywane. Nie gardźcie Moimi słowami, ale bądźcie Mi posłuszni. Chcę wam ofiarować wielkie łaski, ale pomóżcie mi. Bez was nie mogę nic zrobić. Radujcie się. Miejcie wiarę i nadzieję. Jestem po waszej stronie. Nie smućcie się, miejcie odwagę! Jak wielkie jest moje pragnienie, abyście codziennie wzrastali na ścieżce ku świętości. Nie zatrzymujcie się. Przyjdźcie do mnie, a poprowadzę was do Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

642 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.05.1993

Drogie dzieci, módlcie się, aby wróg Boga was nie zwiódł. Pozostańcie zawsze zjednoczeni ze Mną w modlitwie, gdyż tylko w ten sposób zdołacie uwolnić się od ataków diabła. Nie chcę was zmuszać, ale uważajcie, dokąd idziecie. Bądźcie ostrożni, bo wasze życie jest cenne w oczach Boga i nie chcę was stracić. Przeczytajcie wszystkie orędzia, które wam przekazałam. Z radością przychodzę z nieba, aby do was przemawiać. Usłyszcie mnie. Nie oddalajcie się od Łaski Bożej. Oto wielka szansa, jaką wam ofiarowuję. Nie trzymajcie się z daleka. Wróćcie do swojego jedynego prawdziwego Boga. Bóg zawsze was wzywa, nawet gdy jesteście daleko i nie chcecie wracać. Nie bądźcie niewolnikami grzechu, ale bądźcie obrońcami Ewangelii i Kościoła Mojego Jezusa. Jestem waszą Matką i pragnę, abyście pewnego dnia byli ze Mną w niebie. Nie bójcie się. Jestem po waszej stronie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

643 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.05.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście żyli miłością i radością. Nie martwcie się. Nie smućcie się. Jestem waszą Matką i zawsze jestem przy was; Nie traćcie nadziei. Wasz Stwórca ofiarowuje wam swoje Miłosierdzie, abyście przynieśli owoce, a dzięki Łasce Mojego Jezusa wasze owoce pozostaną na zawsze. Spójrzcie, jak wielka jest Moja miłość do was. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości. Radujcie się wszyscy, bo zbliża się czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Módlcie się. Niech Mój Jezus, Książę Pokoju, zawsze obdarza was Swoim Pokojem i sprawia, że ​​będziecie wzrastać w Jego Miłości. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

644 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.05.1993

Drogie dzieci, kocham was i dlatego wybrałam was, na pocieszycieli Mojego Bolesnego Niepokalanego Serca. Proszę was, abyście nie oddalali się ode Mnie, ponieważ chcę was codziennie prowadzić do świętości. Nadal mi pomagajcie i jeśli ktoś was zapyta: Jak mogel pomóc Matce Niebieskiej? Powiedzcie im, że najbardziej Mi pomagają ci, którzy żyją i dają świadectwo Ewangelii Mojego Jezusa. Ci, którzy odpowiadają na Moje Zaproszenie do Nawrócenia, są również dla Mnie umiłowani. Pragnę, abyście wszyscy zjednoczyli się ze Mną poprzez modlitwę, pokorę, całkowite poddanie się Jedynemu Bogu, który Wyzwala i Zbawia. Żyjecie w świecie skażonym grzechem. Przez Nieskończone Miłosierdzie Boże przychodzę wam z pomocą. Nie wycofujcie się. Zaakceptujcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

645 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.05.1993

Drogie dzieci, wasze życie obfituje w błogosławieństwa i łaski, a zatem zawsze bądźcie szczęśliwi. Przede wszystkim radujcie się, albowiem nie jesteście sami. Kocham was i jestem z wami. Pomóżcie mi. Każde z Was jest mi potrzebne do realizacji moich planów. Dziękuję tym z was, którzy pracują nad rozpowszechnianiem Moich orędzi. Wiedzcie wszyscy, że wasza nagroda będzie wielka, ponieważ wasze imiona są już zapisane w Moim Niepokalanym Sercu. Nie zniechęcajcie się. Odwagi. Żyjcie z radością Orędziami, które Mój Pan przekazuje wam przeze Mnie. Bądźcie Mi wierni. Jestem waszą Matką i zawsze trzymam was w Swoim Sercu. Módlcie się dalej, nie przestawajcie. Poświęćcie swoje życie Bogu. On będzie szczęśliwy. Mój Syn was kocha i zna was po imieniu. Powtarzam; Odwagi. Naprzód z radością. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

646 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.06.1993

Drogie dzieci, jesteście ludem Bożym, który jest w Moim Niepokalanym Sercu. Dziś wieczorem wzywam was, abyście z miłością żyli Ewangelią Mojego Jezusa. Nie chcę was zmuszać, ale jako wasza Matka z miłością prowadzę was do Tego, który ma Słowa Życia Wiecznego. Nie zatrzymujcie się. Naprzód na spotkanie z Jezusem. On czeka na was z otwartymi ramionami. Módlcie się nadal, bo teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest intensywniejsze życie w modlitwie. Módlcie się. Módlcie się dobrze wraz ze Mną. Módlcie się sercem. Bądźcie szczerzy w modlitwie, a Bóg wysłucha waszych próśb. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

647 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.06.1993

(w Aracaju, Sergipe). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was w sposób nadzwyczajny. Radujcie się wszyscy, którzy Mnie słuchacie, albowiem jest dla was miejsce w Moim Sercu. Znam wasze trudności, ale nie zniechęcajcie się. Zaufajcie Panu. Nie czujcie się samotni. Jestem obecna w waszym życiu. Przychodzę z nieba, aby przynieść wam pokój Odkupiciela świata i pocieszenie, jakie On wam oferuje. Módlcie się, ponieważ chcę tutaj dokonywać wielkich cudów, Nie oddalajcie się ode Mnie. Żyjcie z miłością i dawajcie świadectwo Moim Orędziom! Potrzebuję waszego odważnego publicznego świadectwa. Nie lękajcie się. Naprzód z odwagą ku Zwycięstwu przez Triumf Mojego Niepokalanego Serca! Pomóżcie mi. Potrzebuję każdego z was. Módlcie się z głębi serca. Macie skłonność do popełniania grzechu i bez zastanowienia oddajecie się w ręce diabła. Przychodzę was uratować i poprowadzić do Jezusa. Bądźcie Mi wierni. Bądźcie posłuszni Mojemu głosowi. Dziękuję za Waszą obecność tutaj. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

648 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.06.1993

Drogie dzieci, zapraszam was do szczerego nawrócenia, które jest możliwe tylko dla tych, którzy są posłuszni Mojemu Jezusowi. Żyjcie więc wiernie Ewangelią i nie odrzucajcie Łaski, której udziela wam Mój Pan. Ludzkość żyje na krawędzi wielkich katastrof i jeśli mężczyźni i kobiety się nie nawrócą, świat nie zazna pokoju. Otwórzcie swoje serca na miłość Mojego Jezusa. Nie zatrzymujcie się. Nie przychodzę z nieba, aby was zmuszać. Bóg w swojej nieskończonej dobroci pozwala mi tu być. Usłyszcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

649 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.06.1993

Drogie dzieci, miłujcie Pana całym sercem i żyjcie z radością Jego przykazaniami. Oddajcie się Panu, bo On was kocha i zna każdego z was po imieniu. Nadal żyjcie orędziami, które już wam przekazałam i módlcie się więcej ze Mną. Nie chcę, żebyście czuli się samotni. Wzywajcie Mnie w swoich modlitwach. Pragnę być obecna w Waszym życiu. Jestem waszą Matką i chcę was zaprowadzić do Mojego Jezusa, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Otwórzcie swoje serca na Pana, a zrozumiecie powód Mojej Obecności pośród was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

650 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.06.1993

(W Salwadorze, Bahia). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i Królową. Proszę was, bądźcie Mi wierni. W ten sposób wasze życie będzie pełne błogosławieństw i łask. Przychodzę z nieba, aby zaoferować wam prawdziwy pokój, który jest możliwy tylko z Bogiem. Mój Jezus, Książę Pokoju, oczekuje waszego wkładu w rozpowszechnianiu Jego Boskiego Orędzia. Nie stójcie bezczynnie. Nie ma czasu do stracenia. Nawróćcie się teraz. Jestem waszą Matką i proszę o samo wasze istnienie. Podążajcie drogą, którą wam wskazałam. Nie zatrzymujcie się. Naprzód. Nie obawiajcie się przeszkód. Jestem z wami. Radujcie się. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Zapraszam was również do radosnego życia orędziami, które już wam przekazałam. Pomóżcie mi. Potrzebuję was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

651 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.06.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem wzywam was do szczerego nawrócenia, albowiem jeśli się nie nawrócicie, świat nigdy nie zazna prawdziwego pokoju. Żyjecie w świecie skażonym grzechem i nadszedł czas, kiedy wzywam was do czystości serca, abyście mogli być bardzo blisko Pana. Ludzie oddalili się od swojego Stwórcy i już nie uznają Go za swojego prawdziwego Boga. Jako wasza Matka przychodzę, aby ofiarować wam radość posiadania Boga jako jedynego prawdziwego Zbawiciela. Więc otwórzcie swoje serca, bo tylko wtedy będziecie w stanie pojąć moje orędzia i żyć nimi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

652 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.06.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Z radością przychodzę z nieba, by prosić was, abyście nie zboczyli z drogi, którą wam wskazałam. Nie chcę was zmuszać. Wiem, że jesteście wolni, ale jako wasza Matka proszę was, abyście zawsze czynili wolę Pana. Módlcie się, abyście zawsze przebywali w Pokoju Mojego Jezusa. Porzućcie raz na zawsze całe zło, abyście mogli pozostać w Moim Niepokalanym Sercu. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym kościelnym, a także żyjcie orędziami, które już wam przekazałam. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

653 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.06.1993

(Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa). Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abyście powrócili do Tego, który jest Twórcą Pokoju i Miłości. Oddajcie się z radością Sercu Mojego Jezusa, które jest Źródłem Łaski i Miłosierdzia. Oddajcie się Temu, który was kocha i wydał się za was. To w Nim jest prawdziwe zbawienie dla świata, a bez Niego ludzkość nie może być nigdy zbawiona. Oddajcie się Mnie i Mojemu Jezusowi. Nie stójcie bezczynnie. Naprzód z radością. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

654 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.06.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Łaski Bożej. Przychodzę z nieba, aby ofiarować wam całą Moją miłość. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo was kocham. Gdybyście to zrozumieli, płakalibyście z radości. Jestem waszą Matką i nieustannie potrzebuję waszych modlitw. Więc módlcie się dalej. Dzięki modlitwie wasze życie ulegnie przemianie. Więc módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

655 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.06.1993

Drogie dzieci, nawróćcie się i silnie wierzcie w świętą Ewangelię. Proście Ducha Świętego, aby was oświecił, abyście mogli zrozumieć, żyć i świadczyć o słowach Mojego Jezusa. Idźcie więc na spotkanie z Tym, który jest waszym jedynym prawdziwym Zbawicielem. Wkrótce objawię się tutaj w jeszcze bardziej niezwykły sposób, aby zwrócić uwagę tych, którzy są wciąż oddaleni. Sprawię, że pojawią się nadzwyczajne znaki, aby przekonać niewierzących. Ale wy, którzy wierzycie, nadal Mi pomagajcie. Mój Jezus hojnie was wynagrodzi. Módlcie się nadal. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się za Ojca Św. Módlcie się za siebie i za innych. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

