Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2021 2022 2023 2024
365 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.01.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Zapraszam was do życia zawsze w mojej miłości i do coraz większej świętości. Nawracajcie się. Nie zniechęcajcie się. Jestem waszą Matką i jestem tutaj, aby wam pomóc. W tym roku udzielę wam wielkich łask. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Miejcie ufność we mnie. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

366 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.01.1991

(Dla ojca Raimundo Ornelas) Drogi synu. Ja jestem twoją Matką, wiec nie musisz się bać. Miej ufność, bo zawsze będę u twego boku. Nie obawiaj się. Miej odwagę, wiarę i nadzieję. Mój Syn i ja udzielimy ci wszelkich łask, których potrzebujesz. Odwagi. Powtarzam: Odwagi. Z tego skromnego miejsca zachęcam cię i błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostań w pokoju.

367 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.01.1991

Drogie dzieci, jestem Matką Ubogich. Wy, którzy żyjecie w dostatku, pomyślcie o najbiedniejszych, pomyślcie o tych, którzy nie mają wystarczająco, którzy żyją w chronicznym ubóstwie, którzy cierpią głód. Rozejrzyjcie się! Czy nie boli was serce? Pamiętajcie zawsze, że wartość człowieka nie jest mierzona według tego, co ma, ale według tego, kim jest. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

368 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.01.1991

Drogie dzieci, jestem Matką Dobroci. Jestem Królową Pokoju. Bardzo się cieszę, że zastałam was tutaj dziś wieczór. Radujcie się, bo obsypię was obfitymi łaskami. Nie martwcie się zbytnio o nic, bo zawsze będę przy Was. Jestem waszą matką. Przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Zaufajcie mi. Oddajcie Mi się z pełnym zaufaniem. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

369 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.01.1991

Drogie dzieci, oto Moje Orędzie na dziś: Stańcie po stronie ubogich, zgodnie z nauczaniem Kościoła, po stronie tych wszystkich, którzy są w jakiś sposób zostali najbardziej pozbawieni dóbr materialnych, do których mają prawo. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

370 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.01.1991

Drogie dzieci, ludzkość dziś bardziej niż kiedykolwiek, stoi na krawędzi wielkiej przepaści. To, co przepowiedziałam, wkrótce się spełni. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Jakże smucę się tym, co was czeka. Powtarzam, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Gdyby Moje apele zostały wprowadzone w życie, na świecie zapanowałby pokój. Nawróćcie się. Módlcie się. Powtarzam: Nawróćcie się. Jest jeszcze szansa na zbawienie świata. Módlcie się. Będę się modlić wraz z wami. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

371 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.01.1991

Drogie dzieci, oto Moje Orędzie na dziś: Módlcie się, nawróćcie się. Moje Serce tęskni za waszym nawróceniem. Pomóżcie mi. Potrzebuję was. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

372 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.01.1991

Drogie dzieci, nie zniechęcajcie się, albowiem światło zawsze będzie świecić, nawet gdy ciemność stanie się gęsta. Bóg jest większy niż wszyscy i większy od wszystkiego. On zawsze zwycięży. Ufajcie. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Takie jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

373 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.01.1991

Drogie dzieci, jestem wśród was jako Posłanniczka Pokoju Bożego. Jestem Królową Pokoju. Módlcie się, aby Pokój Boży wzrastał w sercach każdego Brazylijczyka i wydawajcie obfite owoce dla przyszłości waszego narodu i świata. Niech was Bóg błogosławi i uczyni narzędziami Swojego Pokoju. Szczególnie proszę, aby wzbudził w waszych sercach prawdziwe uczucie jedności i pokoju. Niech Bóg, w tej chwili, błogosławi wszystkich was, Bahijczyków, pokojem i pomyślnością, a w szczególny sposób niechaj błogosławi was wszystkich, którzy przybyliście z innego stanu. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

374 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.01.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przybyłam z Nieba, aby przynieść wam błogosławieństwo i pokój. Niechaj Bóg błogosławi wasze domy i wasze serca. Nie pozwólcie, aby Słowa Boże pozostały bezowocne. Nie przestawajcie prosić Wszechmogącego, aby wzrastały owoce zasiane z pokorą i ufnością. Nie zamykajcie swoich serc; Niechaj dobro które w nich nosicie, rozprzestrzenia się z radością. Nie przestawajcie się modlić. Módlcie się, aby na świecie nastał pokój. Jestem Królową Pokoju i pragnę wam powiedzieć jeszcze raz: Pokój, pokój, pokój! Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

375 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.02.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem tutaj, aby wam powiedzieć, że Mój Syn Jezus Chrystus, Książę Pokoju, pragnie pokoju i zbawienia dla świata. Dlatego nawróćcie się, nawracajcie się. W Chrystusie. Droga, Prawda i Życie, znajdziecie możliwość pełnego urzeczywistnienia swoich talentów. Szukajcie zatem Chrystusa. Zaufajcie Mu i wprowadźcie Go w centrum swojego życia. Wzrastajcie w jego przyjaźni. A wy, którzy czujecie pilną potrzebę nowych doświadczeń, szukajcie tego decydującego doświadczenia: Doświadczenie Pana. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

376 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.02.1991

Drogie dzieci, wy, którzy wierzycie w Moją Obecność tutaj, radujcie się, bo wasza nagroda będzie wielka. A wy, niewierni, nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Dam wam znak. Ten znak z pewnością będzie widoczny i namacalny. Ale nawróćcie się teraz. Nie czekajcie na ten znak, aby się nawrócić. Znak zostanie wam dany, możecie być pewni. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

377 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.02.1991

Drogie dzieci, jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby prosić was o zmianę sposobu życia. Nawróćcie się. Nawróćcie się. Nawróćcie się. Miejcie nieograniczoną ufność w Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, bo tylko wtedy będziecie zbawieni. Jestem waszą Matką i smucę się z powodu waszych grzechów. Nawróćcie się. Nawróćcie się. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

378 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.02.1991

Drogie dzieci, w tym okresie Wielkiego Postu żyjcie w jedności z Chrystusem, z żarliwą wiarą, w modlitwie, abyście zawsze znajdowali w Nim niezbędną siłę do wytrwania i stania się, by wytrwać i stać się, jak On, ludźmi zdolnymi do miłości. Bądźcie wszyscy posłańcami pokoju, nadziei i pojednania między ludźmi. W ten sposób na świecie nastanie pokój. Niech Bóg Wam błogosławi i czyni Was szczęśliwymi. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

379 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.02.1991

Drogie dzieci, (do wspólnoty Canção Nova) bądźcie odważni, miejcie pewność siebie. Nie martwcie się. Mój Syn jest z wami. Kocham Was niezmiernie i zawsze będę ofiarowywać wam radość z nieustannego rozwoju duchowego. Módlcie się. Proście Ducha Świętego, aby was oświecił. Powtarzam, odwagi. Jestem z wami, aby wam pomóc. Po prostu módlcie się. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

380 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.02.1991

Drogie dzieci, nie poddawajcie się w obliczu trudności. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Nigdy nie traćcie serca, bo będę przy was w niezwykły sposób. Odwagi! Miejcie ufność. Naprzód. Bóg zwycięży, a wraz z nim wy wszyscy, którzy mnie słuchacie. Przybyłam z Nieba, aby otworzyć wam oczy i powiedzieć: Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

381 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.02.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Serc. Otwórzcie swoje serca na Doświadczenie Pana. Kiedy On jest obecny, chmury wątpliwości i strachu znikają, a do serca powraca radość. Radujcie się zatem wy wszyscy, którzy jesteście tutaj w tej chwili, albowiem macie szczególne miejsce w Moim Niepokalanym Sercu. Ono się uśmiecha. Kocham was. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

382 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.02.1991

Drogie dzieci, wiedzcie jak stawić czoła temu światu z jego wartościami i troskami, zmartwieniami i nadziejami. To właśnie w tym, a nie innym świecie, wy, chrześcijanie, musicie być solą i światłem, aby móc przyczynić się do zwycięstwa dobra nad siłami zła. Przybyłam, aby wam pomóc stać się we wszystkim podobnymi do Jezusa. Oddajcie się Mi z całkowitą ufnością, a zawsze wam pomogę. Módlcie się! Zaufajcie Mi. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

383 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.02.1991

Drogie dzieci, nie bądźcie niewierni wobec siebie, wobec swojej tożsamości czy wobec swojej wartości. Wiara w Chrystusa, waszego Zbawiciela i przyjaciela, musi nadal być zasadniczą, kwalifikującą oceną i najprawdziwszym powodem bycia dla każdego Brazylijczyka. Mówię do was jeszcze raz, bądźcie odważni. Do przodu z entuzjazmem, z otwartym i szczerym sercem. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

384 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.03.1991

Drogie dzieci, do każdego z was należy głoszenie Chrystusa słowem i życiem. Nie zniechęcajcie się w obliczu trudności. Wasze świadectwo będzie miało wartość równą temu, jaką zapłacicie za nie cenę. Bądźcie święci, a przyciągniecie do Serca Bożego wszystkich tych, którzy Go jeszcze nie znają lub znają niedoskonale. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

385 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.03.1991

Drogie dzieci, kontynuujcie codzienne czytanie fragmentu Ewangelii. Bądźcie zwiastunami Boskiego Orędzia dla tych, którzy jeszcze go nie znają. Ewangelia musi być głoszona z mocą słowa, z mocą szczerej wiary, ale także i przede wszystkim z wiarygodnością, która płynie z mocnych przykładów życia. Przybyłam z Nieba, aby zasiać wśród was ziarno wiary, nadziei, miłości i miłosierdzia. Dlatego otwórzcie swoje serca i pozwólcie Mi się prowadzić. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

386 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.03.1991

Drogie dzieci, jestem Maryja, Matka Boga Syna i wasza Matka. Przybyłam z Nieba, aby dać wam całą moją miłość i wezwać was do nawrócenia. Dziś wieczorem zapraszam was, abyście w życiu i w uczynkach swoich okazywali, że jesteście dobrymi braćmi w Chrystusie, kochając Boga ponad wszystko i kochając bliźniego tak, jak Jezus was umiłował i nauczał. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

387 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.03.1991

Drogie dzieci, nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Szczerze stwórzcie wasze serca na Boga, bo tylko wtedy będę mogla ofiarować was Jezusowi w realizacji Jego planów. Módlcie się. Chcę wam pomóc. Jednak nie będę mogla wam pomóc, jeśli nie będziecie się modlić. Dlatego módlcie się, módlcie się. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

388 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.03.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przybylam, aby przynieść wam pokój i radość. Moja Obecność tutaj jest dla was znakiem i wielką łaską. Módlcie się. Nie martwcie się. Pozwólcie się prowadzić przeze Mnie. Bądźcie spokojni, żyjcie szczęśliwie i pewnie. Powtarzam wam jeszcze raz: Módlcie się. Tylko poprzez modlitwę zrozumiecie tę Tajemnicę Miłości. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

389 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.03.1991

Drogie dzieci, pragnę, abyście za przykładem św Józefa byli posłuszni Bogu i wypełniali Jego Boską Wolę. W ten sposób zawsze będziecie szczęśliwi i będziecie coraz bardziej wzrastali w życiu duchowym. Pragnę też, aby rodziny stawały się coraz bardziej święte, żyjąc zgodnie z Wolą Pana i będąc przykładem życia. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

