Participe:  FESTA DA COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA dia 25.05.2019       ‹         Palestra em Cabedelo/PB dia 03.06.2019       ‹         Palestra em Jaboatão dos Guarapapes/PE dia 04.06.2019       ‹         Palestra em São Sebastião-DF dia 10.06.2019       ‹         Palestra em Anápolis - GO dia 11.06.2019       ‹        

čeština (Česká republika)
1987 2015 2016


4 236 – Poselství Naší Paní Královny Míru, přenášena v 12.12.2015

Drahé dĕti, vyviňte veliké úsilí, abyste žili v Milosti Pána. On vás chce spasit, vy nemůžete žít a být od Něho odděleni. Otevřete vaše srdce a přijmĕte za svůj váš úkol křesťana. Lidstvo se stalo duchovně slepým a mé ubohé dĕti bloudí stále dál a dál od Cesty Spásy. Modlete se. Pouze sílou modlitby můžete dojít obrácení srdce. Odtrhnĕte se od zla. Zavřete oči před snadnými svody světa. Patříte Pánu a On je ten Jediný koho byste mĕli následovat a komu sloužit. Já přišla z Nebe, abych vás odvedla do Nebe. Vyslyšte mě. Míříte ke smutné budoucnosti. Velká soužení jsou před vámi a pouze věrní budou schopni snášet tíhu Kříže. Trpím tím co na vás přichází. Hledejte sílu ve Svátosti Oltářní. Vraťte se k Jedinému, kdo je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtější Trojice. Děkuji vám, že jste mnĕ dnes opět dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.

4 234 – Poselství Naší Paní Královny Míru, v Angueře, Bahia, Brazílie, přenášena v 08.12.2015

Drahé dĕti, zanechte hříchu jednou provždy, neboť jen takto můžete dosáhnout pravého obrácení srdce a obdržet Milosrdenství mého Syna Ježíše. Dovolte Ježíšovi vás najít. Neprchejte před Ním. Otevřte své srdce a naslouchejte hlasu Ježíše. Kajícímu hříšníkovi On říká: "Jdi v plné nadĕji a více nehřeš". Odevzdal se každému z vás s láskou. Jeho Obĕť vám otevřela Nebe. Nežijte ve hříchu. Obraťte ihned své srdce. Žijete v dobĕ velikého duchovního zmatku. Stůjte při Ježíši a nenechejte se odradit. Zanechejte stesku po vaší hříšné minulosti. Kdokoli se setkal s Ježíšem by ho mĕl manifestovat tĕm, kteří žijí od Nĕho oddĕleni. Svým příkladem a slovy dokažte všem, že vĕci svĕta nejsou pro vás. Prosím vás, abyste žili mými výzvami. Hledejte sílu ve SVÁTOSTI ZPOVĔDI a ve SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. Vaše vítĕzství je ve jménu Pána. Máte ještĕ před sebou dlouhé roky tĕžkého zkoušení. Přichází ten den, kdy věrní budou pronásledováni a usmrceni; ti však, kteří zachovají věrnost, obdrží odmĕnou Nebe. Jděte stále vpřed. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtĕjší Trojice. Dĕkuji vám, že jste mnĕ opĕt dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


4 233 – Poselství Naší Paní, v Anguery, přenášena v 05.12.2015

Drahé děti, jsem vaše Matka a přišla jsem k vám z Nebes, abych vás vedla k svatosti. Nedovolte hříchu, aby vás znečistil. Jste Pána. Navraťte se k Němu a budete bohatí vírou. Vyzývám vás, abyste otevřeli srdce Boží Milosti. Buďte pokorného a skromného srdce. V této době zintenzívněte vaše modlitby. Otevřete svá srdce bratrské lásce k bližnímu. Pomáhejte všem kdo nic nemají, jen tak pocítíte přítomnost Ježíše ve vašem životě. Můj Ježíš vás miluje a volá vás. Nesetrvávejte nehybní v hříchu. Nenechejte se odradit těžkostmi.. Po strastech nadejde veliká radost pro spravedlivé. Konečný triumf Neposkvrněného Srdce přinese lidstvu mír. Modlete se. Neodbočujte z cesty, kterou jsem vám ukázala. Jsem šťastná, že jsem zde. Budu Ježíše za vás naléhavě prosit. Jděte vpřed bez obav.. Toto je poselství, které vám předávám jménem Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolili vás zde opět shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


Přečtěte si další příspěvky ...


Televizní naléhavé výzvy

Agenda Pedro Régis

SOBOTA 25. KVĚTNA 2019
Pastva pro naši dámu korunovace
MÍSTNÍ: SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA
DAS 08:30 ÀS 20:00H

PONDĚLÍ 3. ČERVNA 2019
Palestra em Cabedelo/PB
TIME: 19:30
MÍSTNÍ: Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Rua Aderbal Piragibe, Centro, Cabedelo/PB
O livros de mensagens estarão disponíveis para compra
Se possível levar 1Kg de alimento não perecível
KONTAKT: ENSA: Patrícia: (83) 99144-3347 // Regina: (83) 98690-9739

ÚTERÝ 4. ČERVNA 2019
Palestra em Jaboatão dos Guarapapes/PE
TIME: 20:00
MÍSTNÍ: Capela de Santo Antônio.
Rua Rio Pardo, 148, Barra de Jangada
Jaboatão dos Guarapapes/PE
Contribua, se puder, com 1Kg de alimento não perecível

PONDĚLÍ 10. ČERVNA 2019
Palestra em São Sebastião-DF
TIME: 19:30
MÍSTNÍ: CAIC Unesco
Qd. 5 Conj. A Área especial
Próximo à Administração Regional São Sebastião-DF
Os livros de mensagens estarão disponíveis para compra.
KONTAKT: ENSA. Roberto: (61) 98404-4251 // Bete: (61) 99603-7902

ÚTERÝ 11. ČERVNA 2019
Palestra em Anápolis - GO
TIME: 19:30
MÍSTNÍ: Salão do Conselho Particular Nossa Senhora da Abadia
Sociedade São Vicente de Paulo.
Rua 2 - Qd D - Lt 01 - Bairro Batista
Anápolis-GO
Os livros de mensagens estarão disponíveis para compra.
Se possível, levar Material de Limpeza para doação.
KONTAKT: ENSA. Bete: (61) 99603-7902 // Viviane: (62) 99529-8486

Více událostí ...

Buscar no site:
radio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Online Store:

Click to buy náboženské předměty.

fotografie


Další obrázky ...

Pomoc

Staňte se přispívající členské

Clique aqui