Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2021 2022 2023 2024
254 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.01.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Rozpocznijcie ten rok u Mojego boku, bo tylko tak znajdziecie swój pokój. W tym Nowym Roku pozwólcie się prowadzić delikatnie przeze Mnie. Abyście zawsze pozostali bezpieczni i chronieni. Zaufajcie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Jestem Królową Pokoju. Za moim pośrednictwem cała ludzkość jest zaproszona do powrotu do Boga. Powiedzcie swoje 'tak' Panu, który wzywa was do naśladowania Jego Syna Jezusa, który stał się dla każdego z was wspaniałym przykładem posłuszeństwa. Powróćcie, Powróćcie, Powróćcie! Spieszę się i wzywam was teraz tym ostatnim i udręczonym apelem: Nawróćcie się. Wielkie wydarzenia, które przepowiedziałem w Fatimie, będą miały miejsce w tym roku. Módlcie się i nawracajcie. Jak już powiedziałam, od waszego nawrócenia zależy wiele rzeczy. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

255 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.01.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś zapraszam was do przyjęcia z miłością i szczerością nauk Mojego Syna. W ten sposób Wasze życie zostanie odnowione i będziecie szczęśliwi w każdej chwili swojego istnienia. Bądźcie mali i kochajcie coraz silniej. Zostańcie ze mną. W ten sposób, dzień po dniu, poprowadzę was bezpieczną drogą. Od wielu lat z miłością pokazuję wam drogę, którą musicie podążać. Dlatego podejmijcie wysiłek, aby ją przemierzyć. Jestem waszą matką i pragnę zobaczyć was wszystkich pewnego dnia połączonych w Niebie. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

256 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.01.1990

Drogie dzieci, nie martwcie się rozpowszechnianiem moich orędzi. Wasza niebiańska Matka zatroszczy się o wszystko. Z waszej strony proszę tylko, abyście przyjęli moje orędzia i żyli nimi dla własnego dobra i dla dobra waszych braci. Jestem z wami już od tak dawna, jednak wciąż nie zrozumieliście powodu Mojej Obecności. Módlcie się do Ducha Świętego, aby was oświecił, a będziecie w stanie lepiej zrozumieć. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

257 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.01.1990

Drogie dzieci, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórz swoje serce na Chrystusa. On jest wymagającym przyjacielem, ale przyjacielem, który ani nie zwodzi, ani nie porzuca. Zaufajcie Chrystusowi. Miejcie ufność w Jego miłosierną miłość. Chrystus jest z wami. Nie jesteście sami. Nie lękajcie się, bo wszyscy, którzy są częścią Mojego Legionu, nie powinni się lękać. Miejcie ufność w Moją szczególną ochronę. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj jeszcze raz. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

258 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.01.1990

Drogie dzieci, podążajcie wszyscy na spotkanie mojego Syna, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko w Nim jest zbawienie dla świata, a poza Nim nikt nigdy nie odnajdzie zbawienia. Dlatego wróćcie do Boga. Powróćcie, powróćcie, powróćcie. Wy wszyscy starajcie się żyć Ewangelią pozostawioną wam przez mojego Syna, bo tylko w ten sposób będziecie kroczyć drogą, która doprowadzi was do prawdziwej doskonałości. Idźcie zawsze drogą, którą dla was przygotowałam i z pełną ufnością dajcie Mi się prowadzić. Jestem tu, aby wam pomóc, ale jeśli nie włożycie w to wysiłku, wasze nawrócenie będzie coraz trudniejsze. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

259 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.01.1990

Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam was do powrotu do Boga poprzez Jego nauki. Wzywa was i czeka na was z ogromną Miłością Ojca. Nie chcę was zmuszać. Pragnę, aby wasz powrót do Boga był wolny i świadomy. Przyjmijcie Jego zaproszenie do podjęcia codziennych obowiązków. I przyjmijcie Jego jak najprędzej. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Jestem waszą Matką. Przychodzę z nieba na ziemię, aby wskazać wam drogę, która prowadzi do zbawienia. Spieszę się, dlatego bądźcie uważni. Nie składajcie rąk, bo jutro należy do Pana, a wy nie znacie przyszłości. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

260 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.01.1990

Drogie dzieci, nie kłopoczcie się, mój Syn jest z wami. On jest waszym wielkim przyjacielem i bardzo was miłuje. Aby to odkryć, należy spędzić z Nim czas w dialogu, w modlitwie. Wasza przyjaźń z Nim może wzrastać tylko poprzez ten dialog. I w tym pobożnym dialogu usłyszycie Jego słowa: Będziecie Moimi przyjaciółmi, jeśli będziecie robić to, co wam nakazuję. Podążajcie drogą wskazaną przez Mojego Syna. On chce wam pomóc rozwiązać trudne problemy, jakie stawia życie i chce, abyście wiedzieli, że pomimo pytań bez odpowiedzi i nierozwiązywalnych problemów, On zawsze was kocha. Żyjcie w świadomości tych prawd. Pozwólcie, aby mój Syn poprowadził was do prawdy. Żyjcie w pokoju i Miłości Chrystusa i pozwólcie innym Go poznać. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tu po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

261 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.01.1990

Drogie dzieci, jestem Matką Boga Syna i waszą Matką. Bądźcie zjednoczeni z moim Synem i módlcie się za tych, którzy Go nie znają. Proszę was o modlitwę za tych, którzy się nie modlą i za tych, którzy nie wiedzą jak się modlić. Proszę też o modlitwę za wszystkich, którzy stracili wiarę w Boga i w Jego Nieskończone Miłosierdzie. Niech Światło i zbawcza Obecność Chrystusa zabłyśnie w waszym życiu, aby wszyscy wasi bracia i siostry mogli odkryć Miłującą Dobroć Boga. Ja jestem waszą Matką Niebieską. Uczyniłam dla was tak wiele, że bez względu na to, jak bardzo będziecie się modlić i składać ofiary, nigdy nie będziecie w stanie Mi wystarczająco podziękować. Jestem waszą Dobrą Matką. Daję wam wszystko, a w zamian proszę, tylko abyście przyjęli Orędzie Mojego Boskiego Syna. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

262 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.01.1990

Drogie dzieci, Moje przesłanie na dziś jest właśnie takie; Nie odmawiajcie mi radości oglądania jak dzień po dniu podążacie na spotkanie Mojego Boskiego Syna. Szukajcie Jezusa z miłością, dążąc do osiągnięcia osobistej wiary, bo tylko On jest źródłem prawdziwej radości, ukojenia i pokoju. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

263 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.01.1990

Drogie dzieci, nie myślcie, że Bóg o was zapomniał. To wy zapomnieliście o Bogu. On zawsze was wzywa i czeka na was z otwartymi ramionami, ale wy coraz bardziej oddalacie się od Niego i od Jego Miłości Miłosiernej. Dlatego przychodzę na ten świat, aby wezwać was do nawrócenia, bo jeśli się nie nawrócicie, jeśli nie wrócicie do Boga, nigdy nie osiągniecie zbawienia. Więc nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Jestem waszą matką i chcę wam pomóc. Pozostańcie zawsze u mego boku, a ja poprowadzę was bezpiecznymi ścieżkami. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

264 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.02.1990

Drogie dzieci, pozostańcie zawsze blisko Mnie i Mojego Syna. To jest Moje Przesłanie do was dzisiaj. Dziękuję, że pozwalacie mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

265 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.02.1990

Drogie dzieci, Dziś znowu moje przesłanie jest skierowane do was wszystkich, którzy jesteście rodzicami: Kochajcie swoje dzieci jako największy dar, jaki dał wam Bóg. Prowadźcie ich do poznania Chrystusa i prowadźcie ich Jego Drogą. A wy, bardziej niż kiedykolwiek bądźcie odważni, pełni wiary i nadziei. Wasze zadanie jest ogromne, ale nie zniechęcaj się. Zaufajcie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

266 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.02.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem Matką Czystej Miłości. Bądźcie pewni, że kocham was i pragnę widzieć was wszystkich szczęśliwymi. Mój Syn Jezus Chrystus wzywa każdego z was do odwrócenia się od grzechu i życia w łasce Jego Światła wiary, nadziei i miłości. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

267 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.02.1990

Drogie dzieci, nie traćcie serca. Nie traćcie nadziei. Jestem z wami, aby zaprowadzić was do Jezusa. Więc nie smućcie się, bo ja, wasza niebieska Matka, jestem z miłością u waszego boku, aby wam pomóc. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

268 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.02.1990

Drogie dzieci, oto Moje Orędzie na dziś: Nieustannie potrzebuję waszej współpracy, abym mogła pomóc wszystkim Moim biednym dzieciom, które są daleko od Boga i ode Mnie. Tak więc moje drogie dzieci, zachęcam was, abyście z miłością przyjęli wszystkie Orędzia, które już wam przekazałam, ponieważ poprzez nie chcę wam pomóc w odnalezieniu prawdziwej świętości. Módlcie się więc drogie dzieci, abym mogła wam pomóc. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

269 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.02.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Z ogromną miłością proszę każdego z was o solidarność z tymi, którzy żyją w skrajnym ubóstwie. Proszę was również, abyście się nie zniechęcali, gdyż jestem u waszego boku, aby pomóc wam żyć zawsze w pokoju i harmonii. Otwórzcie swoje serca na Boga Mądrości i Miłosierdzia. Wy, drogie dzieci, jesteście dobrymi ludźmi i bardzo was kocham. Pragnę, aby Bóg, sprawca sprawiedliwości i pokoju, obdarzył was prawdziwą radością, autentyczną miłością i trwałym braterstwem. Niechaj napełni Was swoimi darami na wieki. Oto Orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w Imieniu Pana. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

270 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.02.1990

Drogie dzieci, Jezus skierował na was swoje spojrzenie i kocha was. Trzymajcie się blisko Jego Osoby. Pozwólcie się prowadzić Jego Duchowi, który daje Światło i Siłę. Poświęćcie czas na refleksję nad Jego przesłaniem i rozmyślanie nad Biblią, bo tylko w ten sposób będziecie wzrastać duchowo. Pragnę, aby Bóg nadal zajmował należne Mu miejsce w każdym ludzkim sercu, aby wszyscy mogli odkryć, że bez Jego Miłości Miłosiernej nikt nigdy nie może być szczęśliwy. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

271 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.02.1990

Drogie dzieci, dziś po raz kolejny jestem blisko was i w imieniu Pana pragnę udzielić wam niezwykłych łask. Proszę każdego z was, abyście żyli z miłością i pokorą wszystkimi przesłaniami, które już wam przekazałam. Jednak bądźcie ostrożni, nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Proszę, abyście natychmiast wprowadzili moje orędzia w życie. Pragnę, aby Bóg pomagał Wam i Waszym rodzinom wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

272 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.03.1990

Drogie dzieci, Oto takie jest Orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Pana: Przychodzę, aby wam powiedzieć: Nabierzcie odwagi, miejcie zaufanie, miejcie zaufanie do życia. Miejcie zaufanie do siebie nawzajem, abyście mogli odbudować, wraz z ludźmi dobrej woli, piękniejszą Brazylię, pojednaną i zjednoczoną w pokoju. Życzę wam, abyście zawsze podtrzymywali w swoich sercach płomień nadziei, albowiem Pan was kocha i jest pośród was. Pragnę, aby zachował Was w swojej radości i pokoju, teraz i w każdej chwili Waszego istnienia. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