390 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.03.1991

Drogie dzieci, Moje dzisiejsze Orędzie jest przeznaczone dla wszystkich was tutaj obecnych: Módlcie się. Chcę wam powiedzieć w bardzo szczególny sposób: Kocham Was niezmiernie i dziś wieczorem pragnę obdarzyć Was wielkimi łaskami. Proszę was usłyszcie mnie. Potrzebuję waszej uwagi. Otwórzcie Mi wasze serca ze szczerością, a Ja wam pomogę. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

391 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.03.1991

Drogie dzieci, nie czujcie się samotni. Miejcie ufność we mnie. Wasza słabość prowadzi was do dezorientacji, zwątpienia i strachu. Powtarzam, miejcie bezgraniczną ufność we Mnie i w Moim Synu, bo oto są czasy naprawdę niebezpieczne i grozi wam utrata wiary. Dlatego bądźcie Mi posłuszni. Przyszłam, aby wam pomóc i pragnę waszego powrotu do Boga poprzez Moje Niepokalane Serce. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

392 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.03.1991

Drogie dzieci, nie dajcie się zwieść szatanowi. Bądź ostrożni, posłuchajcie Mnie. Tej nocy pozostańcie ze Mną w modlitwie, w pokorze, w ufności. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

393 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.04.1991

Drogie dzieci, z ogromną radością przybywam z Nieba, aby obdarzyć was wszystkich moją miłością i wezwać do szczerego nawrócenia. Jestem Posłańcem Pokoju Bożego. Jestem Królową Pokoju. Cieszę się, że widzę was tutaj razem. Dziękuję za przybycie. Wiedzcie, że jesteście dla Mnie bardzo wyjątkowi, dlatego zawsze chcę widzieć was szczęśliwymi. Przyjmijcie mnie. Potrzebuję cię. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

394 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.04.1991

Drogie dzieci, otwórzcie swoje serca na Boskie Wezwanie. Chrystus wzywa was nie do unicestwienia i niszczenia, ale do przemieniania i budowania. Zawsze pamiętajcie, że przemoc niszczy. Miłość przemienia i buduje, tak więc miłość, miłość, miłość. Bądźcie dla całego świata prawdziwymi narzędziami Pokoju Chrystusowego. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

395 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.04.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Oto jestem tu, po raz kolejny, aby przekazać wam wszystkim moją miłość. Proszę was, abyście przyjęli i żyli wszystkimi Moimi Orędziami. Jeśli tak zrobicie, będziecie gotowi się na ujrzenie tego, czego ludzkie oczy nigdy nie widziały. Módlcie się i nawracajcie. Miejcie odwagę. Bądźcie radosnymi i odważnymi narzędziami Pokoju Chrystusowego. Wam kapłani pragnę powiedzieć: Nigdy się nie zniechęcajcie, albowiem macie szczególne miejsce w Moim Niepokalanym Sercu. Nie smućcie się. Jestem po waszej stronie. Świadoma waszych zobowiązań kapłańskich, przywołuję na każdego z was błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Stwórcy pokoju i miłości. Niech Bóg was błogosławi i prowadzi w swoim Pokoju. Oto jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

396 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.04.1991

Drogie dzieci, zstąpiłam z nieba, aby uczynić was doskonałymi pocieszycielami mojego Bolesnego i Niepokalanego Serca. Potrzebuję waszych modlitw i ofiar. Pomóżcie mi, bez Waszej pomocy nie mogę pomóc światu. Więc otwórzcie mi wasze serca. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

397 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.04.1991

Drogie dzieci, nigdy nie traćcie swojej chrześcijańskiej godności, gromadząc w swoich sercach uczucia nienawiści lub pragnienie przemocy. Podnieście oczy ku waszemu niebiańskiemu Ojcu i Panu wszystkiego, to On da każdemu nagrodę za to, kim jest i co czyni. Dziękuję wam za to, że potraficie dostrzec we Mnie przede wszystkim: POSŁAŃCA POKOJU W CHRYSTUSIE. JESTEM KRÓLOWĄ POKOJU. Przychodzę, aby przynieść wam pokój. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

398 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.04.1991

Drogie dzieci, Moja obecność tutaj daje wam pewność, że niebo jest bardzo blisko was. Radujcie się. Macie szczególne miejsce w Moim Niepokalanym Sercu. Nie martwcie się. Módlcie się. Ufajcie. Miejcie nieograniczoną ufność w Miłosierdzie Boże. Jestem tu, aby wam pomóc i zaoferować możliwość spotkania z Chrystusem, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

399 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.04.1991

Drogie dzieci, jestem Matką Miłosierdzia. Nie osądzajcie ani nie potępiajcie nikogo, nawet tych, którzy żyją w błędzie, ale prowadźcie ich tak, aby żyli zgodnie z pragnieniem mojego Bolesnego i Niepokalanego Serca. Kocham was, bo wiem, że w waszych sercach jest wielki zapas dobroci. Nie dajcie się zwieść szatanowi. Módlcie się. Odmawiajcie różaniec, aby uwolnić cię od wszelkich pokus. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

400 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.04.1991

Drogie dzieci, zstępuję do nieba, aby wskazać wam drogę, która prowadzi do zbawienia. Mam jeszcze wiele szlachetnych rzeczy do powiedzenia. Módlcie się. Złóżcie we Mnie całą swoją ufność. Pragnę Wam pomóc i widzieć Was szczęśliwymi. Powtarzam; módlcie się. Otwórzcie dla mnie wasze serca, albowiem jestem Królową Pokoju i przychodzę, aby dać wam pokój. Przyjmijcie mnie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

401 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.04.1991

Drogie dzieci, dziękujcie mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, bo to On udzielił mi łaski bycia tutaj z wami. Mój Syn wybrał was i umiłował, a Jego wybór nie miał innego motywu niż Miłość. Dlatego już dziś otwórzcie swoje serca na miłość i zacznijcie kochać z zapałem. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

402 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.05.1991

Drogie dzieci, wszystkim wam, waszym rodzinom, krewnym i przyjaciołom oraz tym, którzy są tu obecni sercem i duchem, pragnę powiedzieć, nawróćcie się. Spieszę się, bo czasy, w których żyjesz, są pilne. Nie stójcie z założonymi rękami. Przyjmijcie ze szczerością wszystkie Moje Orędzia, bo przez nie chcę was doprowadzić do żarliwego i ciągłego pragnienia Boga. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

403 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.05.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Radujcie się, bo Bóg jest z wami. Królestwo Niebieskie jest pośród was, a Moja obecność daje wam tego pewność. Nie lękajcie się, bo jestem waszą Matką, wiem czego potrzebujecie i pragnę wam pomóc. Miejcie ufność. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

404 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.05.1991

Drogie dzieci, moje dzisiejsze przesłanie jest skierowane dla was wszystkich obecnych tutaj, ale szczególnie dla matek. Kocham Was i z tego powodu zapraszam Was na drogę zbawienia. Bądźcie odpowiedzialne i wychowujcie swoje dzieci na Dzieci Ojca. Nie pozwólcie, aby szatan zwiódł wasze dzieci. Módlcie się z nimi, uczcie ich drogi dobra. To Wy jesteście najbardziej odpowiedzialne za swoje dzieci. Dlatego powtarzam wam: Bądźcie ostrożne. Bóg rozliczy was z talentów, które wam ofiarował. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

405 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.05.1991

Drogie dzieci, raz jeszcze zapraszam was do przyjęcia moich Przesłań z otwartym i chętnym duchem i do zastosowania ich w praktyce ze szczerym i stałym oddaniem. Jeśli pójdziecie drogą, którą wam wskazuję, otrzymacie za Moim wstawiennictwem u Mojego Syna wielkie łaski. Więc otwórzcie wasze serca i przyjmijcie mnie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

406 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.05.1991

Drogie dzieci, moje Serce raduje się, że jesteście tu dziś wieczorem. Dziękuję za przybycie. Wiedzcie, że w moim Sercu jest specjalne miejsce dla każdego z Was. Więc radujcie się. Jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Przychodzę z nieba, aby ofiarować wam całą moją miłość, ale nie będę mogła wam pomóc, jeśli nie otworzycie swoich serc. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Chcę, żebyście wszyscy byli szczęśliwi. Przyjmijcie mnie. Posłuchajcie mnie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

407 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.05.1991

Drogie dzieci, przychodzę z radością, aby zaprosić was do upodobnienia się we wszystkim do mojego Syna Jezusa. Bądźcie odważni. Zaufajcie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Moje Niepokalane Serce jest bezpieczną przystanią, którą dla was przygotowałam. Radujcie się. Nie lękajcie się, zwłaszcza wy, którzy mnie słuchacie, albowiem ustanowię w waszym sercu moje mieszkanie. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

408 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.05.1991

Drogie dzieci, oto ponownie kieruję do was Moje Orędzie z sercem pełnym radości i miłości dla każdego z was. Ale także i przede wszystkim, z chęcią bycia wysłuchaną. Bądźcie wszyscy posłańcami Bożego Orędzia, nawet jeśli wasz dom jest jedynym miejscem waszego apostolatu. Bądźcie prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Nie zniechęcajcie się. Moje modlitwy są zawsze z wami. Niech Mój Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, udzieli wam obfitych łask, abyście mogli iść i przynosić owoce, a owoce wasze niech pozostaną na Chwałę Bożą i wasz własny wzrost. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

409 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.05.1991

Drogie dzieci, jesteście niespokojni o znak, który wam obiecałam. Módlcie się. Ofiaruję wam ten znak (znak obiecany przez Matkę Bożą w Orędziu nr 376), nawet jeśli wszyscy nawrócą się tak, jak to jest Moim życzeniem. Po tym znaku wielu niewierzących uwierzy w Moją Obecność tutaj. Módlcie się. Nie martwcie się. Nawróćcie się. Kocham was i chcę, abyście byli czyści na tej drodze. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

410 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.06.1991

Moje umiłowane dzieci, wiedzcie, że w szczerej i całkowitej miłości do Ewangelii możecie stawić czoła ciężarowi dyscypliny, której wymaga wasza misja, i naprawdę przyciągać dusze, prowadząc je do świętości. Z tego powodu musicie być szczególnie bogaci w wierze, abyście mogli przekazywać ją innym. Musicie też być mocni w wierze, aby móc pomagać innym w ich pokusach i słabościach; Ale przede wszystkim musicie być oświeceni w wierze, aby móc pokazywać innym fałszywe nauki przeciw wierze, fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków. Bądźcie ostrożni. Nie bądźcie niewierni swojemu Kościołowi. Bóg zbierze talenty, które wam ofiarował, Moje umiłowane dzieci. Jesteście świadomi tego, co jest dobre, a co złe; Wiec, dlaczego jeszcze wciąż przyjmujecie błąd? Powtarzam wam: Strzeżcie się. Jak wielu jest dziś takich, którzy idą drogą błędu z powodu waszej fałszywej nauki i fałszywych przykładów życia! Nie pozwólcie szatanowi przeniknąć do Mojego Kościoła. Wróćcie do głoszenia prawd, które przekazał wam Mój Syn. Nie bójcie się. Jak obiecał, Mój Syn będzie z wami aż do Końca Czasów. Odwagi! Naprzód! Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

411 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.06.1991

Drogie dzieci, bądźcie ostrożni. Módlcie się. Bądźcie czujni i czuwajcie nad sobą, aby nie ulec pokusie. Powtarzam wam: Bądźcie ostrożni. Jeśli z pokorą i ufnością będziecie żyć zgodnie z orędziami, które wam przekazałam, możecie być pewni, że Niebo da wam wielką nagrodę. Radujcie się. Mój Syn was kocha. On jest waszym Zbawicielem. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

412 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju (do pana Evandro), przekazane 08.06.1991

Drogi synu, nigdy się nie zniechęcaj, ponieważ jestem twoją Matką i jestem u twego boku, aby ci pomóc. Jestem wdzięczna za wszystko, co robisz dla Mnie i dla Mojego Syna. Dziękuję Ci za wszystko. Wiedz, że twoja nagroda jest już w Moim Niepokalanym Sercu. Uśmiechnij się, bo kocham cię miłością tak wielką, że nie możesz sobie tego wyobrazić. Kiedy mówię, że Cię kocham, to po to, by zapewnić Cię, że naprawdę masz Matkę i że nigdy nie będziesz sam. Nie bój się, módl się, a Ja przez Ciebie wszystko uczynię. Nie czuj się mały ani słaby, bo w moich oczach jesteś wielki i silny. Niech Bóg Wszechmogący sprawi, że Jego dary rosną w tobie dla Chwały Jego Królestwa. Z tego skromnego miejsca zachęcam Cię i błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen. Zostań w pokoju.