656 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.06.1993

Drogie dzieci, nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Przygotujcie swoje serca na przyjęcie Pana, który przychodzi, aby napełnić was Swoją Łaską i Miłosierdziem. Bądźcie wszyscy zwiastunami prawdy. Nie oddalajcie się od Tego, który ma Słowa Życia Wiecznego. Oddajcie się Mojemu Jezusowi, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie lękajcie się, ale ufajcie Panu, który prosi was o publiczne i odważne świadectwo. Bądźcie jak poprzednik, Jan Chrzciciel, i przygotujcie świat na przyjęcie Chrystusa, który przychodzi, aby zabrać was ze sobą. Bądźcie mistrzami dla tych, którzy nie znają przesłania Mojego Jezusa. Uczcie ich żyć i dawać świadectwo Ewangelii. To, czego potrzebuje świat, aby osiągnąć prawdziwy pokój, to zaakceptowanie twórcy pokoju. Tylko w Nim jest prawdziwe Źródło Pokoju i Miłosierdzia. Idźcie wszyscy na Jego Spotkanie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

657 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.06.1993

Drogie dzieci, Chrystus jest waszą radością. Nie ma szczęścia dla człowieka, gdy odwraca się od Boga. Oddajcie się Mojemu Jezusowi, który jest obecny pośród was. Nie zbaczajcie ze Ścieżki Pana, ale podążajcie na spotkanie z Nim dzień po dniu. Jestem waszą Bolesną Matką. Smutno mi z powodu waszych grzechów, bo wiem, że grzech jest wielką przyczyną braku pokoju i miłości w waszych sercach. Nawróćcie się. Pozwólcie mi cię poprowadzić. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

658 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.06.1993

Drogie dzieci, przychodzę z Nieba, aby nauczyć was Prawdziwej Mądrości, Mądrości, która pochodzi od Boga. Nie dajcie się zwieść mądrością ludzi, którzy się nie modlą, ponieważ jest to mądrość, która nie pochodzi od Boga. Idźcie dalej drogą, którą wam wskazałam. Nie oddalajcie się ode Mnie. Nawet ze swoimi wadami nie zniechęcajcie się, albowiem Łaska Pana musi zawsze być obecna w waszym sercu. Przychodzę z nieba, aby bronić tego, co należy do Boga. Wiem, że wielu mną gardzi, ale nie odwracam się od nikogo, nawet od największych grzeszników. Kocham wszystkich, bo jestem Matką wszystkich. Pomóżcie mi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

659 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.06.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Kościoła. Przychodzę z Nieba, aby błagać was, abyście należeli do Chrystusa. Zachęcam was również abyście byli wierni następcy tronu Piotrowego, Papieżowi Janowi Pawłowi II. Wiedzcie wszyscy, że Papież jest nieomylny, ponieważ prowadzi go Duch Święty dla dobra całego Kościoła, wiec bądźcie mu posłuszni. Nie gardźcie jego naukami, ponieważ są one jedynym sposobem, w jaki możecie pozostać w prawdzie. Żyjcie z radością nauczaniem Kościoła założonego przez Mojego Syna. Żyjcie też Ewangelią Mojego Jezusa, bo Słowo Mojego Syna prowadzi was i przybliża do Nieba. Módlcie się, módlcie się za kościół. Módlcie się za Ojca Świętego, bo zbliża się godzina Jego męczeństwa. Nie stójcie z założonymi rękami. Do przodu. Bądźcie mi wierni, bo jestem waszą Matką, która was kocha. Nie przychodzę, aby was zobowiązać, ale to, co mówię, powinno być traktowane poważnie. Wysłuchajcie mnie. Otwórzcie swoje serca na uprzywilejowaną miłość Pana. Nie zatrzymujcie się. Nie przychodzę z nieba dla żartu. Jeśli się nie nawrócicie, na ludzkość spadnie wielka kara, zatem nawróćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

660 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.07.1993

Drogie dzieci, nie obawiajcie się przeszkód. Zaufajcie Mojej nadzwyczajnej ochronie. Jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Idźcie naprzód ze Mną w modlitwie, darując siebie i swoja uległość. Bądźcie dla siebie dobrzy i módlcie się żarliwie za waszą Brazylię. Wykorzystajcie jak najlepiej te chwile, które daje wam Mój Pan i nie stójcie z założonymi rękami. Nie ma już czasu na wątpliwości i niepewność. Teraz nadszedł czas na wasze nawrócenie. Kiedy miną te chwile, które zostały wam dane, nawrócenie ludzi stanie się trudne. Tak więc pokutujcie. Zmieńcie swoje zachowanie. Bądźcie tylko od Pana i żyjcie z dala od świata. Zwróćcie oczy ku niebu i radujcie się, bo nawet z waszymi wadami kocham was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

661 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.07.1993

(W Porto Real do Colégio, Alagoas). Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju i przybywam do waszej Brazylii, aby zaoferować wam prawdziwy pokój. Kroczcie zawsze Ścieżką Pana i unikajcie grzechu. Nie pozwólcie szatanowi zawładnąć waszymi sercami. Módlcie się i nawracajcie. Bądź tylko moi. Podążajcie za Mną drogą pokory i ufności. Nie stójcie z założonymi rękami. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi. Żyjcie Jego Ewangelią, abyście zostali zbawieni. Żyjecie w czasach gorszych niż czasy potopu i jeśli się nie nawrócicie, ludzkość spotka wielka kara. Nadeszła więc wasza godzina, godzina waszego szczerego i odważnego świadectwa. Niech wasze czyny mówią więcej o Panu niż wasze słowa. Zacznijcie więcej się modlić, radośnie uczestniczyć we Mszy Świętej, a zobaczycie, jak wieloma łaskami obdarzy was Pan. Powróćcie, powróćcie, powróćcie. Kocham Was i chcę wam pomóc. Nie oddalajcie się ode Mnie. W moim sercu jest miejsce dla was. Dziękuję wam za wszystkie odpowiedzi na Moje orędzia. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

662 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.07.1993

(W Maceio, AL). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Gdybyście zrozumieli Moją miłość do was, płakalibyście z radości. Proszę was, abyście żyli wszystkimi orędziami, które już wam przekazałam. Nie lękajcie się. Jestem z wami. Radujcie się. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Módlcie się nadal. Jeśli będziecie się modlić, wasze życie będzie wypełnione błogosławieństwami i łaskami. Pomóżcie mi. Potrzebuję was. Pragnę was w Moim Sercu. Przyjdźcie do Mnie, bo jestem waszą Matką. Dzisiejszy świat musi przyjąć Moje macierzyńskie i zatroskane orędzie. Nic dziwnego, że pochodzę z Nieba. Powtarzam; nawróćcie się. To, co robię, zależy od waszego nawrócenia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

663 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.07.1993

Drogie dzieci, podążajcie nadal drogą, którą wam wskazałam. Nie dajcie się ponieść łatwym sprawom tego świata, ale bądźcie czujni, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany. Nadal odmawiajcie Różaniec i przede wszystkim żyjcie Moimi orędziami. Mój Syn bardzo was kocha i dlatego tu jestem. Bądźcie Mi posłuszni. Jeśli uczynicie to, co wam nakazuję, możecie być pewni, że wasze imiona będą zapisane w Moim Niepokalanym Sercu. A więc naprzód z odwagą i radością. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

664 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.07.1993

(W St. André, SP). Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś wieczorem przychodzę z nieba, aby się z wami spotkać i powiedzieć wam, że Bóg czeka na was z otwartymi ramionami. Nie smućcie się, bo jestem przy was, chociaż Mnie nie widzicie. Moim pragnieniem jest wam pomóc, ale to, co zrobię, zależy od was. Nie przychodzę z Nieba, aby was zmuszać, ale jako Matka pragnę potulnie poprowadzić was do Raju. Nie zatrzymujcie się. Zacznijcie się modlić, ponieważ waszą Brazylię można ocalić tylko przez modlitwę. Od teraz bądźcie tylko Moi. Towarzyszcie mi w modlitwie, pokorze i w zaufaniu. Bóg oczekuje od was wielkich rzeczy. Nie stójcie z założonymi rękami. Do przodu z radością. Powierzcie Mi swoje problemy i zmartwienia. W trudnościach wzywajcie Mnie po imieniu. Przybede, aby wam pomóc. Moim pragnieniem jest, abyście byli szczęśliwi. Zaakceptujcie mnie. Poświęćcie swoje życie Mojemu Niepokalanemu Sercu i żyjcie orędziami, które już wam przekazałam. Za ich pośrednictwem zacznijcie się przemieniać i oczekiwać waszego życia z Ojcem. Kocham was i Moim pragnieniem jest, aby wszyscy się nawrócili i aby każdy był ze Mną w niebie. Nawróćcie się teraz. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

665 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.07.1993

(W São José do Rio Preto, SP). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i Królową. Przychodzę dziś wieczorem z Nieba z radością, aby was błogosławić i prowadzić do Nieba. Proszę was, abyście byli posłuszni Moim Słowom, ponieważ jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Od teraz zacznijcie kroczyć drogą świętości i nie oddalajcie się ode Mnie. Poświęćcie część swojego dnia na modlitwę. Wiedzcie wszyscy, że tak jak rośliny potrzebują deszczu, aby rosnąć, tak i wy potrzebujecie modlitwy, aby wzrastać w życiu duchowym. Nie cofajcie się, ale bądźcie posłuszni Moim wezwaniom. Idźcie drogą, którą wam wskazuję. Jeśli zastosujecie się do Mojego zaproszenia do nawrócenia, możesz być pewien, że twoje życie będzie wypełnione błogosławieństwami i łaskami. Żyjcie orędziami, które wam przekazałam. W ten sposób będziecie mogli przyjąć Moją miłość do was i wolę Pana w stosunku do waszego życia. Radujcie się, albowiem w Moim Niepokalanym Sercu jest miejsce dla was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

666 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.07.1993

Drogie dzieci, proszę was, abyście byli wierni Mojemu Jezusowi i nie oddalali się od Mojego Serca. Wszechmogący posłał Mnie do was, abyście wzrastali w życiu duchowym. Bóg kocha was w niezwykły sposób i chce was zbawić. On nie jest daleko od was. Nie stójcie bezczynnie. Módlcie się. Z radością żyjcie orędziami, które już wam przekazałam. Także i przede wszystkim żyjcie Ewangelią Mojego Syna, bo tylko w ten sposób będziecie zbawieni. Pielęgnujcie uczucia pokoju i miłości w waszych sercach. Nie gromadźcie uczuć nienawiści w waszych sercach. Miłość Miłość Miłość. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

667 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.07.1993

Drogie dzieci, módlcie się. W Moim Niepokalanym Sercu jest miejsce dla was. Żyjcie Moimi orędziami z prostotą i radością. Nie chcę cię zmuszać, ale wysłuchajcie Mnie, bo jestem waszą Matką. Bądźcie szczęśliwi i nie zniechęcajcie się. Odwagi. Bądźcie pewni siebie. Wyrzeknijcie się grzechu i wróćcie do Pana, który was kocha i powołuje do swojej łaski. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

668 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.07.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przyjmijcie Moje zaproszenie do nawrócenia, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki świat może powrócić do pokoju. Ludzie zapomnieli o Bogu i dlatego nie wiedzą już, dokąd idą. Jestem waszą Matką i chcę wam powiedzieć; Mój Jezu, Książę Pokoju, czeka na was z radością. Nie wycofujcie się, ale idźcie na spotkanie z Tym, który jest Waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Chce was objąć i pobłogosławić. Dlatego nie trwajcie w grzechu, ale żyjcie Ewangelią Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

