Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2021 2022 2023 2024
2 464 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.01.2005

Drogie dzieci, wielki tłum czeka na znak; Słychać płacz i wielki lament, matka traci swoje dziecko. Dziś zapraszam was do szczerego przyjęcia Moich apeli, bo tylko w ten sposób możecie dać świadectwo Mojej obecności wśród was. Wzmocnijcie modlitwę za ludzkość w tych trudnych czasach. Zaufajcie Panu. W Nim jest wasza nadzieja i wasza radość. Nie zniechęcajcie się. Pan nie zostawi was samych. Odwagi. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 465 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.01.2005

Drogie dzieci, ludzkość potrzebuje pokoju i nadszedł moment, abyście się nawrócili i przyjęli swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Zachęcam was do szukania siły w Eucharystii i w Słowie Bożym, bo tylko w ten sposób będziecie w stanie udźwignąć ciężar prób, które nadchodzą. Zbliża się ogromny sztorm i wielki statek zostanie uderzony. Zegnijcie kolana w modlitwie. Nadszedł czas wielkich trudów, które wam zapowiedziałam w przeszłości. Zaufajcie w pełni Panu, aby odnieść zwycięstwo. Naprzód z odwagą. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 466 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.01.2005

Drogie dzieci, z głębokich wód wyjdzie niszczyciel. Z jego powodu ucierpią różne narody. Zbliża się czas, a Mój lud będzie bardzo cierpiał. Żyjecie w czasach wielkich prób. Módlcie się. Tylko w modlitwie odnajdziecie pocieszenie i pokój. Oh! Mężczyźni i kobiety zawróćcie, póki jeszcze jest czas. Ujrzyjcie znaki, które Bóg wam zsyła i nawróćcie się. Bóg chce waszego zbawienia. Odwróćcie od grzechu. Zwróćcie się ku łasce Bożej. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 467 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.01.2005

Drogie dzieci, kiedy król zostanie zdjęty ze swego tronu, rozpocznie się wielka bitwa, a światło straci swą jasność. Zachęcam was do życia zwróconego ku Panu, albowiem on jest waszą jedyną nadzieją w tych trudnych czasach. Jestem waszą Bolesną Matką i boleję nad tym, co was czeka. Powiedzcie "nie" grzechowi i zwróćcie się do Jezusa. Nie zapominajcie: Tylko w Nim leży wasze zbawienie. Do przodu z odwagą. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 468 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.01.2005

Drogie dzieci, wielkie miasto w ruinach, a na jego tronie nie ma już króla. Na próżno mówią, „złoto już nie jest złotem„. Proszę was dziś wieczór o wzmożone modlitwy w intencji pokoju na świecie i zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Sercu mojego Syna Jezusa. Zaufajcie Panu, bo tylko w Nim jest wasze zwycięstwo. Nie zniechęcajcie się. Nie poddawajcie się. Kto jest z Panem, zwycięży. Naprzód. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 469 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.01.2005

Drogie dzieci, straszliwa napaść ciemiężcy sprawi, że wielka rzesza ludzi zostanie uciśniona. Wielki tłum podąża w kierunku źródła krystalicznie czystej wody, a tam nie będzie już cierpienia. Oto czasy przeze Mnie przepowiedziane. Proszę was o bezgraniczne zaufanie do Pana. Jesteście ważny dla realizacji Moich planów. Nie stójcie bezczynnie. Potrzebuję waszego szczerego i odważnego świadectwa. Módlcie się. Dzięki modlitwie będziecie w stanie udźwignąć ciężar nadchodzących prób. Naprzód bez lęku. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 470 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.01.2005

Drogie dzieci, nadejdzie ogromna kula ognia i pozostawi po sobie wielką pustynię. Ze wszystkich stron słychać będzie krzyk i lamenty. To jest godzina Pana. Powiedzcie nie grzechowi i szybko powróćcie do Boga Zbawienia i pokoju. Nie chcę was zmuszać, ale słuchajcie Mnie uważnie. Zadbajcie o swoje życie duchowe. Rzeczy tego świata przemijają, lecz rzeczy Pana zostaną na wieki. Bądźcie nawróceni. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 471 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.01.2005

Drogie dzieci, w południe światło straci swój blask, a ludzie upadną na ziemię z przerażenia. Śmierć jednego człowieka wywoła wielki gniew i ucierpi wielu niewinnych ludzi. Otwórzcie wasze serca na łaskę Pana. Pokuta jest pierwszym krokiem, który prowadzi do Boga. Nie stójcie bezczynnie. Oddajcie to, co macie najlepszego, Temu, który widzi to, co ukryte, i zna was po imieniu. Odwagi. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 472 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.01.2005

Drogie dzieci, dobrze ubrany mężczyzna wejdzie do domu Bożego i zajmie w nim ważne miejsce. Dołączą do niego wrogowie Boga i wyrządzą wielką szkodę całej ludzkości. Będzie wyglądał na dobrego człowieka, jednak uwiedzie wielu. Kamień nie zostanie zachwiany, ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicom. Pokładajcie całą swoją ufność w Panu. Ci, którzy wiernie podążają za Ewangelią i przyjmują Moje apele, nigdy nie odczują ciężaru porażki. Nie traćcie serca. Do przodu. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 473 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.01.2005

Drogie dzieci, w regionie Ziemi Świętego Krzyża, który w przeszłości wywyższył wielu i zubożył wielu, z powodu słynnego owocu, wydarzy się wielka katastrofa, która zwróci uwagę całego świata. Zapach tego owocu nie będzie już odczuwalny. Życie bez Boga traci swoją wartość i skuteczność. Bóg nie opuści ubogich. Bogaci będą lamentować. Módlcie się. Wasza siła leży w modlitwie. Nie traćcie serca. Kto jest z Panem, nigdy nie będzie zawstydzony. Odwagi. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 474 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.01.2005

Drogie dzieci; walka dwóch gigantów spowoduje śmierć wielu niewinnych ludzi. Wściekłość bestii pozostawi tysiące martwych ciał rozrzuconych po ziemi, a ludzkość dozna wielkiego bólu. Proszę was o modlitwę, wypraszajcie dla siebie Miłosierdzie Boże. Nie odchodźcie od Pana. Powróćcie do Jezusa. Tylko w Nim jest prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Nie stójcie bezczynnie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 475 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.01.2005

Drogie dzieci, słuchajcie uważnie tego, co wam przekazuję, a zrozumiecie Znaki Boże. Istnieje dom bez drzwi, do którego wchodzą wrogowie Boga. Ogromne rzesze chodzą w głodzie, a w Domu Ojca nie znajdują Drogocennego Pokarmu, który by ich zaspokoił. Ci, którzy zostali wybrani do obrony prawdy, będą jej zaprzeczać. Zegnijcie kolana w modlitwie. Nastaną trudne czasy. Pokutujcie i szukajcie Pana. On was kocha i czeka na was. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 476 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.01.2005

Drogie dzieci, wielki znak Boga wprawi mędrców w zakłopotanie. Woda morska straci swój naturalny smak. Kiedy Bóg mówi, chce, aby go wysłuchano. Ludzkość stanie w obliczu wielkiego załamania. Och, mężczyźni i kobiety, nawracajcie się szybko. Mówię wam to wszystko, nie jest po to, abyście się bali, ale po to, abyście byli przygotowani. Jestem Waszą bolesną Matką i wiem, co Was czeka. Módlcie się. Oto jest moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 477 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.02.2005

Drogie dzieci, nadejdą silne wiatry i wiele miast przestanie istnieć. Nadchodzą najbardziej bolesne czasy dla ludzkości. Proszę was, abyście zintensyfikowali swoje modlitwy i starali się wszędzie dawać świadectwo Bożej Miłości. Boleję nad tym, co was czeka. Nie żyjcie w grzechu. Nawróćcie się Pan czeka na was z ogromną miłością Ojca. To, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny.

2 478 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.02.2005

Drogie dzieci, wyglądają jak bliźnięta, jednak nimi nie są. W oczach wielu tylko jeden, ale są dwoje. W przeszłości panowało tam bałwochwalstwo i wielu niewinnych ludzi straciło życie. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, co dzieli. Zapraszam was do modlitwy przed Krzyżem w intencji nawrócenia grzeszników i w zadośćuczynieniu za grzechy popełnione przeciwko Mojemu Synowi Jezusowi. Anioł Pański przejdzie obok i Bóg pokaże swoje silne ramię. Świat potrzebuje pokoju i nadszedł czas, by otworzyć się na Boga, który zbawia i wyzwala. Naprzód. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 479 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.02.2005

Drogie dzieci, módlcie się i czyńcie pokutę. Żyjecie w najtrudniejszych dla ludzkości chwilach. Oto nadchodzą czasy przeze mnie przepowiedziane. Ci, którzy żyją, szukając grzechu, zostaną oszukani przez diabła, i doprowadzi on ich do śmierci wiecznej. Pokutujcie, jeśli pragniecie zbawienia. Bóg was wzywa. Nie wycofujcie się. Wiedzcie, że to jest godzina Pana. Ukaże On ludziom wielki znak. Kiedy poczujecie, że ziemia drży, wiedzcie, że Bóg do was przemawia. Nie zamykajcie serc, ale róbcie wszystko, co w waszej mocy, aby zostać zbawionymi. Nawracajcie się w pospiechu. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 480 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.02.2005

Drogie dzieci, stół jest pusty i nie będzie przy nim więcej ucztowania. Studnia jest sucha, a dom pusty. Bóg pozwolił się odnaleźć, ale ludzie Go odrzucili. Dla wielu skrucha nadejdzie późno. Teraz jest odpowiedni czas, aby się nawrócić i pojednać z Bogiem. Nie zawracajcie. Jak już wspomniałam, jutro dla wielu z Was może nadejść za późno. To, co musicie zrobić, zróbcie teraz. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 481 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.02.2005

Drogie dzieci, Aniołowie wypełnili rozkazy Pana i kielich został przelany na świat. Nauka będzie szukać odpowiedzi, jednak jej nie znajdzie. Prawdziwa mądrość to ta, która pochodzi od Boga. Zegnijcie kolana w modlitwie. Szukajcie Pana, a staniecie się wielcy w Jego oczach. Odwagi. Jestem Waszą Matką i jestem przy Was. Oto jest moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 482 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.02.2005

Drogie dzieci, w przeszłości wiele niewinnych istnień zostało pozbawionych życia z powodu chciwości wielu. Wiele niewinnych dzieci zostało sprzedanych jako proste przedmioty, a ich bliscy głęboko odczuli stratę. Gniew Boży nadejdzie. Jego imię pochodzi od rośliny z odległych stron świata. Bóg jest miłosierny, ale także sprawiedliwy. Żałujcie za swoje grzechy. Nawracajcie się w pospiechu. Bóg czeka na was z otwartymi ramionami. Jego odpowiedź nadejdzie. Krew przelana nie została zapomniana. Módlcie się. Bez modlitwy nie będziecie w stanie znieść prób, które nadchodzą. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 483 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.02.2005

Drogie dzieci, Bóg przemówił, ale ludzie nie przyjęli Jego przesłania. Powtórzy się najboleśniejsze wydarzenie XV wieku. Ludzkość zmierza ku samozniszczeniu, które przygotowali swoimi własnymi rękami. Módlcie się. Słuchajcie z miłością Moich apeli, a będziecie mogli wzrastać duchowo. Nie zawracajcie. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 484 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.02.2005

Drogie dzieci, arogancki człowiek zlecił budowę domu, aby jego położenie pozwoliło dostrzec obecność wrogów. Nikt nie może uniknąć gniewu Bożego. Ludzie wiedzą, jak uciec od siebie nawzajem, ale jak uciec od Pana? Człowiek zrodził się w niesprawiedliwości, ale jego koniec nastąpi przez sprawiedliwość. Bóg się nie zmienia. On jest Miłosierdziem i Sprawiedliwością. Jego wybrańcy są zawsze drodzy w Jego oczach. Proszę was, abyście nie odwracali się od modlitwy. Módlcie się nieustannie. Co którzy zwracają się do Pana w modlitwie, będą zbawieni. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 485 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.02.2005

Drogie dzieci, ludzkość przeżywa wielki kryzys wiary. Stworzenie jest cenione bardziej niż Stwórca i nadszedł czas, by powiedzieć dość. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach. Natura zostanie przekształcona i ludzie będą zdezorientowani. Chiny przejdą przez wielkie próby. Tam ziemia się zatrzęsie, powodując śmierć milionów niewinnych ludzi. Ziemia jest pełna zła. Nawróćcie się teraz, jeśli pragniecie zbawienia. Nie żyjcie w grzechu. Bóg się spieszy. To, co masz do zrobienia, nie odkładaj na jutro. Naprzód. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 486 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.02.2005

Drogie dzieci, to, co wam przekazuję, nie ma na celu wywołania w was strachu. Mówię do was, ponieważ mam zgodę Mojego Syna Jezusa. Czego teraz nie potraficie zrozumieć, zrozumiecie później. Królewski ptak nie będzie już latał. Król już nie istnieje, podobnie jak wielu jego poddanych. Zegnijcie kolana w modlitwie i słuchajcie uważnie Moich wezwań. Zmieńcie swoje życie. Nie odkładajcie na jutro tego, co macie zrobić dzisiaj. Jestem wasza Matką i jestem z Wami. W radości czy bólu zawsze wychwalajcie Imię Pana i nie pozwólcie, by zgasł w was płomień wiary. Odwagi. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 487 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.02.2005