413 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.06.1991

Drogie dzieci, nie możecie wzrastać bez Bożego błogosławieństwa. Dlatego przede wszystkim proście o Błogosławieństwo Boże dla swojego życia, bo tylko w ten sposób będziecie mogli wypełnić Wolę Bożą. Nie martwcie się. Kocham Was i jestem z Wami. Uśmiechnijcie się. Powtarzam wam: Kocham Was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

414 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.06.1991

Drogie dzieci, bądźcie coraz bardziej posłuszni moim Słowom. Bądźcie coraz bardziej Mi oddani w modlitwie, ofiarności i ufności. Poprzez modlitwę pokonajcie każdą pokusę. Miejcie we Mnie ufność. Wasz brak zaufania paraliżuje wasze działania i pomaga Mojemu przeciwnikowi. Uważajcie. Posłuchajcie Mnie. Nie bądźcie niewierni. Kocham Was i chcę wam pomóc. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

415 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju (do Walmira Moty), przekazane 11.06.1991

Drogi synu, dziękuję ci za zaufanie, jakim mnie obdarzasz. Wiedz, że cię kocham i że zawsze jesteś w Moim Sercu. Nie martw się. Stoję u twego boku, aby ci pomóc. Módl się. Powtarzam: Kocham cię i jestem przy tobie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za wszystko. Błogosławię cię. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

416 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.06.1991

Drogie dzieci, wszystkim kapłanom, a także wam, powierzono zadanie dawania świadectwa jasnymi znakami miłości, że istnieje tylko jedna wiara, która was inspiruje, tylko jedna nagroda, którą, podtrzymywani przez nadzieję, macie na uwadze. Wiedzcie, że tylko Jezus przez swój Krzyż i Zmartwychwstanie umożliwił wasze zjednoczenie z Bogiem i ze sobą nawzajem. Mój Syn Was kocha. On sam zabiera was na modlitwę, pozwólcie się prowadzić Temu, który się modli, w was i za was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

417 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.06.1991

Drogie dzieci, nauczcie się cenić te chwile łaski, których mój Pan wam udziela. Każdy z was powinien skorzystać z tych okazji do łaski i czynić z nich skarb na co dzień, na chwile radości, samotności i niewygody, niestety nieuniknionych z powodu waszych grzechów. Nie zniechęcajcie się i nie traćcie nadziei, bo Ja jestem waszą Matką i jestem przy was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

418 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.06.1991

Drogie dzieci, moje dzisiejsze Orędzie jest szczególne a zwłaszcza dla każdego z was tutaj obecnych. Kocham Was i dziękuję wam za wszystko, co robicie dla mnie i mojego Syna. Wiedzcie, że w moim Sercu jest miejsce dla każdego z was. Nie troskajcie się, albowiem macie prawdziwą Matkę w Niebie. Radujcie się. Powtarzam: Kocham was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

419 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.06.1991

Drogie dzieci, bądźcie obrońcami pokoju i miłości. Bez pokoju i bez miłości nie osiągnięcie tego, czego pragniecie. Otwórzcie swoje serca na miłość. Kiedy poczujecie w swoich sercach miłość, wasze życie będzie wypełnione szczęściem i łaskami. Nie można doświadczyć Miłości Boga, jeśli się nie kocha. Dlatego kochaj, kochaj, kochaj. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

420 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.06.1991

Moje umiłowane dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem Matką Boga Syna i waszą Matką. Przybyłam z Nieba, aby przynieść wam wezwanie i pociechę Odkupiciela człowieka. Oferuje Ci największą radość na świecie, którą jest umiejętność kochania i czucie się kochanym. On oferuje Wam największą radość na świecie, którą jest umiejętność kochania i odczuwania miłości. On napełnia was Mocą z Góry, niezbędną do zmiany waszego życia i odpowiedzi na Jego Boskie Wezwanie. Niech Jego Niewidzialna Obecność będzie dla Was pociechą. Umiłowane dzieci, jesteście pasterzami dobrego i prostego ludu, który łaknie Boga. Żyjcie zatem z entuzjazmem i radością misji ewangelizacyjnej, którą powierza wam Kościół Chrystusowy. Aby ją wypełnić, podejmijcie z odwagą zadanie zaspokojenia tego głodu, prowadząc wszystkie moje biedne dzieci na spotkanie z Bogiem. Musicie zaoferować konkretną współpracę swojej własnej misji w budowaniu cywilizacji miłości. Dzisiejszy świat potrzebuje waszego świadectwa i waszej pomocy. Głoście wszystkim Moim biednym dzieciom, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg istnieje! Wszyscy mężczyźni i kobiety, nawet ci, którzy wyznają ideologie ateistyczne lub antychrześcijańskie, czy ci, którzy manifestują powrót do wartości ducha, pytają się o Boga, odczuwają pragnienie i potrzebę Jego obecności, szukają nadziei. Tym biednym dzieciom, czasami rozdartym głębokim kontrastem, musicie udzielić odpowiedzi, która uzasadnia wartości transcendentalne i głoszenie Ewangelii. Oczywiście odpowiedź adekwatna, nie prefabrykowana, ale dialogiczna, budowana z głębi sumienia i konkretnych pytań. Odpowiedź zawarta w życiu i zawodach, w problemach rodzinnych i społecznych. Odpowiedź potwierdzona osobistymi zeznaniami, aby przepowiednia stała się wiarygodna i osiągalna. Nie szczędźcie wysiłków jako budowniczowie pokoju i jedności, i bądźcie swoim słowem i swoim życiem obecnością jedynego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, założonego przez Mojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nieść Ewangelię zbawienia wszystkim narodom. Bóg pozwolił swojemu własnemu Synowi, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przelać swoją Krew na Krzyżu, aby mężczyźni i kobiety ponownie stali się Jego przyjaciółmi. On sam został aresztowany w Ogrodzie Oliwnym, przewożony z sądu do sądu, niesprawiedliwie osądzony i skazany, ubiczowany i wyśmiany, a na koniec skazany na śmierć na krzyżu. Poprzez swoją mękę i zmartwychwstanie On daje wam światło i siłę, abyście mogli ponownie powrócić do Boga, waszego Ojca i powrócić na właściwą drogę. Jestem waszą Bolesną Matką. Jestem Matką Kościoła powszechnego. Jako pasterze musicie czuwać, kierować i zachęcać, aby dzisiejszy świat był zbudowany na solidnych filarach miłości, sprawiedliwości, solidarności, wzajemnego szacunku i wolności, aby aspiracje tak wielu dobrych Brazylijczyków miały lepszą przyszłość. Bądźcie więc nosicielami Ewangelii Chrystusa dla wszystkich Brazylijczyków, dając im w ten sposób odczuć, że tylko Chrystus może zaspokoić ich serca. Przedstawcie im wzniosłe i szlachetne ideały, które pobudzą ich uzasadnione dążenia do świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Nie zniechęcajcie się; Mój Syn jest z wami. On was potrzebuje, podtrzymuje was, zapładnia całe wasze życie. Życie kapłana jest piękne właśnie ze względu na to nierozerwalne zjednoczenie z Chrystusem, to nieustanne sakramentalne i żywotne wstawiennictwo między nim a wami. Umiłowane dzieci, bądźcie nosicielami Prawdy Chrystusowej. Miłujcie się wzajemnie, jednoczcie się, pomagajcie sobie, bo tylko w ten sposób pozostaniecie wierni Ewangelii mojego Syna, wierni Papieżowi i Kościołowi. Wiedzcie wszyscy, że prawda jest nienaruszona tylko w Kościele katolickim, w którym Duch Święty nadal żyje i wylewa cuda swojej miłości. Wierni swoim natchnieniom, z nowym zapałem idźcie naprzód w misji ewangelizacji tych wszystkich, którzy jeszcze nie znają Boga lub znają Go niedoskonale. Nie bójcie się i nie traćcie nadziei. Na tej drodze towarzyszę wam, otaczając was moją matczyną miłością, abyście wszyscy należeli do Chrystusa. W tym dniu Mój pierwszy umiłowany syn Papież Jan Paweł II zwraca się do Mnie z całkowitą ufnością, a ja w głębi Jego serca powtarzam słowa Mojego Syna: „Jesteś kamieniem”! Papież Jan Paweł II jest bowiem znakiem Mojej Nadzwyczajnej Obecności wśród was. Kto nie przyjmie jego nauk, nie będzie mógł pozostać w prawdzie. Wiec bądźcie mu posłuszni. Z tego skromnego miejsca zachęcam was i błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

421 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.06.1991

Drogie dzieci, wszyscy jesteście skłonni do grzechu i bez zastanowienia wchodzicie w wielką otchłań. Przybyłam z Nieba, aby pokazać wam drogę zbawienia i prawdziwego szczęścia. Bądźcie ostrożni. Nie grzeszcie więcej. Wasze grzechy oddalają was od Boga i Jego łaski. Nawracajcie się, nawracajcie, nawracajcie. Spieszę się. Powtarzam: Bądźcie ostrożni. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

422 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.07.1991

Drogie dzieci, dziś ponownie zapraszam was do odmawiania Różańca Świętego z miłością i oddaniem. Jeśli tak uczynicie, otrzymacie wielkie łaski od mojego Boskiego Syna. Dlatego módlcie się nim. Dokonałam niezliczonych objawień w różnych częściach świata, zapraszając Moje biedne dzieci do nawrócenia i pokuty. Wiedzcie wszyscy, że to dzięki Mojej Obecności świat nadal istnieje dzisiaj. Zatem zapraszam was do szczerego przeżywania wszystkich Moich Orędzi. Uszczęśliwia mnie wszystko, co dla Mnie robicie. Nadal mi pomagajcie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

423 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.07.1991

Drogie dzieci, jestem wśród was jako Posłanniczka i Królowa Pokoju, zaniepokojona, podobnie jak wy, brakiem wzrostu pokoju i harmonii między wszystkimi narodami Ziemi. Módlcie się, bo tylko przez modlitwę możecie wzrastać duchowo. Starajcie się słuchać Moich apeli. Nie przybylam, aby was zmuszać, ale moim obowiązkiem jest wskazać wam drogę, która prowadzi do zbawienia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

424 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.07.1991

Drogie dzieci, jeszcze raz polecam Wam cotygodniową spowiedź. Spowiedź jest lekarstwem, które wam oferuję, abyście mogli podążać drogą łaski i świętości. Jeśli będziecie żyć moimi wezwaniami z miłością i szczerością, będziecie mogli bezzwłocznie osiągnąć Triumf mojego Niepokalanego Serca. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