273 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.03.1990

Drogie dzieci, oto takie jest moje dzisiejsze zaproszenie: Czytajcie codziennie fragment Ewangelii i karmcie się Słowem Bożym. To Słowo da wam mądrość i sztukę chrześcijańskiego życia pośród waszych braci i sióstr. Starajcie się być świadkami miłości Chrystusa, wprowadzając w życie Jego Słowo o życiu. Postępując w ten sposób, jesteście znakami Miłości Chrystusa. Kontynuujcie tę drogę. Podejmijcie wysiłek, aby to zrobić w imię Pana, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

274 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.03.1990

Drogie dzieci, będę z wami jeszcze przez jakiś czas, ale wasze nawrócenie musi nastąpić już teraz. Przybyłam z Nieba z miłością do tego miejsca pobłogosławionego przez Boga, aby wam pomóc. Jednak wy nie rozumiecie jeszcze znaczenia Mojej Obecności. Módlcie się do Ducha Świętego, abyście mogli lepiej zrozumieć. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

275 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.03.1990

Drogie dzieci, wierzcie w orędzie nawrócenia i życia, które wam ofiarowuję. Nawróćcie się i żyjcie nimi. Będziecie naprawdę szczęśliwi, jeśli uczynicie wszystko to, co wam wskazałam. Jeśli z miłością podążycie drogą, którą dla was przygotowałam, możecie być pewni, że Łaska Boża nigdy was nie opuści, a Ja zawsze będę z wami. Starajcie się żyć moimi apelami. Podejmijcie wysiłek. Wszystko zależy od was. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

276 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.03.1990

Drogie dzieci, nie pozwólcie, by pokusy tego świata skradły waszą wiarę, bo ona jest najcenniejsza dla Boga. Miejcie ufność w moim Niepokalanym Sercu. Zróbcie wszystko, co wam wskazałam. Zawsze będę u waszego boku, by was pomagać, więc nie lękajcie się. Zaufajcie Bogu i Mnie, a niczego wam nie zabraknie. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

277 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.03.1990

Drogie dzieci, wielu z was ciągle ma jeszcze serca zamknięte na Boga, a więc módlcie się, aby się otworzyły. Przychodzę z nieba, aby pomóc wam żyć Orędziem Mojego Boskiego Syna. Jednak nie możecie żyć Boskim Orędziem, jednocześnie żyjąc w grzechu. Więc nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Pojednajcie się z Bogiem. Otwórzcie swoje serca. Ja jestem waszą Matką i zawsze noszę was w Moim Niepokalanym Sercu. Polecam wam zatem więcej modlitwy, bo bez Waszych modlitw nie mogę Wam pomóc. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