669 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.07.1993

Drogie dzieci, kocham was i dlatego przychodzę z Nieba, aby was zaprowadzić do Mojego Jezusa. Podążajcie nadal drogą, którą wam wskazałam. Nie zbłądźcie. Jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Radujcie się. Nadal módlcie się i żyjcie Ewangelią Mojego Syna. Nie przychodzę z nieba dla żartu i to, co mówię, powinno być traktowane poważnie. Wyrzeknijcie się grzechu i powróćcie do Łaski Pana. Jestem Królową Pokoju. Czyńcie wysiłki, aby świat zaznał prawdziwego pokoju. Odrzućcie przemoc i przyjmijcie pokój. Niebo czeka na Was. Nawróćcie się. Odmieńcie swoje życie. Przyjmijcie Mnie, abym mogła Wam pomóc. Dziękuję, że tu jesteście. Niech Bóg was błogosławi i obdarza pokojem. Niechaj wasze oddanie się Mi będzie szczere i świadome. Każdego dnia poświęcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

670 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.07.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Boga Syna i waszą Matką. Nie martwcie się. Odwagi, bo jestem waszą Matką i nie musicie się niczego bać. Oddajcie Mi swoje życie, bo chcę was we wszystkim upodobnić do Mojego Jezusa. Pragnę, abyście wszyscy się nawrócili i aby każdy z was spotkał się ze Mną w niebie. Cieszę się, że was tu znalazłam. Dziękuję za przybycie. Wiedzcie wszyscy, że bardzo was kocham i pragnę wam pomóc. Nie uciszajcie swojego głosu, ale głoście Ewangelię Mojego Syna wszystkim tym, którzy Go nie znają lub znają Go w sposób niedoskonały. Bóg czeka na was z otwartymi ramionami. Nie zatrzymujcie się. Do przodu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

671 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.07.1993

Drogie dzieci, jestem waszą miłosierną Matką i przychodzę dzisiaj, aby prosić was o nawrócenie wszystkich grzeszników, a przede wszystkim o wasze nawrócenie. Nie trwajcie w grzechu, ale powróćcie do Łaski Pana. Kocham was i chcę widzieć cię szczęśliwych, ale wiedzcie, że nikt nie jest szczęśliwy, żyjąc w grzechu śmiertelnym. Zatem nawróćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

672 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.07.1993

Drogie dzieci, jestem Matką i Królową waszej Brazylii. Jeśli chcecie sprawiedliwej i braterskiej Brazylii, nie możecie wykluczać z waszego rozwoju mężczyzn i kobiet mieszkających na wsiach którzy dzięki pracy swoich rąk dają sposobność do urodzajnej ziemi, ofiarowując wam wszystkim, którzy mieszkacie w dużych miastach zaopatrzenie, którego potrzebujecie. Dlatego zachęcam was, abyście spojrzeli na tych najuboższych z ubogich. Dajcie to, czego macie pod dostatkiem. Wiedzcie wszyscy, że wartości człowieka nie mierzy się tym, co ma, ale tym, kim jest. W tym sensie starajcie się pojąć Moje przesłanie i zmienić swoje życie, abyście byli zbawieni. Kocham was i dlatego przychodzę z nieba, aby z wami rozmawiać. Posłuchajcie mnie. Módlcie się i żyjcie Moimi orędziami. Dziś wieczorem ześlę na was deszcz nadzwyczajnych łask. Radujcie się, bo Pan jest blisko was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

673 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.08.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką. W tym tygodniu zapraszam was, abyście z większym zapałem żyli Moimi orędziami. Nie chcę was zmuszać, ale Moim pragnieniem jest, abyście we wszystkim byli podobni do Mojego Jezusa. Nie stójcie bezczynnie, ale róbcie wszystko, co możliwe, aby sobie nawzajem pomóc. Żyjcie Ewangelią Mojego Jezusa, a przede wszystkim róbcie to, co mówią wasi przełożeni kościelni. Cieszę się z waszej obecności i obiecuję rozmawiać z Moim Synem o wszystkich waszych potrzebach. Nie zniechęcajcie się. Do przodu z radością. Nie zaprzestawajcie odmawiania Różańca Świętego. Przez modlitwę różańcową wyjednacie sobie wielkie łaski. Módlcie się często, zwłaszcza w rodzinie. Nie przestawajcie się modlić, gdyż modlitwa przybliży was do Pana i pozwoli wzrastać w życiu duchowym. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

674 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.08.1993

Drogie dzieci, otwórzcie serca na miłość Pana, a zobaczycie, ile łask otrzymacie. Przyjmijcie swoją prawdziwą rolę jako chrześcijan i nieście Orędzie Mojego Jezusa wszystkim tym, którzy jeszcze nie mieli okazji Go poznać. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Módlcie się dalej. Módlcie się za Ojca Św. Módlcie się za biskupów i kapłanów. Módlcie się za siebie i za tych, którzy jeszcze się nie modlą. Mam wam do przekazania wiele rzeczy. Otwórzcie swoje serca na Mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

675 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.08.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Ubogich. Cierpię z powodu tych, którzy są głodni i nie mają co jeść. Nauczcie się jak cenić ubogich, bo oni tak jak wy, stworzeni są na obraz i podobieństwo Boga. Czy nie boli was serce? Ilu ludzi na tym świecie jest głodnych, choć mają takie same prawa jak wy? Nie odwracajcie wzroku od tej sytuacji, ale starajcie się w miarę możliwości pomagać tym, którzy was potrzebują. Bądźcie hojni, a Bóg was pobłogosławi i nagrodzi. Idźcie drogą, którą wam wskazuję, bo tylko tak możecie wzrastać w życiu duchowym. Posłuchajcie mnie. Nie oddalajcie się ode Mnie. Nawróćcie się. Wiele rzeczy zależy od waszego nawrócenia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

676 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.08.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przychodzę z nieba, aby prosić was, abyście zmienili swoje życie, albowiem tylko w ten sposób możecie świadczyć o Mojej miłości do ludzkości. Podążajcie za Mną drogą modlitwy, pokory i ufności. Nie traćcie serca. Pozostańcie Mi wierni. Żyjcie Ewangelią Mojego Jezusa, a nie będziecie musieli zadawać Mi pytań. Nie przychodzę, aby was zmuszać, ale Moim pragnieniem jest zaprowadzić was do Dobrego Boga. Wiedzcie wszyscy, że Moja obecność tutaj nie jest przypadkowa. Przychodzę wam pomóc i sprawić, byście wszyscy byli podobni do Mojego Syna Jezusa. Stańcie teraz po stronie waszych przełożonych kościelnych, bo tylko w ten sposób pozostaniecie w prawdzie. Słuchajcie Papieża, bądźcie mu posłuszni. Nastąpi tak wiele zamieszania, a ci, którzy nie są zjednoczeni z Następcą Tronu Piotrowego, nigdy nie pozostaną w prawdzie. Więc miej się na baczności. Posłuchajcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

677 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.08.1993

(W Senhor do Bonfim, BA). Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś wieczorem przychodzę z nieba, aby wezwać was do szczerego nawrócenia, które jest możliwe tylko dla tych, którzy pragną być wierni Mojemu Jezusowi i swoim kościelnym przełożonym. Bądźcie wierni naukom Mojego Papieża. Nie lekceważcie jego nauk! Wszystko, co mówi, jest prawdą, więc miejcie się na baczności. Bądźcie mu posłuszni, módlcie się dalej, bo tylko w ten sposób będziecie mogli zrozumieć Moje orędzia. Zacznijcie zmieniać swoje życie już dziś! Słuchajcie się mnie. Potrzebuję waszego posłuszeństwa. Módlcie się. Bez modlitwy świat nie zazna prawdziwego pokoju. Kocham Was i chcę Wam pomóc. Nie traćcie serca. Nie bądźcie smutni. Jestem z wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

678 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.08.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście otworzyli swoje serca na Łaskę Bożą i kochali bliźniego. Nie stójcie bezczynnie, ale starajcie się podążać naprzód drogą nawrócenia! Nie trwajcie w grzechu, który zabija waszą duszę, ale prawdziwie się nawróćcie, ponieważ chcę was wszystkich widzieć w niebie. Świat odzyska pokój tylko wtedy, gdy mężczyźni i kobiety przyjmą Orędzie Zbawienia, które pozostawił im Mój Jezus. Dlatego zachęcam was do codziennego czytania fragmentu Ewangelii. Idź do spowiedzi i spowiadaj się co tydzień. Podejdźcie do konfesjonału i spowiadajcie się co tydzień! Wróć do częstszej modlitwy ze Mną! Odwagi, nie czujcie się samotni. Kocham was i jestem po waszej stronie. Nie wycofujcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

679 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.08.1993

Drogie dzieci, dziś wzywam was do żarliwej i radosnej modlitwy, gdyż zbliża się triumf Mojego Niepokalanego Serca. Podążajcie nadal ścieżką, którą wam wskazałam. Nie wycofujcie się. Podążajcie za Mną drogą pokory i posłuszeństwa. Nie chcę was zmuszać, chcę tylko tego, co jest dla was dobre, zatem nawróćcie się. Otwórzcie swoje serca na miłość. Kochajcie zawsze, bo Bóg jest miłością i tylko On zbawia. Pokutujcie dzisiaj za swoje grzechy. Kocham Was i pragnę wam pomóc. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

680 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.08.1993

(W Caldas do Jorro, Tucano, Bahia). Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką. Proszę, abyście nadal się modlili, bo tylko modlitwa przyniesie wam prawdziwy pokój. Zobaczcie, jak grzech się rozprzestrzenił, powodując duchową śmierć w wielu duszach. Dlatego proszę was, abyście oddalili się od wszelkiego zła i nawrócili się, abyście zostali zbawieni. Jestem waszą Matką i kocham was. Chcę, żebyście byli szczęśliwi, ale chcę wam powiedzieć, że prawdziwe szczęście jest w Bogu. Idźcie więc na spotkanie z Panem. On czeka na was z otwartymi ramionami. Podążajcie za Mną drogą modlitwy i pokory. Nie wycofujcie się. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

681 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.08.1993

Drogie dzieci, z prostotą żyjcie Orędziami, które już wam przekazałam. Jeśli będziecie żyć według moich wezwań, możecie być pewni, że wasze życie będzie pełne łask. Chcę, tylko abyście nadal odmawiali Różaniec Święty. Poprzez modlitwę możecie przyczynić się do Zwycięstwa Boga przez Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Bądźcie odważnymi obrońcami prawdy. Nie bójcie się, bo jestem po waszej stronie. Jeśli chcecie sprawić Mi ogromną radość, odwróćcie się definitywnie od grzechu i wróćcie do Pana. Nic dziwnego, że pochodzę z Nieba. Moja obecność pośród was jest wielką szansą, którą daje wam Pan, abyście się nawrócili. Oddajcie Mi swoje życie, a poprowadzę was do Tego, który jest dla was wszystkim. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