425 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.07.1991

Drogie dzieci, do wszystkich tu zgromadzonych kieruję to zaproszenie: Nawróćcie się bezzwłocznie. Wyrzeknijcie się palenia papierosów, picia alkoholu, a zwłaszcza oglądania programów telewizyjnych. Poprzez te wyrzeczenia możecie otworzyć w swoim życiu jeszcze większą przestrzeń dla modlitwy i słuchania Moich świętych Orędzi. Wszyscy wiecie, że telewizja jest najsilniejszym i najbardziej zgubnym narzędziem, którego używa Mój przeciwnik, aby doprowadzić was do grzechu i nieczystości. Telewizja stała się dziś bożkiem czczonym przez wszystkie narody Ziemi, przybywającym do waszych domów z fałszywym przesłaniem, szkodliwym dla was i waszej duszy. W ten sposób telewizja deprawuje wasze życie, osadzając w waszych sercach ziarno zła. Nie oglądajcie programów telewizyjnych, bo tylko w ten sposób staniecie się wielcy w Moich Oczach. Powtarzam wam: Nie przybylam, aby was zmuszać, ale jako Matka słodko pragnę prowadzić was do Raju. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

426 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.07.1991

Drogie dzieci, brońcie bez strachu Orędzi, które wam przekazałam tutaj w Angüera. Za ich pośrednictwem pragnę was uświęcić i upodobnić we wszystkim do mojego Syna Jezusa. Nie zniechęcajcie się ani nie smućcie, bo nawet z waszymi grzechami i wadami kocham was. Nawracajcie się, nawracajcie, nawracajcie. Od waszego nawrócenia zależy wiele rzeczy. Dlatego powtarzam wam: Nawróćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

427 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.07.1991

Drogie dzieci, wy, którzy Mnie słuchacie, nie martwcie się o nic, nawet o swój los, ale jako dzieci ufajcie w Nadzwyczajną Ochronę waszej Matki. Jestem waszą Dobrą Matką i przybyłam z Nieba, aby wam pomóc. Nie lękajcie się. Miejcie ufność. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

428 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.07.1991

Drogie dzieci, módlcie się. Odmawiajcie Różaniec przed każdą czynnością. Pragniecie pokoju, ale pokój nadejdzie tylko wraz z nawróceniem wszystkich. Dlatego nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Potrzebuję waszej pomocy. Dlatego pomóżcie Mi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

429 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.07.1991

Drogie dzieci, Moje Orędzie na dziś jest takie: Żyjcie radośnie i odważnie szerzcie Ewangelię Mojego Syna Jezusa. Nie chcę was zmuszać, ale jako Matka proszę o pozwolenie na prowadzenie was do Raju. Przybyłam z nieba z pragnieniem, aby wam pomóc. Dlatego przyjmijcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

430 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.07.1991

Drogie dzieci, zapraszam was do odkrycia swojego prawdziwego powołania, do współpracy w szerzeniu Królestwa Bożego, Królestwa Prawdy i Życia, Świętości i Łaski, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

431 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.08.1991

Drogie dzieci, kontynuujcie z radością zadanie, które wam powierzyłam, zawsze otwarci na Ducha, na Jego Inspiracje i Inicjatywy, wnoście swój wkład w budowanie pokoju i miłości. Nie przestawajcie się modlić. Dzięki modlitwie uda wam się pokonać każdą trudność. Zatem módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

432 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.08.1991

Drogie dzieci, odpowiadajcie na Wezwanie mojego Syna Jezusa Chrystusa i podążajcie za Nim. Podejmijcie wysiłek i módlcie się, bo tylko w ten sposób możecie odpowiedzieć na Boskie Wezwanie. Módlcie się. Bóg wzywa, kiedy chce, ponieważ jest właścicielem wszystkich serc. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

433 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.08.1991

Drogie dzieci, sprawcie, aby moje orędzia były wszystkim znane. Jesteście za to odpowiedzialni. Jeśli przyjmiecie je w swoim sercu i będziecie nimi żyli, będziecie dawać o nich świadectwo wszystkim, którzy was usłyszą. Wynagrodzę was za wszystko, co uczynicie na moją korzyść. Pomóżcie mi. Potrzebuję was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

434 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.08.1991

Drogie dzieci, jeśli chcecie służyć waszym braciom i siostrom, niech Chrystus króluje w waszych sercach. Nie bójcie się być świętymi. Wiem, że droga jest trudna, jednak nie zniechęcajcie się. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Jestem waszą Matką i jestem przy was. Radujcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

435 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.08.1991

Drogie dzieci, jestem Maryja, Matka Boga Syna i wasza Matka Miłosierdzia. Jeszcze raz proszę o poświęcenie się mojemu Niepokalanemu Sercu. Dzięki waszemu poświęceniu się mojemu Niepokalanemu Sercu będę mogła wam pomóc i upodobnić was we wszystkim do mojego Syna Jezusa. Dlatego poświęćcie się. Kocham was i pragnę wam pomóc. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

436 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.08.1991

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Odmawiajcie różaniec. Różaniec jest modlitwą, która przybliża was coraz bardziej do mojego Niepokalanego Serca. Mój Syn, Jezus Chrystus, pragnie udzielić wam przeze mnie daru mądrości serca, abyście zrozumieli Orędzia, które wam przekazałam. Dlatego powtarzam: Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

437 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.08.1991

Drogie dzieci, nie lękajcie się. Przede wszystkim uciekajcie się do modlitwy. Nigdy nie szukajcie schronienia w fałszywych doktrynach i w fałszywych prorokach, ale uciekajcie się do Chrystusa, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko w Nim jest zbawienie dla świata, a poza Nim nikt nigdy nie może być zbawiony. Nie martwcie się o nic, bo Ja jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby prowadzić was, z radością, do Raju. Radujcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

438 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.08.1991

Drogie dzieci, ofiaruję wam pokój. Będę prosić mojego Syna Jezusa Chrystusa, aby napełnił was błogosławieństwami i łaskami, abyście mogli dawać świadectwo o Jego Orędziu i Jego Miłości wszystkim tym, którzy Go jeszcze nie znają. Jestem waszą matką. Życzę Wam wszystkim szczęścia i aby każdy z Was mógł być ze Mną w Niebie. Uśmiechnijcie się. Kocham was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

439 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.08.1991

Drogie dzieci, wasza obecność tutaj dziś wieczór jest dla mnie powodem wielkiej radości. Dziękuję za przybycie. Jeszcze raz zapraszam was do codziennego czytania fragmentu Ewangelii. Pragnę, aby Słowo mojego Syna było życiem dla każdego z was. Radujcie się. W moim Sercu jest specjalne miejsce dla każdego z was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

440 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.09.1991

Drogie dzieci, jeszcze raz przypominam wam o znaczeniu modlitwy i miłości bliźniego. Jeśli nie modlicie się i nie macie miłości w swoich sercach, nigdy nie będziecie mogli wzrastać duchowo. Dlatego módlcie się i kochajcie. Powtarzam wam: Nie chcę was zmuszać, ale jako Matka chcę wam wskazać Drogę Nieba. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

441 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.09.1991

Drogie dzieci, radujcie się ze Mną, albowiem zbliża się Triumf mojego Niepokalanego Serca. Trwajcie w modlitwie, aby projekty, które tu rozpoczęłam, mogły się wypełnić. Nigdy nie traćcie serca, bo Ja jestem waszą Matką i pragnę wam wszystkim pomóc. Miejcie ufność. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

442 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.09.1991

Drogie dzieci, jeszcze raz zapraszam was do serdecznej modlitwy, bo tylko w ten sposób będziecie mogli przyjąć moją miłość i przekazać ją innym. Nie przestawajcie się modlić. Świat nadal doświadcza silnych napięć. Wiedzcie wszyscy, że pokój na świecie jest zagrożony. Powtarzam wam: Módlcie się i kochajcie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

443 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.09.1991

Drogie dzieci, Moje dzisiejsze Orędzie jest skierowane do wszystkich was tu zgromadzonych: Kocham was niezmiernie i pragnę zobaczyć was wszystkich ze Mną w Niebie. Zapraszam Was dzisiaj do modlitwy przed Krzyżem o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. Nigdy nie traćcie serca, jestem waszą Matką. Mój Syn, Książę Pokoju, jest waszym Zbawicielem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

444 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.09.1991

Drogie dzieci, powtarzam wam: Miejcie ufność, wiarę i nadzieję. Nie zniechęcajcie się. Chrześcijanin nigdy nie powinien się zniechęcać, ale siłą modlitwy musi wypełniać wielką misję powierzoną mu przez Mojego Syna. Zawsze pamiętajcie, że mój Syn nigdy was nie opuści. On zawsze będzie obecny. Nabierzcie odwagi. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

445 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.09.1991

Drogie dzieci, módlcie się. Pragnę was objąć i ofiarować wam całą moją miłość. Jestem pośród was z sercem pełnym radości, aby udzielić wam Moje wezwania. Posłuchajcie Mnie. Moja Obecność jest dla was Wielką Łaską. Mój Syn was kocha, dlatego posłał Mnie do was. Nawróćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

446 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.09.1991

Drogie dzieci, w tym tygodniu módlcie się więcej i starajcie się żyć wezwaniami, które już wam przekazałam. Nadeszła chwila, w której musicie uświadomić sobie, że należycie do Chrystusa i że za Jego przykładem musicie zawsze czynić dobro. Pragnę widzieć was wszystkich szczęśliwymi, ale będzie to możliwe tylko wtedy, gdy się nawrócicie. Zatem nawróćcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

447 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.09.1991

Drogie dzieci, pozostańcie wszyscy przy Mnie, bo tylko w ten sposób znajdziecie schronienie w moim Niepokalanym Sercu. Módlcie się. Świat kroczy ścieżkami zatracenia i tylko modlitwa może go uratować. Powtarzam wam: Módlcie się i czyńcie pokutę. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

448 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.09.1991

Drogie dzieci, kocham was i pragnę pozostać z wami przez długi czas. Dziś wieczorem ponownie zapraszam was do szczerego przyjęcia wszystkich wezwań, które wam ofiarowałam w ciągu ostatnich czterech lat. Wiedzcie, że moja miłość do was wzrasta każdego dnia. Mój Syn Jezus Chrystus pragnie waszego nawrócenia i zbawienia, dlatego wzywam was, abyście podążali za Nim z miłością. Jestem Królową i Matką Brazylii. Przybyłam z Nieba, aby dać wam pokój. Zaakceptujcie mnie. Wszystkim tym z was, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w sektorze politycznym lub religijnym, chciałabym powiedzieć: Wasz naród przeżywa trudne i niepokojące czasy. Spójrzcie, jak rośnie liczba aktów przemocy, rabunków, porwań, nieuczciwości, jednym słowem braku miłości do innych i braku szacunku dla najsłabszych i najbardziej opuszczonych. Rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie, ilu z nich żywi się okruchami wyrzucanymi do śmieci. Nie przyszłam, aby was potępić, ale jako Matka chcę wam wskazać drogę, która prowadzi do mojego Syna. Módlcie się i nawracajcie. Pragnę Waszego dobra i Waszego szczęścia. Nie chcę widzieć, jak cierpicie. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

449 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.10.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem królową Brazylii. Wasz naród pilnie potrzebuje pokoju, dlatego zachęcam was do modlitwy do mojego Syna, Księcia Pokoju, aby mógł was obdarzyć prawdziwym pokojem. Mój Syn jest waszą Drogą, waszą Prawdą i waszym Życiem. Właśnie na krzyżu wyraźnie pokazał, że miłość jest silniejsza niż nienawiść i przemoc, że przebaczenie jest bardziej sprawiedliwe niż zemsta. Nigdy nie traćcie serca. Miejcie ufność. Jestem waszą Matką i przyszłam, aby wam pomóc. Radujcie się. Powtarzam wam: Módlcie się. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