Drogie dzieci, Najwyższy Sędzia będzie sądził mężczyzn za ich zbrodnie. Ludzkość będzie cierpieć, ponieważ niegodziwi ludzie postawili siebie w miejsce Stwórcy. Żyjecie w czasach gorszych od Potopu. Wielu wzgardziło Bogiem, jednak kiedy się obudzą, będzie już późno. Własnymi rękoma przygotowali swoje zniszczenie. Mędrcy zebrali się, by w laboratorium przygotować zniszczenie. Ludzie ujrzą śmierć w tym, co istnieje, aby dawać życie. O ludzie, nawróćcie się. Pokutujcie, aby otrzymać Miłosierdzie Pana. O dzieci Ziemi Krzyża Świętego, cierpię widząc no do was się zbliża. Wiedzcie, że wiele miejsc, które dziś mogą widzieć wasze oczy, przestanie istnieć. Kiedy nadejdzie gniew Boży, ludzie upadną na ziemię w przerażeniu. Nie stójcie bezczynnie. Ci, którzy posłuchają Głosu Boga, zwyciężą. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 488 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.02.2005

Drogie dzieci, urodził się w ważnym dniu i stąd wzięło się jego imię. Tam przygotowywano najokrutniejsze formy śmierci. Bóg wołał, ale ludzie nie odpowiadali. Bóg jest Miłością i pragnie dobra swoich dzieci. Jego piękno, które przyciąga, przestanie istnieć. Kiedy Bóg przemawia, chce, aby Go słuchano. Nie stójcie bezczynnie. Nie stójcie w miejscu. Zmieńcie swoje życie. Nawróćcie się. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 489 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.02.2005

Drogie dzieci, mędrcy ogłoszą nowe odkrycia dotyczące życia mojego Syna Jezusa. Zachowajcie ostrożność. Nie pozwólcie, aby diabeł was zwodził. Nie pozwólcie, aby wasza wiara została zachwiana. Prawda o moim Jezusie jest zawarta w Ewangelii. Posłuchajcie czego naucza prawdziwe Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Przyjmijcie nauki papieża. Diabeł wprowadzi wielkie zamieszanie, ale proszę was, abyście trwali w prawdzie. Wielkie drzewo zostanie ścięte, a jego złe owoce przestaną się rozmnażać. Prawda jest kompletna tylko w Kościele katolickim. Zadbajcie o swoje życie duchowe i radośnie żyjcie moimi apelami. Nie traćcie serca. Jestem z wami. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 490 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.03.2005

Dzieci drogie, to jego gniazdo, olbrzym, którego wielu się boi. Ten jeden największy syn wśród tak wielu synów. Jego fałszywa jasność rozprzestrzeniła się na cały świat, powodując wielką duchową ślepotę wielu dusz, ale jej koniec nadejdzie przez tchnienie Pana. Wiedzcie wszyscy, Wiedzcie wszyscy, że nie możecie nic zabrać z tego życia. Nie żyjcie przywiązani do rzeczy materialnych. Ci, którzy żyją poszukując luksusu i przyjemności, nie zaznają wiecznego szczęścia. Módlcie się nieustannie. Jeśli będziecie się modlić i żyć moimi orędziami, zostaniecie zbawieni. Idźcie naprzód z odwagą. Oto przesłanie, które dziś wam przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 491 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.03.2005

Drogie dzieci, piękne miasto skąpane w dwóch słynnych rzekach legnie w gruzach. Poszukiwany za grzech, źródło inspiracji dla wielkich poetów. Ogień go pochłonie. Z jego wieży pozostaną tylko szczątki. O ludzie, żyjcie w Łasce Bożej. Nie bądźcie zastygnięci w grzechu. Dla tych, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Panem, końcem będzie wieczna śmierć. Jestem waszą Matką i boleję nad tym, co cię czeka. Nawracajcie się. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 492 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.03.2005

Drogie dzieci, nadszedł czas Waszego powrotu. Nie stójcie bezczynnie. Nadejdzie dzień, w którym Słońce i Księżyc nie będą już podążać swoim kursem, jak za waszych dni. Wasze oczy ujrzą znaki zapowiedziane przez Mojego Syna Jezusa. Zegnijcie kolana w modlitwie, wybłagując Miłosierdzie Pana dla was wszystkich. Smok wyruszy na spotkanie z orłem i podpali jego potomstwo, niszcząc znaczną część jego gniazda. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 493 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.03.2005

Drogie dzieci, z góry przyjdzie rzucając wielki cień na Ziemię i wielu ludzi umrze z przerażenia na jego widok. Bóg wybrał was na swoich Świadków na Ziemi, jednak wy pobłądziliście i oddaliliście się od Drogi Zbawienia. Wiedzcie wszyscy, że wciąż jeszcze możecie odnaleźć Światło Pana. Nawróćcie się i zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Wy, którzy z miłością słuchacie Ewangelii mojego Jezusa, nie lękajcie się. Albowiem dla was zarezerwowana jest Korona Sprawiedliwych. Nie lękajcie się. Podążajcie wytrwale drogą, którą wam wskazałam. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 494 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.03.2005

Drogie dzieci, gniew człowieka, który wygląda jak prorok, ale nim nie jest, pozostawi puste krzesło. Wierni będą ronić łzy, ale Bóg ich nie opuści. Nie stójcie bezczynnie. Nadszedł czas wielkiej duchowej bitwy. Módlcie się. Tylko dzięki modlitwie pozyskacie siłę, by udźwignąć ciężar nadchodzących prób. Nie zapominajcie, Bóg jest wierny swoim obietnicom. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 495 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.03.2005

Drogie dzieci, piękno wód i pierwszy z dwunastu synów nadał mu słynne imię, które rozprzestrzeniło się na całym świecie, ale imię dzielnego żołnierza zostało wzgardzone. Przyczyna jego zniszczenia leży u stóp Tego, który jest na wysokościach. Ludzkość oddaliła się od Boga, a grzech nie jest już postrzegany jako zło. Stworzenie postawiło się na miejscu Stwórcy i wypije swoja własną truciznę. Proszę was wszystkich, moje wierne dzieci, wytrwajcie stanowczo na drodze, którą wskazałam. Ci, którzy pozostaną niezłomni do końca, zostaną oszczędzeni i ujrzą zwycięstwo Boga. Naprzód w modlitwie. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 496 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.03.2005

Drogie dzieci, ślepiec, szybki ptak, mężczyźni zebrani razem i rozbity talerz. Kto troszczy się tylko o siebie, traci Łaskę Bożą. Co się stanie z bogatymi, gdy będą potrzebować biednych? Przy obfitym stole zabraknie pewnego dnia chleba. Nie zapomnijcie: Bóg panuje nad wszystkim. Módlcie się. Nie oddalajcie się od modlitwy. Bóg was kocha i czeka z ogromną Miłością Ojca. Nawróćcie się szybko. Zobaczycie okropności na Ziemi. Narody będą toczyć wojny. Wiara będzie obecna w niewielu sercach, ale Bóg powoła kogoś, kto poprowadzi ludzkość z powrotem do prawdziwej wiary. Będzie to wielki człowiek wiary, ale jego koniec będzie smutny, ponieważ będzie nauczał prawdy i prowadził ludzi do duchowego zwycięstwa. Nawet w trudnych chwilach pamiętajcie, że Bóg o was nie zapomina. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 497 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.03.2005

Drogie dzieci, na pełnym morzu będzie stał wielki statek i wszyscy obecni na nim będą zaskoczeni stojącym przed nimi Chrystusem. Królestwo (jeden Kościół) podzielone i puste krzesło. Istnienie dwóch królów wprowadzi wielki zamęt na całym świecie, ale Bóg przyjdzie na ratunek swojemu ludowi. Jego wybrańcy nie pozostaną bezradni. Ufajcie w Panu. Bez Niego jesteście niczym i nic nie możecie uczynić. Naprzód z odwagą. Jestem po waszej stronie. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 498 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.03.2005

Drogie dzieci, trzy wielkie kamienie ze Wschodu spadną na kilka krajów, powodując zniszczenie i śmierć. Wściekły niedźwiedź przejdzie przez kilka narodów i dotrze do Rzymu. Tam pozostawi swój ślad, a krew spłynie po ziemi. Kościoły będą podpalane w różnych miejscach, ale nie zapominajcie: Bóg pozostanie blisko Was. Miejcie ufność, wiarę i nadzieję. Zegnijcie kolana w modlitwie i żyjcie radośnie Moimi Apelami. Jestem wasza Matką i jestem z wami. Do przodu. Oto jest moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 499 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.03.2005

Drogie dzieci, piękno, które dziś możecie podziwiać, pewnego dnia przestanie istnieć. Z północy nadejdzie zniszczenie i wielu będzie lamentować. O dzieci Ziemi Krzyża Świętego, boleję nad tym, co was czeka. Wasz naród odwrócił się od Boga, więc Bóg pozwoli, aby został ukarany. Jestem waszą Matką i od tak dawna was wzywam! Nawróćcie się szybko. Jeśli się nawrócicie, będziecie zbawieni. Pan czeka na was. Nie wycofujcie się. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 500 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.03.2005

Drogie dzieci, jestem waszą bolesną Matką i cierpię z powodu tego, co was czeka. Proszę was, abyście byli wierni Mojemu Synowi Jezusowi, waszemu jedynemu Zbawicielowi. Radośnie przyjmijcie nauczanie Jezusa, a będziecie zbawieni. Ludzkość oddaliła się od Boga, a Moje biedne dzieci kroczą ścieżkami samozniszczenia. Diabeł zdołał oszukać wiele dusz, a Moi biedni synowie i córki idą jak ślepcy prowadząc ślepych. Zadbajcie o swoje życie duchowe. Nie żyjcie pochłonięci rzeczami materialnymi. Zaufajcie Panu. Módlcie się o pokój na świecie. Módlcie się także i szczególnie za swój naród. Nie potraficie sobie nawet wyobrazić, ile cierpienia was czeka. Wiedzcie, że z głębokich wód oceanu, który oblewają Brazylię, wypłynie to, która przyniesie cierpienie i ból. Głoście wszystkim, że Bóg się spieszy i nie możecie dłużej żyć w grzechu. Brazylia będzie w stanie wojny. Módlcie się. Zegnijcie kolana w modlitwie. Dla wiernych nadejdzie pomoc od Pana. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 501 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.03.2005

Drogie dzieci, ziemia Królowej będzie zaskoczona, a jej wrogowie dokonają wielkiego zniszczenia. Ziemia Zbawiciela będzie musiała wiele wycierpieć, ale gdy odczuje klęskę, będzie się bronić bronią, która rozsieje ogień po całym niebie. Ludzkość nie znajduje pokoju, ponieważ ludzie oddalili się od Stwórcy. Wzmocnijcie swoje modlitwy i zwróćcie się do Tego, który jest waszym jedynym Wielkim Przyjacielem. Król w pośpiechu opuści swój dom, ale będzie musiał przejść przez krew, która płynie w jego pałacu. Nie zniechęcajcie się. Nie wycofujcie się. Z Bogiem odniesiecie zwycięstwo. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 502 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.03.2005

Drogie dzieci, przyjaciele króla zjednoczą się przeciwko niemu, ale Bóg surowo ich ukarze za zdradę i za to, że otworzyli drzwi zabójcom. Miasto siedmiu wzgórz upadnie. Nadejdzie dzień, w którym król opuści swój dom i zamieszka w innym kraju. Chcę wam powiedzieć, że Pan jest zasmucony grzechami swego ludu. Ziemia jest pełna niegodziwości, a ludzie zmierzają ku wielkiej zagładzie, którą przygotowują własnymi rękami. Nawróćcie się. Jestem waszą Matką i nigdy nie zostawię was samych. Otwórzcie wasze serca, synowie ziemi krzyża Świętego. Pan czeka na was z otwartymi ramionami. Zwróć się ku miłości, póki jeszcze jest czas. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 503 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.03.2005

Drogie dzieci, jestem waszą bolesną Matką i cierpię z powodu waszych grzechów. Dziś wieczorem proszę was, abyście byli wierni Mojemu Synowi Jezusowi i starali się wszędzie dawać świadectwo waszej wiary. Módlcie się także za kościół Mojego Syna Jezusa. Dzięki determinacji dumnego człowieka powstaną głębokie doły, ale to, co w nich zostanie odnalezione, jest owocem fałszu. Prawdziwy skarb nie jest zakopany. Diabeł zrobi wszystko, aby odciągnąć was od prawdy, miejcie się na baczności. Prawda Mojego Jezusa jest w Ewangelii. Bądźcie ostrożni. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 504 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.04.2005

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie. Prawda nie jest daleko. Z najsłynniejszego drzewa w ogrodzie wyrośnie korzeń, który rozprzestrzeni się na cały świat. Na ogromnym polu trzoda. Wrogowie pasterza rozproszą ją, ale dzięki łasce Pana zapanuje jedność. Nastąpi zamieszanie w domu Pana. Złe serce zaproponuje utworzenie rady, ale Bóg nie opuści swojego ludu. Módlcie się. Nie uciekajcie od modlitwy. Jestem Wasza bolesną Matką i cierpię z powodu ludzkich grzechów. Zaufajcie Panu. On nigdy was nie opuści. Skała zostanie zmiażdżona, ale nie zniszczona. Pomoc nadejdzie od Pana. Odwagi. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 505 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.04.2005

Drogie dzieci, módlcie się z całego serca i pozostańcie w prawdzie. Nadejdzie dzień, kiedy w domu Bożym będzie pogarda, a święci zostaną odtrąceni. Xyno zasiądzie na tronie, wbrew woli wielu, ale Bóg jest Panem Prawdy. Nie możecie jeszcze pojac tego co wam teraz przekazuję, ale pewnego dnia zostanie wam to objawione i wszystko stanie się dla was oczywiste. Lustro, oto tajemnica. Bądźcie ufni jak dzieci. Bądźcie wierni jak słudzy. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Oto przesłanie, które wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwalacie mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 506 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.04.2005