278 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.03.1990

Drogie dzieci, oto przekazuję wam dzisiaj w imieniu Pana Orędzie: Jestem Matką Boga Syna i Waszą Matką Miłosierną. Wysłuchajcie z ufnością wezwania Mojego Syna Jezusa, który mieszka we wszystkich, którzy w Niego wierzą. Miejcie ufność i podejmujcie coraz większe starania, albowiem Wezwania z Nieba są naprawdę poważne. Przyjmijcie z miłością wszystkie apele, które ostatnio do was skierowałam. Bądźcie mali bądźcie cisi i posłuszni, albowiem Chrystus na was liczy! On was kocha i oczekuje waszego powrotu i współpracy. Nawet jeśli czujecie się oddaleni, On jest niedaleko od was. Raczej zamknijcie się w Jego Sercu, abyście odczuli Jego Miłość i nawiązali dialog między Ojcem a Synem. Odkryjecie obecność Mojego Syna pośród was, żyjąc w harmonii, sprawiedliwości i pokoju Bożym. Zobaczą w was Chrystusa, jeśli będziecie praktykować miłosierdzie i pokorę, zwłaszcza wobec tych najbardziej potrzebujących. Mój Syn potrzebuje waszego świadectwa i waszej miłości, aby orędzie Ewangelii mogło zakorzenić się i rozprzestrzeniać w każdym zakątku Ziemi. Przychodzę, aby otworzyć wam oczy na niezgłębione bogactwa życia, które ofiarowuje wam Bóg. Jeśli znajdziecie Jego Słowo, jeśli będziecie za nim podążać, jeśli odkryjecie wielkość miłości, jaką On kocha wszystkich ludzi, wtedy zrozumiecie, że warto żyć. A więc nie rozpaczajcie. Miejcie ufność w litościwym miłosierdziu Pana. Wy, drogie dzieci, przybyliście tu pełni radości i ufności, odstawiając na bok pułapki świata, aby prawdziwie odnaleźć Jezusa, Drogę, Prawdę i Życie, który zaprasza was wszystkich do podążania za Nim z miłością. Mój Syn wzywa was nie tylko do podróży z Nim w tej pielgrzymce życia. On posyła was na swoje miejsce, abyście byli Jego świadkami w świecie, konkretnie przed innymi, takimi jak wy, którzy szukają drogi, prawdy i życia, ale nie wiedzą, dokąd iść. Tak więc nadszedł wasz czas, drogie dzieci i nie możecie przeoczyć tego pilnego wezwania. Nie jesteście sami w tej drodze. Jestem przy was. Będę szła z wami, będę waszą towarzyszką podróży i z Moją pomocą będziecie mogli podążać za powołaniem, które powierzył wam Mój Syn. Radujcie się, bo Niebo jest z wami. Nie traćcie nadziei. Nie lękajcie się. Mój Syn dobrze wie, co jest w wewnątrz was. Tylko On wie. Otwórzcie swoje serce na Niego. Niech przemówi do waszego serca, bo tylko On ma Słowo życia wiecznego. Mój Syn jest boskim słońcem, które oświeca wszystkich, którzy żyją na ziemi. Więc nie smućcie się, On doskonale wie, czego potrzebujecie. Jezus jest z wami, drogie dzieci. On założył między wami swój dom. Podążajcie za Nim z miłością. Miejcie wiarę w orędzie zbawienia. Szukajcie schronienia w Moim Niepokalanym Sercu. Tutaj jesteście bezpieczni od wszelkiego niebezpieczeństwa. Miejcie ufność i módlcie się zawsze. Zawsze pamiętajcie, że nigdy nie idziecie sami. Mój Syn jest waszym stałym towarzyszem, nigdy was nie opuści, on jest zawsze blisko. W szczególny sposób Chrystus jest blisko was w sakramentach. On poprzez chrzest uczynił was dziećmi Bożymi i umocnił was przez bierzmowanie, abyście byli Jego świadkami. W Eucharystii Mój Syn przychodzi do was jako pokarm dla waszych dusz. Jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy w sakramencie pojednania. W małżeństwie udziela wam łask niezbędnych do pozostania wiernymi Jego miłości, którą wam obiecał przy ołtarzu i wychowania waszych dzieci na synów Ojca. W sakramencie święceń utwierdza diakonów i kapłanów w ich szczególnym powołaniu oraz udziela im łask potrzebnych do bycia Jego ambasadorami i sługami ludu Bożego. W namaszczeniu chorych zmazuje grzechy, przynosi ulgę i siłę chorym i umierającym, dając im ufność w miłosierdzie Boże. Miejcie pewność, drogie dzieci, że Jezus jest blisko was. Kiedy Go potrzebujecie, On przychodzi do was, podnosi was i niesie na swoich ramionach, ponieważ jest Dobrym Pasterzem. Nie obawiajcie się budować swojego życia na skale, którą jest sam Chrystus. On będzie waszą radością i pokojem. Radujcie się, bo Pan jest dobry, a Jego miłosierdzie jest nieskończone. Uczcie się nawzajem miłości, takiej jaką Bóg ma dla każdego z was. Nauczajcie z wiarą i poprzez przykład. Dobrze wiecie, że Bóg nie zwodzi, ale jest pewnym światłem, które poprowadzi was waszą drogą. Nigdy nie wymieniajcie waszej wolności, którą macie jako dzieci Boże, na niewolę, która pochodzi z egoizmu i grzechu. Jestem waszą Matką i przychodzę z nieba, aby wam pomóc. Nie przychodzę, aby was zmuszać. Podążajcie według własnej woli, ale uważajcie, aby niepójść w niewłaściwą stronę. Wiedzcie, że w pojedynkę nigdy niczego nie osiągniecie, dlatego jestem po Waszej stronie. Usłyszcie mnie. Pozwólcie, aby Jezus i Jego przesłanie spowodowały zmiany w waszym życiu. Wzywa was do odbycia z Nim prawdziwej podróży, podróży w wierze, która naprawi całą waszą hojność, entuzjazm i odwagę. Bez wątpienia będzie to wspaniała przygoda. Mój Syn liczy na was, liczy na waszą pomoc w uwolnieniu świata od grzechu i egoizmu. On jest pewnym światłem w świecie zaciemnionym ucieczką od realiów życia i pomieszaniem wartości. Nie pozwólcie, aby Wasz potencjał się rozproszył. Jezus potrzebuje wszystkiego, co możecie z siebie dać. Ale nie zapominajcie, dla Mojego Syna to, nie to, co posiadacie, jest ważne, ale raczej to, kim jesteście. Radujcie się, że możesz hojnie dawać. Jesteście dziećmi Boga. Jesteście wybrańcami Boga. On stworzył was na swój obraz i podobieństwo. Wybrał was i kocha was. Mój Syn wzywa was do świętości. Nie tylko wzywa biskupów, księży i ​​zakonników do bycia świętymi. On wzywa każdego z was i wszystkich razem. Starajcie się iść razem, zjednoczeni w Chrystusie w wierze, w nadziei i w miłości. Nie bójcie się nieść Chrystusa swoim przyjaciołom. Bądźcie ewangelizatorami. Pracujcie z miłością i oddaniem dla zbawienia dusz. Jestem z wami już tak długo, a wy nadal nie rozumiecie. Nie krzyżujcie ramion z powodu miłości, jaką macie do Mojego Syna Jezusa. Zróbcie coś dla siebie i dla swoich braci. Powtarzam, nie stójcie bezczynnie. Starajcie się pomagać sobie nawzajem. Bóg zawsze o was myślał i kochał was jako wyjątkowych ludzi. On zna każdego z was po imieniu i doskonale wie, czego potrzebujecie. Więc nie traćcie serca. Starajcie się żyć tak, jak pragnie tego Pan. Aby odkryć wolę Pana dla swojego życia, trzeba słuchać Słowa Bożego, modlić się, dzielić się swoimi pytaniami i odkryciami z innymi, aby rozpoznać otrzymane dary i docenić je. Przygotujcie drogę Boga, który nie przestaje do was przychodzić, jak w świętą noc, aby wzbogacić was swoim życiem i swoją obecnością. Niech zawsze pozostanie w każdym z waszych serc przestrzeń, którą tylko On może wypełnić. Pomóżcie każdemu coraz lepiej odkrywać, w zdumieniu i ufności, że Bóg jest ich dobrem. Wiedzcie, drogie dzieci, że bardzo was kocham i pragnę widzieć was zawsze szczęśliwymi. Zasługujecie na to, co najlepsze w swoim życiu! Otwórzcie serca na Boga mądrości i miłosierdzia, który daje wam pełnię życia już tu na ziemi, a później w Niebie. Zostaniecie wezwani do odpowiedzialności za wszystko, co zrobiliście tu na ziemi. Więc bądźcie ostrożni i utrzymujcie swoją chrześcijańską wiarę mocną i bezpieczną. Żyjcie z konsekwencją i zapałem. Nie dajcie się pokonać wszelkiego rodzaju pokusom, które starają się wymazać je z was i sprawić, że zapomnicie o swojej godności jako ludzi, jako chrześcijan. Wiedzcie, moje drogie dzieci, że Chrystus jest waszym wielkim i dobrym przyjacielem. On nigdy was nie oszuka ani nie opuści. POWIEDZIAŁ, ŻE TO JEST DROGA. Tak jest z naukami Jego Ewangelii i przykładami z Jego życia. Jeśli otwierają się przed wami inne ścieżki, które mogą was uwieść perspektywą celów równie łatwych, co niejednoznacznych, pamiętajcie: Mój Syn jest waszą jedyną ścieżką! Prowadzi was do pełnego spełnienia oczekiwań, które nosicie w głębi serca. POWIEDZIAŁ, ŻE TO JEST PRAWDA. I to jest rzeczywiście Słowo Ojca. Pragniecie poznać prawdę o sobie i świecie, o tajemnicy zła i cierpienia, o życiu i śmierci. Wiele prawd jest wam ofiarowanych pełnych zarozumiałego i nieuzasadnionego optymizmu albo też skażonych robakiem relatywizmu i pesymizmu. Mój Syn jest prawdą absolutną, w której Ojciec daje ludziom przekonującą odpowiedź na wszystkie pytania, które ich dręczą. W nim człowiek może odkryć pełną prawdę o sobie i świecie. JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE JEST ŻYCIEM. Tak, drogie dzieci, Jezus jest prawdziwym życiem. Umarł i zmartwychwstał, pokonując grzech na zawsze. To nowe życie, zwycięskie nad śmiercią, Jezus udziela tym, którzy w Niego wierzą, ponieważ taka jest wola Ojca: Aby wszyscy, którzy widzą Syna i wierzą w Niego, doznali życia wiecznego. Każdy z was jest powołany do świętości. Bóg wybrał was z miłości, abyście byli Jego świętymi. Bóg was wzywa. Nawet jeśli doświadczyliście ciemności poważnego grzechu, On wciąż was wzywa. On, lepiej, niż ktokolwiek inny, wie, że w każdym z was jest wielki zapas dobroci, ponieważ stworzył was na swój obraz i podobieństwo. Pan doskonale zdaje sobie sprawę ze wszystkich waszych trudności, ale także wie jak wielkie jest wasze pragnienie prawidłowego postepowania i podążania za Chrystusem, bo wiecie, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Zachęcam was, drogie dzieci, abyście nie tracili zaufania do siebie. Bądźcie świętymi, aby inni mogli być natchnieni do świętości. Podążajcie za Chrystusem, aby inni mogli Go szukać. Świętość jest zasadą waszego życia. Pamiętajcie o tym zawsze. Swoim życiem dawajcie świadectwo, że należycie do Chrystusa. Pojednajcie się z Bogiem. Przystąpcie do sakramentu spowiedzi, który pozwoli wam dotknąć ręką nieskończonej dobroci Boga i wielkości Jego miłosierdzia. JESTEM KRÓLOWĄ POKOJU. Przychodzę, aby przynieść wam pokój. Niech to będzie sprzyjający moment, aby dokonać duchowego sprawdzianu i w razie potrzeby naprawić i skorygować swój plan podróży. W ten sposób znów odnajdziecie radość życia i będziecie bardziej życzliwi i wyrozumiali dla wszystkich. Nie wstydźcie się świadczyć swoim życiem, że należycie do Chrystusa. Mówicie, że trudno jest być chrześcijaninem. To naprawdę długa droga. Mimo to Mój Syn odwołuje się do waszej wolności. On zaprasza was do wiary, do dojrzewania i do wydawania owoców. Oczekuje od was odpowiedzi, która zaangażuje całe wasze życie. Starajcie się zawsze pamiętać, nawet gdy jesteście zasmuceni, że Jezus jest waszym przyjacielem. On nazywa was swoimi dziećmi i dzieli wasze troski; . Okazuje wam swoją troskę. Jako wasz przyjaciel chce, abyście rozmawiali z Nim poprzez modlitwę. Kocha was i chce być zawsze obecny wśród was, aby pomóc wam żyć zgodnie z Jego wolą. Pozostańcie głęboko zjednoczeni w Chrystusie. Podążajcie śladami swoich świętych. Wiedzcie, że nigdy nie znajdziecie szczęścia, pozostając zamkniętymi w sobie. W waszym życiu nie ma miejsca na egoizm czy apatię. Krzyż przemawia językiem dawania, a wy, drogie dzieci, macie wiele do zaoferowania, wiele do dania. Dzięki waszej otwartości na Chrystusa poznacie znaczenie Krzyża. Na Kalwarii mój Syn oddał siebie jako kompletny i doskonały dar i prosi was, abyście wy oddali siebie w ten sam sposób. Droga na Kalwarię jest drogą, która prowadzi do środka, drogą, która doprowadzi was do świętości. Jest to droga, do której każdy z was jest powołany, albowiem powołanie do świętości jest uniwersalne. Nikt nie jest z niego wykluczony. JESTEM MATKĄ I KRÓLOWĄ KAPŁANÓW. Również wam, Moje umiłowane dzieci, pragnę opowiedzieć o radości i pokoju, które można odnaleźć nie w posiadaniu, ale w byciu, w poznaniu osoby i życiu według Jego Nauczania. Tą osobą jest Jezus Chrystus, moi umiłowani synowie, Wasz Pan i Przyjaciel. On jest centrum, ogniskiem, jedynym, który jednoczy was w miłości. Pamiętajcie, że królestwo Boże potrzebuje waszego hojnego i całkowitego oddania. Podejmijcie wysiłek, aby wytyczać drogę do zbawienia ludzi, przez Chrystusa, przez Jego przesłanie ewangeliczne. Ogłaszam. Waszym przywilejem jest wskazywać Chrystusa tym, którzy Go szukają i zapraszać ich do pójścia za Nim. Osoby, które jeszcze Pana nie spotkały lub Go utraciły, oczekują od Was przyjaznego Słowa, większej zachęty. Módlcie się do Ducha Świętego, aby was oświecił, abyście z Jego pomocą osiągnęli wielkie rzeczy. Poprzez swoje życie bądźcie budowniczymi piękniejszego świata Głoście Chrystusa tym, którzy jeszcze Go nie znają lub znają Go niedoskonale. Pracujcie niestrudzenie dla sprawy jedności i pokoju. Konieczne jest, abyście wy, kapłani i biskupi, żyli jak prawdziwi bracia, aby lepiej podjąć waszą misję gromadzenia wszystkich wokół Chrystusa. Jako uczniowie Chrystusa jesteście nosicielami orędzia zbawienia. Wasze życie, wasze serce, wasze nabożeństwa, wasze modlitwy mają na celu rozjaśnienie świata światłem Zbawiciela. Mój Syn was wybrał i kocha was. Zachowa was wiernymi do końca. Jego łaska będzie podtrzymywać was w wielkodusznej służbie waszemu Kościołowi. Niechaj ziarno dobroci i miłosierdzia wzrasta w waszym życiu. Niechaj Wasza życzliwość i cierpliwość rozwijają się w pełni. Nie potępiajcie problemów teraźniejszości jako końca nadziei i śmierci entuzjazmu. Raczej traktujcie całe życie jako okazję do nawrócenia, okazję, przez którą Bóg przemawia do was i wzywa was do trwałego przyczynienia się do dobra waszego kraju i waszego cierpiącego ludu. Nie bójcie się wysiłku, poświęcenia i dyscypliny. One są konieczne, aby całym sercem miłować Chrystusa. Nie wahajcie się poświęcić swojej energii na służbie innym, szczególnie potrzebującym i tym, którzy żyją w skrajnym ubóstwie. Pan jest wierny swojej obietnicy. A we musicie pozostać wierni Jemu. Idźcie naprzód razem, Moi umiłowani Synowie, w wierze, nadziei i miłości. Przychodzę z nieba z miłością, aby powiedzieć wam, abyście otworzyli swoje serce na miłość. Oddajcie siebie, hojnie ofiarujcie siebie tym, którzy was potrzebują. Otwórzcie drzwi waszych kościołów, waszych domów zakonnych, dla każdego, kto tam zapuka. Uczcie ich z miłością. Bądźcie dobrzy dla swojego Ojca Niebieskiego. Bądźcie coraz bardziej świadomi, że reprezentujecie ważne ogniwo między miłosiernym Bogiem a człowiekiem podróżującym w stronę prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Umocnieni przez konsekrację waszego życia, umiejcie z odwagą stawić czoło troskom świata, egoizmowi, który zaprzecza miłości i fałszuje sprawiedliwość, błędom, które wprowadzają zamęt i niepokój w duszach. Wy, Moje ukochane dzieci, jesteście powołani, aby być żywym obrazem Chrystusa, ponieważ świadoma ofiara wszystkiego, czym jesteście, powtarza i ukrywa z czasem codzienny cud miłości Syna Bożego, który przyszedł, aby zbawić każdego człowieka i wyzwolić go od zła. JESTEM WASZĄ MATKĄ I NAUCZYCIELKĄ. Wiedzcie, że macie swoje miejsce w Moim Niepokalanym Sercu. Otwórzcie drzwi swoich serc dla Chrystusa. Wejdźcie w komunię z Bogiem przez Chrystusa, aby w ten sposób być w komunii z każdym człowiekiem. Powróćcie do Tego, którego imieniem jest Miłość, abyście mogli kochać innych, nie ze względu na zwykłe przemijające cechy, ale dlatego, że zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ponieważ wraz z wami zostali odkupieni Jego Krwią. Żyjcie nieustannie w pełnej wierności swojej konsekracji, a zawsze będziecie gotowi na ofiarę miłości. Miłości nie można zatrzymać w połowie drogi, jak dobrze wiecie. Miłość musi być gotowa do ofiarowania siebie, aż do skrajności hojności. Mój Syn nie waha się żądać żarliwego pragnienia doskonałości: Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski. Możecie być pewni wyniku waszych wysiłków, bo wiecie, że Pan żniwa jest pośród was. To On wybrał was, abyście byli Jego sługami, abyście realizowali zadanie ewangelizacji. Ewangelia jest wielką duchową siłą i musicie poznać i akceptować jej nauki, aby móc je szerzyć. Wiedzcie, że Ewangelia jest waszą jedyną nadzieją. Więc nie stójcie bezczynnie. Idźcie, głoście Ewangelię, albowiem ona jest jedynym środkiem zbawienia dla ludzkości. Zjednoczeni, powiedzcie dzisiejszemu światu, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, jedynej Drodze, Prawdzie i Życiu. JESTEM KRÓLOWĄ POKOJU JESTEM MATKĄ I KRÓLOWĄ BRAZYLII. Chrystus jest Światłem narodów. Jest również Światłem Brazylii. Zostaliście wybrani, aby być nosicielami tego światła. Dążycie do bardziej sprawiedliwej i braterskiej Brazylii, możecie ją budować razem. Bądźcie realistami; nie śnijcie o świecie bez problemów. Problemy z pewnością zawsze będą się pojawiać. Miejcie jednak ufność, bo Ja będę z wami, aby was wspomóc. W Brazylii zapanuje pokój. Możecie być tego pewni. Ale musicie też o to zabiegać i modlić się, aby wszyscy, którzy tu mieszkają, mieli odwagę, wiarę i nadzieję. Jak już wielokrotnie mówiłam, wiele rzeczy zależy od was i od waszych wysiłków, ponieważ jeśli będziecie stać z założonymi rękami, nie robiąc nic, sprawy będą coraz trudniejsze. Niech Pan Jezus, który zna wasze myśli, błogosławi wam i waszej Brazylii. On jest dobry i bogaty w zrozumienie, przepełniony miłością, pragnie waszego zrozumienia i odwzajemnienia w Jego ogromnej czułości. Taki jest Pan i trzeba Go naśladować. Zwracajcie uwagę na wołanie ubogich i wprowadzajcie w czyn całą waszą hojność, coraz bardziej zwracając się do Boga żywego i do bliźniego. Pomóżcie z miłością wszystkim, którzy żyją w warunkach skrajnej nędzy, ogromnego ubóstwa. Ofiarujcie tym biednym dzieciom to, czego macie pod dostatkiem. Wszyscy jesteście członkami jednej i tej samej ludzkiej rodziny i żyjecie na tym samym świecie. Kochacie życie, i to już jest uwielbieniem Pana. Kochając życie już jesteście świadomi tego, co otrzymujecie od Boga i że nie możecie być szczęśliwi bez Niego. Chrystus jest w szczególny sposób Drogą, Prawdą i Życiem. Bądźcie świadkami Chrystusa w swoim kraju. Módlcie się za siebie nawzajem. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się o powołania kapłańskie i zakonne. Módlcie się za księży. Bądźcie coraz gorliwszymi świadkami Ewangelii. Radujcie się, bo nie jesteście sami. Jestem z wami. Niech Słowo Boże, które zstąpiło z Królewskiego Tronu, w pogodnej ciszy, która ogarnia wszystko, panuje w zażyłości waszych serc. Uczyńcie swoje serce całkowicie Jego. Stańcie się naprawdę świadkami jego przekonanej wiary i wielkodusznej miłości. Do was, drogie dzieci, kieruję ten żarliwy apel: Uczyńcie Jezusa Chrystusa pokarmem waszego życia i źródłem waszej radości. Idźcie tą drogą, a przede wszystkim bądźcie zawsze gotowi do ciągłego odnawiania swojej wiary. Dla każdego z was Wiara jest światłem, które pokazuje wyjście z tunelu obojętności i niewiary. Wiara jest siłą, która dodaje odwagi i pomaga wytrwać. Jest to największy dar Boży, który trzeba przyjąć z wdzięcznością i hojnie umacniać. Radujcie się, bo Chrystus was miłuje. Radujcie się swoim życiem. Nie traćcie nadziei. Bądźcie wiarygodnymi znakami Chrystusa poprzez wasze życie i postępowanie. Powtarzam, idźcie zawsze u Jego boku. W ten sposób możecie być pewni, że droga jest bezpieczna, bo choć dolina wydaje ci się ciemna, On jest waszym światłem, waszym przewodnikiem i waszą radością. JESTEM WASZĄ MATKĄ I DOWÓDCĄ. Pragnę raz jeszcze przemówić do tych z was, którzy są rodzicami. W wychowaniu dzieci napotkacie wiele trudności, ale nie zniechęcajcie się. Zaufajcie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Tak jak troszczyłam się z miłością o Mojego Syna Jezusa, tak pomogę wam opiekować się waszymi dziećmi, wychowując je na synów Bożych. Wasze dzieci są waszym wielkim skarbem. Bardzo was kochają, nawet jeśli trudno im wyrazić tę miłość. Szukajcie okazji do rozmowy i dzielenia się z dziećmi na głębokim poziomie. Nie pozwólcie, aby stały się obce, nawet mieszkając z wami pod jednym dachem. Lata spędzone w domu mijają bardzo szybko. To cenne lata. Każda chwila spędzona z dziećmi wzbogaci je, a ze swojej strony odkryjecie, że wasze własne życie wzbogaca się w nieporównywalny sposób. Jak wiecie, zdarzają się chwile wielkiej radości, ale też chwile smutne. Jednak wszystko przemija. Ważne jest to, że Bóg pozostaje. Przez to, możecie być pewni, że Jego łaska zawsze będzie z wami, aby pomóc wam wychować swoje dzieci. Wam, dziatki, pragnę powiedzieć: Kocham Was i chcę widzieć Was zawsze szczęśliwymi promieniującymi radością i pokojem dla tych, którzy Was otaczają. Miejcie pewność, że Bóg was kocha i jest waszym wielkim przyjacielem. W was widoczna jest Boska miłość. Jesteście darem zesłanym przez Boga. Wasze życie jest też darem zesłanym przez Boga, a wy jesteś darem od swoich rodziców. Jesteście swoją przyszłością. Wasi rodzice bardzo was kochają. Proście ich, aby uczyli was rzeczy niebiańskich. One są piękne! Spodobają wam się. Mam nadzieję, że dorośniecie z wielkim pragnieniem czynienia tylko dobra i że będziecie się starać, aby ten świat był miejscem pełnym miłości dla potrzebujących. Tego właśnie oczekuję od was Ja i Mój Syn. JESTEM MATKĄ NADZIEI I ZAUFANIA. Pragnę, aby Pan chronił Was w każdym momencie Waszego istnienia. Niech On będzie waszą gwiazdą przewodnią, gdy staracie się być narzędziami Jego pokoju. Bóg pomoże wam rozeznać Jego wolę, abyście wy również mogli pójść i przynieść owoc i aby ten owoc trwał na zawsze. Zachęcam was wszystkich do poszukiwania Chrystusa, do podążania za Nim. Wzrastajcie na drodze pokoju. Kochajcie swoich wrogów i przeciwników. Miłość bliźniego naznacza tych, którzy z miłością naśladują mojego Syna Jezusa. Podejmijcie wysiłek, aby zaoferować i wnieść to, czego się od was oczekuje. Nie przestawajcie dążyć do budowania pokoju. Swoim życiem bądźcie budowniczymi pokoju. Zachęcam was też do modlitwy za Papieża. Zawsze módlcie się za niego. Podążajcie za jego wskazówkami. On potrzebuje waszych modlitw i waszej wiary, aby mógł wypełnić powierzoną Mu wielką misję. Słuchajcie go. Bądźcie mu posłuszni. Bądźcie mu posłuszni. Wszystkie jego słowa odpowiadają prawdzie, ponieważ to, co mówi, jest prawdą Ojca. On nie jest sam. Jest z Nim Duch Boży. Bądźcie mu posłuszny we wszystkim! Nadeszła godzina, w której pustynny świat zostanie odnowiony przez Ducha Ojca. Przygotujcie się, aby być świadkami Moich największych cudów. Miejcie zawsze ufność w szczególne dzieło waszej Niebieskiej Matki. Ja jestem waszą Niepokalaną Matką. Podążajcie w doskonałej ufności w stronę Mojego Niepokalanego Serca. Idźcie ze Mną, podążajcie za Mną drogą modlitwy. Tą drogą muszą iść wszyscy, bo tylko w ten sposób będziecie w stanie we wszystkim upodobnić się do Jezusa. Moim zadaniem jest we wszystkim upodobnić was do Niego. Więc otwórzcie swoje serce na Moje Serce, abym mogła dokonać w was tego wszystkiego, czego pragnie mój Pan. W tej chwili błogosławię was wszystkich, którzy jesteście tu obecni, wszystkich, którzy nie mogli tu przybyć, wreszcie wszystkich, wszystkich. Obecność każdego z was tutaj w tej chwili jest dla mnie powodem do wielkiej radości. Dziękuję za przybycie. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