450 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.10.1991

Drogie dzieci, wszyscy jesteście wielcy w moich oczach i kocham was. Mam wielkie pragnienie, aby widzieć, jak wzrastacie na drodze świętości. Wiem, że to trudne, ale wiem też, że Wasza wola wzrastania w ten sposób jest wielka. Módlcie się. Proście mojego Syna, aby wam pomógł. Nie bójcie się Go. On jest waszym Ojcem i waszym Bratem. Nie zniechęcajcie się, nawet gdy napotkacie trudności. Po prostu módlcie się, Bóg wam pomoże. Miejcie ufność. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

451 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.10.1991

Drogie dzieci, módlcie się. Mój Syn was kocha. On otworzył wam drogę, abyście porzucili niewolę grzechu i odnaleźli drogę zbawienia i nowego życia w Bogu. Wiedzcie, że i wy jesteście w stanie odpowiedzieć na Boże wezwanie. Bądźcie wierni Jego przykazaniom. Nie zniechęcajcie się. Mój Syn będzie z wami aż do skończenia świata. Miejcie ufność. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

452 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.10.1991

Drogie dzieci, pokój z wami. Jestem Matką i Królową Brazylii. Dziś, na początku drogi apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II do waszego narodu, zapraszam was, abyście z miłością i oddaniem przyjęli jego orędzie pokoju, miłości, wiary i nadziei. Módlcie się, aby jego słowa pociechy i duchowego zbawienia, prawdy wiary, ożyły w waszych umysłach i sercach, abyście mogli usłyszeć słowa braterstwa i miłości od tego, który reprezentuje, w sposób widoczny na ziemi, Boga pokoju. Przyszedł, aby umocnić was w wierze, ale przede wszystkim, aby pomóc wam kroczyć pomyślną drogą pokoju w waszym narodzie. Słuchajcie go i bądźcie mu posłuszni, a on przekaże wam Prawdy Boże. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

453 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.10.1991

Drogie dzieci, nie stójcie z założonymi rękami, ale szukajcie wysiłków, aby wypełnić wszystkie Moje orędzia. Wszyscy jesteście w stanie Mi pomóc. Nie bójcie się. Ufajcie Mojej Nadzwyczajnej Opiece. Jestem z wami. Odwagi. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

454 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.10.1991

Drogie dzieci, wasza obecność jest dla mnie powodem wielkiej radości. Dziś wieczorem zapraszam każdego z was do czystości i wierności przykazaniom Pana. Przede wszystkim kochajcie Jego Słowo, które jest Miłością i Zbawieniem. Nie stójcie bezczynnie. Kochajcie i czyńcie dobrze wszystkim. Kocham was w wyjątkowy sposób i chcę widzieć was szczęśliwymi. Przyjmijcie mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

455 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.10.1991

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Tylko poprzez modlitwę osiągniecie Pokój, który pochodzi od Boga. Bądźcie pewni, że każdy z was ma miejsce w Moim Sercu. Nie zniechęcajcie się. Bądźcie odważni. Nie lękajcie się. Mój Syn, Książę Pokoju, jest z wami. On was kocha i pragnie zamieszkać w waszych sercach. Przyjmijcie Go z miłością, On oczekuje od was zdecydowanej odpowiedzi. Naprzód. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

456 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.10.1991

Drogie dzieci, Chrystus jest odpowiedzią na wasze pragnienia. W Nim znajdziecie odpowiedź na wszystkie wasze pytania i niepokoje. Zbliżcie się do Tego, który ma słowa życia wiecznego. Podążajcie za przykładem Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

457 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.10.1991

Drogie dzieci, zachowujcie się jak prawdziwe Dzieci Boże i prowadźcie święte życie. Wasze serce musi być zawsze dostępne, aby czynić Wolę Boga, naszego Pana. Pragnę, abyście Mi się poświęcili, bo tylko w ten sposób mogę was zaprowadzić do Mojego Syna Jezusa. Nabierzcie odwagi. Radujcie się, bo przybyłam do was, aby zaoferować wam możliwość znalezienia Raju. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

458 – Orędzie Matki Bożej z Anguera, przekazane 02.11.1991

Drogie dzieci, pokój niech będzie z wami. Jestem Królową Pokoju. Przedstawiam się wam jako Królowa Pokoju, aby uświadomić wam, jak wielkie znaczenie ma pokój dla ludzkości. Powtarzam wam, bądźcie zawsze przy mnie, albowiem świat dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Mojej pomocy i miłosierdzia Mojego Boskiego Syna, Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Powtarzam wam, bądźcie ostrożni, bo szatan jest silny i wie, jak was zwieść. Módlcie się nadal, bez ustanku. Pamiętajcie, że mój Syn jeszcze dzisiaj działa w waszych sercach; to właśnie pojednanie umożliwia jedność Kościoła. Świadomi drogocennego daru, który Bóg wam ofiarowuje, pracujcie, módlcie się i składajcie ofiary dzień po dniu dla jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Nie tylko mówcie, że wierzycie w Boga, ale bądźcie gotowi dać świadectwo prawdzie o Jego Zmartwychwstaniu. Nie bójcie się przeszkód. Bądźcie odważni.

Mój Syn zwyciężył ze światem. Jeśli napotkacie trudności na tej drodze, zawołajcie Mojego Syna Jezusa. On was nie opuści. Pamiętajcie, że wszyscy otrzymaliście cząstkę pełni, która zamieszkała w moim Synu, a przez Niego jest wam udzielana w czasie waszego ziemskiego pielgrzymowania ku zjednoczeniu z Ojcem. Bóg, jako troskliwy Ojciec, nie opuści was. On was wzywa, abyście opuścili ciemności i podążali za Jego przewodnictwem, które prowadzi tam, gdzie życie jest w swiatlosci a strach odlegly.

Mój Syn, Łagodny Sługa, posłany jako przymierze ludu świętego i światło narodów, uczy was, jak wielka i dobroczynna jest moc miłosierdzia. Właśnie dzięki temu serce człowieka staje się domem miłości i prawdy, a codzienne życie rozwija się w sprawiedliwości i pokoju. W ten sposób konflikty i ich destrukcyjny ciężar ustępują, a duch każdej osoby otwiera się na wolę i mądrość Boga i dostosowuje się do Jego mądrego planu dla świata. W dzisiejszych czasach, gdy niestety, istnieje wiele nierówności wynikających z braku miłości i zaufania do Boga i sprawiedliwości, ważniejsze niż kiedykolwiek jest świadectwo tych, którzy opierają swoje życie na służbie i kontemplacji Boga, aby służyć braciom i siostrom, inspirując się Jego bezinteresowną i miłosierną miłością.

Miłujcie się wzajemnie


Miłość jest bardzo ważna dla każdego z was, dlatego zawsze kochajcie. Starajcie się iść za przykładem Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który z miłości do was wszystkich chciał zbawić świat poprzez upokorzenie na krzyżu. Jeśli nie będziecie kochać, nie znajdziecie się w obiecanym raju. Tak więc tylko miłość, miłość, miłość. Nie chowajcie w sercach uczuć nienawiści ani pragnienia przemocy, ale starajcie się naśladować mojego Syna Jezusa w czynie i w słowach. Mój Syn jest waszym wielkim przyjacielem i oczekuje od was świętego zachowania, które nie obraża waszych braci, ale przede wszystkim Nieba. Moim wielkim pragnieniem jest, abyście wzrastali na drodze miłości. Nie zatrzymujcie się. Powierzcie mi się z całkowitą ufnością. Jestem waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby ofiarować wam możliwość przeżycia czasów pokoju i nadziei. Kiedy poczujecie w swoich sercach miłość Mojego Syna, będziecie mogli Go naśladować i nieustannie adorować. Jeśli całkowicie oddacie się w ręce Boga, będziecie w stanie zrozumieć Jego wielkie wezwanie: Przyjdźcie do mnie. On jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On także czeka na was z otwartymi ramionami, ponieważ wie, że stworzył was na swój obraz i podobieństwo.

Uwierzcie w Ewangelię Świętą. Będę modlić się do Boga Ojca, aby nigdy nie zawiódł was żywym słowem, które was oczyszcza i jest dla was początkiem nawrócenia. To poprzez nie zaczniecie się przemieniać i oczekiwać waszego zjednoczenia z Ojcem, w oczekiwaniu na proroczą wizję wieczności. Jeśli każdego ranka otworzycie Ewangelię, Mój Syn przemówi do was w głębi serca: Jestem drogą, prawdą i życiem. Gorąco pragnę waszego zbawienia. To Ja, Jezus, wasz Zbawiciel, przemawiam do was: Posłuchajcie Mnie, Ja jestem we wszystkim, co czyni wasze życie szczęśliwym lub trudnym. To Ja, przez wiarę, przez nadzieję, przez miłość. To ja zakładam rodzinę: to jest powołanie większości z was. Ja jestem w służbie waszych braci, w solidarności z waszym ludem: jest to także powołanie was wszystkich. To Ja konsekruje twoje życie jako kapłana, jako ojca zakonnego lub siostry zakonnej: jest to powołanie niektórych z was, aby Moja obecność mogła się wyrażać w Moim Kościele.

Dlatego wasz dialog z Nim będzie się rozwijał z dnia na dzień, a wasze życie z pewnością się zmieni. Ewangelia otwiera przed ludzkością perspektywy pokoju na mocy tego samego przykazania miłości, które dał wam Mój Syn. Jest to źródło prawdziwego pokoju między Bogiem, ponieważ to Ojciec jest źródłem wszelkiego pokoju między ludźmi. Będę się modlić, aby Duch Pokoju Chrystusowego was przeniknął, abyście stali się budowniczymi pokoju i solidarności. Słowo Mojego Syna doda wam siły i odwagi. Dołóżcie wszelkich starań, aby Ewangelia Jezusa była żywa dla wszystkich, którzy jej szukają. Karmijcie się słowem Bożym i Eucharystią. Staw czoła z odwagą i nadzieją, trudnym chwilą, próbom życia, w tym pokusom, i przezwyciężaj je na ile to możliwe, z radością. Z wielką ufnością w moją nadzwyczajną opiekę idź naprzód bez zniechęcenia. Szanuj uczucia swoich braci i oddaj się do dyspozycji najbardziej potrzebujących. Jeśli postąpicie tak, jak wam mówię, Jezus będzie żył coraz silniej w was i coraz bardziej staniecie się Jego narzędziami, budowniczymi pokoju, braterstwa, prawdziwej miłości, solidarności, bo to nie wy będziecie działać, ale Jezus, który będzie żył w was. Stąd miłość zawsze będzie lepiej rozumiana i w was zobacz triumf Mojego Niepokalanego Serca.