682 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.08.1993

Drogie dzieci, nie czujcie się samotni. Jestem po waszej stronie, więc nie musicie się niczego obawiać. Bądźcie odważni i idźcie naprzód drogą nawrócenia. Bóg posłał Mnie do was, aby wam pomóc. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu i narażacie się na wieczną zagładę. Dlatego nadszedł wasz czas. Nie stójcie bezczynnie. Jezus oczekuje od was wielkich rzeczy. Powróćcie. Mój Pan czeka na was z otwartymi ramionami. Żyjcie z radością i odważnie dawajcie świadectwo Ewangelii Mojego Syna. Codziennie czytajcie Słowa Boże, które Was prowadzi i wskazuje wam drogę do Zbawienia. Jestem Królową Pokoju i chcę wam ofiarować prawdziwy pokój. Dzisiejszy świat musi przyjąć pokój, inaczej będzie zmierzał w kierunku wielkiej przepaści. Pokutujcie więc, ponieważ pokuta jest pierwszym krokiem na drodze do nawrócenia. Otwórzcie Mi swoje serca, a Ja zawsze poprowadzę was do Boga zbawienia i pokoju. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

683 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.08.1993

Drogie dzieci, bądźcie tylko moi w modlitwie, prostocie i sposobie życia. Pójdźcie za Mną, bo chcę cię z radością prowadzić was do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Nie przestawajcie się modlić. Na świecie nie dzieje się dobrze, ponieważ ludzie przestali się modlić, oddali się grzechowi i dlatego narażają się na wieczne zagubienie. Bądźcie ostrożni! Uciekajcie od grzechu i wróćcie z radością do Mojego Niepokalanego Serca. Chcę, żebyście byli szczęśliwi i żeby każdy z was był ze Mną w Niebie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

684 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.08.1993

Drogie dzieci, kocham was niezmiernie i pragnę, aby każdy z was był zawsze w Moim Niepokalanym Sercu. Z tego powodu proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Jestem Królową Pokoju i moim pragnieniem jest ofiarować wam prawdziwy pokój, pokój, który pochodzi od Boga. Nie przychodzę z nieba, aby was zobowiązać, ale posłuchajcie Mnie, bo to, co mam do powiedzenia, jest poważne. Módlcie się dalej, bo bez modlitwy nie będziecie mogli świadczyć światu o Moich Orędziach. Naprzód z radością. Nie zniechęcajcie się. Nawróćcie się teraz. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

685 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.08.1993

Drogie dzieci, chodźcie za Mną drogą dobra i nie zatrzymujcie się. Kocham was i chcę was pokornie prowadzić do Tego, który jest waszym Wszystkim. Nie czujcie się samotni. Mój Jezus jest przy was. Proszę was, abyście się ode Mnie nie oddalali, bo jestem waszą Matką. Nie zniechęcajcie się. Radujcie się, bo jest dla was miejsce w niebie. Dawajcie dobry przykład, zwłaszcza swoim życiem. Uciekajcie od grzechu i wróćcie do Łaski Bożej. Nie jestem tu przez przypadek. Przychodzę, bo wiem, że wy sami nie jesteś w stanie pokonać przeszkód, więc pozwólcie, że was poprowadzę. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

686 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.09.1993

Drogie dzieci, zapraszam was do życia z miłością Moimi Orędziami, ponieważ tylko w ten sposób możecie świadczyć o Mojej Obecności tutaj. Kochajcie wszystkich, a będziecie zdolni odczuwać miłość Boga w swoim życiu. Nie pogardzajcie i nie osądzajcie nikogo. Bóg kocha wszystkich jednakowo. Jesteście dla Niego ważni, ponieważ zostaliście stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Nie obrażajcie Pana. Żyjcie w łasce. Kochajcie prawdę. Odrzućcie każdy rodzaj zła. Chcę wam pomóc. Pozwólcie, że was poprowadzę. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

687 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.09.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przychodzę z głęboką radością, aby prosić was o powrót do Boga poprzez szczere nawrócenie. Oddajcie się Temu, który was kocha i zna was po imieniu. Nie zatrzymujcie się. Chodźcie ze mną. Nie jesteście sami. Jestem po waszej stronie, chociaż mnie nie widzicie. Bądźcie pewni siebie. Módlcie się. Módlcie się. Tylko dzięki modlitwie zrozumiecie moją obecność pośród was. Proszę was również abyście się Mi szczerze poświęcili. Wasze poświęcenie się Mnie jest lekarstwem na wasze duchowe choroby. Dlatego poświęćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

688 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.09.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście świadomie zdecydowali się na Boga i żyli z radością Moimi orędziami. Nie szczędźcie wysiłków w niesieniu światu Moich orędzi. To, co mówię, jest ważne. Miejcie się na baczności. Podążajcie za Mną drogą dobra. Módlcie się nadal, bo bez modlitwy nie będziecie wzrastać w życiu duchowym. Świat nadal doświadcza poważnych zdarzeń i nadszedł czas, kiedy trzeba się zjednoczyć, aby zmienić tę sytuację. Bądźcie gorliwi. Bądźcie mężczyznami i kobietami wiary. Nie wycofujcie się. Naprzód na spotkanie z Panem. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Żyjcie i dawajcie świadectwo Ewangelii Mojego Jezusa. Codziennie czytajcie fragment Słowa Bożego, który was wzmocni i przybliży do nieba. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

689 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.09.1993

(W Maceió, AL). Drogie dzieci, w szczególny sposób proszę was wszystkich, zgromadzonych tutaj, abyście byli narzędziami pokoju Bożego. Wiedzcie wszyscy, że bardzo was kocham i pragnę waszego nawrócenia. Módlcie się nadal, bo modlitwa przybliża was do nieba. Pomóżcie mi, potrzebuję was. Bóg posłał Mnie, abym wam pomogła, otwórzcie na Mnie swoje serca. Nie zatrzymujcie się. Nie oddalajcie się ode Mnie. Oto nadszedł właściwy czas na wasze nawrócenie. Później wasze nawrócenie będzie trudniejsze. Dlatego powróćcie dzisiaj do Tego, który jest waszym Absolutnym Dobrem. Mój Jezus oczekuje od was wielkich rzeczy. Naprzód z odwagą i radością. Żyjcie moimi orędziami, które już wam przekazałam. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Pokutujcie za swoje grzechy i wróćcie do Pana, który czeka na was z otwartymi ramionami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

690 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.09.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z nieba, aby was poprowadzić do raju. Proszę, abyście wszyscy byli Chrystusowi. Mój Syn was kocha i zna was po imieniu. Oddajcie się Mi, ponieważ chcę, abyście Mi zawsze pomagali. Nadal Mi pomagajcie. Potrzebuję każdego z was. Nie zatrzymujcie się. Podążajcie za Mną drogą nawrócenia i świętości. Jeśli chcecie Mi sprawiać ogromną radość, poświęcajcie się codziennie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Jeśli się Mi poświęcicie, możecie być pewni, że wasze życie będzie pełne łask. Módlcie się. Nie uciekajcie od modlitwy. Bez modlitwy nie zrozumiecie Mojej obecności pośród was. Nie chcę, aby szatan ukradł waszą wiarę. Bądźcie uważni. Pracujcie, módlcie się i pokutujcie, bo pokuta jest pierwszym krokiem na drodze do nawrócenia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

691 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.09.1993

Drogie dzieci, jestem Najświętszą Maryją Panną i przychodzę z Nieba, aby was zaprosić do szczerego nawrócenia. Wejdźcie na drogę miłości. Kochajcie wszystkich, a zobaczycie, ile łask udzieli wam Mój Pan. Więc kochajcie, pokutujcie i żyjcie wiernie Moimi orędziami. Nie oddalajcie się od Łaski Boga. Zawsze przystępujcie do konfesjonału i szukajcie Miłosierdzia Bożego w sakramencie spowiedzi. Możecie być pewni, że spowiedź jest lekarstwem na wielkie zło istniejące na świecie. Bóg nie chce was zmuszać. Usłyszcie w swoim wnętrzu Jego głos, który zaprasza was do natychmiastowego powrotu. Bardzo was kocham i bardzo się cieszę, że jestem tu z wami. Nadal mam wielkie rzeczy do osiągnięcia tutaj, w tym miejscu. Tutaj dokonam cudów, których wasze oczy nigdy nie widziały. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

692 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.09.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Pocieszenia. Przyjdźcie do Mnie wy, którzy jesteście smutni, a ofiaruję wam Łaskę, abyście odczuli Moją radość. Nie czujcie się samotni, ponieważ jestem bardzo blisko was. Radujcie się, bo zbliża się zwycięstwo Boga wraz z triumfem Mojego Niepokalanego Serca. Zdecydowanie podążajcie drogą, którą wam wskazałam. Nie wycofujcie się. Idźcie naprzód dzień po dniu, aby spotkać Pana. On czeka na was z ogromną miłością Ojca. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

693 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.09.1993

Drogie dzieci, bez modlitwy nie jesteście w stanie pojąć Mojej obecności tutaj, więc zapraszam was do serdecznej modlitwy. Poświęćcie część swojego czasu Bogu, bo tylko tak będziecie mogli wzrastać w życiu duchowym. Nie przychodzę z Nieba, aby was zmuszać, ale powtarzam raz jeszcze, to, co mówię, musi być traktowane poważnie. Poprzez Moje orędzia chcę was doprowadzić do żarliwego i nieustannego pragnienia Boga. Dajcie się Mi poprowadzić, a ja z radością zaprowadzę was do Tego, który jest waszym zbawieniem. Nie zniechęcajcie się. Naprzód z ufnością. Nie bądźcie smutni. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nadejdzie wielka kara, ale zwyciężą ci, którzy są z Bogiem; odniosą zwycięstwo. Więc powróćcie, powróćcie. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

694 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.09.1993

Drogie dzieci, żyjcie zawsze w Uprzywilejowanej Miłości Pana. Wróćcie do Tego, który chce was zbawić. Zapraszam was do szczerej pokuty, bo tylko tak będziecie mogli z miłością przyjąć Moje Słowa. Zstąpiłam z nieba, aby poprowadzić was do zbawienia. Nie oddalajcie się ode Mnie. Kocham was takimi, jakimi jesteście i proszę, abyście zawsze żyli w łasce świętości. To w tym świecie, a nie w innym, powinniście być prawdziwymi uczniami Jezusa. Co macie zrobić, zróbcie teraz. Nie zostawiajcie na przyszłość tego, co możecie zrobić teraz. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

695 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.09.1993

(W Fortalezie, CE). Drogie dzieci, jesteście w Moim Sercu i nie musicie się niczego obawiać. Zaufajcie Mojej nadzwyczajnej ochronie. Nie dajcie się zwieść intrygom Mojego przeciwnika. Módlcie się dużo przed krzyżem o pokój na świecie. Świat można uratować tylko modlitwą, więc módlcie się, módlcie się, módlcie się. Z radością przychodzę z Nieba, aby zaprosić was do nawrócenia i szczerej pokuty. Bóg was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie zatrzymujcie się. Naprzód z ufnością. Żyjcie nadal orędziami, które już wam przekazałam. Poprzez nie chcę was prowadzić do nieustannego i żarliwego pragnienia Boga. Nie przychodzę z nieba dla żartu. Moja obecność w świecie ma na celu odzyskanie tego, co należy do Boga. Pomóżcie mi. Potrzebuję was. Otwórzcie swoje serca na Mnie, a Ja z radością poprowadzę was na spotkanie z Panem. Nawróćcie się. Poświęćcie Mi swoje rodziny, bo tylko w ten sposób będziecie mogli odczuć Moją obecność w swoim życiu. Spieszę się. Pozostało mało czasu. Wróćcie teraz. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