Drogie dzieci, droga będzie krótka dla tego, kto przyjdzie z pragnieniem przebycia długiej drogi. Wiedzcie wszyscy, że ogień rozprzestrzeni się na różne narody, ale tchnienie Pana odpędzi tych, którzy przyjdą z pomstą. Ziarno zasiane w żyznej ziemi wyda dobre owoce. Pośród utrapień przybędzie Ten, który stanie się waszą pomocą. Módlcie się. Tylko poprzez modlitwę odniesiecie zwycięstwo. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 507 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.04.2005

Drogie dzieci, z Ziemi Królów przybędzie człowiek, który będzie dowodził wielką armią, ale umowa, którą zawrze, zaowocuje wielką wojną. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień wiary i szukali wszędzie świadectwa, że ​​jesteście tylko z Chrystusa. Zegnijcie kolana w modlitwie o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. Jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Nie cofajcie się. Nie obawiajcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 508 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.04.2005

Drogie dzieci, cierpię z powodu waszych grzechów. Jestem waszą Matką i przybywam z Nieba, aby napełnić was odwagą. Nie zniechęcajcie się. Bóg jest po waszej stronie. Módlcie się dużo. Módlcie się nieustannie. Nadejdzie dzień, w którym dogmaty zostaną wzgardzone i zachwieje się wiara wielu ludzi. Uciekajcie od grzechu i zwróćcie się do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 509 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.04.2005

Drogie dzieci, skarb, którego ludzie szukają w głębi ziemi, a który stał się motywem wojen i podziałów, przestanie istnieć. Ludzie przejdą przez wielkie próby, i będą szukać śmierci, aby uniknąć cierpienia. Ekliptyka: Oto z tego powodu na ludzkość spadnie wielki ból. Zegnijcie kolana w modlitwie. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, powinno być potraktowane poważnie. Zmieńcie swoje życie. Bóg chce was zbawić. Nawróćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 510 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.04.2005

Drogie dzieci, Bóg będzie przemawiał do ludzi poprzez nadzwyczajne znaki. Ludzkość otrzyma wielkie ostrzeżenie, ale jeśli ludzie nie będą pokutować, spadnie na nich gniew Boży. Ludzie zobaczą coś podobnego do słońca, które będzie widoczne na niebie przez długie godziny. Wszystkie oczy to zobaczą. Wiedzcie, że Bóg się spieszy. Módlcie się. Wzmóżcie swoje modlitwy, aby móc udźwignąć ciężar prób, które muszą nadejść. Z Francji nadejdzie cierń, który będzie ranił wiernych. Odwagi. Jestem po waszej stronie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 511 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.04.2005

Drogie dzieci, nadejdzie dzień, w którym drogocenny kamień straci swój blask. Wielki statek dopłynie do ostatniego przystanku, ale zanim dotrze do bezpiecznego portu, będzie musiał pokonać wielkie przeszkody. Tych, którzy się nie wycofają, spotka wielkie cierpienie, ale Bóg wynagrodzi ich za odwagę w obliczu męczeństwa. W najbliższej przyszłości statek będzie musiał stawić czoła gwałtownym sztormom. Módlcie się. Tylko poprzez modlitwę osiągniecie zwycięstwo. Nawet w utrapieniach ufajcie mojemu Synowi Jezusowi. On będzie czekał na swoich wiernych w bezpiecznym porcie z otwartymi ramionami. Błogosławieni ci, którzy pozostaną wierni do końca. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 512 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.04.2005

Drogie dzieci, módlcie się za nowego następcę Piotra. Wraz z nim Kościół będzie się rozwijał, jednak będzie prześladowany przez swoich wrogów. Święty kapłan będzie przeżywał mękę, ponieważ wiele jego stanowisk będzie sprzeczne w stosunku do wrogów Kościoła. Zegnijcie kolana w modlitwie. Módlcie się dużo za kościół. Lekcja otrzymana, nie zostanie zapomniana. Jezus czuwa nad swoim Kościołem i troszczy się o swoich wiernych. Śmierć nigdy nie pokona życia. Zasiane ziarno przyniesie dobry owoc. Zwycięstwo będzie należeć do Pana. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 513 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.04.2005

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie, błagając Boga o Miłosierdzie dla waszego narodu. Diabelski dym rozprzestrzenił się w Brazylii, powodując duchową ślepotę wielu dusz. Nawracajcie się szybko. Żałujcie za swoje grzechy. Wasz naród się potknie, a na ulicach wybuchną konflikty i poleje się krew. Brazylia będzie w stanie wojny. Ta flaga, oto w niej jest przyczyna wojny. Módlcie się dużo. Nie bądźcie obojętni. Nie zostawiajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 514 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.04.2005

Drogie dzieci, módlcie się dużo przed Krzyżem o nawrócenie ludzi. Żyjecie w najtrudniejszych dla ludzkości chwilach. Proszę was o jak najszybszy powrót do Pana. Ludzkość będzie cierpieć, a ludzie będą opłakiwać życie bez Boga. Miasto Jerozolima zostanie zniszczone, a gdy minie wielki ucisk, nie będzie można go rozpoznać; pozostanie tylko wielka pustynia. Och, mężczyźni i kobiety, nawróćcie się. Przyjmijcie Miłość Bożą i odwróćcie się od nienawiści. Ludzkość wypije z kielicha goryczy, który przygotowali własnymi rękami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 515 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.04.2005

Drogie dzieci, świat jest pełen niegodziwości, a Moje biedne dzieci chodzą jak duchowi ślepcy. Ludzie przeciwstawili się Stwórcy i zostaną za to surowo ukarani. Pan oczyści ziemię, a Jego wierni będą żyć szczęśliwie. Ludzkość doświadczy wielkiego cierpienia. Japonia ucierpi z powodu gigantycznego trzęsienia ziemi, jakiego nigdy nie widziano w całej jej historii. Oto Bóg was wzywa. Wiedzcie, że dla każdego z Was jest jeszcze szansa. Nie trwajcie w grzechu. Zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 516 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.04.2005

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie o pokój na świecie. Ludzkość przeżywa silne napięcia i zmierza do samozniszczenia. Arogancki człowiek zawrze porozumienie z Iranem. Będzie się wydawać że jest rozjemcą, ale w rzeczywistości będzie cierniem dla wielu narodów. Ludzie grozy, prowadzeni przez człowieka o wyglądzie proroka, sprowadzą cierpienie i ból na orle gniazdo i na Ziemię Zbawiciela. Oto nadeszły czasy przeze Mnie przepowiedziane. Módlcie się. Bądźcie czujni. Jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Naprzód z nadzieją. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 517 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.05.2005

Drogie dzieci, Aniołowie Pańscy trzymają w rękach swoje miecze i biada tym, którzy uszkodzili ziemię. Ludzkość oddaliła się od Stwórcy i teraz będzie musiała zapłacić za swoje zbrodnie. Najbogatsi ludzie na świecie doznają trudności; wyciągną rękę do ubogich i poproszą o ułaskawienie. Europa sięgnie dna. Apele Pana nie zostały wysłuchane, a ludzie stali się duchowo ślepi. Anioł Pański przejdzie obok i uderzy w ziemię. Ludzkość przeżyje chwile wielkiego cierpienia. Módlcie się. Głoście wszystkim, że Bóg jest Prawdą i że Bóg istnieje. Tylko w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie. Naprzód. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 518 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.05.2005

Drogie dzieci, broń jądrowa i biologiczna zostanie użyta przez mężczyzn z dużymi brodami, a terror ogarnie kilka narodów. Diabeł zdołał uwieść wiele biednych dzieci i odciągnął je od łaski mojego Boskiego Syna. Nędzni są ci, którzy żyją przywiązani do dóbr materialnych. Wiedzcie, że w światowej gospodarce zapanuje wielki chaos i tylko cisi i pokornego serca będą w stanie przetrwać. Błagam was, trzymajcie się z dala od wszelkiej próżności. Uciekajcie przed modami tego świata. Nauczcie się ubierać skromnie. Dbajcie o swoje ciało, bo jesteście Świątynią Ducha Świętego. Zadbajcie o nie. Jesteście od Pana. Kto obraża Pana strojem, naraża się na wieczne potępienie. Naprawdę uwolnijcie się ze szponów diabła. Nie oddawajcie swojej duszy na potępienie. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 519 – Orędzie Matki Bożej Królowej Anguera, przekazane 07.05.2005

Drogie dzieci, jestem waszą bolesną Matką i wiecie, jak bardzo Matka cierpi za swoje dzieci. Proszę was, abyście żyli w świętości i wszędzie starali się czynić dobro. Otwórzcie wasze serca na Moje Wezwanie i odwróćcie się stanowczo od grzechu. Ludzkość jest chora z powodu grzechu i kroczy ścieżkami samozniszczenia. Terror rozprzestrzeni się na wiele narodów. Tajwan doświadczy wielkiego bólu. Zegnijcie kolana w modlitwie i błagajcie o Miłosierdzie Boże. Ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, zostaną zbawieni. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 520 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.05.2005

Drogie dzieci, Bóg czeka na was z ogromną miłością Ojca. Zwróćcie się do Niego, albowiem On jest waszym Absolutnym Dobrem i wie, czego potrzebujecie. Uwolnijcie się od grzechu i przyjmijcie łaskę Pana. Nie dajcie się zatruć diabelskim jadem. Ludzkość będzie przeżywała trudne chwile. Módlcie się. Rosja zawrze porozumienie, a z tego porozumienia wyniknie coś bolesnego dla ludzi. Plaga, która nadejdzie, będzie taka, że ​​osoby skażone nie rozpoznają samych siebie. Ci, którzy zostaną skażeni, nie będą już w stanie myśleć. Zegnijcie kolana w modlitwie. Jestem waszą Matką i boleje nad tym, co was czeka. Oto jest moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 521 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.05.2005

Drogie dzieci, zaufajcie w pełni Panu. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Pan przyjdzie, aby pomóc Swojemu ludowi. Chcę powiedzieć wiernym, że nie mają się czego obawiać. Ludzkość zmierza ku wielkiej katastrofie. Berlin legnie w gruzach. Kara dla mężczyzn i kobiet przyjdzie z ręki samego człowieka. Ludzkość przejdzie przez trudne chwile, jakich nigdy człowiek nie zaznał. Módlcie się. Jestem wasza Matką i jestem u waszego boku. Nie wycofujcie się. Oto przesłanie, które wam przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 522 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.05.2005

Drogie dzieci, prawdziwa mądrość to ta pochodząca od Boga. Ludzkość żyje w ciemności grzechu, ponieważ mężczyźni i kobiety zamykają się na działanie Ducha Świętego. Szukajcie światła Bożego i odwróćcie się od ciemności grzechu. Nie stójcie bezczynnie. Nie zostawiaj na jutro tego, co masz do zrobienia. Nauka potknie się i z błędu popełnionego przez człowieka narodzi się gigant, który zabije wielu niewinnych ludzi. Nawracajcie się jak najprędzej. Stolica Brazylii przeżyje chwile agonii, a na słynnym placu popłynie krew. Zegnijcie kolana w modlitwie i szukajcie siły w Panu. Do przodu. Oto przesłanie, które wam przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 523 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.05.2005

Drogie dzieci, żałujcie za swoje grzechy i zwróćcie się do Tego, który jest waszym Wszystkim. Ludzkość zostanie zmiażdżona przez niegodziwców, ale ci, którzy pozostała wierni do końca, doznają nagrody Pana. Pojawi się agitator i przez niego w domu Pańskim zapanuje zgorszenie. Krzyż i obrazy zostaną wzgardzone, a prawdziwi wierzący będą prześladowani. Wiedzcie, że nadchodzą trudne czasy dla ludzkości. Módlcie się bezustannie. Ci, którzy stoją po mojej stronie, zwyciężą. Do przodu bez lęku. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 524 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.05.2005

Drogie dzieci, ludzkość zostanie oczyszczona poprzez cierpienie, a gdy przeminą wszystkie udręki, człowiek powróci do służenia tylko Panu. Wszystko na ziemi zostanie przemienione, a naród wybrany będzie żył szczęśliwie. Nie będzie już udręki na ziemi, ponieważ ból przestanie istnieć. Człowiek będzie chodził bez lęku, ponieważ zło nie będzie już istniało. Ziemia stanie się rajem, a ludzie będą doświadczać niekończącej się radości. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Nie lękajcie się Moich apeli. To, co wam przekazuję, nie ma na celu wywołania w was strachu. Mówię do was, ponieważ mam zgodę Pana. Odwagi. Bóg jest z Wami. Uciekajcie od grzechu i wiernie służcie Panu. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 525 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.05.2005

Drogie dzieci, po wielkich mękach Pan pośle Swoich aniołów, aby poprowadzili Jego Wybrańców. Proszę, nie lękajcie się. Pamiętajcie; Bóg jest po waszej stronie. Cokolwiek się stanie, pokładajcie ufność w Panu. Wiedzcie, że z powodu waszej wiary doznacie wielkich cierpień, ale ci, którzy byli wierni Panu do końca, otrzymają zapłatę sprawiedliwych. Módlcie się dużo. Jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Upadnie olbrzym, a gdy spotka się z wodami, spowoduje wielkie zniszczenie. Cale obszary na ziemi będą cierpieć, ale każdy, kto jest z Panem, otrzyma pocieszenie i pokój. Dalej. Oto przesłanie, które wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwalacie mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 526 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.05.2005

Drogie dzieci, król doświadczy wielkiego cierpienia z powodu niewierności wielu poddanych. Jego pałac zostanie oblężony, a przyjaciele uciekną. Ludzkość stała się uboga duchowo i nadszedł czas waszego powrotu. Nie stójcie bezczynnie. Szukajcie Pana. On was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Bądźcie odważni i z radością stawiajcie czoła przeciwnościom. Nie czujcie się samotni. Ja idę z wami. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 527 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.05.2005

Drogie dzieci, napełnijcie się miłością Bożą i pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Uwolnijcie się od wszystkiego, co paraliżuje prawdziwą miłość. Żyjecie w trudnych czasach, gdy stworzenie uważane jest za bardziej wartościowe niż jego Stwórca. Nie pozwólcie, aby nasienie zła wami zawładnęło. Bądźcie tylko z Panem. Jestem waszą Matką i cierpię z powodu waszego cierpienia. Cokolwiek sie wydarzy, Bóg będzie zawsze przy was. Z regionu Bahia powstanie śpiący olbrzym, który przyniesie wielu cierpienie. Módlcie się. Zegnijcie kolana w modlitwie, aby móc udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Z Egiptu nadejdą wieści, które rozejdą się po całym świecie i zachwieją wiarą wielu ludzi. Nie zapomnijcie o moich apelach. Stójcie wytrwale na wskazanej przeze mnie ścieżce. Przyjmijcie Ewangelię i nauczanie prawdziwego Magisterium Kościoła. Bądźcie uważni. Nie dajcie się zwieść. Oto przesłanie, które wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 528 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.05.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby napełnić was odwagą. Proszę, nie obawiajcie się. Pan was kocha i oczekuje na was w ogromnej miłości. Chcę wam powiedzieć, że nadejdzie dzień, kiedy mężczyźni i kobiety będą żyli w pełnym szczęściu, a Pan będzie królował we wszystkich sercach. Będziecie stąpali po ziemskim raju i nie będzie już cierpienia. Wiedzcie, że Pan przygotował to, czego ludzkie oczy nigdy jeszcze nie widziały. Nie traćcie serca. Kiedy przeminą wszystkie udręki, powstaną nowe niebiosa i nowe lądy. Na niebie pojawi się niezwykły znak. Ludzie będą szukać odpowiedzi, ale jej nie znajdą, bo tajemnica pochodzi od Boga. Radujcie się, bo wasze imiona są zapisane w Niebie. Ten. . .