CUDOWNE SĄ TWOJE DZIEŁA, O PANIE


Gdy rozglądasz się wokół siebie, często czujesz, że w swoim sercu pojawia się pytanie o pochodzenie świata, o człowieka, o technologię, o inteligencję, która go wytwarza. Niewątpliwie, drogie dzieci, zastanawiacie się, skąd pochodzą wszystkie rzeczy, które podziwiacie, i skłaniacie się ku myślom o nieskończonej inteligencji, dobroci i doskonałości waszego Stwórcy. Zapraszam was zatem, abyście pocieszyli serce Boga, albowiem On was miłuje. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo cię kocha, płakałbyś z radości. Znacie Boga przez świat stworzony, ale w imię stworzenia głoście Jego chwałę. Słuchajcie głosu Pana i unikajcie wszelkiego zła. Uświadomcie sobie, że jesteście ważni w oczach Boga. Mimo waszych wad Mój Syn kocha was bez granic. Pamiętajcie też, że Bóg musi być na swoim miejscu, czyli na pierwszym miejscu. Stworzenie, choć bardzo szlachetne i cenne, nie może i nie powinno być przedkładane ponad Niego. On Jest zazdrosnym Bogiem. Tylko Pan musi być wyniesiony na szczyt wszystkich waszych spraw i ma pełne prawo tego wymagać, właśnie dlatego, że jest waszym Stwórcą i Zbawicielem.

Będziecie wielcy, jeśli będziecie służyć Bogu: Gałąź nie może żyć, jeśli nie ma jej na winorośli. Przez zgodność człowiek, niepoddany Bogu lub który wyklucza Boga ze swojego życia, być może wierzy, że się przed wiarą broni, w rzeczywistości jest skazany na śmierć ducha. A pewność tego tkwi w bardzo praktycznych skutkach tych ideologii, które wywyższają człowieka, obrażają Boga i odmawiają Mu absolutnego prymatu nad wszystkim i nad samym człowiekiem. Jesteście w sercu Boga. Nie ma wątpliwości co do Jego obrazu, ale niestety jest on zniekształcony przez grzech. Musicie go przywrócić; Musicie go odbudować; Musicie go ocalić. Oto więc obowiązek waszego chrześcijańskiego życia. Nadszedł czas, w którym powinniście przede wszystkim kłaść nacisk na oczyszczenie serca. Powinniście w szczególności przyjąć oczyszczenie swoich myśli, intencji, woli, uczuć, pragnień, namiętności, krótko mówiąc, całego wewnętrznego świata, aby wasza zewnętrzna postawa była prawdziwie szczera, a nie pozwolic, aby owocem tego pragnienia była ludzka chwała, wobec której Mój Syn był tak surowy.

Waszą wielką pokusą jest sprawiać wrażenia chrześcijan, zamiast nimi być, popadać w kompromisy z ideologiami i modami tego świata, ponieważ często chcecie bardziej podobać się ludziom niż Bogu. Szukajcie środków, aby uczynić swoje cenne świadectwo wiarygodnym i atrakcyjnym, ale zawsze z intencją, aby ludzie nie skupiali uwagi na was, ale w taki sposób, aby za ich pośrednictwem znaleźli Boga i do Niego dotarli. W tym celu musicie starać się być posłusznymi narzędziami w rękach Pana.

EUCHARYSTIA: Mój Syn jest obecny.


Mój Syn jest wiecznym Kapłanem, który jest obecny tak jak w Niebie, w Świętym Sakramencie. To właśnie w obecności Eucharystii lepiej zrozumiecie i docenicie znaczenie Mojej obecności pośród was. Wraz z Eucharystią poczujecie siłę do wypełnienia swojej wielkiej misji: Znajdziecie odwagę, by brać udział w życiu Kościoła. Dlatego przyczynicie się do budowania pokoju i miłości. W rzeczywistości nie ma prawdziwej misji, jeśli tajemnica Eucharystii nie jest przeżywana dogłębnie jako komunia z Moim Synem: żywa, prawdziwie obecna przez sakrament, Baranek ofiarowany dla zbawienia was wszystkich. Poprzez Eucharystię macie szansę docenić swoje życie. Ale nie możecie uczestniczyć w Eucharystii, jeśli nie posiadacie prawdziwej wiary w Boga w Trójcy Jedynego.

Żyjąc w komunii z Chrystusem, w postawie pokory i bojaźni, będziecie mogli doświadczyć głębokiej duchowej mocy Eucharystii. Jeśli przyjmiecie dar Chrystusa z wdzięcznością za wszystko, co dla ciebie uczynił, staniesz się gotowy do doświadczenia głębokiej duchowej mocy Eucharystii. Jeśli przyjmiesz dar Chrystusa z wdzięcznością za wszystko, co dla was uczynił, staniecie przed Duchem Świętym, gotowi do wypełnienia powołania, które Bóg dał wam jako członkom Kościoła. Wreszcie, jeśli rozpoznacie w Jezusie i w darze Jego ofiary eucharystycznej źródło tej prawdy, która jako jedyna może was wyzwolić, wasze serca zostaną oczyszczone przez oddawanie Bogu prawdziwego uwielbienia i pracę dla Jego Królestwa Sprawiedliwości i Pokoju. Wyraźcie swoją wdzięczność Bogu za otrzymane dary poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Eucharystia jest sakramentem pokoju Chrystusowego, ponieważ jest pamiątką odkupieńczej ofiary krzyża. Jest sakramentem zwycięstwa nad podziałami, które emanują z osobistego grzechu i zbiorowego egoizmu.

Idźcie w świat i głoście dobrą nowinę


Moje drogie dzieci: jeśli chcecie iść za przykładem Mojego Syna Jezusa, wy, księża i biskupi, żyjcie i działajcie w taki sposób, abyście byli dostępni dla trzody, od najważniejszego do najmniejszego jej członka. Bądźcie wśród nich wszystkich, bez względu na to, czy są bogaci, czy biedni, kulturalni czy prości. Chętnie dzielcie ich radości i smutki nie tylko w swoich myślach i modlitwach, ale także będąc wśród nich, aby poprzez waszą obecność i posługę mogli doświadczyć miłości Boga. Będziecie zdolni do skutecznego głoszenia tylko wtedy, gdy będziecie słuchał słowa Bożego i żyć nim na co dzień. Przesłanie Mojego Syna, Ewangelia, musi nadal być centralnym punktem waszej duchowości, przedmiotem waszej codziennej modlitwy i medytacji, aby mogło być źródłem waszej radości i płodności. Pocieszajcie się prawdą, że nie jesteście sami w tej pracy, ponieważ polegacie na wsparciu i błogosławieństwie Mojego Syna Jezusa, Księcia Pokoju. Głoście Jezusa i Jego Błogosławieństwa wszystkim stworzeniom, którzy dobrowolnie zechcą słuchać waszych słów. Głoście dobrą nowinę i wzrost Królestwa Bożego każdemu z moich drogich i niewinnych dzieci: taki jest program przyjęty przez Kościół jako coś, co otrzymał od swego Założyciela, Jezusa, od rana Pięćdziesiątnicy. Nie wahajcie się poświęcić wszystkiego, aby pozostać wiernym Chrystusowi, waszemu drogiemu Zbawicielowi i Przyjacielowi. Walczcie z obojętnością religijną, niebezpieczną pokusą współczesności.

Bóg jest miłością: ta myśl wiary zawsze da wam spokój, wewnętrzny spokój i bezpieczeństwo oraz sprawi, że ​​wasze życie będzie zasłużone przed Bogiem. W Chrystusie, Drodze, Prawdzie i Życiu, wszystkie obietnice i nadzieje znajdują odpowiedź. W Nim znajdziecie drogocenne dary świętości i doskonałości, ponieważ jest On znakiem przyjaźni, nieskończonej miłości, nieopisanej miłości Ojca do każdego z was. Włóżcie wszystkie swoje wysiłki, aby poprowadzić cały lud Boży drogą ku zbawieniu. Nie milczcie w obliczu zwodniczych kampanii, które mają na celu obronę częściowych aspektów życia, które w rzeczywistości podważają świętość małżeństwa i intymność małżeńską. Z pomocą Ducha Świętego umocnijcie charakter miłości małżeńskiej w obliczu wzorców małżeństwa i rodzin tak odległych od ideału ewangelicznego.

Nie można przeoczyć szkodliwych skutków, jakie wśród waszych skromnych ludzi wywołują agresywne kampanie nawroceniowe które fundamentalistyczne sekty i nowe grupy prowadzą w waszej Brazylii, zwłaszcza w ostatnich latach. Wiem, że pragniecie, aby w sercach waszych braci panował pokój i szczęście. Musicie zatem nadal głosić Słowo Boże, zbawcze działanie Chrystusa, poprzez sakramenty, przyjęcie i odpowiedź na dar zbawienia. Znam wasze troski opiekę o najsłabszych i najbardziej opuszczonych. Zadania kapłańskie wykonujcie z miłością i szczerym oddaniem, aby każdy mógł poczuć bliskość przyjmującego je Kościoła, który jak matka przyjmuje ich, wspiera i pomaga. Zwróćcie szczególną uwagę na ludzi ubogich i opuszczonych. Bądźcie ludźmi o niezaprzeczalnej prawości i uczciwości i dawajcie przykłady zdrowego życia moralnego, ponieważ inni często postrzegają was jako wzór do naśladowania. Bądźcie pokorni, ponieważ w ten sposób przyjmiecie prosty sposób życia, na wzór Chrystusa, który stał się dla was ubogim. Jeśli nie będziecie ubodzy w duchu, trudno będzie wam zrozumieć problemy słabych i opuszczonych. Oddajcie się do dyspozycji ubogim i potrzebującym, aby mogli zbliżyć się do was i otworzyć się na was bez ograniczeń.

Uczyńcie Chrystusa centralną siłą swojego życia i wykonujcie zadanie, które wam powierzył, aby zbudować Jego Królestwo. Idąc za przykładem Mojego Syna Jezusa, bądźcie roztropni, dojrzali i pełni pokory, aby działać w harmonii i pod słusznym autorytetem dla dobra Ciała Chrystusa, a nie arbitralnie i niezależnie. Bądźcie ludźmi modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i módlcie się do Mojego Syna o ducha prawdziwej adoracji, abyście zostali przepojeni miłością Chrystusa. Wówczas będziecie mogli naśladować Mojego Syna i uczynić swoją posługę owocną. Czyńcie wszystko w świetle Ewangelii, aby przygotować się na nadejście Królestwa Bożego, tego Królestwa Bożego, które na ziemi już kiełkuje w Kościele i czeka na dopełnienie w Niebie.

Bądźcie wierni swojemu Kościołowi Świętemu, aby był światłem świata i solą ziemi, zaczynem wyzwolenia i promocji człowieka nie tylko w planie naturalnym, ale także w planie nadprzyrodzonym, zwiastującym perspektywę zbawienia i godność, która wykracza poza cele ludzkiej natury i aby osiągnąć status dzieci Bożych. Nadszedł odpowiedni czas, abyście wszyscy zastanowili się nad wielkim i pełnym zaangażowania obowiązkiem pracy na rzecz rozpowszechniania Królestwa Bożego, zgodnie z przykazaniem Mojego Syna Jezusa. Wy, którzy już macie wspaniały dar wiary i radujecie się uczestniczeniem w zbawczych misteriach, nie możecie nie odpowiedzieć na otrzymane łaski, zwłaszcza z odnowionym zaangażowaniem, dzisiaj i zawsze, aby ta wiara wzrastała w was, umacniajcie się w wierności i przekładała się na skuteczną współpracę w szerzeniu Królestwa Bożego, Królestwa Pokoju, miłości i nadziei.