696 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.09.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby zaprosić was do powrotu do Boga Łaski i Pokoju. Zaufajcie Mojej nadzwyczajnej ochronie, a będziecie w stanie odczuć Moją obecność w swoim życiu. Nie chcę was zmuszać, ale bądźcie posłuszni Moim Słowom. Chcę widzieć Was zawsze szczęśliwych i abyście pewnego dnia mogli być ze Mną w niebie. Zmieńcie swoje życie i bądźcie prawdziwymi naśladowcami Mojego Jezusa. Jestem Królową Pokoju i pragnę, aby pokój zapanował na całym świecie. Jednak wiedzcie, że pokój nadejdzie tylko wtedy, gdy ludzie się nawrócą. Dlatego nie stójcie bezczynnie. Do przodu. Zacznijcie się więcej modlić. Modlitwa jest pokarmem na waszą duchową podróż. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

697 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.09.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was coraz bardziej i pragnę was w Moim Niepokalanym Sercu. Poświęćcie się Mnie. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak wielką radość Mi sprawiacie, kiedy Mi się poświęcacie. Pan posłał Mnie, abym wezwała was do nawrócenia. Nie mam ci nic innego do powiedzenia jak tylko to: Powróćcie, powróćcie, powróćcie. Uciekajcie od wszelkiego zła, a zawsze będziecie mieć specjalne miejsce w Moim Sercu. Zapraszam również do serdecznej modlitwy. Powtarzam, że modlitwa płynąca z serca podoba się Bogu. Zatem módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

698 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.09.1993

(Rocznica Objawień). Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Cieszę się, że was tu spotykam. Niech Bóg was błogosławi i zawsze obdarza swoim pokojem. Przychodzę dziś z Nieba, aby wezwać was do życia zgodnego z Orędziami, które już wam przekazałam. Nie chcę was zmuszać, bo wiem, że jesteście wolni, ale proszę was; Wysłuchajcie Mnie. Potrzebuję waszego szczerego i odważnego świadectwa. Nie wycofujcie się, ale idźcie naprzód dzień po dniu, aby spotkać Tego, który jest waszym Wszystkim. Ludzie muszą przyjąć i żyć Ewangelią Mojego Jezusa. Jeśli ludzie się nie nawrócą, wkrótce na ludzkość spadnie wielka kara. Tak więc nadszedł czas waszego „tak” dla Boga. Mój Pan oczekuje od was wielkich rzeczy. Zbliżcie się do Tego, który ma słowa życia wiecznego i zna was po imieniu. Nie dziwcie się cudom, które zrealizowałam tutaj w ciągu tych lat. Wciąż mam wielkie rzeczy do uczynienia. Zobaczycie jeszcze rzeczy, których wasze oczy nigdy nie widziały. Módlcie się nadal, ale módlcie się sercem, albowiem ci którzy modlą się sercem, podobają się Panu. Nie przychodzę z nieba przez przypadek. Wróćcie, jeśli chcecie być zbawieni. Bóg wiele od was oczekuje, bo wiele wam ofiarował. Starajcie się być we wszystkim podobni do Mojego Jezusa. W tej chwili zsyłam na was z nieba niezwykły deszcz łask. Dziękuję za wasze „tak” dla Moich Slow. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

699 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.10.1993

Drogie dzieci, nie czujcie się samotni. Jestem zawsze obecna, nawet jeśli Mnie nie widzicie. Pragnę Waszego szczęścia na tym świecie, a później w Niebie. Nie zniechęcajcie się, ponieważ macie specjalne miejsce w Moim Niepokalanym Sercu. Podążajcie za Mną drogą modlitwy i pokuty, ale także i przede wszystkim w posłuszeństwie słowom Mojego Jezusa. Bardzo was kocham i proszę, abyście także i przede wszystkim radośnie żyli Moimi Orędziami. Jeśli uczynicie to, co wam nakazuję, możecie być pewni, że przez Triumf Mojego Serca przyczynicie się do Zwycięstwa Boga. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

700 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.10.1993

(W Porto da Folha). Drogie dzieci, nigdy nie zrozumiecie mojej miłości do was. Gdybyście pojęli, jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości. Przychodzę dziś z Nieba, aby błagać was, abyście powrócili do Pana i nie uciekali przed Moim Niepokalanym Sercem. Żyjecie w świecie gorszym niż w czasach potopu, jeśli się nie nawrócicie, grozi wam wieczne zagubienie. Więc nie stójcie z założonymi rekami. Pokutujcie i wróćcie do Pana, który was kocha i czeka na was w niebie. Znam wasze cierpienie, ale nie zniechęcajcie się. Jestem bardzo blisko. Mój Jezus o was nie zapomina. Brat wszystkich ludzi, On chce ofiarować Swoją Miłość i Swoje Miłosierdzie. Otwórzcie serca! Nie wycofujcie się. Przyjmijcie Ewangelię zbawienia, którą pozostawił wam Mój Syn. Idźcie więc do Tego, który widzi to, co ukryte i zna was po imieniu. Módlcie się, módlcie się. Niech modlitwa zajmie pierwsze miejsce w waszym życiu! Jeśli tak uczynicie, będziecie w stanie zrozumieć Moje orędzia i żyć nimi. Oto nadeszła odpowiednia pora, abyście spotkali się z Panem. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Usłyszcie mnie. Nie oddalajcie się ode Mnie. W Moim Sercu jest miejsce dla was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

701 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.10.1993

(W São Cristóvão). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i Nauczycielką. Wiedzcie wszyscy, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga, więc nie dajcie się zwieść fałszywej filozofii. Pan chce was prowadzić, bo sami jesteście niczym i nie możecie nic zrobić, by upodobać się Panu. Nie chcę was zmuszać, ale chcę was z uległością prowadzić do Mojego Jezusa. Módlcie się dużo, prosząc o Ducha Świętego, bo temu, kto ma Ducha Świętego, niczego nie brakuje. Uciekajcie od ateistycznych i antychrześcijańskich ideologii i wróćcie do Pana. Nieście prawdę wszystkim. Bądźcie prawdziwymi nauczycielami i nie dajcie się zwieść szatanowi. Módlcie się. Jeśli nie będziecie prowadzić życia modlitewnego, nie zrozumiecie i nigdy nie zostaniecie zrozumiani. Uczyńcie modlitwę wsparciem swojego życia. Kocham was takimi, jakimi jesteście i proszę, abyście zawsze byli pokorni i mieli serce otwarte na Łaskę Pana. W tej chwili zwracam się do Pana w imieniu was i waszego kraju. Niech Bóg was wszystkich błogosławi i zawsze obdarza pogodą ducha i pokojem. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

702 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.10.1993

Drogie dzieci, ponownie wzywam was do odmawiania Różańca Świętego i radosnego przeżywania wszystkich orędzi, które wam już przekazałam. Pragnę was doprowadzić do żarliwego i nieustannego pragnienia Boga. Nie zniechęcajcie się. Naprzód z ufnym sercem, bo zawsze jestem z wami. Przychodzę, prosić was, abyście należeli do Chrystusa. Nie dajcie się zwieść zasadzkom Mojego przeciwnika. Pragnę wszego szczęścia tu i teraz, a później w niebie. Wróćcie do Pana, który wzywa was z otwartymi ramionami. Nie zatrzymujcie się. Korzystajcie jak najlepiej z tych chwil, które daje wam mój Pan, bo moja obecność na świecie jest ostatnią szansą, ktorą Bóg daje ludzkości. Żyjcie dla Pana. Dawajcie wszystkim dobry przykład, a Bóg wam to wynagrodzi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

703 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.10.1993

Drogie dzieci (grupa ofiarowała się Niepokalanemu Sercu Maryi podczas objawienia) Jestem Królową Pokoju. Jestem Matką i Królową Brazylii. Dzisiaj zapraszam was do refleksji nad orędziami, które już wam przekazałam, abyście we wszystkim byli podobni do Mojego Syna Jezusa. Nie ustępujcie. Nie zniechęcajcie się. Miejcie ufność, wiarę i nadzieję. Wiedzcie, że świat jutra będzie lepszy. Dlatego odwagi! Naprzód bez strachu. Nie jesteście sami. Jestem z wami. Nadal Mi pomagajcie. Cieszę się z waszego poświęcenia się Mnie i proszę, abyście zawsze byli wierni Moim wezwaniom. Zawsze odnawiajcie swoje poświęcenie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

704 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.10.1993

(W Aracaju). Drogie dzieci, dziś zapraszam was do żarliwego odmawiania Różańca Świętego. Pamiętajcie dzisiaj o Moim ostatnim objawieniu w biednej Cova da Iria, gdzie dokonałam wielkiego cudu słońca, aby wezwać do nawrócenia i świętości. Proszę was, abyście pozostali na drodze ze Mną, a ja poprowadzę was do Mojego Jezusa. Zacznijcie więcej się modlić, bo zbliża się triumf Mojego Niepokalanego Serca. Teraz nadchodzi czas realizacji wielkich wydarzeń przepowiedzianych przeze Mnie w Fatimie. Oto nadeszła odpowiednia chwila na spotkanie z Panem. Nie wycofujcie się. Bądźcie Mi wierni. Bądźcie wierni Mojemu Jezusowi. Bądźcie wierni Mojemu Kościołowi. Nie chcę was zmuszać, ale proszę was; Nawróćcie się. Wasze szczęście zależy od waszego nawrócenia. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Oto nadeszła Moja godzina. Zobaczycie znaki pojawiające się na niebie i gwiazdach. Zobaczycie cuda, których wasze oczy nigdy nie widziały. To jest Moja godzina i chcę, żebyście byli ze Mną. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

705 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.10.1993

(W Karirze). Drogie dzieci, jesteście ludem Pana, wybranym i kochanym bezgraniczną miłością. Nigdy nie zrozumiecie, jak bardzo was kocham. Wiedzcie wszyscy, że jest dla was miejsce w Moim Sercu. Radujcie się. Jestem z wami. Z radością przychodzę z nieba, aby prosić was, abyście należeli do Chrystusa. Dziś bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje Mojej pomocy i miłosierdzia Mojego Boskiego Syna, Pana Naszego Jezusa Chrystusa i dlatego tu jestem. Nawróćcie się! Zacznijcie żyć orędziami, które niebo pozwala mi przekazać. Ceńcie modlitwę i nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazuję! Mój Jezus oczekuje od was wielkich rzeczy. Nawróćcie się. Ludzie mogą osiągnąć prawdziwe szczęście jedynie żyjąc Ewangelią Mojego Jezusa. A więc nadszedł wasz czas, godzina waszego „tak” dla woli Bożej. Wszyscy bądźcie wierni naukom Kościoła Mojego Syna! Wasze posłuszeństwo jest miłe Panu. Zawsze wracajcie i nie oddalaj się od Serca Mojego Syna. W tej chwili błogosławię was wszystkich zgromadzonych tutaj, wasze rodziny, wasze parafie, a szczególnie błogosławię Mojego kapłana, Mojego wybranego i umiłowanego Syna. Dziękuję wam za waszą szczerą i prawdziwą miłość do Mnie i zapewniam was, że wasze imiona są już zapisane w niebie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