2 529 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.05.2005

Drogie dzieci, módlcie się. Ludzkość odnajdzie prawdziwy pokój tylko dzięki szczerej i doskonałej modlitwie. Zanim ogień zostanie rozpalony, łzy lamentu spadną na ziemię. Ludzkość doświadczy wielkiego cierpienia, gdy ziemia zostanie wstrząśnięta trzęsieniem ziemi, które wciągnie do morza wiele zamieszkanych obecnie regionów. Pałac zostanie zaskoczony wściekłym i krwawym najazdem mężczyzn z wielkimi brodami. Pozostańcie wytrwale na ścieżce, którą wam wskazałam. Wiedzcie, że nastąpią wielkie zmiany w przyrodzie. W wielu biednych regionach Brazylii Pan sprawi, że pojawi się wielkie bogactwo. Biedni będą żyć dobrze. Dumni bogaci będą żyć z miłosierdzia ubogich. Nie wycofujcie się. Jestem Wasza Matką i jestem z Wami. Do przodu. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 530 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.06.2005

Drogie dzieci, dążenie do władzy doprowadzi do wielkiej wojny między zakonnikami, a następca Piotra będzie świadkiem śmierci wielu swoich kapłanów. Porwanie przywódcy religijnego podzieli kościół, ale Pan zatroszczy się o Swój lud. Złoto, tego pragnie wróg. Ludzie będą próbować zgasić jego blask, ale im się to nie uda. Zegnijcie kolana w modlitwie. Ludzkość będzie przeżywać bolesne chwile. Kontynenty będą się przemieszczać, a ziemia rozpadnie się na wiele części. Ci którzy będą wierni do końca, pozostaną przy życiu, aby dawać świadectwo miłości Boga. Nie chcę, żebyście się obawiali, ale musicie o tym wszystkim wiedzieć. Proszę was, abyście spełniali wolę Bożą. Nie traćcie serca. Nie poddawajcie się. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 531 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.06.2005

Drogie dzieci, jesteście z Pana i nie powinniście się niczego obawiać. Módlcie się dużo i ofiarujcie swoje istnienie Panu. Odwróćcie się od grzechu i powiedzcie swoje "tak" na wezwanie Pana. Ospa (variola) zostanie użyta jako broń przeciwko narodowi przez ludzi z wielkimi brodami. Wielu będzie cierpieć niemiłosiernie. Wasza Brazylia również ucierpi z powodu nadejścia wielkiej fali. Region Brazylii przeżyje chwile udręki. Módlcie się. Proście Pana o miłosierdzie; wy, którzy Mnie słuchacie, zaufajcie w moją szczególną opiekę. Nie wycofujcie się. Nie bójcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwalacie mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 532 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.06.2005

Drogie dzieci, módlcie się sercem. Nie zbaczajcie ze ścieżki, którą wam wskazałam. Wiedzcie, że ludzkość przeżyje chwile wielkich trudności. Człowiek sprawiający pozory szlachetnego, tak jak antychryst, zdobędzie wielką władzę szatańską. To złe wydarzenie stanie się w dniu wielkiego świętego, tego, który wezwany przez Boga spadł z konia i odmienił swoje życie. Proszę was, abyście podtrzymali płomień swojej wiary. Będziecie świadkami okropności na ziemi. Wiele osób zostanie uwiedzionych przez bestię i oznaczonych jej znakiem. Jesteście Chrystusowi. Tylko Jemu należy służyć i Jego naśladować. Nie dajcie się zwieść. Tylko Bóg jest największy. Zaufajcie Mu, aby być wielkimi w wierze. Odwagi. Nic ani nikt nie może odsunąć was od miłości Bożej, jeśli będziecie żyli wiernie tak, jak tego pragnie tego Pan. Do przodu bez lęku. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 533 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.06.2005

Drogie dzieci, moc Boża objawi się na korzyść sprawiedliwych. Pan jest ze swoim ludem. Wiedzcie, że tam, gdzie teraz jest głód, nastąpi obfitość. Smutny krajobraz pustyni zostanie przemieniony, a ludzie zobaczą, jak działa potężna ręka Pana. Nadejdzie dzień, w którym w centrum sertão (północno-wschodnia Brazylia) spadnie śnieg. Dzieci będą bawić się z dzikimi zwierzętami, a życie w tej krainie zupełnie się odmieni. Szukajcie Pana. Karmcie się Eucharystią i Słowem Bożym. Bądźcie sprawiedliwi, a otrzymacie od Boga łaskę Jego miłosierdzia. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 534 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.06.2005

Drogie dzieci, ziemia jest pełna niegodziwości, a ludzie sprzeciwiają się Stwórcy. Korzeń pnia zabije wielu ludzi. Nauka nie jest większa od Boga. Mężczyźni i kobiety nawróćcie się. Bóg czeka na was z otwartymi ramionami. Mężczyźni i kobiety będą przeżywać chwile udręki i wielu z nich zakrzyknie, „to jest kolejny potop”. Wiele regionów świata zostanie dotkniętych wielkimi burzami. Ludzie będą uciekać na wyżyny, gdyż wiele miejsc zostanie pochłoniętych przez wody. Chcę wam powiedzieć, że oto teraz jest właściwy czas na pojednanie z Bogiem. Nie żyjcie w grzechu. Jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Nawróćcie się szybko i przygotujcie się do wielkiej duchowej bitwy. Nie wycofujcie się. Jesteście Pańscy. Naprzód. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 535 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.06.2005

Drogie dzieci, Pan jest po waszej stronie. Pozostańcie mocno na ścieżce, którą wam wskazałam, i poświęćcie swoje istnienie Panu. Wiedzcie, że Pan przemieni świat. Ludzkość osiągnie doskonałość, ale najpierw musi przejść przez wielkie próby. Pan otrze wasze łzy, a pokój zapanuje we wszystkich waszych sercach. Nie lękajcie się. Aniołowie Pana będą was prowadzić, a wasze ścieżki będą bezpieczne. Żadne zło nie stanie na waszej drodze, ponieważ diabeł zostanie zakuty w łańcuchy i nie będzie już mógł was kusić. Proszę was, odmieńcie swoje życie. Nie martwcie się. Proszę was o nieograniczoną ufność w Miłosierdzie Pana. Nie stójcie z założonymi rekami. Nie zostawiajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 536 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.06.2005

Drogie dzieci, ludzkość zmierza ku otchłani samozagłady, którą przygotowali własnymi rękami. Mężczyźni z dużymi brodami zostaną zdradzeni i wielka furia wybuchnie przeciwko wielu narodom. Ci, którzy sieją grozę, zostaną pochwyceni, a matka strasznych narodów zostanie zniszczona. Indonezja będzie opłakiwać śmierć swoich dzieci, czeka ją samozagłada. Rosja zdepcze wiele narodów, a ludzkość przeżyje chwile wielkiego bólu. Zwróćcie się do Tego, który jest waszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Nie chcę was do niczego zmuszać, ale proszę was, abyście należeli do Pana. Jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Odwróćcie się od grzechu i powiedciez Panu swoje "tak". Oto jest moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 537 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.06.2005

Drogie dzieci, odwróćcie od grzechu i szukajcie schronienia w Moim Niepokalanym Sercu. Szybki ogień spadnie na pałac, ale kamień nie zostanie rozbity. Zegnijcie kolana w modlitwie. Linia od wody do krainy ukrytej wody zostanie zerwana. Bóg jest większy ponad wszystko. Nadeszła godzina Pana. Ludzkość ujrzy wielką tajemnicę. Noc stanie się dniem. Proszę was, abyście nadal podążali drogą, którą wam wskazałam. Jesteście Pańscy. Zaufajcie Mu, a nie spotka was żadne zło. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 538 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.06.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i boleję nad tym, co was czeka. Nawróćcie się i podejmijcie swoją prawdziwą rolę jako chrześcijanie. Wiedzcie, że nad Brazylię nadciągną fatalne tornada, a ludzie poniosą wielkie straty. Błąd spowodowany modyfikacją genetyczną spowoduje wielkie zniszczenia i cierpienie ludzkości. Módlcie się. Tylko poprzez modlitwę możecie wiernie naśladować i służyć mojemu synowi Jezusowi. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 539 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.06.2005

Drogie dzieci, zwróćcie się do Pana. Tylko w Nim jest wasze pełne szczęście. Żałujcie za swoje grzechy i pojednajcie się z Panem poprzez sakrament spowiedzi. W Eucharystii jest wasza siła. Przygotujcie się na otrzymanie Drogocennego Pokarmu. Słońce w południe będzie uważane za ważniejsze niż słońce wieczorne. W innym gnieździe zamieszka ptak z pałacu. Niebezpieczny ptak z krainy królów; ziemia grzechów. Słuchajcie uważnie tego, co do wam przekazuję. Módlcie się nieustannie i intensywnie. Módlcie się za papieża Benedykta XVI. Kamień zostanie rozbity. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 540 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.06.2005

Drogie dzieci, Pan czeka na was z otwartymi ramionami. Podążajcie w jego stronę, a doznacie pociechy w chwilach utrapienia. Wiedzcie, że ludzkość przeżyje chwile wielkich trudności. Ogień spali światło i nastąpi wielka eksplozja. Módlcie się, abyście doznali zwycięstwa. W Korei wydarzy się wielka tragedia. Ludzie niszczą samych siebie własnymi rękami. Wysłuchajcie moich apeli. Nie chcę was zmuszać, ale słuchajcie z miłością tego, co mówię. Przywódca wielkiego narodu zostanie zaatakowany. Niebezpieczeństwo wybuchu trzeciej wojny staje się realne. Zegnijcie kolana w modlitwie. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 541 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.06.2005

Drogie dzieci, bądźcie cisi i pokornego serca, albowiem tylko w ten sposób możecie osiągnąć zbawienie. Wzmocnijcie modlitwę o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. Ziemia umiłowana przez Matkę, która żyła po to, by pomagać ubogim, przeżyje chwile głębokiego strapienia. Jestem Waszą Bolesną Matką i boleję nad tym, co Was czeka. W Arizonie wybuchnie pożar. Człowiek zostanie zabrany wbrew jego woli, a wielu będzie płakać i opłakiwać. Módlcie się. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 542 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.06.2005

Drogie dzieci módlcie się za kościół. Diabeł spowoduje wielkie zamieszanie i wielu straci wiarę. Należycie tylko do Pana i nie pozwólcie, aby cokolwiek odciągnęło was od Jego Miłości. W Iranie nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, które zabije wielu ludzi. Nigdy jeszcze nie było takiego trzęsienia. Brazylijskie miasto, które kiedyś było stolicą, przeżyje chwile wielkiego niepokoju. Zegnijcie kolana w modlitwie. Jestem po waszej stronie, mimo iż mnie nie widzicie. Nie obawiajcie się. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 543 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.07.2005

Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca na wołanie Pana. Wiedzcie, że oto nadszedł odpowiedni czas na nawrócenie. Nie żyjcie w grzechu. Bądźcie szczerzy w swoich czynach i nie pozwólcie, by zgasł w was płomień wiary. Ludzkość skaziła się grzechem i potrzebuje uzdrowienia. Szukajcie Pana. On was kocha i przebacza. Hiszpania dozna zdrady. Ludzie nie szanują praw Bożych i chcą być więksi od Stwórcy. Nawróćcie się. Wiele rzeczy zależy od waszego nawrócenia. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 544 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.07.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Módlcie się dużo przed krzyżem o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników. Ludzkość skaziła się złem i Moje biedne dzieci zmierzają ku samozniszczeniu. Izrael doświadczy udręki skazańca, gdyż zaskoczą go ludzie terroru. Wiedzcie, że Bóg jest zasmucony waszymi grzechami. Pokutujcie i nawracajcie się, aby zostać zbawionym. Nie chcę was zmuszać, ale słuchajcie Mnie uważnie. Odwagi. Nie traćcie serca. Wstawię się za was do Mojego Jezusa. Do przodu. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 545 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.07.2005