Życie Kościoła w każdym z jego sług jest życiem w Chrystusie, przez Ducha Świętego; życiem pełnym łaski i świętości, karmionym słowem Bożym i uczestnictwem w sakramentach oraz w nieustannym zmaganiu się z pokusami i grzechem. Waszym wielkim celem jako pasterzy ludu Bożego jest umacnianie komunii wiernych z Trójcą Świętą. Proszę was, abyście byli prawdziwymi Przyjaciółmi swojego ludu, dając im zawsze przykład Dobrego Pasterza. Jako kapłani i słudzy Boży czuwajcie nad swoją owczarnią. Jest wielu wśród was, którzy przestali być wierni woli Pana. Oto moment wielkiego powrotu do Boga Zbawienia i Miłosierdzia. Nadszedł czas, aby posłuchać Następcy Piotra i Wikariusza Mojego Syna, Papieża Jana Pawła II. Pamiętajcie, że to wasza wielka odpowiedzialność. Pamiętajcie o biednych duszach, które potrzebują waszego zbawienia. Nadszedł czas, aby przywdziać habit kościelny i zasiąść do konfesjonału, aby spragnione Boga dusze odnalazły przez was Jego miłosierdzie. Czują potrzebę sakramentu przebaczenia; dlatego musicie się im udostępnić. Pamiętajcie, że Bóg oczekuje waszej pomocy i dyspozycyjności. Jeśli podążycie drogą, którą wam pokazuję, pójdziecie drogą do nieba.

Niewątpliwie ponosicie szczególną i wielką odpowiedzialność za przygotowanie małżeństwa i wspieranie rodziny chrześcijańskiej jako rzeczywistości nadprzyrodzonej. Ale także na małżonkach, którzy w pierwszej osobie żyją rzeczywistością znajomej miłości i osobowości rodzinnej, ciąży specyficzna i niezbywalna odpowiedzialność. Wielka ewangelizacja nie może obejść się bez wkładu rodzin chrześcijańskich w Brazylii. Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu i przestrzegajcie Jego przykazań. Jeden po drugim jesteście wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie przez własne przebaczenie, ofiarne uczestnictwo i służbę oraz modlitwę. W pewnym sensie świat staje się niezrozumiały. Nadszedł czas, kiedy musicie być przede wszystkim mistrzami, ponieważ pragnienie wielu poznania wartości transcendentalnych jest wielkie. Jako kapłani jesteście także wychowawcami Ludu Bożego, ponieważ potrzebują oni słowa pociechy, aby zachęcić ich do uzasadnionych dążeń. Wasz wysiłek polega przede wszystkim na wzmocnionym i radosnym rozwijaniu powierzonego wam zadania. Zapraszam was do dziękowania Bogu, który dał wam szansę bycia uczniami Mojego Syna Jezusa. Przede wszystkim Dziękujcie, że jest z wami. To zawsze On rozporządza sercami: tych, którzy głoszą i tych, którzy przyjmują Dobrą Nowinę.

Nie przestawajcie kochać Papieża, modląc się za niego, postępuj zgodnie z jego napomnieniami. On potrzebuje waszej wiary, którą okazujecie, służąc wiernie Świętemu Kościołowi Katolickiemu. Powtarzam, staram się nieść Dobrą Nowinę wszystkim narodom w taki sposób, aby nie tylko przestrzegały prawa Bożego, ale również szerzyły swoją ludzką naturę, stworzoną na obraz i podobieństwo Boga obdarzoną wrodzoną i niezbywalną godnością, które muszą być przestrzegane w każdych okolicznościach. Nadszedł właściwy czas, abyście poświęcili się wielkim zadaniom przekazywania pełnej i integralnej wiary każdemu pokoleniu, obrony życia rodzinnego przede wszystkim, co może je osłabić, a także dostosowania się do potrzeb waszych współobywateli, zwłaszcza ubogich, chorych i cierpiących, tych, którym brakuje wykształcenia i zepchniętych na margines w procesie wzrostu i rozwoju.

Wraz z waszymi biskupami powinniście prowadzić Kościół w Brazylii do pełni prawdy, do pełni Chrystusa. Zostaliście obdarzeni przez Ducha Świętego, który został ofiarowany Kościołowi przez Mojego Syna, aby móc w prawdzie nauczać dróg Bożych. To jest wasze powołanie i wasza posługa. Chrystus, który żyje w Swoim Kościele, Jedynym, Świętym, Katolickim i Apostolskim, zgromadzonym na całym świecie, oczekuje od was tej posługi.

GDZIE JEST PRAWDA


Prawda jest nienaruszona tylko w Kościele katolickim. Założony na fundamencie apostołów Kościół katolicki rozprzestrzenił się na krańce Ziemi. A apostolska katolicka wiara chrześcijańska dotarła do waszej drogiej Brazylii. Tak rozpoczęła się budowa Boga, poprzez pracę wysłanników, kontynuatorów apostołów. Kościół jest dla was wszystkich sakramentem zbawienia, ponieważ Mój Syn Jezus Chrystus przekazał go Piotrowi, mówiąc: 'Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie'. Dlatego poza Kościołem zbawienie jest trudne. Oprzyjcie się pokusie porzucenia swojego Kościoła. Nie zwracajcie uwagi na fałszywych proroków. Po raz kolejny powiadam wam, że prawda jest nienaruszona tylko w Kościele katolickim.

Rozwój sekt w waszym narodzie jest wielki; i nadszedł czas, kiedy wasza Niebiańska Matka mówi: Wystarczy. Przestańcie obrażać Mojego Syna. Obecnie przyczynami sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się sekt w waszym narodzie są: Niewystarczająca edukacja religijna, opuszczenie przez niektóre wspólnoty, zwłaszcza na obszarach wiejskich i podmiejskich, brak zindywidualizowanej troski o wiernych, odczuwana przez nich potrzeba autentycznego doświadczenia Boga oraz bardziej żywej i aktywnej liturgii. Wiem, że wielu z Was jest w to zaangażowanych, ale także, że wielu z Was nawet nie zadaje sobie trudu, by wykonać powierzonego Wam zadania. Pogłębiajcie niewyczerpane bogactwo Słowa Bożego, które daje światło i zbawia. Pokornie przygotujcie wasze serca na przyjęcie boskich prawd, z duchem wolnym od wszelkich ludzkich uprzedzeń. Innymi słowy, drogie dzieci, umiejcie być trochę z dala od spraw ziemskich i żyć zorientowani na sprawy Niebios, aby osiągnąć żarliwą zażyłość z Chrystusem, który objawia wieczne prawdy i aby prowadzić innych do światła wiary. Wiedzcie, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga.

Nie dajcie się zwieść fałszywej mądrości.


Kościół, z pozycji ubóstwa i wolności w stosunku do władz tego świata będzie odważnie głosił prawo miłości braterskiej, konieczność komunii i y ofiarowali im niezgłębione bogactwo swojej miłości. Dlatego nie możecie szczędzić wysiłków, aby sprostać tej priorytetowej odpowiedzialności i tak ważnej dla teraźniejszości i przyszłości Kościoła w waszej Brazylii. W tym sensie musicie czuć się zaangażowani, ofiarowując swój hojny wkład w lepszą formację wszystkich tych, którzy potrzebują znaleźć Mojego Syna Jezusa, ponieważ mimo niewielkiej wiedzy wiedzą, że Mój Syn jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Przekazujcie zawsze autentyczne braterstwo kapłańskie, aby wasi wierni czuli wsparcie w waszych postawach służebnych i zawsze znajdowali bodźce do wypełniania swoich zobowiązań wobec Boga i Kościoła Świętego. Nigdy się nie zniechęcajcie. Bądźcie pewni siebie. I wypełnieni odwagą. Niewątpliwie istnieje wiele wyzwań, którym trzeba stawić czoła, aby zbawienne orędzie Jezusa Chrystusa rozbrzmiewało z większą pasją i było obecne we wszystkich brazylijskich domach. Z żywą nadzieją i w miłosiernej miłości Mojego Syna, ufajcie, że wszystko, że wszystko to powstanie pod działaniem Ducha Świętego, w wzrastającej odnowie Kościoła, w jego strukturach, charyzmacie i posługach, czyniąc go bardziej żywym, obecnym i działającym jako sakrament zbawienia wśród ludzi. To jest życzenie Moje i życzenie Mojego Syna.

PROSZĘ WAS O ZAUFANIE


Nie lękajcie się trudności. Pod tym względem ich istnienie jest czymś normalnym, ponieważ gdy już z Bożą pomocą zmierzycie się z nimi i rozwiążecie je, dadzą one możliwość promowania i umacniania waszych cnót. Drodzy księża: Z rozwagą i mądrością zachęcajcie do wysiłków, naprawiajcie nadużycia, wspierajcie słabych, kierujcie całą energię w kierunku największej zdolności, jaką jest dawanie i otrzymywanie. Wy wszyscy przez modlitwę i refleksję możecie ofiarować światło Ewangelii i promieniować jej ideałem etycznym i duchowym. Wasze życie powinno opierać się na wierze i miłości Boga, a z pewnością powinno być inspirowane lojalnością i hojnością, abyście byli źródłem satysfakcji dla siebie i dla ludzi, którym służycie z miłości do Pana. Mój Syn dał wam jasny dowód swojej woli i zostawił wam poruszający przykład miłości, której potrzebujecie w wypełnianiu waszej szlachetnej i wielkiej misji. Ten, który sprawił, że głusi usłyszeli, a niemi zamówili, zawsze będzie u waszego boku swoją wszechmocną miłością, aby wasza praca przyniosła obfite owoce dla Królestwa Niebieskiego. Bóg Przymierza jest Bogiem, który uwalnia i zbawia. To Bóg pokazuje ludziom swoją opatrzność i ojcowską troskę. Pragnę, aby Moja obecność była dla was wszystkich opatrznościową okazją do odnowienia trudu nawrócenia do Chrystusa, który opiera się na refleksji i modlitwie, ale także na życiu sakramentalnym. Poświęćcie w tych czasach miejsce na sakrament pokuty lub pojednania, które przywracają duszom pełną zażyłość z Bogiem. Otwórzcie serca na Tego, który widzi to, co ukryte i który jest waszym Ojcem i Zbawicielem. Pozwólcie Mojemu Synowi królować w głębi waszych serc. „Nie targujcie się z Nim o zaufanie i hojność”. On będzie z wami. Misja, która was czeka, jest szlachetna; I wielka będzie wasza nagroda, jeśli pozostaniecie Mu wierni.

MIEJCIE Wiarę


Wiedzcie, że podporą czeladnika jest wiara. Nie zapominajcie, że życie chrześcijańskie jest pielgrzymką, a wiara waszym wiatykiem, waszym posiłkiem. Szukajcie w Chrystusie odwagi i entuzjazmu, aby dać świadectwo nadziei zamieszkującej wasze serca. Żyjcie w jedności z Chrystusem, z żarliwą wiarą w modlitwie, aby zawsze znaleźć w Nim siłę niezbędną do wytrwania i upodobnienia się do Niego. Trwajcie w modlitwie do Boga i nigdy nie pozwólcie, aby zgasła wasza nadzieja. Z wiarą w jedynego Boga, który jest Stwórcą Nieba i Ziemi oraz wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, wy, wyznawcy Mojego Syna, jesteście zainspirowani do pracy na rzecz promowania pokoju i harmonii między wszystkimi narodami ziemi. Umacniajcie wiarę waszego chrztu, słuchajcie słowa Bożego nie tylko jako nauki, ale jako osobistego słowa Pana, który was kocha i zwraca się do każdego z was.