706 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.10.1993

Drogie dzieci, jesteście drogie Panu i dlatego On wzywa was, abyście zawsze żyli w Jego łasce. Nie zatrzymujcie się. Powiedzcie dobremu Bogu szczere „tak”, a zobaczycie, jak wiele łask spłynie na wasze życie. Dziś wieczorem zapraszam was do dawania świadectwa orędziom, które już wam przekazałam i do życia nimi. Potrzebuję waszych modlitw i waszego daru dla Mnie, bo tylko w ten sposób mogę wam pomóc być we wszystkim jak mój Jezus. Dawajcie wszystkim dobry przykład i wróćcie do Tego, który zna was po imieniu. Nie ustawajcie w modlitwie różańcowej i uczestnictwie we Mszy św. Jeśli to uczynicie, Bóg będzie was błogosławił, a także pobłogosławi waszą pracę. Jestem bardzo blisko was. Radujcie się! Miejcie ufność, wiarę i nadzieję. Nie jesteście sami. Ufajcie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

707 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.10.1993

(Itabaiana, Sergipe). Drogie dzieci, jestem Matką wszystkich narodów. Cierpię z powodu waszych cierpień i proszę abyście jak najszybciej powrócili do Pana. Odrzućcie przemoc, ponieważ pokój buduje się pokojem. Jestem Królową Pokoju i pragnę, aby pokój zapanował w waszych sercach. Nie oddalajcie się ode Mnie! Jestem po waszej stronie, chociaż mnie nie widzicie. Módlcie się nadal. Bez modlitwy życie chrześcijańskie traci swoją wartość i skuteczność. Dlatego przywiązujcie się coraz bardziej do modlitwy. Bóg chce zbawić wszystkich. Podążajcie wszyscy na spotkanie z Nim. Znam wasze cierpienia, ale radujcie się, bo przychodzę z nieba, aby ofiarować wam prawdziwy pokój. Kochajcie wszystkich. Jeśli nie macie miłości w swoich sercach, nie będziecie w stanie pojąć Mojej obecności pośród was. Odmawiajcie z radością Różaniec Święty. Jeśli to zrobicie, zobaczycie pokój panujący na waszej ziemi. Miejcie pewność siebie. Naprzód! Mój Jezus czeka na was z otwartymi ramionami. W tej chwili błogosławię was wszystkich, moi kapłani, osoby konsekrowane, a zwłaszcza was, cierpiący na ciele i duszy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

708 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.10.1993

(W Bom, Jardim). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i polecam wam odmawianie Różańca Świętego. Ci którzy odmawiają Różaniec, sprawiają Mi wielką radość. Dlatego módlcie się! Nie pozwólcie szatanowi zawładnąć waszym sercem. Uciekajcie od zła. Wróćcie do Łaski Pana. Nie zatrzymujcie się. Nic jeszcze nie jest stracone. Jest jeszcze szansa, żebyście zostali zbawieni. Powróćcie. Powtarzam: do Tego, który jest Panem i który was nie opuszcza! Jeśli chcecie wzrastać w życiu duchowym, wejdźcie na drogę nawrócenia i przystąpcie do sakramentu spowiedzi. Żyjcie z radością Ewangelią Mojego Jezusa. Odwagi. Bądźcie pewni siebie! Dzisiejszy świat potrzebuje waszego wkładu i oddania Panu. Bóg przemieni ten świat i ujrzycie pokój panujący na wieki. Pomóżcie mi. Bądź Mi wierni. Wasza wierność jest pociechą dla Mojego Niepokalanego Serca. Zatem bądźcie Mi posłuszni. Jeśli będziecie żyć Moimi orędziami, sam Pan udzieli wam wielkich łask. Radujcie się. Nie chcę, abyście byli smutni. Ci, którzy należą do Mnie, nie mogą żyć w smutku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

709 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.10.1993

Drogie dzieci, kocham was niezmiernie i proszę, abyście całym sercem powrócili do Pana. Nigdy nie zrozumiecie, jak bardzo was kocham. Gdybyście to zrozumieli, płakalibyście z radości. Dzisiejszy świat jest gorszy niż w czasach potopu i jeśli ludzie nie nawrócą się, wkrótce spadnie na nich wielka kara. Chcę, aby wszyscy byli szczęśliwi i aby każdy spotkał się ze Mną w niebie. Nie przychodzę, aby was zobowiązać, ale wysłuchajcie Mnie, bo jestem waszą Matką i pragnę mieć was w Moim Sercu. Wróćcie do modlitwy przed jakąkolwiek pracą. Jeśli tak będziecie czynić, Pan pobłogosławi was i pobłogosławi waszą pracę. To nie przypadek, że Pan pozwala mi tu być. Świat jest w ciemności, a grzech zabija Moje biedne dzieci, które nie chcą się nawrócić. Powróćcie, Pan na was czeka. Odrzućcie wszelkie zło. Odrzućcie każdy grzech. Oto nadszedł właściwy czas na wasze nawrócenie. Zmieńcie swoje życie. Żyjcie radośnie Ewangelią Mojego Syna Jezusa. Odmawiajcie z miłością Różaniec Święty. Pokój zapanuje na świecie, ale pomóżcie Mi. Wnieście swój wkład w zwycięstwo Boga poprzez Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Otwórzcie swoje serca, bo tylko w ten sposób będziecie mogli przyjąć Moją Miłość. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

710 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.10.1993

Drogie dzieci, z radością przychodzę z nieba, aby wezwać was do nawrócenia i pragnę, abyście powrócili do Pana, bo czas pozostały do waszego nawrócenia się kończy. Jestem waszą Matką i powtarzam tę samą pieśń; Powróćcie, powróćcie, powróćcie. Kocham was i chcę wam pomóc, ale nie oddalajcie się ode Mnie. Oddajcie się z radością Mojemu Niepokalanemu Sercu, a zobaczycie, jak wieloma łaskami obdarzy was Pan. Zacznijcie się modlić codziennie. Nie pozwólcie, aby modlitwa została usunięta z waszego życia! Wiedzcie, że bez modlitwy nigdy nie będziecie mogli wzrastać w życiu duchowym. Z radością żyjcie orędziami, które już wam przekazałam. Odwagi, drogie dzieci, nie zniechęcajcie się. Naprzód z ufnością. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

711 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.10.1993

(W Colatinie). Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przychodzę z radością, aby prosić was o jak najszybszy powrót do Pana. Spieszę się i nie ma już czasu na wątpliwości i niepewność. Wróćcie dzisiaj, jeśli chcecie być zbawieni. Polecam odmawianie Różańca Świętego, ponieważ tylko w ten sposób pokój zapanuje w Brazylii. Pokutujcie za swoje grzechy i starajcie się być we wszystkim podobni do Mojego Syna Jezusa. Nie chcę was zobowiązywać. Jestem waszą Matką i chcę widzieć was szczęśliwymi na tym świecie, a później w niebie. Nie dajcie się zwieść szatanowi. Odrzućcie przemoc i przyjmijcie pokój, który wam ofiaruję. Zobaczcie, ile dzieci odwróciło się ode Mnie! Cierpię z powodu tych, którzy odchodzą i proszą was; Powróćcie, powróćcie, powróćcie. Nie dajcie się zniewolić grzechowi, nałogom, używkom, ale wróćcie do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem! Bóg chce was zbawić. Otwórzcie serca na Jego Łaskę. Jeśli ludzkość się nie nawróci, może spaść na nią wielka kara. Nadeszła więc wasza godzina, czas waszego szczerego i odważnego świadectwa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

712 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.10.1993

Drogie dzieci, zapraszam was do serdecznej modlitwy, bo kto modli się sercem, przyciąga błogosławieństwa z Nieba. Powróćcie do cenienia rzeczy Pana i kochania Go ponad wszystko! Człowiek nie może i nigdy nie powinien być stawiany ponad Bogiem. Ktokolwiek postępuje w ten sposób, naraża się na wieczne zatracenie. Nawróćcie się i usłyszcie głos Pana wzywający was do świętości. Nie zapominajcie, że wartość człowieka mierzy się tym, kim jest, więc musicie należeć tylko do Pana. Odrzućcie grzech, uciekajcie od niemoralności i bądźcie posłuszni działaniu Ducha Świętego. Przychodzę z nieba, aby was pomóc. Pozwólcie mi cię prowadzić. Nie zatrzymujcie się. Bądźcie stanowczy. Naprzód z odwagą. Jesteście ludem Pana i On was kocha. Przyjdźcie do Tego, który widzi to, co ukryte i zna was po imieniu. Wiedzcie wszyscy, że nie jestem tu przypadkiem. Moja obecność pośród was jest ostatnią szansą, którą daje wam Bóg. Więc bądźcie Mi posłuszni. Słuchajcie tego, co mówią wam przełożeni kościelni. Posłuchajcie wezwania Namiestnika Mojego Syna, Papieża Jana Pawła II. Kto nie jest posłuszny następcy tronu Piotrowego, nigdy nie pozostanie w prawdzie. Bądźcie uważni. Bądźcie ostrożni. Jesteście cenni w oczach Pana i On pragnie waszego nawrócenia. Wysłuchajcie go. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

713 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.11.1993

Drogie dzieci, oto nadeszły przepowiedziane przeze Mnie czasy. Nadeszła godzina wielkiej bitwy i proszę, abyście pozostali ze Mną. Przyjmijcie radośnie schronienie w Moim Niepokalanym Sercu, gdyż ataki Mojego przeciwnika będą teraz nieustanne. Weźcie do ręki Różaniec i módlcie się nim z miłością, ponieważ jest to wspaniała broń, którą wam oferuję, abyście mogli razem ze Mną odnieść zwycięstwo. Świat jest zatopiony w ciemności. Grzech jest najgorszą chorobą istniejącą na świecie i nadszedł moment, w którym musicie odpokutować za swoje grzechy i jako dobre dzieci powrócić do Pana. Możecie być pewni, że On czeka na was z otwartymi ramionami. Nie pozwólcie szatanowi zawładnąć waszą duszą! Nawróćcie się. Módlcie się. Przystąpcie do spowiedzi i do Eucharystii. Czytajcie Pismo Święte. Studiujcie Słowo Boże dawajcie o nim świadectwo! Zostało niewiele czasu. Powróćcie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

714 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.11.1993

Drogie dzieci, kocham was takimi, jakimi jesteście i proszę, abyście wszyscy należeli do Pana. Nie stójcie z założonymi rekami, ale starajcie się we wszystkim być jak Jezus. Dziś wieczorem zapraszam was do życia wszystkimi orędziami, które już wam przekazałam. Żyjcie nimi z miłością i radością, bo tylko w ten sposób będziecie mogli wzrastać w życiu duchowym. Zacznijcie się modlić, a zobaczycie, jak wzrasta w was Moja miłość. Nie przychodzę z nieba przez przypadek. Moja obecność tutaj jest wielką szansą, którą daje wam Mój Pan. Potraktujcie moje apele poważnie! Bóg was rozliczy. Uczcie się ode Mnie, bo jestem waszą Matką i pragnę waszego istnienia. Oddajcie Mi się. Módlcie się o pokój na świecie i o nawrócenie was wszystkich. Macie miejsce w Moim Sercu. Wysłuchajcie mnie. Módlcie się też za dusze w czyśćcu cierpiące. Krótko mówiąc, módlcie się za swoje zbawienie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