279 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.03.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przychodzę, aby wam powiedzieć: Nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Jeśli stale żyjecie w grzechu, nigdy nie znajdziecie zbawienia. Więc powtarzam, nawróćcie się. Pozwólcie się przeze Mnie prowadzić. Zdajcie się w moje ramiona, a Ja wam ukażę Wielkie Cuda Boże. Otwórzcie swoje serca dla Mnie. Pragnę wam pomóc, ale nie możecie pozostać zamknięci na Mnie, albowiem jestem waszą Matką. Radujcie się, bo jestem z wami. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

280 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.03.1990

Drogie dzieci, dzisiaj również kieruję do was to zaproszenie: Nawróćcie się. Jeśli wasze nawrócenie nie stanie się rzeczywistością, wiele spraw stanie się dla was coraz trudniejszymi. Nawróćcie się. Jeśli nie nawrócicie się wkrótce, na ziemię spadnie wielka kara. A więc nawróćcie się. Wiele rzeczy zależy od waszego nawrócenia. Jestem waszą Matką i wiem, co może was uderzyć, dlatego mowie wam, bądźcie uważni. Posłuchajcie mnie! Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

281 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.04.1990

Drogie dzieci, powróćcie do Boga przez modlitwę i pokutę. Podążajcie drogą, którą wskazałam. Podczas Wielkiego Postu starajcie się żyć głębiej zanurzeni w sprawach nieba. Wróćcie do Pana. On czeka na Was z ogromną miłością Ojca. Powróćcie, powróćcie, powróćcie. Pragnę, aby wasz powrót do Boga nastąpił jak najszybciej, bo czas na wasze nawrócenie już prawie minął. Nawróćcie się teraz. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

282 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.04.1990

Drogie dzieci, ponownie dzisiaj zapraszam was do modlitwy. Przychodzę z nieba z miłością, aby pomóc wam żyć głębiej zanurzonymi w sprawach Bożych. Wysłuchajcie mnie, bo jestem waszą Niepokalaną Matką i chcę wam pomagać w każdej chwili, zawsze, gdy Mnie potrzebujecie. Idźcie ścieżką, którą wam wskazałam. Przychodzę z nieba, aby obdarzyć was niezwykłymi łaskami. Bądźcie szczęśliwi, albowiem jestem u waszego boku. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

283 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.04.1990

Drogie dzieci, oto Orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Pana. Jestem Królową Pokoju. Jesteście zawsze w Moim Niepokalanym Sercu i daje mi to wielką radość. Pragnę, aby Bóg obdarzył was darami mądrości i zrozumienia, abyście mogli coraz bardziej wzrastać w życiu duchowym. Otwórzcie swoje serca na Tego, który jest Dobry i Bogaty w Miłosierdzie. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

284 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.04.1990

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką. Jakże Serce Mojej Matki jest zranione w ostatnich czasach przez tak wiele Moich dzieci, ponieważ one naprawdę żyją w grzechu! Przybyłam z Nieba i jako Matka chcę pomóc wszystkim moim biednym dzieciom, bo są daleko od Boga. Pragnę, aby Wasz powrót do Pana nastąpił jak najszybciej, bo jak już powiedziałam, czas Waszego nawrócenia dobiega końca. Bądźcie ostrożni. Podążajcie ścieżką, którą wam wskazałam. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