Drogie dzieci, nie wycofujcie się. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Wiedzcie, że nadeszły trudne czasy dla ludzkości. Zmieńcie swoje życie i z radością pokładajcie nadzieję w Panu. Pragnę, abyście żyli w świętości i starali się we wszystkim naśladować Mojego Syna Jezusa. Ekwador przeżyje dzień wielkiego strapienia. Ludzkość zmierza ku wielkiej otchłani. Bądźcie nawróceni. Nie tkwijcie w grzechu. Wiedzcie, że Bóg się spieszy. Nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 546 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.07.2005

Drogie dzieci, ludzkość odwróciła od swojego Stwórcy i zmierza ku otchłani zniszczenia. Ludzkość przeżyje chwile wielkiego cierpienia, nadeszła chwila nawrócenia i pojednania się z Bogiem. Gdy ziemią wstrząśnie wielkie trzęsienie ziemi, nastąpią niespodziewane erupcje wulkanów, które spowodują zapadanie się gór. Ludzie terroru będą działać w Brazylii, powodując zniszczenia i śmierć. Upadnie świątynia. Nastały dla was najbardziej bolesne chwile. Módlcie się. Bądźcie dla siebie dobrzy. Kochajcie i służcie z miłością Mojemu Synowi Jezusowi. Kto jest wierny do końca, ten będzie zbawiony. Odwagi. Nie lękajcie się. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 547 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.07.2005

Drogie dzieci, szukajcie siły w Eucharystii i w Słowie Bożym. Nie pozostawajcie w grzechu. Wróćcie do Pana poprzez sakrament spowiedzi. Nadszedł czas wielkich ucisków dla ludzkości. Zegnijcie kolana w modlitwie, aby odnieść zwycięstwo. Terror nadejdzie do wielkiego miasta za pomocą wody. Co zrobią ludzie, aby ugasić swoje pragnienie? Zginie wielu niewinnych ludzi. Och, mężczyźni i kobiety, nawróćcie się z waszej niegodziwości. Będziecie cierpieć na pustyni. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 548 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.07.2005

Drogie dzieci, nadeszła odpowiednia chwila, abyście żyli w łasce Bożej. Ludzkość szuka śmierci, ale Pan ofiarowuje wam życie. Jeśli przyjmiecie z radością Ewangelię Mojego Jezusa, będziecie zbawieni. Jestem waszą Matką i cierpię z powodu waszych cierpień. Ludzkość doświadczy goryczy zgotowanej własnymi rękami. Wielka akcja zła jest przygotowywana przez mężczyzn z wielkimi brodami. Cierpienie i ból będą miały miejsce w różnych częściach świata w tym samym czasie. Armia wybuchnie. Nienawiść zawładnęła sercami wielu Moich biednych dzieci i chodzą one jak ślepcy prowadzący ślepych. Módlcie się. Módlcie się dużo. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 549 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.07.2005

Drogie dzieci, nawróćcie się i podejmijcie swoją prawdziwą rolę jako chrześcijan. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia miłosierną miłością Mojego Jezusa. Dajcie z siebie wszystko w powierzonej wam misji i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć "tak" na wezwanie Pana. Módlcie się. Bóg czeka na was z otwartymi ramionami. Miasto zostanie wrzucone do morza. Jego nazwa oznacza bogactwo. Oto moje dzisiejsze przesłanie, które przekazuję wam w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu zjednoczyć po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 550 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.07.2005

Drogie dzieci, ufajcie w Panu. Otwórzcie wasze serca na Ducha Świętego, bo tylko w ten sposób możecie wzrastać w wierze. Zegnijcie kolana w modlitwie. Ludzkość oddaliła się od swojego Stwórcy i zmierza ku wielkiej otchłani. Czas na narodziny dziecka, światła i kolejnego światła. Oto ludzkość ujrzy ogień na niebie. Światło, które nie oświetla oraz łzy cierpienia. Och, mężczyźni i kobiety, nawróćcie, abyście zostali zbawieni. Chiny i Rosja: Ciężkie kamienie dla ludzkości. Ja jestem waszą Matką i jeśli przyjmiecie Moje Wezwania, będziecie wielcy w wierze. Odwagi. Oto jest moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście Mi po raz kolejny was tutaj połączyć. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 551 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.07.2005

Drogie dzieci, powiadam wam, jesteście ważni dla realizacji moich planów. Módlcie się dużo, a odniesiecie zwycięstwo. Nie lękajcie się. Należycie do Pana, a On was kocha. Głoście wszystkim, że Bóg jest Prawdą i że Bóg istnieje. Tylko w Nim odnajdziecie prawdziwe szczęście. Ludzkość przeżywa silne napięcia zmierzające ku zagładzie. Zanim starszy syn dotrze do celu, Meksyk przeżyje chwile wielkiego nieszczęścia. Proszę, abyście we wszystkim upodobali się do mojego Jezusa. Bóg jest waszym Absolutnym Dobrem i zna was po imieniu. Zaufajcie Mu, a jutro będzie lepsze. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić . Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 552 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.07.2005

Drogie dzieci, módlcie się. Odwróćcie się stanowczo od grzechu i zwróćcie się ku Temu, który jest Waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Ludzkość nie zrobi wielu kroków w kierunku spotkania ze zniszczeniem. Pragnijcie Pana. Dążcie do świętości, jeśli chcecie zbawienia. Syria zdradzi, ale następnie wypije własną truciznę. Wiedzcie, że Bóg się spieszy. Nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić . Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 553 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.07.2005

Drogie dzieci, ludzkość oddaliła się od Boga, ale nadszedł czas wielkiego powrotu. Ludzkość przeżyje chwile wielkiego cierpienia. Wiele Moich biednych dzieci idzie po omacku i zmierza ku przepaści samozniszczenia. Nawróćcie się szybko. Jesteście ważni dla Pana. Nie odwracajcie się od Jego Łaski. Ludzie terroru przybędą do Watykanu. Na placu rozsiane będą trupy. Ludzkość zobaczy złe uczynki ludzi z wielkimi brodami. Koloseum runie w gruzy. Wiedzcie, że Pan jest zasmucony grzechami ludzi. Nadeszły czasy wielkiego ucisku. Zegnijcie kolana w modlitwie. Jestem waszą Matką i boleję nad tym, co was czeka. Pragnijcie Pana. On jest waszym Wszystkim i bez Niego nic nie możecie uczynić. Naprzód z odwagą. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 554 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.07.2005

Drogie dzieci, będziecie zmuszeni do cierpień z powodu waszej wiary. Ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, objawi się, i zwiedzie w błąd wiele moich biednych dzieci. Bądźcie czujni. Jest on fałszywym mesjaszem. Uda mu się uwieść nawet konsekrowane dusze. Oto czas wielkiej duchowej bitwy. Bądźcie silni. Szukajcie siły w Jezusie w Eucharystii, aby odnieść zwycięstwo. Trzęsienie ziemi podniesie ziemię. Ludzie ujrzą coś, co przypomina fale morskie. Módlcie się. Jestem Waszą Matką i jestem z Wami. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 555 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.07.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i cierpię za wasze grzechy. Żyjecie w czasach gorszych niż czasy potopu i nadeszła chwila nawrócenia. Bóg jest zasmucony. Módlcie się o zadośćuczynienie za zniewagi popełnione przeciwko Sercu Pana. Ludzkość stanie przed wielkimi trudnościami. Ludzie zmierzają ku zagładzie, którą zgotowały im ich własne ręce. Stolica Hiszpanii zadrży. Ludzie terroru spowodują zniszczenie i śmierć. Zegnijcie kolana w modlitwie. Trwajcie mocno na drodze, którą wam wskazałam. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 556 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.08.2005

Drogie dzieci, przychodzę z nieba, aby was napełnić odwagą. Proszę was, abyście nie zniechęcali się w obliczu trudności. Zaufajcie Panu. On jest waszym wszystkim. W Nim jest wasze zwycięstwo. Powiedzcie "nie" grzechowi i przyjmijcie z miłością Moje wezwania. Ludzkość zmierza w stronę otchłani, ale Bóg chce was zbawić. Nawróćcie się szybko. Japonia przeżyje chwile udręki, ale najgorsze dopiero nadejdzie. Módlcie się. Tylko poprzez modlitwę odnajdziecie pokój. Nie zakładajcie rąk. Nadeszła godzina w waszego powrotu. Do przodu. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 557 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.08.2005

Drogie dzieci, pozostańcie z Panem. O ludzie, gdzie podążacie? Wiedzcie, że poza Chrystusem nie ma zbawienia. On jest Światłością Świata i ktokolwiek jest z Chrystusem, jego życie zostanie przemienione. Nie pozwólcie się skazić. Ludzkość zmierza ku zagładzie. Ziemia zatrzęsie się i zadrży od wielkiego atomowego holokaustu. Iran zostanie zniszczony przez Izrael. Nadchodzą trudne czasy dla ludzkości. Zwróćcie się do Pana. Powiedzcie wszystkim, że nadszedł czas na nawrócenie. Nadejdzie dzień, kiedy wielu będzie żałować swojego życia bez Boga, ale będzie już późno. Nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 558 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.08.2005

Drogie dzieci, szukajcie pokoju. Ludzie żyją z dala od Boga, ponieważ odwrócili się od Jego Miłości. Dym szatana rozprzestrzenił się wszędzie i wiele Moich biednych dzieci zostało duchowo zaślepionych. Ludzkość odnajdzie spokój, ale najpierw musi doświadczyć kalwarii. Módlcie się. Powiedzcie "nie" grzechowi i zwróćcie się do Tego, który jest waszym Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Osiągnięty zostanie ważny cel. Atak przestraszy ludzi. Szukajcie Pana. On na was czeka. Do przodu. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 559 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.08.2005

Drogie dzieci, zatroszczcie się o swoje życie duchowe, a będziecie wielcy w Oczach Pana. Bądźcie silni i nie poddawajcie się trudnościom. Nie zapomnijcie: Bóg jest z Wami. Proszę Was o wzmożoną modlitwę w tych trudnych chwilach. Jestem waszą Matką i zawsze jestem blisko was. Wiedzcie, że słynne miasto zostanie opuszczone. Epidemia wypędzi z niego wielu mieszkańców, a pozostali umrą. Módlcie się. Nadszedł czas ucisku. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 560 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.08.2005

Drogie dzieci, nadejdzie dzień, kiedy ludzie będą żyli w doskonałej komunii z Bogiem. Po wszystkich utrapieniach zobaczycie, że na ziemi zapanuje pokój. Wiedzcie, że Pan zachował dla sprawiedliwych to, czego ludzkie oczy jeszcze nie widziały. Przejdą Aniołowie Pana i biada tym, którzy skazili ziemię. Biada tym, którzy sprzeciwili się Stwórcy i prowadzili Moje biedne dzieci w błąd. Jestem Waszą Matką i chcę Wam powiedzieć, że Pan jest wierny Swoim obietnicom. Zmieńcie swoje życie. Nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Módlcie się. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 561 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.08.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i jestem z wami. Kocham was takim, jakimi jesteście, i chcę, abyście pozostali wierni Moim wezwaniom. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, trzeba potraktować poważnie. Świat przeżywa wielkie napięcia i zmierza ku wielkiej przepaści. Skarb zostanie znaleziony w Izraelu, ale wielu ludzi zginie z tego powodu. Módlcie się dużo. W Watykanie będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Watykan będzie musiał zostać odbudowany. Oto nadeszły czasy smutku. Zwróćcie się do swojego jedynego prawdziwego Zbawiciela. Czeka on na was z otwartymi ramionami. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 562 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.08.2005

Drogie dzieci, odwagi. Bóg jest z Wami. Wiedzcie, że jesteście ważni dla Pana, a On potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. Żyjecie w czasach wielkiej udręki, ale proszę Was, miejcie ufność w Panu. Ten, kto jest z Bogiem, doświadczy zwycięstwa. Ludzie terroru spowodują zniszczenia i śmierć w różnych częściach świata. Słynny posąg zostanie rozbity. Módlcie się. Szczera i doskonała modlitwa zbawi ludzkość. Zwróćcie się do Tego, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Jestem Waszą Matką i jestem z Wami. Do przodu bez lęku. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 563 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.08.2005

Drogie dzieci, słuchajcie z miłością Moich Wezwań i we wszystkim upodabniajcie się do mojego Syna Jezusa. Także i przede wszystkim przyjmijcie Ewangelię Mojego Jezusa. Oto dogodny czas na wasz powrót do Pana. Nie stójcie w bezruchu. W Jerozolimie zostanie zburzona świątynia. Przemoc będzie narastać. Pod pozorem kruchych obietnic pokoju przygotowywane są najbardziej zaawansowane środki śmierci, a Moje biedne dzieci są na drodze do wielkiego cierpienia. Wiele regionów Ziemi przeżyje chwile wielkiej udręki. Ludzie pomylą to z powodzią. Módlcie się. Nie oddalajcie się od modlitwy. Jestem waszą Matką i jestem z wami. Odwagi. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 564 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.08.2005

Drogie dzieci, bądźcie mężczyznami i kobietami modlitwy. Otwórzcie serca na Pana i pozwólcie Mu przemienić wasze życie. Odwróćcie się od wszystkiego, co paraliżuje prawdziwą miłość, i zwróćcie się do Pana, który Was kocha i czeka z otwartymi ramionami. Miasto przeżyje chwile udręki. Sławę zyskało dzięki Mojej Obecności (objawieniu). Wiedzcie, że Bóg chce waszego dobra. Wasz krzyż będzie ciężki, ale zaufajcie Mojej macierzyńskiej opiece. Zawsze będę blisko Was. Meksyk: Nadchodzą chwile smutku dla wielu. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 565 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.08.2005