715 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.11.1993

Drogie dzieci, jestem Matką Miłosierdzia Bożego. Przychodzę dziś z nieba, aby prosić was o powrót do Pana, bo tylko w ten sposób będziecie w stanie zrozumieć, to co wam przekazuję. Ludzkość odsunęła się od Boga i z tego powodu nie minie długo, zanim wielka kara spadnie na świat. Jestem waszą Matką i kocham was. Życzę wam jak najlepiej. Nie chcę, żebyście się smucili. Radujcie się, bo jestem przy was i pragnę wam pomóc. Proszę o wasze nawrócenie, bo jeśli się nawrócicie, na świecie znów zapanuje pokój. Nie przychodzę z nieba przez przypadek. Wróćcie jeszcze dzisiaj! Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Kontynuujcie odmawianie Różańca Świętego. Codziennie czytajcie fragment Ewangelii. Słowo Mojego Jezusa poprowadzi was i wskaże drogę, którą należy podążać. Żyjcie więc wiernie Słowem Mojego Jezusa. Nie chcę was zmuszać, ale bądźcie Mi posłuszni, bo jestem waszą Matką. Bądźcie posłuszni Moim słowom. Pragnę przez nie sprawić, abyście nabrali żarliwego i nieustannego pragnienia Boga. Bóg kocha was takimi, jakimi jesteście i chce, abyście zmieniali się z dnia na dzień. Mój Jezus liczy na was. Nie stójcie z założonymi rękami. Idźcie więc i dawajcie świadectwo, bo Jezus jest Panem i tylko On zbawia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

716 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.11.1993

Drogie dzieci, macie specjalne miejsce w moim Niepokalanym Sercu. Jesteście ludem Pana, a On jest po waszej stronie. Kocham was takimi, jakimi jesteście, nawet z waszymi grzechami, jeśli tylko pragniecie ich naprawienia. Nie traćcie nadziei! Miejcie pewność siebie! Bądźcie szczerzy w swoich działaniach. Kochajcie wszystkich. Jeśli nie macie miłości do bliźniego, nie będziecie mogli żyć Moimi Orędziami. Więc kochajcie, kochajcie, kochajcie! Swoim życiem dawajcie świadectwo, że należycie do Chrystusa! Nie dajcie się zwieść szatanowi! Bądźcie uważni! Módlcie się, głoście i żyjcie z radością Orędziami, które wam ofiarowuję! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


717 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.11.1993

Drogie dzieci, miejcie ufność! Nie zniechęcajcie się! Nawet w chwili próby starajcie się pozostać wierni Panu i Jego naukom. Jeśli tak postąpicie, wasze życie zawsze będzie Błogosławieństwem od Pana. Pomóżcie mi. Oddajcie Mi się i idźcie naprzód z odwagą. Kocham was i jestem po waszej stronie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

718 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.11.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście modlili się sercem, bo tylko modląc się sercem, będziecie w stanie zrozumieć i żyć Moimi orędziami. Świadczcie swoim życiem, że wszyscy należycie do Pana, a zobaczycie, jak wiele łask zostanie wam zesłane! Nie przychodzę z Nieba, aby was zmuszać, ale to, co mówię, musi być przez was wszystkich potraktowane poważnie. Nie zatrzymujcie się. Otwórzcie swoje serca na miłość. Kochajcie zawsze i czyńcie dobro wszystkim, nawet tym, którzy próbują was skrzywdzić. Bądźcie we wszystkim podobni do Mojego Jezusa. Świat jest w wielkim niebezpieczeństwie i jeśli się nie nawrócicie, możecie doznać cierpienia. Oto Pan wzywa was i ofiarowuje wam swoją łaskę. Bądźcie Mi wierni! Bądźcie wierni Ewangelii Mojego Jezusa. On oczekuje od ciebie wielkich rzeczy. Jeszcze dziś oddajcie Panu swoje „tak”. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

719 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.11.1993

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście we wszystkim byli podobni do Mojego Jezusa. Z radością przychodzę z nieba, aby dać wam możliwość zbawienia, wzywając was do szczerego nawrócenia. Kocham was takimi, jakimi jesteście i proszę, abyście jak najszybciej powrócili do Pana. Bóg powołuje ludzi od wieków, ale oni wciąż nie rozumieją. Wiem, że pokój jest możliwy, ale wasze serca muszą być otwarte na Łaskę Pana, który zawsze wzywa was do świętości. Nie przychodzę z nieba dla żartu. Moja Obecność w świecie jest Znakiem Mojej Miłości do was. Nie chcę was zobowiązywać. Otwórzcie swoje serca z uległością na Moje wezwania. Żyjcie i bądźcie świadkami orędzi, które już wam przekazałam. Jeśli będziecie żyć według Moich apeli, świat wkrótce zazna pokoju. Bądźcie wszystkim, co dobre! Bądźcie tylko moimi w modlitwie, pokorze i przestrzeganiu nauk Mojego Jezusa. Odwagi. Bądźcie pewni siebie. Świat jutra będzie lepszy, albowiem Bóg nie jest daleko od was. Przyjaciel wszystkich, ale przede wszystkim jest bratem najbardziej potrzebujących spośród was. Cieszę się, że tu jesteście i zapewniam was, że macie szczególne miejscu w Moim Niepokalanym Sercu. W tej chwili błogosławię wam wszystkim tutaj zgromadzonym i tym, którzy modlą się z wami z całego serca. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

720 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.11.1993

(W Sao Paulo). Drogie dzieci, jestem waszą Matką Całą z Piękna. Przychodzę z radością, aby powitać was w Moim Niepokalanym Sercu i zaoferować wam możliwość lepszych czasów. Kocham was niezmiernie i proszę, abyście zawsze byli obecni w Moim Sercu, żyjąc w Łasce, którą wam daję. Bądźcie zawsze świadkami Mojej Miłości. Wielu chce doświadczyć Mojej miłości, ale nie wie jak, ale wy możecie im pomóc, ponieważ Moja Łaska mieszka w waszych sercach. Nigdy nie będziecie w stanie zrozumieć, jak bardzo was kocham. Gdybyście tylko to pojęli, płakalibyście z radości. Nie czujcie się samotni, bo jestem bardzo blisko was. Nawet w trudnościach i cierpieniach jestem z wami. Radujcie się więc, bo wasze imiona są już zapisane w niebie. Pomagajcie Mi dalej! Cieszę się z waszej gotowości. Naprzód z odwagą. Uczynię was Moimi apostołami i zawsze będę podążać z wami. W trudnych chwilach i próbach życiowych wzywajcie Moje imie. Miejcie pewność siebie. Módlcie się dalej, nie przestawajcie. Dzięki modlitwie świat się zmieni. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

721 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.11.1993

Drogie dzieci, chcę, aby wasze życie było bogate w łaski Boże, dlatego proszę was, abyście powrócili do Pana, który czeka na was z otwartymi ramionami. Dzisiaj zapraszam was do życia orędziami, które mój Pan przekazuje wam przeze Mnie. Nie poddawajcie się w obliczu trudności! Oddajcie Mi wszystko, co stało się dla was ciężarem. Jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Nie oddalajcie się ode Mnie! Podążajcie ze Mną w modlitwie, wierze i oddaniu się w Ręce Pana! Jesteście ludem umiłowanym i wybranym, a Bóg wzywa was do nawrócenia. Nie zatrzymujcie się. Naprzód. Świat stoi w obliczu wielkich niebezpieczeństw i jeśli pragniecie zbawienia, musicie powrócić do Pana. Mój Jezus zna każdego z was po imieniu i oczekuje od was wielkich rzeczy. Nawróćcie się. Bądźcie uważni. Szatan chce was zwieść. Módlcie się. Czyńcie pokutę. Poświęćcie się Mnie. Diabeł nie może nic zrobić tym, którzy należą do Mnie. Oddajcie się więc z radością. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

722 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.11.1993

Drogie dzieci, zawsze jesteście w Moim Sercu i nie macie się czego obawiać. Każdy z was jest umiłowany przez Ojca w Synu przez Ducha Świętego. Bardzo pragnę widzieć was szczęśliwych już tu na ziemi a później ze Mną w niebie. Starajcie się codziennie czytać fragment Ewangelii. Słowo Mojego Syna powinno być znane i niesione tym, którzy jeszcze go nie znają. Nie myślcie, że to zadanie jest tylko dla biskupów i księży. Wy też możesz to zrobić, bo zostaliście powołani do bycia współpracownikami w szerzeniu Słowa Bożego. Pełnijcie z radością swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Do przodu. Nie stójcie w miejscu. Bóg daje wam wiele i oczekuje od was chociaż trochę. Odwagi. Macie Moją specjalną ochronę. Módlcie się. Czyńcie to, o co prosi was Mój Jezus. Bądźcie wszyscy łagodni i pokornego serca, a ten świat zostanie przemieniony i w końcu zapanuje pokój! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

723 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.11.1993

Drogie dzieci, Bóg jest miłością i tylko w Nim człowiek znajdzie prawdziwy pokój. Kto znajdzie Pana, zdobędzie wielki skarb. Tylko On wystarczy w waszym życiu. Jeśli naprawdę oddacie się w Jego ręce, On was poprowadzi, albowiem On jest Dobrym Pasterzem. On czyni wielkie rzeczy z miłości do Was. Nauczcie się, jak zrozumieć Jego miłość do was i kochać Go tak, jak On was kocha. Podążajcie za Jego wskazówkami, ponieważ jako Ojciec Opatrznościowy nigdy was nie opuści. Będzie z wami do końca czasów, a jeśli się nawrócicie, doznacie szczęśliwej wieczności. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

724 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.11.1993

Drogie dzieci, nie lękajcie się. Jestem waszą Matką. Bądźcie pewni siebie. Dam Wam radość odczuwania zwycięstwa Boga w trudnych chwilach. Nadal podążajcie drogą, którą wam wskazałam. Naśladujcie Mnie z miłością, a będziecie zdolni świadczyć o Moich orędziach. Kocham was takimi, jakimi jesteście i proszę was, byście byli odważni. Bądźcie pewni siebie. Nie jesteście sami. Gdziekolwiek jesteście, jestem po waszej stronie. W chwilach decyzji wzywajcie Mnie! Już należycie do Mnie i to Ja muszę za was decydować. Módlcie się. Bądźcie cali moi, a zaprowadzę was do Tego, który widzi to, co ukryte i zna was po imieniu. Żyjcie Ewangelią Mojego Jezusa, a wasze życie będzie bogate w Jego obecność. Nie chcę was zmuszać, ale potraktujcie to, co mówię poważnie. Bóg chce przemienić ten świat i liczy na was. Już dziś Odpowiedzcie swoim „tak” na Jego wezwanie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

725 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.11.1993

Drogie dzieci, zwróćcie uwagę na Moje słowa. Wkrótce nadejdą wielkie konflikty i tylko ci, którzy są ze Mną zjednoczeni, zostaną oszczędzeni. Pokutujcie więc i wróćcie do Boga, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Poświęćcie część swojego czasu na modlitwę. Studiujcie Pismo Święte, a zobaczycie, ile łask zostanie nas zesłanych. Nie przychodzę z nieba dla żartu. Bądźcie ostrożny. Jeśli się nie nawrócicie, ludzkość spotka wielka kara. Jestem waszą Matką i kocham was. Chcę, abyście byli szczęśliwi, bo jesteście stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i jesteście świątynią Ducha Świętego. Wasze życie powinno mówić więcej o Panu niż wasze słowa. Słuchajcie mnie uważnie. Nie chcę was zobowiązywać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Nadszedł czas na wasze Tak na wezwanie Pana. Nie stójcie z założonymi rękami. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