285 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.04.1990

Drogie dzieci pragniecie nadzwyczajnych łask, a Bóg wam ich udzieli. Po prostu módlcie się. Przybyłam z Nieba, aby pomóc wam iść drogą, która pojedna was z Bogiem i z bliźnimi. Dlatego starajcie się żyć Moimi błagalnymi apelami. Chcę wam pomóc, ale wy też musicie Mi pomóc. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

286 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.04.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Krąży wśród was Miłość i Boska Harmonia, która w cudowny sposób objawia się między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Żyjcie tą duchowością trynitarną, która czyni z was prawdziwych adoratorów w duchu i w prawdzie. Nigdy nie pozwólcie się wyprowadzić na manowce z dala od zasad wiary. Starajcie się raczej nieść wiarę tym wszystkim, którzy jej nie posiadają i żyją w ciemnościach grzechu ciężkiego. Jestem bardzo blisko was, drogie dzieci, choć mnie nie widzicie, aby pomóc wam w tej podróży po długich drogach życia. Chcę was doprowadzić na wysoki szczyt świętości, ale pamiętajcie: Będziecie wielcy tylko wtedy, gdy będziecie służyć Bogu. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

287 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.04.1990

Drogi Synu, (do Pedro Regisa) nie martw się, jeśli w pewnym momencie będziesz musiał porozmawiać ze swoimi braćmi. Pozwól Mi mówić do nich poprzez ciebie. Posłuchaj mnie, synu. Oddaj Mi się, a Ja pomogę ci za każdym razem, gdy będziesz potrzebowała pomocy. Tylko miej ufność, bo Ja przez ciebie dokonam wielkich cudów. Módl się, módl się, módl się. Raduj się, bo "X" jest przy tobie i ci pomoże. Miło mi widzieć cię z "X", i z tego powodu musisz być zawsze radosny. Dziękuję za umożliwienie mi ponownego zjednoczenia się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

288 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.04.1990

Droga córko, (do zakonnicy) zawsze życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję Ci, bo dałaś mi wiele radości. Dziękuję! Wiesz, droga córko, że zawsze jesteś w moim Niepokalanym Sercu. Proszę Cię, pomóż mi nawrócić moje biedne grzeszne dzieci, albowiem żyją one w mroku grzechu. Potrzebują mnie, ale o tym nie wiedzą. Powiedz im, że bardzo ich kocham i pragnę widzieć ich zawsze szczęśliwymi. Pomóż mi, moja córko, a Ja poproszę Mojego Syna, aby ofiarował ci wielką nagrodę. Nie bój się. Będę przy tobie. Miej ufność. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za wszystko, co uczyniłaś dla mnie i dla mojego Syna. Dziękuję. Kocham cię i błogosławię.

289 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.04.1990

Drogie dzieci, odwróćcie się definitywnie od wszystkiego, co może zaszkodzić waszemu życiu duchowemu. Nie grzeszcie. Jednak jeśli przez słabość swoją popadniecie w grzech, zawsze będziecie mogli prosić o przebaczenie za popełnione zło i na nowo odkryć przyjaźń z Bogiem i z braćmi. Mój Syn oferuje wam środki do tego celu. Zawsze pamiętajcie, że Bóg jest Nieskończonym Miłosierdziem i nikogo nie opuszcza, cokolwiek się stało lub ma się stać. Zawierzcie się Jego Ojcowskiej Miłości. Zaufajcie miłosiernej miłości Pana, który wzywa was do życia w Jego łasce i w Jego pokoju. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

290 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.05.1990

Drogie dzieci, proszę was, abyście oddali Mi swoje życie, bo tylko w ten sposób będę mogła przyoblec was moją wewnętrzną uległością, abyscie zawsze byli posłuszni. Nie martwcie się. Nic nie jest stracone. Wciąż jest szansa i wszystko może się zmienić. Ale musisz mnie usłyszeć, bo Ja jestem u waszego boku, aby wskazać wam drogę, którą musicie obrać. Pozostańcie w moim Niepokalanym Sercu. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

291 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.05.1990

Drogie dzieci, nie dajcie się zwieść temu, co oferuje wam świat. Bądźcie ostrożni. Nie pozwólcie szatanowi ukraść waszej wiary i przejąć wasze serca. Bądźcie czujni. Módlcie się i wysłuchajcie mnie. Jestem waszą matką i pragnę tylko tego, co jest dla was dobre. Radujcie się, bo jestem u waszego boku, aby wam pomóc. Miejcie ufność. Pragnę, aby miłosierdzie Boże przeniknęło waszą codzienną egzystencję miłością i pokojem, abyście mogli wzrastać duchowo i przynosić obfite owoce. Oto Orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Pana. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

292 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.05.1990

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką. Cierpię z powodu tych, którzy żyją w ciemności pogaństwa lub należą do innych religii. Oni też są Dziećmi Bożymi, potrzebują Jego Miłosierdzia i Mojej Pomocy, ale o tym nie wiedzą. Módlcie się za nich! Musicie wiedzieć, że prawda jest zachowana w całości tylko w Kościele katolickim, założonym przez Mojego Syna, aby nieść Ewangelię zbawienia wszystkim ludziom, wszystkich czasów. Do Kościoła katolickiego należą tylko ci, którzy są posłuszni papieżowi Janowi Pawłowi II. Ci, którzy nie są posłuszni, nie mogą być uznani za katolików. Mój Syn założył Swój Kościół na Skale którą był Piotr. Ci, którzy nie przyjmują tej prawdy, niechaj się jak najszybciej nawrócą. Módlcie się i nawracajcie. Powtarzam „Nic nie jest stracone”. Nadszedł czas. Nawróćcie się teraz. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

293 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.05.1990

Drogie dzieci, jestem waszą Prawdziwą Matką. Ofiarujcie mi swoją wewnętrzną uległość, bo tylko w ten sposób będę mogła dokonać wszystkiego, co mi Pan mój nakazał. Będziecie naprawdę szczęśliwi tu na ziemi, jeśli będziecie wypełniać wolę Ojca Niebieskiego. Więc nie stójcie z założonymi rękami. Bądźcie nawróceni. Radujcie się. Niebo na was czeka. To jest Moje przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w Imieniu Pana. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

294 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.05.1990

Drogie dzieci, jestem Matką Miłosierdzia. Powierzcie mi się z pełnym zaufaniem, albowiem będę z wami w niezwykły sposób, aby wam zawsze pomagać. Nadeszła chwila, kiedy w miejsce waszych małych serc skażonych grzechem chcę włożyć Moje Niepokalane Serce. Abyście stali się jak Ja, zdolni do miłości, przebaczenia i przyjęcia Woli Pana. Podążajcie za moim przykładem i zawsze miejcie ufność w moją szczególną ochronę. Przybyłam z Nieba, aby wam pomóc, więc radujcie się. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tutaj zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

295 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.05.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem Królową Niebios. Spoglądajcie w stronę Raju dla którego zostaliście stworzeni, i żyjcie zawsze zwróceni ku Sprawom Niebieskim. Pamiętajcie, że Pan, który swoim Światłem usunął na zawsze ciemności zniechęcenia i przygnębienia, zawsze będzie blisko was i będzie waszą pomocą i wsparciem. Bóg jest waszym absolutnym dobrem i wzywa was do życia coraz bardziej zjednoczonego z Papieżem oraz z biskupami i księżmi w komunii z nimi. Tylko wtedy będziecie mogli pozostać w prawdzie, jeśli z miłością i pokorą posłuchacie słów Mojego pierwszego umiłowanego syna, papieża Jana Pawła II. Dlatego bądźcie uważni: Nie dajcie się zwieść fałszywym prorokom, którzy używają imienia Pana, aby was zwieść i doprowadzić do zguby. Powtarzam, bądźcie czujni. Bądźcie czujni. Bądźcie posłuszni tylko tym, którzy są posłuszni papieżowi i nie osądzajcie tych, którzy nie są mu posłuszni, albowiem nie do was to należy. Usłyszcie mnie. Nie zamykajcie swoich serc na Moje Słowa, ale żyjcie nimi dla dobra własnego i braci swoich. Takie jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Pana. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

296 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.05.1990

Drogie dzieci, przyjmijcie wszyscy Moje błagalne wezwania, bo tylko w ten sposób nadejdzie dla was Era Sprawiedliwości i Pokoju. Jestem Królową Pokoju. Pragnę, abyście wszyscy starali się żyć w Pokoju, który oferuje wam Moje Niepokalane Serce. Miejcie ufność w moim Niepokalanym Sercu. Miejcie ufność! Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

297 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.05.1990

Za Holandię. Módlcie się dużo i starajcie się jak najszybciej na nowo odnaleźć Boga. Jestem z Wami wszystkimi bardzo blisko i kocham Was wszystkich wyjątkową miłością. Starajcie się, wszyscy, iść drogą nawrócenia. Błogosławię was wszystkich.

298 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.05.1990

(do holenderskiej pary) Drogie dzieci, wasza obecność tutaj sprawia mi wielką radość. Dziękuję za przybycie. Wiedzcie, moje drogie dzieci, że bardzo was kocham i zawsze jestem przy was, aby wam pomóc. Po prostu ufajcie sobie. Módlcie się. Udzielę wszelkiej pomocy, na ile to będzie w mojej mocy. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

299 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.05.1990

Drogie dzieci, codziennie poświęcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, bo tylko w ten sposób będziecie zdolni żyć i przekazywać światu moje Orędzia. Szczególnie pragnę, abyście nadal odmawiali różaniec święty, ponieważ Różaniec jest bardzo skuteczną bronią dla was i dla waszego zbawienia. Tak jak rośliny nie mogą rosnąć bez deszczu, tak i wy, jeśli nie będziecie się modlić, nie uda wam się wzrastać w życiu duchowym. Więc módlcie się, módlcie się, módlcie się. Pragnę, aby modlitwa zajęła pierwsze miejsce w waszym życiu. Podążajcie wszyscy tą drogą, a Ja dam wam tę samą radość, którą Niebo Mi ofiarowuje. Takie jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Pana. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

300 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.05.1990

Drogie dzieci, nie mam wam nic więcej do powiedzenia niż to, „nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się”. Jestem Matką wszystkich, nawet tych, którzy są daleko od Boga i daleko ode mnie. Bardzo was kocham i pragnę, abyście wszyscy byli szczęśliwi. Dlatego proszę was, abyście zawsze modlili się za nich i nie osądzali ich. Powtarzam, tylko Bóg jest najwyższym sędzią. Bądźcie spokojni. Żyjcie w pokoju i radości, które ofiaruje wam Moje Niepokalane Serce. Pokazałam wam już, co musicie zrobić, aby odnieść zwycięstwo. Już wskazałam wam drogę, a teraz powiadam wam, że razem z wami zwyciężę. Módlcie się i ufajcie. Zawsze będę przy Was, aby Wam pomóc. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

301 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.06.1990

Drogie dzieci, miłujcie się wzajemnie, tak jak mój Syn was umiłował, bo tylko w ten sposób będziecie mogli świadczyć o wszystkim, co wam przekazałam. Bądźcie coraz bardziej moi w modlitwie, oddaniu i ufności. Pomóżcie mi. Bez Waszej pomocy nie mogę pomóc światu. Pojednajcie się z Bogiem poprzez modlitwę i nawrócenie. Otwórzcie swoje serca na miłość. Pragnę, aby miłość była waszym jedynym narzędziem, jedyną bronią. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