Drogie dzieci, boleję z powodu waszego cierpienia. Proszę, abyście nie żyli przywiązani do rzeczy materialnych. Wy, którzy żyjecie w obfitości, pomagajcie ubogim; Pomagajcie tym, którzy żyją w chronicznej nędzy. Wiedzcie, oni mają takie same prawa jak Ty. Módlcie się. Módlcie się za najmniej uprzywilejowanych. Módlcie się za moje biedne dzieci w Etiopii. Etiopia poniesie ciężki krzyż. Jestem waszą Matką i jestem bardzo blisko was. Nie dajcie się skusić diabłu pytaniami o to, co wydarzy się w Etiopii. Nawet w bólu chwalcie i błogosławcie imię Pana. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 566 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.08.2005

Drogie dzieci, naprzód z odwagą. Jesteś na świecie, ale nie jesteście z tego świata. Starajcie się zawsze żyć w Łasce Bożej. Zadbajcie o swoje życie duchowe, bo tylko w ten sposób możecie świadczyć o obecności Jezusa. Proszę was o zintensyfikowanie waszych modlitw w intencji kościoła Mojego Jezusa. Rozkaz zostanie wydany kardynałowi. Posłuszeństwo wrogom spowoduje wielkie zamieszanie. Nastąpi zaskoczenie, przerażenie, ból i zniszczenie. Wiedzcie, jeszcze będziecie świadkami okropności na ziemi, ale kto zostanie wierny do końca, ten będzie zbawiony. Nie wycofujcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 567 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.08.2005

Drogie dzieci, wasze prawdziwe wyzwolenie jest w Jezusie. Zwróćcie się do Tego, który widzi to, co ukryte, i zna was po imieniu. Zegnijcie kolana w modlitwie. Słynne Los Angeles przeżyje chwile grozy. O mężczyźni i kobiety, nawróćcie się. Dokąd zmierzacie? Wiedzcie, że wasze zbawienie jest w Jezusie. Tylko w Nim znajdziecie pocieszenie i pokój. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 568 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.08.2005

Drogie dzieci, proszę was, abyście podtrzymywali płomień wiary. Jestem waszą Matką i wiem, co was czeka. Módlcie się zawsze i nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Ludzkość zmierza ku wielkiemu cierpieniu. Nawróćcie się i zwróćcie się do Pana. Zwracajcie uwagę na znaki Boże. Ludzie ujrzą coś o intensywnej jasności. Przyjmijcie wezwanie Pana. Oslo doświadczy wielkich cierpień. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 569 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.09.2005

Drogie dzieci, oto zbliżają się czasy smutku. Zbliża się czas wielkich i bolesnych wydarzeń. Trzęsienie ziemi wstrząśnie ludźmi. Módlcie się. Usłyszcie moje wołania. Na Synaju będzie miało miejsce wielkie wydarzenie. Wiedzcie, że ludzie wypiją truciznę, którą przygotowały ich własne ręce. Zanim trzech wielkich zostanie uhonorowanych, zobaczycie okropności. Piątek zostanie naznaczony na zawsze. Zadbajcie o swoje życie duchowe. We wszystkim starajcie się upodobać do Jezusa. Słuchajcie człowieka i bądźcie posłuszni Bogu. Wasze zbawienie przyjdzie od Pana. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 570 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.09.2005

Drogie dzieci, kocham was i pragnę, abyście pozostali wierni Mojemu Jezusowi. Zadbajcie o swoje życie duchowe i nie pozwólcie, aby rzeczy materialne sprowadziły was z drogi zbawienia. Walter Kasper: Oto przez niego wielu umrze. Ci którzy zostali wybrani do obrony prawdy będą jej zaprzeczać. Boleję nad tym, co was czeka. Ten listopadowy smutek zostanie powtórzony. Obok znajduje się rzeka Tejo. Wielka góra spadnie na ziemię. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto przesłanie, które wam przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwalacie mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 571 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.09.2005

Pan was kocha i czeka z otwartymi ramionami. Uciekajcie od grzechu i przyjmijcie swoją prawdziwą rolę chrześcijan. Żyjecie obecnie w najbardziej bolesnych czasach dla ludzkości. Módlcie się. Tylko dzięki modlitwie będziecie mieli wystarczająco siły, by przetrwać próby, które już są na waszej drodze. Pragnijcie Pana. Ludzie zostaną naznaczeni i zniewoleni. Wielkie będzie cierpienie ludzi. Trwajcie mocno na drodze, którą wam wskazałam. Na południowych wybrzeżach Pacyfiku nastaną cierpienia i śmierć. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 572 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.09.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z nieba, aby ofiarować wam łaskę nawrócenia i świętości. Zegnijcie kolana w modlitwie. Na ludzkość spadnie wiele cierpień. Nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, ile prób na was czeka. W regionie Bahia będzie wielkie cierpienie. Będzie to zdumiewające i spowoduje wielkie straty. Módlcie się. Czyńcie to, o co was proszę, a będziecie mieli siłę, by ponieść swój krzyż. Bóg go ześle. Mężczyźni zobaczą go w czwartek. Odwagi. Bóg jest z wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 573 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.09.2005

Drogie dzieci, dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, którą powierzył wam Pan. Teraz jest czas wielkiej duchowej bitwy. Bądźcie silni. Ludzkość zmierza ku otchłani zniszczenia i nadszedł czas, abyście się nawrócili. Turcja doświadczy wielkiego bólu. Wielkie będzie cierpienie wielu Moich biednych dzieci. Nie odwracajcie się od modlitwy. Wydarzy sie to na wschodnim wybrzeżu. Olbrzymia fala spowoduje wielkie zniszczenia. Orzeł znowu będzie cierpiał. Oto przesłanie, które wam przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwalacie mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 574 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.09.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Uciekajcie od grzechu i powiedzcie Panu swoje "tak". Nie stójcie z założonymi rękami. Bóg się spieszy. Bądźcie nawróceni. Nie żyjcie z dala od Boga. Ziemia św Piotra legnie w gruzach. Módlcie się dużo. Tylko poprzez modlitwę ludzkość odnajdzie pokój. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 575 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.09.2005

Drogie dzieci, cierpię wiedząc, co was czeka. Zegnijcie kolana w modlitwie, bo tylko wtedy będziecie w stanie udźwignąć ciężar swojego krzyża. Mężczyźni z wielkimi brodami będą działać w wielkim mieście. W laboratorium przygotowano broń wielkiej zagłady. Spieszcie sie nawracać. Co musicie zrobić, nie zostawiajcie na jutro. Nie cofajcie się. Jestem waszą matką i jestem u waszego boku. Dalej. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu ponownie zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 576 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.09.2005

Drogie dzieci, odwagi, Bóg jest z wami. Cokolwiek się stanie, nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. O ludzie, nawróćcie się. Pan oczekuje was z ogromną miłością Ojca. Naukowcy będą ogłaszać, a ludzie będą czekać ze strachem, ale Bóg to przerwie. Zawsze ufajcie w moc Boga. Nie wycofujcie się. Nie zostawiajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Stanie się to w Kalabrii. Moje biedne dzieci doznają wielkiego cierpienia. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 577 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.09.2005

Drogie dzieci, diabeł chce zniszczyć Moje plany, ale mu się to nie uda. Musicie go pokonać mocą modlitwy. Posłuchajcie tego, co do was mówię. Bądźcie wierni Panu i nie pozwólcie, aby diabeł odebrał wam pokój. Odwagi. Jestem po waszej stronie. Słynne brazylijskie miasto zostanie zdewastowane. Straci sławę i chwałę. Na Sycylii rozlegną się okrzyki rozpaczy. Módlcie się. Ludzkość zmierza ku zagładzie. Nawróćcie się szybko. Pan czeka na was z otwartymi ramionami. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 578 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.09.2005

Drogie dzieci, nadeszły czasy wielkiego ucisku. Zaufajcie Panu. Wasza siła jest w Tym, który widzi to, co ukryte i zna każdego z was po imieniu. Bądźcie uważni. Nie odwracajcie się od prawdy. Zegnijcie kolana w modlitwie. Trujący dym rozprzestrzeni się i zabije wielu ludzi. W Brazylii wydarzy się zadziwiający fakt, a ludzie nie będą mogli na to znaleźć żadnego wytłumaczenia. Bóg posłał Mnie do was, abym was ostrzegła przed tym, co nadchodzi. To, co wam mówię, nie ma na celu wzbudzenia w was strachu. Pragnę przygotować was abyscie mogli udzwignac ciężar krzyża. Poprzez modlitwę, zrozumiecie, że Moje wezwania nie budzą lęku, ale są ostrzeżeniem, które prowadzi do nadziei. Trwajcie niewzruszenie. Ci, którzy planują wbrew Moim Planom, niczego nie osiągną. Ci, którzy do Mnie należą, wiedzą, jak zrozumieć Moje wezwanie. Naprzód. Oto moje orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 579 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.09.2005

Drogie dzieci, Bóg panuje nad wszystkim. Nie lękajcie się. Ludzkość przeżyje chwile wielkich ucisków, ale ci którzy pozostaną wierni, bedą zbawieni. Powstanie człowiek niegodziwy. Z Jego powodu wierni będą doświadczać wielkich cierpień. Sanaa jest stolicą Twojego kraju. Nastąpi inwazja na Włochy. Mężczyźni z wielkimi brodami będą działać z wielką furią. Zegnijcie kolana w modlitwie. Jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Odwagi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 580 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.09.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i miłuję was. Proszę was, abyście pokładali ufność w Miłosierdziu Pana i starali się we wszystkim naśladować mojego Syna Jezusa. Zegnijcie kolana w modlitwie. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Nie odwracajcie się od Prawdy. Cokolwiek się stanie, nie pozwólcie, aby płomień wiary w was zgasł. Módlcie się za Kościół. Watykan będzie w ruinie. Pakistan przeżyje chwile udręki. Śmierć i zniszczenie dotkną Moje biedne dzieci. Powróćcie. Pan czeka na Was. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 581 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.09.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Chcę wam powiedzieć, że jesteście ważni dla realizacji Moich Planów i nadszedł czas, abyście przyjęli swoją prawdziwą chrześcijańską rolę. Dziękuję za waszą obecność i zapewniam was, że wasze imiona są już zapisane w moim Niepokalanym Sercu. W Brazylii wydarzy się coś wielkiego, co przyciągnie uwagę całego świata. Bóg pokaże, a ludzie zobaczą na niebie. Proszę was, abyście nie żyli w grzechu. Zmieńcie swoje życie. Bóg chce was zbawić. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 582 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.10.2005

Drogie dzieci, ze słynnego domu dobiegnie krzyk rozpaczy i podniesie się wielka furia. Proszę was tej nocy, abyście trwali niezłomnie w modlitwie. Jestem waszą Matką i zawsze jestem blisko was. Nie stójcie bezczynnie. To jest czas waszego szczerego i odważnego świadectwa. Nie zatrzymujcie się. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 583 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.10.2005

Drogie dzieci, kiedy poczujecie ciężar krzyża, wzywajcie Jezusa i szukajcie siły w Jego Słowie i w Eucharystii. Ludzkość wypije z gorzkiego kielicha wojny. Nadejdzie antychryst i narody będą w stanie wojny. Będzie to największe cierpienie dla ludzi. Módlcie się. Chcę wam pomóc. Otwórzcie wasze serca na Moje wezwanie, a będziecie zbawieni. Wy, którzy Mnie słuchacie, nie macie się czego obawiać. Bądźcie wierni, a nie spotka was nic złego. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 584 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.10.2005

Drogie dzieci, ludzkość zmierza w kierunku wielkiej przepaści. Zbliża się wielkie trzęsienie ziemi i ludzie będą przeżywać chwile strachu. Nadeszły trudne czasy dla ludzkości. Wszystko, co wam zapowiedziałem w przeszłości, spełni się. Módlcie się. Módlcie się coraz więcej. Z przepaści noszącej imię wielkiego świętego przyjdzie wielkie zniszczenie. Znikną całe regiony. Wiele miejsc, które dzisiaj możecie kontemplować, przestanie istnieć. Jestem waszą Matką i boleję z powodu waszych cierpień. Pokutujcie i wróćcie do Tego, który jest waszym jedynym prawdziwym Zbawicielem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 585 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.10.2005

Drogie dzieci, region Brazylii zostanie opuszczony. Mądrzy ludzie to ogłoszą, a moje biedne dzieci opuszczą swoje domy. Módlcie się. Nadejdą wielkie cierpienia. Albania doświadczy ciężkiego krzyża. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Zegnijcie kolana w modlitwie. Otwórzcie serca dla Pana. Tylko w Nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie. Będzie ono wielkie. Będzie grudniem bólu. Zaufajcie Panu i czekajcie na Niego z ufnością. Kto jest z Panem, zwycięży. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 586 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.10.2005