726 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.12.1993

Drogie dzieci, zachowujcie się jak prawdziwi chrześcijanie i bądźcie przykładem dla innych. Wasze życie powinno zawsze mówić o Bogu. Pomyślcie, zanim coś powiecie i zrobicie. Wasze wady często obrażają Pana. Szatan wie, jak was zwieść. Już was przed tym ostrzegałam. Dlatego nie stańcie się narzędziami zła. Powróćcie do Pana, który wzywa was do Swojej Miłości! Bądźcie ostrożni. Módlcie się i bądźcie czujni! Zwracajcie uwagę na Moje słowa i dajcie świadectwo Orędziom, które już wam przekazałam. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

727 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.12.1993

Drogie dzieci, jestem Najświętszą Maryją Panną. Dziś wieczorem zapraszam was do radosnego odmawiania różańca świętego. Dzięki modlitwie możecie być pewni, że na świecie zapanuje pokój. Bóg pozwala Mi być tutaj, aby przemawiać do was i wzywać was do szczerego nawrócenia. Jeśli się nawrócicie, przyczynicie się do Triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Bądźcie dla siebie dobrzy! Kochajcie się, bo miłość nadprzyrodzona jest największą obroną przed wszelkim złem. Kocham was. Spieszę się, bo czas waszego nawrócenia dobiega końca. Nie lękajcie się. Żyjcie tylko dla Pana i nie pozwólcie, aby światowe rzeczy zajmowały miejsce w waszym życiu. Kto należy do Pana, nie może być podzielony. Dlatego nadeszła godzina waszej decyzji. Wiem, że jesteście wolni, ale jako wasza Matka mówię; zostańcie z Panem, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Bądźcie posłuszni Moim słowom. Nie zatrzymujcie się. Otwórzcie przede mną swoje serca i nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Oto Bóg oferuje wam tę wielką Łaskę. Nie traćcie czasu. Nadszedł czas na wasze Tak. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

728 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.12.1993

Drogie dzieci, śpieszę się. Oto nadszedł czas ucisku. Przygotujcie się, bo teraz i dla was nadszedł czas cierpienia! Zacznijcie z większą gorliwością odmawiać Różaniec Święty, bo tylko odmawiając Różaniec, będziecie w stanie znieść wszystko to, co musi nadejść. Nie zniechęcajcie się, bo jestem po waszej stronie. Ostrzegałam was od lat, ale niewielu wierzy w Moje słowa. Wciąż możecie zmienić tę sytuację. Powróćcie jeszcze dzisiaj. Nie bierzcie czegoś tak poważnego za żart! Wiedzcie, że nikt nie może drwić z Pana. On jest Miłosierny, ale też Sprawiedliwy. Wielu będzie żałować życia bez Boga, ale będzie późno. Tak więc nadeszła godzina waszego szczerego „tak” dla Boga. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

729 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.12.1993

Drogie dzieci, jestem waszą Niepokalaną Matką, ponieważ nigdy nie zaznałam grzechu. Dzisiaj wzywam was, abyście odwrócili się od wszelkiego zła i powrócili do Pana, który zna każdego z was po imieniu. Wielkim złem ludzkości jest grzech. Uważajcie, bo szatan chce was zwieść. Bądźcie uważni. Przygotujcie się modlitwą. Nie odstępujcie od modlitwy, gdyż modlitwa jest waszym wsparciem. Ryzykujecie odejście od Łaski i obrazę Boga. Starajcie się kochać Pana i podążajcie za Jego wskazówkami. Jesteście ludem Pana, a On was kocha. Bóg chce was zbawić. Nie dajcie się zwieść sprawom tego świata. Powróćcie do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Dam wam Łaskę, abyście zawsze należeli do Pana, ale podążajcie naprzód, nie wycofujcie się. Pozostańcie przy Moim boku, a umieszczę was w Moim Niepokalanym Sercu. Powiedzcie nie grzechowi i powiedzcie tak Łasce Pana. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

730 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.12.1993

Drogie dzieci, bądźcie świadkami orędzi, które już wam przekazałam, a zobaczycie, jak wieloma łaskami obdarzy was Pan. Nie smućcie się. Bądźcie pewni siebie. Mimo problemów i pytań bez odpowiedzi możecie być pewni, że Pan kocha Was miłością bezgraniczną. Ludzie oddalili się od Boga i dlatego nie miłują się nawzajem. Dlatego wzywam was do szczerego nawrócenia, bo tylko nawróceni sercem są zdolni kochać Boga i bliźniego. Nie szczędźcie wysiłków, aby we wszystkim być jak Mój Jezus. Bóg pragnie waszego szczęścia już tu na ziemi, a później w niebie. Pan nie jest daleko od was. Radujcie się. Oto niebo zachęca was abyście się poruszyli, abyście szli naprzód i byli budowniczymi pokoju. Módlcie się, a dam wam Łaskę coraz większego wzrostu w życiu duchowym. Odrzućcie przemoc. Uciekajcie od wszelkiego zła i wróćcie do Boga, który czeka na was z otwartymi ramionami. Pomagajcie Mi dalej. Ci, którzy Mi pomagają, nie pozostaną bez nagrody. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

731 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.12.1993

Drogie dzieci, nigdy nie będziecie w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo was kocham. Odpowiadajcie na Moje Wezwania i żyjcie Orędziami Pokoju, które wam przekazałam! Jestem waszą Matką i pragnę was wszystkich w Moim Niepokalanym Sercu. Strzeżcie się ideologii świata! Bądźcie spragnieni tylko Pana! Oddajcie się Temu, który zna was po imieniu. Módlcie się nadal. Nie zapominajcie, że Różaniec jest Moją ulubioną modlitwą. Odmawiajcie ją codziennie, szczególnie w intencji nawrócenia grzeszników. Podążajcie za Mną ścieżką dobra! Miłujcie się nawzajem. Świat nie znajdzie zbawienia bez miłości. Zatem kochajcie, jeśli pragniecie zbawienia. Bądźcie naśladowcami Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

732 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.12.1993

(W Aracaju dla grupy poświęconej Pilnym Apelom). Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Nigdy nie będziecie w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo was kocham. W żadnym momencie swojego życia, nie jesteście sami, nawet przez jedną chwilę. Radujcie się, bo jest dla was miejsce w Moim Sercu. Podążajcie za Mną drogą wierności i oddajcie się w Ręce Pana. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię za tych, którzy cierpią. Niech w Waszym życiu wypełnia się wola Boża. Jesteście i coraz bardziej musicie stawać się narzędziami Chrystusowego Pokoju. Pozwólcie Mi się poprowadzić, a nie poczujecie ciężaru samotności. Odwagi. Do przodu. Bóg na was liczy. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

733 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.12.1993

Drogie dzieci, przyjdźcie do Mnie wy, którzy jesteście prześladowani, a Ja udzielę wam Łaski ostatecznego zwycięstwa. Dziś wieczorem zapraszam Was do miłości. Kochajcie zawsze. Kochajcie wszystkich. Nie pozwólcie, aby w waszych sercach były uczucia nienawiści lub pragnienia przemocy. Kocham was i pragnę widzieć was szczęśliwych, ale wiedzcie, że prawdziwe szczęście pochodzi od Pana. Więc pozwólcie Panu przemawiać do waszego serca. Nie stójcie z założonymi rękami. Idźcie naprzód z modlitwą i żyjcie Słowem Bożym. Nie przychodzę z nieba dla żartu. To, co wam przekazuję, jest ważne. Och ludzie, powróćcie szybko, bo oto nadeszły czasy udręki, i jeśli się nie nawrócicie, nie będziecie w stanie udźwignąć ciężaru bólu! Wielka kara spadnie na ludzkość. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Żałujcie. Żałujcie. To jest szansa, którą daje wam Mój Pan. Pojednajcie się z Bogiem. Żyjcie w pokoju i radości, którą wam ofiaruję. Bądźcie ostrożni. Nawróćcie się teraz. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

734 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.12.1993

Drogie dzieci, dzisiaj proszę was, abyście z radością żyli orędziami, które mój Pan przekazuje wam przeze Mnie. Jeśli to uczynicie, możecie być pewni, że Święta Bożego Narodzenia będą dla was pełne łask. Zacznijcie się przemieniać i oczekujcie waszego pojednania z Ojcem. Otwórzcie swoje serce na Jego Łaskę i nie stójcie z założonymi rękami! Pragnę wam pomóc, ale nie będzie to możliwe jeśli nie będziecie się modlić. Uczestniczcie z miłością i radością we Mszy Świętej! Podążajcie na spotkanie Mojego Jezusa, który przychodzi do was i kochajcie Go! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

735 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.12.1993

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przychodzę z nieba z głęboką radością, aby zaprosić was do szczerego nawrócenia, które jest możliwe tylko dla tych, którzy otwierają się na Pana, przyjmując Jego łaskę i Jego wolę. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj! Wasze nawrócenie musi nastąpić teraz. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

736 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.12.1993

Drogie dzieci, podążajcie za Panem. Wasze życie tutaj na ziemi jest pielgrzymką i zawsze powinno być wypełnione pragnieniem spotkania z Panem. Nie traćcie czasu. Wróćcie do Tego, który widzi to, co ukryte i zna was po imieniu. Pójdźcie za Mną z radością. Ci, którzy idą za Mną, nie mogą być smutni. Radujcie się bezustannie, albowiem jestem waszą Matką i kocham was! Nie oddalajcie się ode Mnie. Zawsze poświęcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Ten, kto się Mi oddaje, ma imię swoje zapisane w niebie. Więc pozwólcie Mi cię poprowadzić. Módlcie się. Poprzez modlitwę będziecie mogli przyjąć Moją miłość do was. Dziś wieczorem niech Mój Jezus wyleje na was Łaskę Wierności Jego Słowu! Naprzód. Nie lękajcie się. Jestem z wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

737 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.12.1993

Drogie dzieci, jestem Niebiańskim Przywódcą i wzywam was wszystkich, abyście należeli do Chrystusa. Mój Jezus liczy na was. Oczekuje od was wypełnienia zadania, które wam powierzył. Nadeszła dla was chwila oddania się Temu, który was kocha i jest waszym wielkim przyjacielem. Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazuję. Zacznijcie więcej się modlić i to z radością. Módlcie się sercem. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Jutro będzie lepszy dzień, bo Bóg nie jest daleko od was. Zaufajcie Temu, który stworzył was na swój obraz i podobieństwo. Żyjcie i dawajcie świadectwo Moim orędziom. Nie chcę was zmuszać. Jesteście wolni, ale ja jestem waszą Matką i powiadam wam; czyńcie wolę Pana, a niczego nie będziecie pragnąć. Radujcie się. Chcę widzieć was zawsze szczęśliwymi i aby każdy był ze Mną w niebie. Pragnę waszego nawrócenia i pomagam wam iść do Mojego Jezusa. Więc nie traćcie ducha. Jestem po waszej stronie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

738 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.12.1993

Drogie dzieci, odwagi, nie zatrzymujcie się! Staniecie przed wieloma próbami, ale ufajcie, bo ci, którzy są z Panem, zwyciężą. Zbliża się rok ucisku. To, co przepowiadałam w przeszłości, spełni się, ponieważ teraz zbliża się Triumf mojego Niepokalanego Serca. Módlcie się! Módlcie się za siebie i za waszych braci! Nie zbaczajcie ze ścieżki, którą wam wskazałam. Przyjmijcie schronienie w moim Sercu, a w chwilach cierpienia będziecie pocieszeni. Nie czujcie się samotni! Kocham was i jestem po waszej stronie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)