302 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.06.1990

Drogie dzieci, dzisiaj w szczególny sposób pragnę, abyście nadal pomagali Jezusowi i Mnie, poprzez modlitwy i ofiary. Jeśli to zrobicie, Pan będzie wam błogosławił i hojnie was wynagrodzi. Żyjcie zanurzeni w sprawach nieba. Żyjcie szukając, kochając i patrząc w niebo, które na was czeka. Jestem waszą matką. Przychodzę z nieba, aby uczynić was świętymi. Oddajcie mi się. Poświęćcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

303 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.06.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Proszę was w imię Pana, abyście postępowali jak prawdziwi chrześcijanie, jak prawdziwi synowie Światła. Bądźcie ostrożni. Być mądrzy. Poddajcie się Duchowi Świętemu, abyście mogli poznać wolę Pana co do waszego życia. Módlcie się do Ducha Świętego, bo tylko w ten sposób poznacie Miłość, jaką Mój Syn ma dla każdego z was i zostaniecie napełnieni Pełnią Boga. Módlcie się. Miejcie ufność. Nie smućcie się. Miej coraz większą ufność w Miłosierdzie Pana. We wszystkich swoich potrzebach uciekajcie się do modlitwy, do modlitwy. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

304 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.06.1990

Drogie dzieci, nie przestawajcie kochać Boga i bliźniego swojego. Jeśli nie kochacie swojego bliźniego, nie zrozumiecie miłości, jaką wam ofiarowuję. Więc kochajcie, kochajcie. Kochajcie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

305 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.06.1990

Droga młodzieży, proszę was, abyście nadal wzrastali coraz silniej w miłości. Mam wielkie zaufanie do każdego z Was i mam nadzieję, że nadal będziecie mi pomagać. Żyjcie zawsze radośnie, bo Ja będę z wami i was nie opuszczę. Miejcie ufność w moją szczególną ochronę. Życzę, aby Pan zawsze trzymał Was w swoim Sercu, abyście zawsze byli szczęśliwi. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

306 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.06.1990

Drogi Synu, (do Sávio Heijla) Jestem twoją Matką. Nie martw się. Daj mi się prowadzić z pełną ufnością, albowiem będę z tobą, aby ci pomóc. Módl się i oddaj Mi się. Pozwól Mi nosić cię w Moich ramionach jak Dzieciątko Jezus. Nie lękaj się. Pozostań w Moim Niepokalanym Sercu. Raduj się, bo masz Matkę, która bardzo Cię kocha i zawsze chce Cię widzieć szczęśliwym. Twoja prostota i pokora raduje moje serce. Trzymaj się tej drogi. Pomagaj mi dalej. Niebo ma dla ciebie wielką nagrodę. Dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś dla mnie i Mojego Syna. Dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

307 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.06.1990

Drogie dzieci, żałujcie za swoje grzechy. Nawróćcie się. Pojednajcie się z Bogiem i bliźnimi. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

308 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.06.1990

Drogie dzieci, jestem Matką Dobroci. Jestem Królową Pokoju. Proszę was, abyście żyli w świętości, czyniąc dobrze wszystkim, nawet tym, którzy chcą was skrzywdzić. Pragnę, abyście nadal zmieniali swoje życie. Poprzez odmianę waszego życia możecie być świadkami Mojej Obecności tutaj (Angüera). Dlatego nadeszła wasza godzina. Jeśli pragniecie mi pomóc, nawróćcie się. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

309 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.06.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Podążajcie za mną ku bezpiecznej przystani, którą dla was przygotowałam: Moje Niepokalane Serce. Zapraszam każdego z was do wejścia w najbardziej intymną część mojego Niepokalanego Serca, aby wasza świętość była doskonała. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

310 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.07.1990

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i waszą nauczycielką. Zachowajcie moje Słowa w głębi waszych serc, bo one są życiem dla każdego z was. Posłuchajcie moich rad. Bądźcie ostrożni. Powtarzam, wysłuchajcie Mnie. Mam wam do powiedzenia szlachetne rzeczy. Bądźcie uważni. Nawróćcie się teraz. Nie stójcie bezczynnie. Nadeszła Wasza godzina. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

311 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.07.1990

Drogie dzieci, wy, którzy mnie słuchacie, zaufajcie Panu, albowiem On jest współczujący i miłosierny; Z łatwością odpuszcza wam grzechy i ratuje was w utrapieniu. Nie wstydźcie się mówić o Orędziach, które wam przekazuję. Raczej wstydźcie się grzechu, albowiem niszczy was duchowo. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

312 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.07.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Dobroci. Jestem Królową Pokoju. Bardzo was kocham, nawet z waszymi wadami, po warunkiem ze zawsze wkładacie wysilek, aby się poprawić. Nie gromadzić grzechu w swoich sercach. Wyznajcie grzechy. Pojednajcie się z Bogiem i z bliźnim. Otwórzcie Mi wasze serca, bo jestem waszą dobrą Matką. Wówczas dam wam nowe światło i nową pogodę ducha. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

313 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.07.1990

Drogie dzieci, jestem Matką pięknej miłości. Usłyszcie głos swojej niebieskiej Matki, która wzywa was do nawrócenia, bo tylko wtedy znajdziecie pokój. Nic nie jest stracone. Wszyscy mogą być zbawieni, chociaż wielu świadomie zmierza na zatracenie. Nie stójcie ze złożonymi rękami. Słuchajcie się mnie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

314 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.07.1990

Drogie dzieci, jestem Matką Nadziei. Jestem Królową Pokoju. Będziecie błogosławieni, jeśli przyjmiecie z miłością wszystkie przesłania, które wam ofiarowałam. Zaufajcie mi: Czyńcie, tak jak mówię, a będziecie zbawieni. Podążajcie ścieżkami, które wam wskazałam, a nigdy nie będziecie zagubieni. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

315 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.07.1990

Drogie dzieci, jestem Matką pięknej miłości i Matką Dobroci. Żyjcie w radości, którą wam ofiaruję i nieustannie módlcie się za siebie nawzajem. Tylko w ten sposób znajdziecie Drogę, Prawdę i Życie. Bądźcie mali. Otwórzcie swoje serca na Boga. W miarę jak otwieracie się na Światło Boga, możecie kochać coraz bardziej. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

316 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.07.1990

Drogie dzieci, aaakceptujcie mnie, bo tylko w ten sposób mogę was doprowadzić do doskonalszego zjednoczenia z Moim Boskim Jezusem. Otwórzcie mi swoje serca, bo jestem waszą Matką. Jeśli nie otworzycie przede mną swoich serc, nie będziecie mogli żyć orędziami, które wam przekazałam. Dlatego aaakceptujcie Mnie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

317 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.07.1990

Drogie dzieci, jeśli pozostaniecie w pokoju i miłości, które wam ofiarowuję, będziecie mogli pozostać w Bogu. Pragniecie pokoju, jednak pokój nadejdzie tylko wtedy, gdy się nawrócicie. Nie stójcie więc z założonymi rękami. Chcę was pocieszyć i wam pomóc, zaangażujcie się więc z hojnością i oddaniem. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

318 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.07.1990

Drogie dzieci, oto jestem tutaj ponownie, aby wskazać wam Drogę Nieba. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dziś wieczorem. Dziękuję za przybycie. Niechaj Bóg wam wynagrodzi. Proszę was o pomoc. Potrzebuję waszej pomocy, aby pomóc światu, więc starajcie się żyć zawsze w łasce i miłości Boga. Bardzo was kocham i pragnę wam pomóc. Bądźcie uważni i czujni. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

319 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.08.1990

Drogie dzieci, nie kłopoczcie się. Nie lękajcie się. Jestem u waszego boku. Droga, po której was prowadzę, jest bezpieczna, bo wytyczył ją dla Mnie Mój Syn, więc bądźcie ufni. Sprawcie, aby wszystkie Dary, które Bóg wam ofiarowuje, przynosiły w was owoce. Bardzo się cieszę, ​​kiedy spontanicznie podejmujecie wysiłek. Nie zaprzestawajcie. Wszystko, co czynicie dla Mnie lub Mojego Syna, nie pozostanie bez nagrody. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

320 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.08.1990

Drogie dzieci, jestem Matką Nadziei. Niezmiernie was kocham i pragnę, żebyście słuchali tylko moich Słów i Słów mojego Boskiego Syna. Potrzebuję Waszej dobrej woli, bo tylko wtedy będę mogła prowadzić Was drogą prawdziwej miłości, doskonałości i nawrócenia. Od tak dawna jestem z wami, pomagam wam, jednak wy wciąż zamykacie się na mnie. Nie rancie Mojego Serca swoim nieposłuszeństwem, ale słuchajcie Mnie, bo jestem Matką Jezusa i waszą Matką. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

321 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.08.1990

Drogie dzieci, wiedzcie, że waszym największym obowiązkiem jest budowanie pokoju. Pragnę, abyście wypełniając swoje chrześcijańskie obowiązki, zawsze byli świadkami Bożej Miłości. Bóg ofiarowuje wam Swoją dobroć, jednak wy często jesteście zamknięci na Jego Miłosierną Miłość. Proszę was jednak, abyście z miłością i ufnością żyli Ewangelią Mojego Syna, bo tylko wtedy doznacie zbawienia. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

322 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.08.1990

Drogie dzieci, Moje dzisiejsze przesłanie jest właśnie takie: Nawróćcie się, bo tylko wtedy będę mogła zaprowadzić was do raju. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

323 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.08.1990

Drogie dzieci, życzę wam wszystkim szczęścia i abyście, wzrastając w wierze i w świadomości waszego chrześcijańskiego powołania, zawsze czcili godność, do której podniósł was wasz Chrzest. Jesteście Świątynią Ducha Świętego i nowym Ludem Bożym. Bądźcie zwiastunami nadziei! Poprzez szlachetną kultywację swojego wyboru w życiu, bądźcie mężczyznami i kobietami, którzy budują braterstwo, pokój i solidarność ze wszystkimi, bez wyjątku, dla lepszego świata i lepszej Brazylii. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

324 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.08.1990

Drogie dzieci, proszę was o pokorę, bo tylko poprzez pokorę odnajdziecie pokój. Jestem Królową Pokoju. Pragnę, aby Mój Syn dał wam siłę i wytrwałość, abyście mogli w święty sposób żyć Wolą Mojego Boskiego Pana. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

325 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.08.1990

Drogie dzieci, oto Moje Orędzie na dziś: Nie osądzajcie bliźniego swojego. Powtarzam. Tylko Bóg jest Najwyższym Sędzią. Raczej osądzajcie siebie, zanim zostaniecie osądzeni przez Boga w Dniu Jego Gniewu. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

326 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.08.1990

Drogie dzieci, dzisiaj ponownie zapraszam was do całkowitego oddania się w moje ręce. Mam jeszcze wiele apeli do przekazania, ale wy musicie podjąć wysiłek, aby nimi żyć. Ofiarowuję je wam z wielką miłością. Zaangażujcie się z całą hojnością dla zbawienia waszych braci i dla własnego zbawienia. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

327 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.09.1990

Drogie dzieci, otwórzcie serca swoje na działanie Ducha Świętego, bo tylko w ten sposób Mój Syn Jezus Chrystus, Książę Pokoju, może królować na świecie swoim Boskim Pokojem. Jestem Królową Pokoju. Przychodzę na świat, aby wam powiedzieć, nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Świat można jeszcze uratować. Nawróćcie się teraz. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