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Bóg posłał mnie, aby zaofiarować wam pokój i uczynić z was mężczyzn i kobiety wiary. Przyjmijcie Moje wezwania i pozwólcie się prowadzić Rękom Pana. Boleję nad cierpieniami Moich biednych dzieci. O ludzie, nawróćcie się i zwróćcie się do Pana. Ludzkość doświadczy wielkich cierpień. Grecja przeżyje chwile wielkiego ucisku. Krzyki rozpaczy będą słyszalne ze wszystkich stron. Francja się potknie. Gniew Boży spadnie na grzeszników. Portugalia będzie opłakiwać śmierć swoich dzieci. Etiopia zostanie wyludniona. Nadejdzie śmierć. Nie istniał jeszcze większy bol. Wiedzcie wszyscy, że Bóg jest waszą jedyną Nadzieją. Zaufajcie Mu i odwróćcie się od grzechu. To, co musicie zrobić, nie zostawiajcie na jutro. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 587 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.10.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię za grzechy ludzkości. Nadszedł czas, aby powiedzieć: Dość. Pan smuci się z powodu waszych grzechów. Zmieńcie swoje życie. Nawróćcie się, póki jest jeszcze czas. Wiedzcie, że są to najbardziej bolesne czasy dla ludzkości. Mongolia wypije z kielicha goryczy bólu. Nie stójcie z założonymi rękami. Zegnijcie kolana w modlitwie, abyście zostali zbawieni. Śmierć przejdzie przez Filipiny. Ludzkość doświadczy udręki skazańca. Odwagi. Szukajcie Pana. W Nim jest wasza siła. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 588 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.10.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przychodzę z Nieba, aby wezwać was do nawrócenia i powiedzieć wam, że to jest Godzina Pańska. Ludzkość sprzeciwiła się Stwórcy i teraz doświadczy ciężkiego krzyża. Wołałam, ale nie zostałam wysłuchana. Siałam ludziom dobro, ale oni woleli grzech. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Brazylia doświadczy krzyża samozniszczenia. Oto przyjdzie do was to, czego wasze oczy nigdy nie widziały. Przygotujcie się duchowo. Wiedzcie, że Pan wezwie każdego z was do rozliczenia. Nie zbaczajcie z drogi, którą wam wskazałam. Ludzkość stała się duchowo uboga, ponieważ odwróciła się od Jedynego Prawdziwego Pana. Zawróćcie szybko. Z Mauretanii nadejdą smutne wieści. Nadejdą zniszczenie i ból na Moje biedne dzieci. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 589 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.10.2005

Drogie dzieci, ludzkości nie zostanie do wykonania wielu kroków w kierunku spotkania z wielką zagładą. Módlcie się. Zegnijcie kolana przed Krzyżem, wypraszając Miłosierdzie Pana. Bądźcie czujni na Wezwanie mojego Jezusa. Nie stójcie z założonymi rękami. Piętnaście dni: Przeżyjecie okropności. Jestem waszą Matką i jestem zasmucona cierpieniami, które was spotkają. Powróćcie. Twierdza zostanie zburzona. Mężczyzn czeka wielkie rozczarowanie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju. ________________________________________________________ Ważna uwaga: zaraz po tym, jak Dziewica przekazała to orędzie, obecni wierni zapytali powiernika Pedra Regisa, czy wie coś na temat proroczego zdania, „Piętnaście dni: Przeżyjecie Okropności”, na co Pedro odpowiedział wszystkim: „Nie wiem, czy te piętnaście dni odnosi się do wydarzenia, które potrwa piętnaście dni, czy też chciała nam powiedzieć piętnaście dni od dzisiejszej daty. Nie wiem, ponieważ Dziewica nie udzieliła mi żadnego komentarza. Lepiej się przygotować i czekać” – podsumował. Ta uwaga ma na celu uniknięcie nieporozumień, ponieważ to sformułowanie może mieć więcej niż jedną interpretację. W modlitwie zaczekajmy.

2 590 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Serrinha / BA, przekazane 16.10.2005

Drogie dzieci, Bóg posłał mnie, aby wam powiedzieć, że nadeszła godzina waszego powrotu. Nie stójcie z założonymi rękami. Nie żyjcie w grzechu. Wiedzcie, że wszystko w tym życiu przemija, ale Łaska Boża w was będzie Wieczna. Przychodzę z Nieba na ziemię, aby odebrać to, co należy do Pana. Pokutujcie i przyjmijcie swoją szczerą rolę chrześcijan. Najmniejsze ze wszystkich dzieci doświadczy wielkiego cierpienia. Wasz naród potknął się i stał się niewierny Bogu. Wasz krzyż będzie ciężki. Stanie się to w Mato Grosso i powtórzy się w Puerto Rico. Nie zbaczaj z drogi, którą wam wskazałam. Jestem waszą Matką i jestem po waszej stronie. Naprzód w modlitwie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 591 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.10.2005

Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca na Pana. On was kocha i wzywa was, abyście byli mężczyznami i kobietami wiary. Zaufajcie całkowicie Mocy Boga. Nie jesteście sami. Nawet w chwilach cierpienia chwalcie i błogosławcie Imię Pana. Cierpienie przyjdzie na Litwę. W Brazylii nastąpią wielkie i bolesne wydarzenia. Mężczyźni nie będą wiedzieli, jak to wytłumaczyć. Polska będzie chodzić jak ślepiec. Skarb zostanie utracony. Módlcie się. Módlcie się nieustannie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 592 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.10.2005

Drogie dzieci, dziś wieczorem zapraszam was, abyście otworzyli się na łaskę Bożą i we wszystkim upodobnili się do mojego Syna Jezusa. Zbliżają się czasy wielkiej udręki. Nadejdzie wojna. Złe czyny ludzkości spowodują śmierć i zniszczenie w wielu narodach. Zwróćcie się do Pana. Odpowiedzcie na Jego wezwanie do zbawienia. Niegodziwy człowiek będzie dowodził wielkim najazdem. W sercach ludzi zapanuje furia i pragnienie śmierci. Miasto siedmiu wzgórz legnie w zgliszczach. Nawróćcie się. Dajcie z siebie wszystko w powierzonej Wam misji. Pojawi się tajemnicza choroba. Pochodząca z piasku. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 593 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Salvador/BA, przekazane 24.10.2005

Drogie dzieci, wasze prawdziwe wyzwolenie jest w Panu. Zwróćcie się do Tego, który widzi to, co ukryte i zna was po imieniu. Bądźcie żarliwi w wierze. Nie oddalajcie się od modlitwy. Módlcie się. Poświęćcie część swojego czasu na modlitwę. Ludzkość potrzebuje pokoju, a można go osiągnąć poprzez modlitwę. Fałszywy prorok przybędzie do Brazylii i zwiedzie wielu. Jego maska ​​opadnie. Zbliża się koniec jego oszustw. Pan pokaże Swoje Silne Ramię. Cierpię z powodu waszych grzechów. Pokutujcie. Tajlandia przeżyje chwile udręki. Szwajcaria też będzie ronić łzy. Będzie w Bazylei. O ludzie, gdzie chcecie iść? Pan was kocha i czeka na was. Nie stójcie w miejscu. Dalej bez lęku. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 594 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.10.2005

Drogie dzieci, odwróćcie się od niegodziwości i nie pozwólcie się zwieść diabłu. Jesteście tylko z Pana. Tylko do Niego musicie podążać i jemu służyć. Ludzie przygotowali wirusa śmierci i Moje biedne dzieci doświadczą wielkiego cierpienia. Nie będzie żadnych barier, które mogłyby powstrzymać ich postęp. Ludzkość kroczy duchowo na ślepo i oto nadchodzą trudne czasy. Kenia będzie potrzebować pomocy. Módlcie się. Nie odwracajcie się od Pana. Naprzód z odwagą. To jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu ponownie zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju

2 595 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.10.2005

Drogie dzieci, trwajcie mocno na ścieżce, którą wam wskazałam. Oto czasy smutku. Pokutujcie i przyjmijcie swoją prawdziwą rolę jako chrześcijanie. Ludzkość kroczy ścieżkami samozniszczenia, które przygotowali swoimi własnymi rękami. Szukajcie pokoju. Bóg jest dla was rozwiązaniem. Powróćcie. Libia potknie się, a Moje biedne dzieci doświadczą wielkiego cierpienia. Dla ludzi terroru będzie to cenny dar. Nasilcie swoje modlitwy. Teraz zbliżają się ciężkie czasy dla Moich biednych dzieci. Świątynia będzie w ruinie. Została zbudowana na szczycie grobowca. Będzie w Indiach. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 596 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.10.2005

Tombador da Cima, Sento Se, Bahia. Drogie dzieci, przychodzę z Nieba, aby was pobłogosławić i oznajmić, że jesteście ważni dla Pana. Jesteście Jego ludem wybranym i jesteście kochani miłością bez granic. Proszę was o odwagę. Nie zniechęcajcie się trudnościami. Jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Wiedzcie, że Pan pośle Swych aniołów, aby pomogli wam w waszych utrapieniach. Na Brazylijskim niebie nastąpi wielki znak. To będzie wezwanie Pana. Bądź czujni. Na Synaju zapanuje wielki terror. W Asyżu słychać będzie krzyki rozpaczy i wielkie lamenty. Zegnijcie kolana w modlitwie. Bóg wiele od was oczekuje. Nie traćcie serca. Wy, którzy Mnie słuchacie, nie traćcie nadziei. Wasza nagroda przyjdzie od Pana. . Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 597 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.11.2005

Drogie dzieci, nawróćcie się. Nie stójcie w miejscu. Bóg się spieszy, nie możecie żyć daleko od Jego łaski. Bądźcie mężczyznami i kobietami żarliwej modlitwy. Ja jestem waszą Matką i podążam z wami. W świątyni nastąpi wielka eksplozja. Ludzie terroru będą działać z wielką furią. Ludzkość oddaliła się od Stwórcy i nadszedł czas wielkiego powrotu. W Bułgarii nastąpi wielkie zniszczenie. To będzie coś wielkiego. Nic większego się jeszcze nie wydarzyło. Módlcie się. Nadszedł odpowiedni czas, w którym Pan proponuje wam nawrócenie. Stanie się to na Północnym Wschodzie i będzie to wydarzenie o wielkiej skali. Nawróćcie się szybko. Pokutujcie i podejmijcie swoją prawdziwą rolę chrześcijanina. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 598 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.11.2005

Drogie dzieci, zbliża się wielki ból. Martwię się tym, co was czeka. Trwajcie niewzruszenie w modlitwie, bo tylko w ten sposób będziecie w stanie znieść ciężar prób, które już nadchodzą. Andora wypije z kielicha goryczy cierpienia, a Luksemburg wyciągnie rękę jak bezradny żebrak. Wody podniosą się z wielką furią i wiele regionów ziemi zniknie. Kiedy proszę was o modlitwę, musicie zrozumieć, że jest to dla was decydujący czas. Nie stójcie z założonymi rękami. To, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie na jutro. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 599 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.11.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i kocham was. Odwróćcie się od grzechu i zwróćcie się do Tego, który jest waszym Wszystkim. Nie odwracajcie się od Pana. On czeka na was z otwartymi ramionami. Ludzkość kroczy ścieżkami samozniszczenia. Nie chcę was zmuszać. To, co mówię, należy jednak traktować poważnie. Nawróćcie się szybko. Zbliża się wielki terror. Krzyki rozpaczy będą słyszalne ze wszystkich stron. Pan wzywa. Pokutujcie i zawróćcie. Wy, którzy mnie słuchacie, nie zniechęcajcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 600 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.11.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu waszego cierpienia. Zegnijcie kolana w modlitwie o pokój. Terror rozprzestrzeni się na cały świat, powodując śmierć i zniszczenie. Zemsta dotrze do tronu Piotra. Afganistan wypije z gorzkiego kielicha bólu. W inny sposób terror dosięgnie Fernando de Noronha. Brazylijczycy przeżyją chwile udręki. Powróćcie do Boga. On czeka na was z otwartymi ramionami. Nie zatrzymujcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 601 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.11.2005

Drogie dzieci, Pan oczekuje waszego tak na Jego wezwanie. Nie stójcie z założonymi rękami. Oto nadeszły najtrudniejsze czasy dla ludzkości. Zegnijcie kolana w modlitwie, a zwyciężycie. Wielka eksplozja spowoduje straszliwe katastrofy, a trzęsienia ziemi zniszczą wiele regionów Ziemi. Uskok geologiczny występujący w Brazylii spowoduje zniszczenia w wielu regionach. Mędrcy nie wiedzą. Ludzie terroru będą działać na ziemi Matki, a cierpienia będą wielkie dla Moich biednych dzieci. Zostanie złapany w Brazylii. Nawróćcie się, póki jest czas. Nie żyjcie w grzechu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 602 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.11.2005

Drogie dzieci, przyjmijcie miłość i brońcie prawdy. Bądźcie wierni misji, którą Pan wam powierzył. Bóg naprawdę was potrzebuje. Ludzkość poniesie ciężki krzyż z powodu epidemii. Boleje nad tym, co was czeka. Módlcie się. Tylko poprzez modlitwę odnajdziecie pokój. Z Karaczi przyjdzie wielkie cierpienie. Kolumbia potknie się i wypije z kielicha bólu. Wody rzeki stracą blask. Będą przypominać grobowiec. Nie cofajcie się. Nie zniechęcajcie się. Kto jest z Panem, zwycięży. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 603 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.11.2005

Drogie dzieci, módlcie się dużo. Słuchajcie uważnie Moich wezwań i pozwólcie Łasce Pana przemienić wasze życie. Ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, przyjdzie z wielką siłą. Jego plan obejmie wszystkie narody, a Moje biedne dzieci doświadczą wielkiego cierpienia. Duchowieństwo będzie prześladowane, a śmierć będzie obecna w Kościele. Pozostańcie nieugięci na ścieżce, którą wam wskazałam. Jeśli pozostaniecie wierni do końca, doznacie zbawienia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 604 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.11.2005

Drogie dzieci, otwórzcie serca na Pana. On chce z wami rozmawiać. Bądźcie posłuszni Jego wezwaniu, bo tylko w ten sposób możecie być współpracownikami w realizacji Moich Planów. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Na niebie Brazylii zobaczycie wielką chmurę dymu. Ludzie poniosą wielkie straty. Arabia Saudyjska przeżyje chwile bólu. Nigdy nie było większego. Indonezja potknie się i będzie opłakiwać śmierć swoich dzieci. Większy ból nie istniał. Jestem waszą Matką i cierpię za grzechy ludzi. Powróćcie. Bóg was kocha i czeka na was. Nie zatrzymujcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 605 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.11.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i jestem z wami. Proszę was, abyście podtrzymywali jasny płomień wiary i we wszystkim starali się naśladować mojego Syna Jezusa. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Odwróć się od wszelkiego zła. Bądźcie tylko z Panem. Śpiewające ptaki zgubią swą drogę. Ich pieśni nie będzie już słychać. Kosowo legnie w gruzach. Wielkie będzie cierpienie moich biednych dzieci. Módlcie się. Tego, co macie do zrobienia, nie zostawiajcie na jutro. Kocham was takimi, jakimi jesteście i chcę wam pomóc. Otwórzcie wasze serca i posłuchajcie wezwania Pana. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 606 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Artur Alvim / SP, przekazane 24.11.2005