328 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.09.1990

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Odmawiajcie różaniec, aby uwolnić się od wszelkich pokus. Nie myślcie więcej o swojej przeszłości ani nie martw się o swoją przyszłość. Żyjcie chwilą obecną, zawierzając całkowicie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

329 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.09.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś zapraszam was, abyście byli mali, bo tylko w waszej małości przygotujecie się na wielki triumf Mojego Niepokalanego Serca. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

330 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.09.1990

Drogie dzieci, to jest Moje Orędzie na dziś: Proszę was, abyście codziennie czytali fragment Ewangelii. W ten sposób nie będziecie musieli zadawać mi pytań o prawdę, bo tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. Więc czytajcie i wierzcie w Ewangelię. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

331 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.09.1990

Drogie dzieci, nie zaciemniajcie prawdy błędem. Powierzcie Mi się z całkowitą ufnością, aby pozostać w prawdzie. Zamknijcie oczy na łatwe pokusy świata, bo tylko w ten sposób wasza dusza zostanie oczyszczona na przyjęcie Boskich Prawd. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

332 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.09.1990

Drogie dzieci, oto Moje Orędzie na dziś. Nie pielęgnujcie w swoich sercach wątpliwych uczuć, ale zawsze bądźcie nosicielami Łaski Pana. Proszę Was również o dalsze odmawianie Różańca Świętego. Niezliczone dusze zaznają zbawienia poprzez modlitwę różańcową. Więc módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

333 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.09.1990

Drogie dzieci, żyjcie szczęśliwie i ufnie, bo nawet z waszymi wadami kocham was. Jeszcze raz powtarzam wam: Nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Nie martwcie się. Powierzcie wszystkie swoje troski mojemu Niepokalanemu Sercu. Jestem u waszego boku, aby wam pomóc. Zaufajcie mi. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

334 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.09.1990

Drogi synu (do Valdomiro), nie martw się. Oddaj mi się, a Ja poprowadzę cię po bezpiecznych ścieżkach. Dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś dla mnie i Mojego Syna. Pomagaj mi dalej. Potrzebuję cię. W końcu potrzebuję was wszystkich, każdego z was! Nie stój bezczynnie. Powtarzam, pomóż mi. Dziękuję Ci za wszystko. Kocham cię. Błogosławię Cię.

335 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.09.1990

dzieci, jestem Matką Jezusa i waszą Matką. We wszystkich was, którzy Mnie słuchacie, Moje Niepokalane Serce już dziś odnosi swój Wielki Tryumf. Pomagajcie mi nadal. Potrzebuję was. Oddajcie Mi się całkowicie i spełnijcie pragnienia Mojego Niepokalanego Serca. W ten sposób z łatwością będziecie wzrastać w życiu duchowym. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

336 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.09.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przychodzę z nieba, aby przynieść wam orędzie pokoju i nawrócenia. Cieszę się, że mogę was tu dzisiaj spotkać. Dziękuję za przybycie. Niech was Bóg błogosławi i chroni. Dziękuję również za hojność, jaką okazaliście do tej pory i zapraszam was do życia zgodnie z orędziami, które przekazałam wam w ciągu ostatnich trzech lat. Przygotujcie swoje serca na przyjęcie boskich prawd z duchem wolnym od jakichkolwiek ludzkich uprzedzeń. Nie zamykajcie się w sobie. Otwórzcie serca na działanie Boga. Dawajcie, a będzie wam dane. Z wielką ufnością w Miłosierdzie Pana odpowiadajcie wielkodusznie na wszystkie wezwania, które do was skierowałam. Nie pozwólcie się zwieść grzechowi. Słuchajcie mnie. Zmieńcie swoje życie. Bez zmiany waszego życia nie możecie być świadkami Mojej obecności tutaj, a więc nawróćcie się teraz. Serdecznie zapraszam was do dalszej pracy na rzecz budowania pokoju. Jestem Królową Pokoju. Pojednajcie się z Bogiem. Uwierzcie mocno w Jego Ewangelię, aby doznać zbawienia. Jest w was wiele pytań, a ja jestem tu po to, by powiedzieć wam, że istnieje odpowiedź na te pytania. Tą odpowiedzią jest Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, aby nauczyć was bycia w pełni ludźmi i jednocześnie ofiarować wam możliwość stania się wraz z Nim dziećmi Bożymi. Oto wasza przyszłość: Dzieci w Synu, wezwane do udziału z Nim w Jego własnym przeznaczeniu chwały. Oto więc drogie dzieci, moje wezwanie: Przyjmijcie Chrystusa do swojego życia. Bez doświadczenia tego wewnętrznego spotkania z Chrystusem, nigdy nie będziecie szczęśliwi. Mój Syn zawsze ofiarowuje wam Swoje Światło i Swoją Nadzieję. Tak więc drogie dzieci, nie traćcie serca. Miejcie w sobie coraz więcej zaufania i miłości. Kochajcie Boga w Jego woli i kochajcie bliźniego swojego, albowiem miłość nadprzyrodzona jest najlepszą obroną przed wszelkim złem. Pomagajcie mi nadal. Nie traćcie wiary. Wiedzcie, że wiara jest największym darem, jaki otrzymujecie od Ojca. Kontynuujcie więc drogą wiary. Nie martw się zbytnio o nic. Oddajcie Mi się, bo wszystko, co wasze, należy teraz do Mnie. Wszystkim wam, którzy jesteście tu obecni dziś wieczorem, z całego serca życzę, aby Pan wszelkiego piękna i dobroci udzielił wam wszystkich łask, których pragniecie, a zwłaszcza łaski waszego nawrócenia. Nie lękajcie się, bo w tej wielkiej walce będę zwycięzcą. Oddajcie Mi się całkowicie, a uczynię was całkowicie posłusznymi woli Ojca. Zachowajcie Moje słowa w waszych sercach, zachowajcie je w najgłębszej tajemnicy waszych dusz. Tylko wtedy będę mogła was ofiarować Jezusowi w urzeczywistnieniu Bożego Planu. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju. * (Trzecia Rocznica Pierwszego Objawienia)

337 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.10.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś jeszcze raz zachęcam was do codziennej modlitwy różańcowej. W ten sposób będę mogła Wam pomóc i pomogę upodobnić Was we wszystkim do JEZUSA. Wiedzcie, że Wasza odpowiedzialność musi rosnąć z dnia na dzień. Będziecie przez to przykładem dla wszystkich waszych braci. Takie jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Świętej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

338 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.10.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Wszechmogący Pan posłał Mnie do was i z miłością przekazuję wam Najpiękniejsze Orędzia. Dlatego przyjmijcie Mnie. Dziecko doskonale zna głos matki. Dlaczego nie chcecie mnie zrozumieć? Czy nie wiecie, że jestem waszą matką? Nie zamykajcie serc na moje słowa, raczej słuchajcie ich dla własnego dobra i dla dobra waszych braci. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

339 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.10.1990

Drogie dzieci, módlcie się i składajcie ofiary. W ten sposób pomożecie sobie, ale również pomożecie Mnie. Wiele dzieci jest oddalonych od Boga i ode mnie. Potrzebuję was, abym mogła ich przyprowadzić z powrotem do Mojego Niepokalanego Serca. Więc pomóżcie mi. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

340 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.10.1990

(Święto Matki Bożej z Aparecidy). Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem Matką i Królową Brazylii. Tutaj, w tym narodzie, jak i wszystkim narodom świata, pragnę ofiarować przez moje Niepokalane Serce możliwość zbawienia wszystkim moim biednym dzieciom, ponieważ żyją one z dala od Boga i ode mnie. Proszę każdego z was, oddajcie mi się bez zastrzeżeń, bez lęku, bez goryczy, bo jestem waszą matką i pragnę wam pomóc. Wszyscy powinniście wiedzieć, że beze mnie niczego nie możecie dokonać. Przemawiam do was, aby być waszym światłem. Wszystko i wszyscy mogą być jeszcze uratowani. Dlatego przemawiam do was. Usłyszcie mnie. Pragnę, aby miłość, pokój i zrozumienie Boga przenikały serca wszystkich was, którzy mnie słuchacie. Powtarzam: Usłyszcie mnie. W ten sposób zawsze będziecie mieli moją szczególną ochronę i otrzymacie od Mojego Boskiego Syna największą nagrodę. Nie przychodzę z nieba, aby was zobowiązywać, ale aby wam powiedzieć, że Wszechmogący bardzo pokornie pragnie waszego nawrócenia. Czas mija, a wielka kara się zbliża. Jeśli wasze nawrócenie nie nastąpi, na Brazylię spadnie wielka kara. Niestety, tutaj w Brazylii wielu ludzi nie wierzy już w Ewangelię Mojego Syna lub po prostu uważa, że ​​jest to legenda. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Wszystko zależy od Was. Wasze nawrócenie powinna nastąpić teraz. Wasz czas jest zbyt krótki. Więc nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Jestem waszą matką i wiem, co was czeka. Nie stójcie z założonymi rękami. Kara jest blisko. Bądźcie nawróceni. Powtarzam, nawróćcie się. Niebo pragnie waszego nawrócenia. Brazylia potrzebuje pokoju, ale pokój nadejdzie tylko wtedy, gdy się nawrócicie. Tak więc los Brazylii leży w waszych rękach. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

341 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.10.1990

Drogie dzieci, to, co przepowiedziałam w Fatimie, wkrótce się spełni, albowiem nadszedł czas wielkiego triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Dziś z radością wspominacie Moje objawienie w Cova da Iria, i Wielki Cud Słońca, którego dokonałam aby zaświadczyć o Mojej obecności i pokazać wam, że są to Moje czasy, czasy Wielkiego Oczyszczenia. Nie dajcie się uwikłać w sidła grzechu. Oddajcie mi siebie. Tylko w Moim Niepokalanym Sercu znajdziecie swoje schronienie i swój pokój. Dlatego wszyscy pozostańcie w Moim Niepokalanym Sercu. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

342 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.10.1990

(Do Marii Aparacida da Mata Alves) Droga córko, módl się. Módl się. Módl się. Cierpisz to prawda! Jednak twoje cierpienie w przyszłości będzie dla ciebie powodem wielkiej radości. Nie martw się. Miej ufność, bo zawsze będę przy Tobie, aby Ci pomóc. Nie smuć się. Nieś swój krzyż z ufnością i radością. Cierpienie jest rzeczywiście krzyżem, ale nie jesteś sama. Ja i Mój Syn jesteśmy u twego boku. Módl się. Oddaj się nam. Dziękuję ci za wszystko, co zrobiłaś dla Mnie i Mojego Syna. Dziękuję za wszystko. Kocham cię. Błogosławię Cię.

343 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.10.1990

Drogie dzieci, Moje Orędzie na dziś jest właśnie takie: Wasze życie duchowe musi wzrastać dzień po dniu, bo takie jest pragnienie Mojego Niepokalanego Serca i pragnienie Mojego Boskiego Pana. Więc módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

344 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.10.1990

Drogie dzieci, niech wasze serca nie będą niespokojne. Oddajcie wszystko w ręce Pana, bo wszystko należy do Niego, a bez Niego nic nie jest dobrze zrobione. Jest wiele zastrzeżeń, ale Bóg jest jeden. On jest panem wszystkiego. On sam kieruje wszystkimi rzeczami. On jest Właścicielem wszystkich serc. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

345 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.10.1990

Drogie dzieci, w dzisiejszych czasach wielu ludzi nie żyje już swoją wiarą. Wielu nazywa siebie chrześcijanami, ale do kościoła chodzą tylko na spacer, bez wiary i bez pobożności. Chrześcijanin musi być dla wszystkich przykładem prawdziwego Syna Bożego, zwłaszcza w modlitwie i w sposobie życia. Powtarzam raz jeszcze. Przyjmijcie moje apele. Zawierzcie się prawdziwie Mojemu Synowi Jezusowi, bo On jest jedynym Zbawieniem świata, a człowiek nie może być zbawiony poza Nim. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

346 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.10.1990

Drogie dzieci, proszę was dzisiaj o refleksję nad tym jak dlugo już jestem z Wami, i zapraszam do życia w zgodzie i pokoju, zwłaszcza w rodzinie. Módlcie się. Pragnę być obok każdego z was, aby wam pomóc. Otwórzcie mi wasze serca, bo jestem waszą miłą i kochającą Matką. Żyjcie w Mojej Miłości; Pozostańcie w Mojej Miłości, bo tylko w ten sposób będziecie przeze Mnie prowadzeni. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

347 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.11.1990

Drogie dzieci, zapraszam was do świadomego zdecydowania się na Boga i do życia z miłością wszystkimi Orędziami, które już wam przekazałam. Pragnę udzielić Wam nadzwyczajnych łask, dlatego proszę Was; otwórzcie wasze serca na Boga i na mnie. W ten sposób będziecie żyć w pokoju i radości, które ofiaruje wam Moje Niepokalane Serce. Przyjmijcie mnie, bo tylko tak mogę wam pomóc. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

348 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.11.1990

Drogie dzieci, dziś jeszcze raz zapraszam was do miłości i miłosierdzia. Wszyscy wiecie, że bez miłości i miłosierdzia nie będziecie mogli wzrastać w życiu duchowym. Dlatego starajcie się, aby wszystko w waszym życiu nosiło znamię miłości, ponieważ kochając, będziecie mogli osiągnąć wszystkie inne cnoty, a zwłaszcza cnotę miłości. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

349 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.11.1990

Drogie dzieci, Moje dzisiejsze Orędzie jest w szczególny sposób skierowane do was wszystkich tutaj obecnych: Potrzebuję każdego z was. Kocham Was niezmiernie i chcę być zawsze u Waszego boku, pomagając Wam we wszystkim, co potrzebujecie. Dlatego wysłuchajcie Mnie, bądźcie mi posłuszni. Jestem waszą kochającą Matką i przybyłam z Nieba, aby każdemu z was powiedzieć: Pokój, pokój, pokój. Pojednajcie się, kochajcie się wzajemnie. Bóg was kocha i chce być zawsze z wami, bądźcie Mu posłuszni. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

350 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.11.1990

Drogie dzieci, dziś przychodzę, aby prosić was o zmianę waszego życia jako rodziny. Pragnę, abyście żyli w świętości, abyście byli przykładem dla wszystkich tych, którzy żyją z dala od Boga i ode mnie. Chcę też, aby rodziny wzrastały z dnia na dzień, poprzez modlitwę, coraz bardziej ku Bogu. Módlcie się, aby szatan nie odciągnął was swoją pychą i fałszywą siłą. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

351 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.11.1990

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Oto po raz kolejny jestem tutaj z wami, aby przekazać wam słowa pocieszenia. Przybyłam z Nieba z Sercem pełnym radości, aby zatrzymać was w Moim Niepokalanym Sercu i doprowadzić do zbawienia. Bóg wzywa was zawsze, w każdej chwili. Dlatego nikogo nie osądzajcie, nie potępiajcie, bo nawet ci, którzy są daleko od Boga, mogą się nawrócić i stać się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Módlcie się i powierzajcie Mi się, bo tylko w ten sposób zrozumiecie zamysły Ojca. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

352 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.11.1990

Drogie dzieci, zapraszam was dzisiaj do złożenia Mi całkowitego daru z siebie, bez lęku i obaw. Wzywam was od tak dawna, od tak dawna wskazywałam drogę powrotną do Boga, a wy nie chcieliście Mnie słuchać. Gdyby apele, które wygłosiłam w Fatimie, zostały wprowadzone w życie, osiągnęłabym pokój dla świata i całkowite zadowolenie dla Kościoła. Jednak nie zostałam wysłuchana, a ludzkość znalazła się na skraju wielkiej przepaści. Powtarzam wam, nawróćcie się, zmieńcie swoje życie, oczyśćcie swoje serca. Jednak pamiętajcie, nie odnawia się ani nie oczyszcza bez miłości. Dlatego miłujcie, miłujcie, miłujcie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

353 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.11.1990

Drogie dzieci, proszę was o odpowiedź na Moje Najwyższe Apele. Dzięki temu będziecie mogli żyć w pokoju, który ofiaruje wam Moje Niepokalane Serce. Bądźcie Mi wierni. Bądźcie wierni Chrystusowi. Żyjcie szczęśliwie i w pewności. Zawsze bądźcie uważni. Módlcie się. Zachowajcie pokój w swoich rodzinach, nawet za cenę wyrzeczenia się tego, co jest waszym największym pragnieniem. Pozostańcie, wszyscy, w pokoju i miłości, którą wam ofiaruję. Ten, kto trwa w pokoju i miłości, trwa w Bogu. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

354 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.11.1990

Drogie dzieci, nie lękajcie się, albowiem jestem waszą Matką, a Jezus jest waszym Zbawicielem. Gdybyście zrozumieli Miłość, którą Jezus i ja Was darzymy mamy zapłakalibyście z radości. Nie smućcie się, bo w waszych największych trudnościach będziecie przeze Mnie chronieni i wspomagani. Módlcie się i ufajcie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

355 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.12.1990

Drogie dzieci, bardzo się cieszę, że zastałam was tutaj dziś wieczór. Niech was Bóg błogosławi. Wiedzcie, że potrzebuję waszej pomocy, aby Triumf mojego Niepokalanego Serca stał się wielką rzeczywistością. Moje Zwycięstwo stanie się wielką rzeczywistością poprzez Triumf Mojego Niepokalanego Serca, a ja osiągnę to zwycięstwo dzięki wam, dzięki waszej hojności, szczerości, ufności i modlitwie. Nadszedł więc moment, w którym musicie mi się całkowicie oddać. Potrzebuję każdego z was. Więc pomóżcie mi. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

356 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.12.1990

Drogie dzieci, oto jestem tu ponownie, aby was pobłogosławić i zaprowadzić do Raju, do Mojego Niepokalanego Serca. Jeśli szczerze wysłuchacie Moich Apeli, wasze słowa z pewnością zostaną wysłuchane i zaakceptowane przez serca tych, którzy was słuchają. Mój Jezus udziela wam przeze Mnie niezbędnych wskazówek, abyście mogli wzrastać w życiu duchowym. Poprzez te nauki uczynię was mądrymi w Sprawach Bożych i autentycznymi latarniami światła, nawet dla tych, którzy żyją daleko od Boga i Mnie. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

357 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.12.1990

Droga córko (do Siostry Marii Catariny Ferreiry), zaufaj Mi. Nie martw się, bo będę przy Tobie, aby Ci pomóc. Módl się. Proś Ducha Świętego, aby cię oświecił. Oddaj się Mi całkowicie, bo Ja jestem twoją Matką i beze Mnie nic nie możesz uczynić. Dziękuję za wszystko, co dla Mnie zrobiłaś. Błogosławię Cię.

358 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.12.1990

Drogie dzieci, jestem Niepokalane Poczęcie. Jeśli chcecie sprawić Mi ogromną radość, poświęcajcie się każdego dnia Mojemu Niepokalanemu Sercu. Poprzez poświęcenie się mojemu Niepokalanemu Sercu uda wam się uzyskać od mojego Boskiego Syna wszystkie łaski potrzebne do waszego zbawienia. Nie martwcie się ani nie smućcie, bo w Niebie macie Matkę, która bardzo was kocha i chce być zawsze przy Was. Mój Syn Jezus Chrystus pragnie udzielić wam, za moim pośrednictwem, wielkich łask. Dlatego żyjcie w Niepokalanej Miłości mojego Serca. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

359 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.12.1990

Drogie dzieci, oto Moje Orędzie na dziś: Przygotujcie się z miłością i pokorą do Uroczystości Bożego Narodzenia. W te Święta Bożego Narodzenia pragnę udzielić Wam wielu łask. Otwórzcie Mi swoje serca i razem ze Mną chwalcie Pana. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

360 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.12.1990

Drogie dzieci, bądźcie budowniczymi pokoju. Odrzućcie przemoc jako środek rozwiązywania problemów społecznych, ponieważ przemoc jest skierowana przeciwko życiu i niszczy pokój. Bądźcie narzędziami sprawiedliwości, prawdy i miłości. Kochaj zawsze, albowiem miłość jest silniejsza od śmierci i potężniejsza od grzechu. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

361 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.12.1990

Drogie dzieci, od każdego z was zależy, czy przyszłość Brazylii będzie przyszłością pokoju. Zróbcie w swoim życiu miejsce na modlitwę, na Boży Absolut, bez którego wszystko inne traci sens, wartość i skuteczność. Oto jest jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

362 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.12.1990

Drogie dzieci, bądźcie budowniczymi bardziej sprawiedliwej i braterskiej Brazylii. Jednak pamiętajcie, aby zbudować sprawiedliwą i pokojową Brazylię należy stanąć po stronie sumienia, zasady sprawiedliwości, braterstwa i miłości przeciwko zamiarom egoizmu, który zabija społeczeństwo, i nienawiści, która niszczy. Jesteście Ludem Bożym, wybranym, świętym i kochanym bezgraniczną miłością. Pełni ufności w tę Miłość Boga, wprowadzajcie w czyn całą swoją hojność, zwracając się coraz bardziej do Boga i do bliźniego. Módlcie się, ponieważ prawdziwym dzieckiem Bożym jest modlący się chrześcijanin. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

363 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.12.1990

Drogie dzieci, dziś pragnę obdarzyć was całą Moją Miłość, abyście mogli żyć w świętości, zgodnie z Wolą Mojego Boskiego Syna. Otwórzcie swoje serca na Mnie, bo Ja jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Módlcie się. Nie myślcie o źle, jeśli pragniecie dobra. Miejcie ufność we Mnie i poświęćcie się mojemu Niepokalanemu Sercu. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

364 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.12.1990

Drogie dzieci, chcę wam powiedzieć, że Bóg jest ze wszystkimi i każdy jest dla Niego ważny. Jesteście kochani, każdy z was, przez Ojca, w Synu, przez Ducha Świętego. Nie smućcie się. Radujcie się zawsze. Powtarzam: Zachowajcie nienaruszony i uczyńcie owocnym, jako spójne i jasne świadectwo, skarb wiary chrześcijańskiej dany wam wraz z chrztem. Zawsze mówcie "nie" przemocy, brakowi miłości, braku zainteresowania, ale „tak” życiu, braterstwu, solidarności, miłości, bo Bóg jest Miłością i tylko On zbawia. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)