Drogie dzieci, Bóg posłał mnie, abym wezwała was do nawrócenia. Nie stójcie bezczynnie. Bądźcie wierni Panu. Starajcie się być mężczyznami i kobietami wiary. Ludzkość znalazła się w otchłani grzechu i potrzebuje odbudowy. Otwórzcie serca i przyjmijcie Moje wezwania. Gdy poczujecie ciężar krzyża, wzywajcie Mnie. Jestem waszą Matką i jestem po waszej stronie. Szczerze żałujcie za swoje grzechy i wróćcie do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Gwiazda straci swój blask. Bazylika upadnie. Wiedzcie, że Bóg się spieszy. Nie zatrzymujcie się. Naprzód z odwagą i radością. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 607 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.11.2005

Drogie dzieci, zegnijcie kolana w modlitwie, błagając Pana o miłosierdzie dla was. Nadeszły czasy udręki. Drzewo krwi straci swój korzeń. Angola będzie płakać za swoimi dziećmi. Choroba, przypominająca ogromne pole zielonej trawy, będzie dręczyć ludzi. Sprawcami będą ludzie terroru. Nie wycofujcie się. Posłuchajcie moich apeli. Nie chcę was zmuszać, ale to, co mówię, powinniście potraktować poważnie. Jestem z Wami. Odwagi. Nie pozwólcie, aby cokolwiek lub ktokolwiek odciągnął was od miłości Pana. Oto moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

2 608 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, w Itabaiana / SE, przekazane 27.11.2005

Drogie dzieci, Bóg się spieszy, a wy nie możecie żyć w grzechu. Powróćcie szybko. Wiedzcie, że jutro może być późno. Ludzkość doświadczy ciężkiego krzyża. Algieria przeżyje chwile wielkiej trudności. Śmierć przeminie, a Moje biedne dzieci doświadczą chwil udręki. Jestem waszą Bolesną Matką i pragnę wam powiedzieć, że oto nadszedł odpowiedni moment do nawrócenia. Nie stójcie niewzruszeni. Jeśli będziecie żyć zgodnie z moimi wezwaniami, będziecie wielcy w wierze. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 609 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.11.2005

Drogie dzieci, nie żyjcie z dala od łaski Pana. Bądźcie odważni i dawajcie wszędzie świadectwo, że należycie do Chrystusa, Ludzkość zmierza ku wielkiej przepaści, a ludzie chodzą jak ślepcy prowadzący ślepców. Bóg jest zasmucony waszymi grzechami. Nawróćcie się szybko, jeśli pragniecie zbawienia. Wielkie brazylijskie miasto przeżyje chwile udręki. Laguny są również przyczyną waszego piękna. O synowie i córki ziemi krzyża Świętego, cierpię z powodu tego, co was czeka. Módlcie się. Słuchajcie głosu Pana i bądźcie wierni Jego Słowu. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 610 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.12.2005

Drogie dzieci, nie jesteście sami. Bóg jest po waszej stronie. Kiedy poczujecie ciężar trudności, wezwijcie Mnie, a pojawie sie blisko was. Wiedzcie, że wasza siła leży w Panu. Powróćcie do Tego, który widzi to, co ukryte i zna każdego z was po imieniu. Ludzkość jest chora z powodu grzechu. Módlcie się i nawracajcie się. Na Litwie zapanuje terror, a ludzie poniosą wielkie straty. Ze wszystkich stron rozlegną się krzyki i lamenty. Kościół doświadczy ciężkiego krzyża. Nie kierujcie sie w kierunku "bezpiecznej przystani". Tam znajdują sie zdrajcy. To oni będą winni. Pamiętajcie, komu wiele dano, wiele będzie można od niego oczekiwać. Kochajcie prawdę. Bez miłości do prawdy nie może być prawdziwego nawrócenia i zbawienia. Miejcie odwagę. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogę was tu ponownie zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju

2 611 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.12.2005

Drogie dzieci, kocham was takimi, jakimi jesteście i pragnę abyście byli szczęśliwi już tu na ziemi, a później ze Mną w niebie. Nie stójcie bezczynnie. Głoście wszystkim, że Bóg się spieszy i że nadszedł czas łaski. Żałujcie za swoje grzechy i zmieńcie swoje życie. Ogłaszajcie wszystkim moje orędzia. Bóg chce was zbawić. Otwórzcie swoje serca. W Brazylii będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W dwóch portach, strach. >Z liścia Gauchos (najdalej na południe wysunięty stan Brazylii), łzy. Módlcie się dużo przed krzyżem. Proście o przebaczenie i pozwólcie, aby miłosierdzie Pana was przemieniło. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 612 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.12.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Niepokalaną Matką. Proszę was, abyście we wszystkim starali się upodobnić do mojego Syna Jezusa. Dążcie ku doskonałości. Znam wasze słabości, ale przychodzę z nieba, aby dać wam siłę i odwagę. Przyłączcie się do Pana, a będziecie wielcy w wierze. Ludzkość potknęła się i teraz kroczy po drodze duchowej ślepoty. Człowiek przeciwstawia się swojemu Stwórcy i nie dostrzega tego, co pochodzi od Boga. Rzeka wyschnie. Zostanie skażona i nikt się do niej nie zbliży. Bóg ześle Swoją odpowiedź ludziom. Szybko się nawracajcie. Nie odkładajcie na jutro tego, co macie do zrobienia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 613 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.12.2005

Drogie dzieci, w Małej Wenecji zapanuje wielki ucisk, a Kraina Róż zostanie wstrząśnięta. W Brazylii nastąpi wielki kataklizm i moje biedne dzieci doświadczą wielkiego cierpienia. Jestem waszą Bolesną Matką i cierpię z powodu waszych cierpień. Zegnijcie kolana w modlitwie. Nie stójcie z założonymi rękami. Starajcie się być wierni swojej wierze. Bądźcie ostrożni. Nie pozwólcie diabłu odsunąć was od Miłości Boga. Kocham was i poproszę za was mojego Jezusa. Nie martwcie się. Kto ufa Panu, wygrywa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 614 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.12.2005

Drogie dzieci, miłujcie Prawdę, bo tylko dzięki Prawdzie ludzkość odnajdzie prawdziwy pokój. Zapraszam was do życia w Łasce i Miłości Boga. Ludzkość odeszła od Boga i została skażona grzechem. Szybko się nawróćcie. Bóg czeka na was z ogromną miłością Ojca. Neapol przeżyje udrękę skazanego. Rio Doce zostanie skażone, a Moje biedne dzieci doświadczą wielkiego cierpienia. Módlcie się. Jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Nie stójcie bezczynnie. Podążajcie naprzód z odwagą. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was tu po raz kolejny zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 615 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.12.2005

Drogie dzieci, nadchodzi wielki smutek. Zegnijcie kolana w modlitwie. Ludzkość wypije z gorzkiego kielicha cierpienia. Jestem waszą Matką i jestem u waszego boku. Pojednajcie się z Bogiem i upodobnijcie się we wszystkim do mojego Syna Jezusa. Wielkie wydarzenie w tej krainie zwróci uwagę całego świata. Jestem waszą Matką i będę owas prosic do Mojego Jezusa. Nie żyjcie w grzechu. Należycie tylko do Pana. Takie jest moje dzisiejsze orędzie, które przekazuję wam w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądźcie w pokoju.

2 616 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.12.2005

Drogie dzieci, módlcie się. Ludzkość potrzebuje pokoju, a ty możesz przyczynić się do tego, aby pokój zapanował w ich sercach. Izrael nie podejmie wielu kroków, by sprostać wielkiemu cierpieniu. Francja będzie opłakiwać śmierć swoich dzieci, a Los Angeles będzie wstrząśnięte. Oto nadeszły trudne czasy dla ludzkości. Nawróćcie się i zwróćcie ku Temu, który jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Ludzie terroru przygotowują coś bolesnego dla ludzkości. Anglia ucierpi. Również Gruzja doświadczy ciężkich prześladowań. Wytrwajcie na drodze, którą wam wskazałam. Wielki ból przyjdzie na Alaskę. Jestem waszą Matką i jestem z wami. Spadnie szybki ptak. Nie stójcie bezczynnie. Naprzód. Oto orędzie, które wam dzisiaj przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was dzis tu zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 617 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.12.2005

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i jestem wam bardzo bliska. Nie pozwólcie, aby płomień wiary w was wygasł. Zegnijcie kolana w modlitwie, błagając o Miłosierdzie Pana dla ludzkości. Ludzie żyją w smutnej duchowej ślepocie, a ja przyszłam z nieba, aby doprowadzić was do Mojego Syna Jezusa. Cierpienie przyjdzie na Cypr, a Malta będzie ronić łzy za swoje dzieci. Módlcie się. Tylko przez modlitwę znajdziecie pokój. Wy, którzy Mnie słuchacie, pozostańcie wytrwale na drodze świętości. Jeśli będziecie żyć Moimi wezwaniami, zostaniecie przemienieni i żadne zło nie przyjdzie na was. Naprzód z odwagą. Kto jest z Panem, zwycięży. W tej chwili wylewam na Was niezwykły deszcz łask. Nie wycofujcie się. Oto orędzie, które wam dzisiaj przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was dziś tu zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 618 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.12.2005

Drogie dzieci, zapraszam was do życia Ewangelią mojego Syna Jezusa i do przyjęcia waszej prawdziwej roli chrześcijan. Głoście wszystkim, że Bóg się spieszy i nie ma już czasu do stracenia. Bądźcie odważni i dawajcie wszędzie świadectwo, że jesteście Chrystusowi. Nie zapomnijcie; Jesteście na świecie, ale nie jesteście z tego świata. Należycie do Pana. Ludzkość jest chora i Bóg pragnie ją uleczyć. Wiedzcie, że nadszedł czas abyście powrócili. W Wielkiej Brytanii odbędzie się wielkie wydarzenie, które zostanie powtórzone w Paraíbie. Wiedz, że nie przychodzę z nieba dla żartu. Nie zostawiaj na jutro tego, co masz do zrobienia. Oto orędzie, które wam dzisiaj przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was dziś tu zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 619 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.12.2005

Drogie dzieci, otwórzcie swoje serca na Chrystusa. On was kocha i jest waszym wielkim przyjacielem. Bez Niego nic nie jesteście warci i nic nie możecie zrobić. Proszę, bądźcie dla siebie dobrzy. Zawsze kochajcie, bo Bóg jest Miłością. Miłość leczy i przynosi nadzieję. Ludzkość oddaliła się od Boga i w ten sposób została skażona grzechem. O, dzieci ziemi krzyża Świętego (Brazylia), wróćcie do Tego, który jest waszym jedynym prawdziwym Zbawicielem. Ci, którzy mieszkają w Makau, doświadczą wielkiego cierpienia. Algieria ucierpi. Zadrży ziemia Mojej Matki. Módlcie się. Nadszedł czas waszego powrotu. Nie wycofujcie się. Pan czeka na was. Oto orędzie, które wam dzisiaj przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was dziś tu zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 620 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.12.2005

Drogie dzieci, kocham was takimi, jakimi jesteście i pragnę wam pomóc. Wiedzcie, że nie jesteście sami. Zaufajcie mojej matczynej opiece. Dbajcie o swoje życie duchowe i nie zajmujcie się nadmiernie rzeczami materialnymi. Bóg się o was zatroszczy. Zegnijcie kolana w modlitwie. Módlcie się o pokój na świecie. Ludzkość potrzebuje pokoju, a wy możecie przyczynić się do tego, aby pokój zapanował w sercach mężczyzn i kobiet. Boleję nad tym, co cię czeka. Brama zostanie zamknięta. Cierpienie będzie wielkie dla Moich biednych dzieci. Nie traćcie serca. Nie traćcie nadziei. Nie zostawiajcie na jutro tego, co możecie zrobić dzisiaj. Odwagi. Oto orędzie, które wam dzisiaj przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was dziś tu zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 621 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.12.2005

Drogie dzieci, cuda za cuda. Stanie się to w Bahia. Efekt doręczenia jest tytułem najczęściej używanym wśród wiernych, aby się do Mnie zwracać. Oto tajemnica. Proszę was, abyście wzmocnili wasze modlitwy i starali się naśladować we wszystkim Mojego Jezusa. Boleję nad tym, co was czeka. Przyjmijcie Moje apele i odmieńcie swoje życie. Nie chcę was zobowiązywać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Pan czeka na was. Oto orędzie, które wam dzisiaj przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was dziś tu zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

2 622 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.12.2005

Drogie dzieci, naprzód, jestem po waszej stronie. Pozostańcie wytrwale na drodze, którą wam wskazałam, a będziecie zbawieni. Ludzie będą zaskoczeni smutnymi wydarzeniami. Dwa kroki, eksplozje i śmierć. Japonia wypije z gorzkiego kielicha cierpienia. Rzym straci swoją chwałę i sławę, a cierpienie będzie wielkie dla moich biednych dzieci. Tron Piotrowy upadnie. Śmierć przyjdzie do duchowieństwa, którzy będą cierpieć z powodu bólu fizycznego. Módlcie się. Zwyciężą ci, którzy są z Panem. Odwagi. . Oto orędzie, które wam dzisiaj przekazuję w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że mogłam was dziś tu zgromadzić po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)