W refleksji i modlitwie przyswajajcie Jego przesłanie prawdy i zbawienia. Wymieniając informacje między wami a waszymi starszymi zastanówcie się, jaką drogę wybrać. Słowo Mojego Syna jest w rzeczywistości sokiem, który płynie od pnia do gałęzi, czyli to wy wszyscy. Od Boga przyszliście i do Niego zmierzajcie. Wszyscy jesteście w rękach Pana. I jeszcze raz powtarzam: Jesteście umiłowani jeden po drugim przez Ojca w Synu przez Ducha Świętego. Pomimo waszej niewierności Pan was nie opuszcza. Wysławiajcie Jego imię, ponieważ troszczy się o was i chce was zbawić; Oświeceni wiarą i Ewangelią Mojego Syna bądźcie wierni działaniu Ducha Świętego, aby odpowiedzieć na oczekujące was rozbieżności. Mój Syn nauczył was, jak macie postępować, aby uczestniczyć w Jego życiu. Wydał samego siebie za was, aby uwolnić was od grzechu i śmierci, a swoim Zmartwychwstaniem otworzył wam bramy prowadzące do nieba. Dlatego bądźcie wytrwali w wierze. Żyjcie nim z prostotą i szczerością.

Wiara prowadzi do poznania ostatecznej prawdy o rzeczach, ludziach i Bogu. Wiara nie odciąga was od świata, od przyjaciół i od rzeczy, które kochasz robić. Przyjmując wiarę i pozwalając się kochać Chrystusowi, nie uciekajcie od siebie i innych, ale w wierze odnajdujcie prawdziwy sens życia. Nie obawiajcie się prawdy. Jest to wielka moc ktora prowadzi do zbawienia. Wiernie podążajcie za Chrystusem i Jego Kościołem. Świat jest spragniony Boga i wartości duchowych. Abyście mogli wykonać to zadanie, wymagane jest, aby każdy z was dał się oświecić słowem Bożym, poprzez stałą i przemyślaną liturgię. Posłuchajcie nauk waszych biskupów i kapłanów, prawdziwych nauczycieli, na mocy otrzymanej misji.

Bądźcie uważny, hojni i mądrzy w rozeznawaniu powierzonych ci ról i obowiązków. Wszyscy zostaliście wezwani do udziału w planie zbawienia. Bądźcie ludźmi wiary; w tym celu z pewnością wymagane jest życie zgodne z wiarą chrztu i zobowiązaniami w nim podjętymi. Podnieście swój sztandar na korzyść Papieża i biskupów pozostających z nim w jedności. Samolubstwo i luksus, brak odpowiedzialności wobec problemów i cierpienia potrzebujących wciąż są dla was pokusą i wiele jest chwil, i sam chrześcijanin nieraz zasypia w tym sposobie życia. Jeśli chcecie naśladować Pana, który jest Święty, starajcie się kochać bliźniego, bo Bóg was kocha i jest dla was dobry. Miłujcie Jego przykazania i pokładajcie nadzieje w Jego obietnice. Jeśli nie kochasz prawa Bożego, z trudem je zachowasz. Jeśli chcesz osiągnąć bardzo konkretną łaskę, twoje serce powinno być spokojne. Z tego miejsca podążysz w kierunku prawdziwego szczęścia. Glos wszystkim, że Bóg jest prawdziwy; że Bóg istnieje. Jako posłańcy szczęścia powiedzcie wszystkim swoim braciom, że On jest Ojcem i chce was wszystkich zbawić. Z tegopowodu ofiarował wam Swojego Syna, waszego Zbawiciela. Dajcie świadectwo o prawdzie, którą Mój Syn wam przekazał. Nie traćcie czasu. Posłuchajcie teraz, dzisiaj, co Bóg ma wam do powiedzenia. Módlcie się za Ojca Świętego, aby nadal niósł przesłanie wiary i nadziei wszystkim, którzy potrzebują Bożej miłości. Módlcie się za niego, zwłaszcza że jest zdradzony, porzucony i ignorowany przez najbliższych współpracowników.

Przybyłam z nieba z sercem pełnym radości, aby was pocieszyć i dodać wam odwagi. Naprzód ze Mną w posłuszeństwie, modlitwie, dyspozycyjności i ufności. Mój Syn objawił wam tajemnicę życia Bożego. Opowiedział wam o Ojcu, który was kocha i pragnie byscie byli szczęśliwym i świętym ludem. On sam przedstawił się wam jako Syn posłany przez Ojca. Zapowiedział przyjście Ducha Świętego, który nadejdzie, aby kontynuować Swoje dzieło wśród was. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział do swoich Apostołów przed wniebowstąpieniem, nie mogły być jaśniejsze w rozróżnieniu ludu świętego: „Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Z tego powodu wasze czyny powinny być dokonywane przez wezwanie Trójcy Świętej. Jesteście szczęśliwi, ponieważ Ojciec umiłował was tak bardzo, że posłał swojego Syna, aby was zbawił.

Wiedzie, że Chrystus pojednał was z Ojcem. Nawet jeśli znajdziesz się pośród trudności, nie zniechęcaj się, bo lśni w was nadzieja, że ​​dotrzecie do Boga. I ta cudowna nadzieja karmi się obecnością Ducha Świętego w was, boskiego daru obiecanego przez Jezusa Zmartwychwstałego. Módlcie się do Boga Ojca, wypraszając za was Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który przekazuje wam miłość Ojca i prowadzi was, pomagając wam być wiernymi Bożemu wezwaniu. Bądźcie posłuszni. Posłuszni Duchowi Świętemu, który wam towarzyszy i przekazuje wam naukę Mojego Syna Jezusa, prowadząc was do nieustannego czczenia swojego życia w owocach świętości.

Oto wasze szczere świadectwo.


Nie lękajcie się mówić o Moich orędziach. Nie pozwólcie, aby prawdy, które wam tutaj przekazuję zostały pogrzebane, ale głoście je każdemu, kto potrzebuje miłosierdzia Bożego. Dajcie się prowadzić rękom Pana. Nawróćcie się, jeśli chcecie być szczęśliwi. Módlcie się; Dawajcie świadectwo swojej wiary poprzez modlitwę i nawrócenie. Nie przybyłam tu, aby was przymuszać, ale z miłością Matki zabrać was do Nieba. Jeszcze raz proszę o cotygodniową spowiedź. Wyznawajcie swoje grzechy co tydzień i nie ukrywajcie żadnego ze swoich grzechów. Jeśli dokonasz dobrej spowiedzi i ksiądz w imieniu Mojego Syna ci przebaczy, twoja dusza będzie zbawiona. Nie gromadź grzechów, aby móc się wyspowiadać. Spowiadaj się zawsze, gdy potrzebujesz przebaczenia i miłosierdzia Bożego. Istnieje niebezpieczeństwo wiecznego potępienia dla tych, którym nie zależy na spowiedzi. Módlcie się, bo tylko poprzez modlitwę zrozumiecie znaczenie tych orędzi. Nie rozpoczynajcie żadnej pracy bez modlitwy.

Mój Syn zna was po imieniu i wie, co macie w sercu. Pozwólcie się prowadzić Temu, który ma słowa życia wiecznego. Mój Syn oczekuje, że zrobicie dla Niego coś ważnego. Nie zostawiajcie zakopanych talentów, które wam ofiarował. Bądźcie w Chrystusie dystrybutorami Jego łask i błogosławieństw. W ten sposób będziecie ukazywać obecność i dobroć Mojego Syna wszystkim waszym braciom.

Wszyscy musicie uświadomić sobie, że trzeba siać miłość. Upewniam was, że wszyscy jesteście w Moim Sercu. A wy, bardziej niż kiedykolwiek, powinniście mieć odwagę, wiarę, nadzieję i ufność. Zachowajcie Moje Słowa w swoich sercach, a staniecie się życiem. Poprzez te orędzia pragnę was zaprowadzić do Mojego Syna, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Bądźcie pewni, że jestem zawsze z wami, abyście we wszystkim byli podobni do Mojego Syna. Kiedy poczujecie się zmęczeni i zniechęceni, przyjdźcie do Mnie, a dam wam radość, którą tylko Niebo może zaoferować. Kiedy odkryjecie prawdziwy sens Mojej obecności, na zawsze pozostanie przy was błogosławieństwo Boga Ojca i Stwórcy. Droga, którą powinniście obrać, to nawrócenie i pokuta, pokora i miłość. Bądźcie prawdziwymi braćmi waszych biskupów i księży. Starajcie się dzielić ich obowiązki ze zrozumieniem i życzliwością oraz ożywiać ich tożsamość jako szafarzy słowa i sakramentów.

Miejcie głęboką i trwałą nadzieję, że jutro będzie obfite w obecność Boga. Odrzućcie przemoc, odrzućcie pogardę, odrzućcie fałsz lub nieuczciwość. Podejmijcie ryzyko, jeśli to konieczne, ale pozostańcie wierni uprzywilejowanej miłości do ubogich i do najmłodszych. Szanujcie godność każdego człowieka, nawet jeśli was oszukał. Przebaczajcie i pojednajcie się, bo jesteście świadkami Chrystusa, który oddał swoje życie za rzesze ludzi, w nieskończonej miłości, która jest w Sercu Bożego Życia i którą pozwala wam dzielić się z Nim. Powtarzam: Bóg wzywa każdego z was do rozwijania darów, które wam zaoferował. Nie stójcie bezczynnie. Dalej. Wszyscy wiecie, że odpowiedź na wezwanie Boga jest darmowa. Widać to wyraźnie w Ewangelii: Młody człowiek odchodzi, aby nie rezygnować z bogactwa, podczas gdy Mój Syn go kochał.

STWORZONY NA JEGO OBRAZ i na Jego podobieństwo


Otrzymałeś życie od swojego Stwórcy za pośrednictwem swoich rodziców, a także moc swojego ducha i zdolność Twojej miłości. To czas, w którym powinieneś ukształtować swoją osobowość. Bądźcie wytrwali. Bądź szczerzy. Bądźcie lojalni, godni zaufania waszych braci, waszych towarzyszy, tych młodszych od was, którzy za wami podążają. Dobrze wiecie, że jeśli pragniecie otrzymać wszystko nie dając z siebie wszystkiego, nie będziecie szczęśliwi. Wasza wiedza nie da wam satysfakcji, chyba że przy waszej nieustannej staranności. Szanujcie swoje ciało. Nie podejmujcie ryzyka poprzez utratę przytomności choroby lub wypadku. Nie dajcie się zwieść bezowocnemu zadowoleniu z alkoholu i narkotyków, które prowadzą was do niewoli. Słuchajcie swojego sumienia, które wzywa was do czystości. O małżeństwie natomiast mówię wam raz jeszcze: Sakrament małżeństwa to rzecz poważna, to fundament solidnej budowli. Dom nie może żywić się ogniem przyjemności, który płonie szybko jak garść suchych ziół. Przemijające spotkania nie dają nic poza karykaturalną miłością, ranią serca i obrażają plan Boży.

Jeśli zaufacie Chrystusowi, możecie wieść swoje życie wielkodusznie w czystości Ewangelii. Odnosi się to do moralności rodzinnej, odnosi się do moralnej uczciwości wobec dobra, odnosi się do wszystkich dziedzin solidarności, w których każdy z kolei jest odpowiedzialny za to, co sprawia, że ​​jego bracia i siostry żyją. Wasza odpowiedzialność nie stanie się dojrzała, jeśli nie zniszczycie indywidualizmu, który sprawia, że ​​uciekacie od innych. Dialog jest źródłem mądrości. Szczodrość jest źródłem bogactwa. To w środowisku pracy, w społeczności studenckiej, w społeczności w której spędzacie czas wolny, w społeczności sąsiedzkiej, każdy zyskuje swój prawdziwy wymiar jako człowiek. Starajcie się spotykać w grupach. Otwórzcie razem Pismo Święte, szukajcie tego, co mówi wam Chrystus i Święty Kościół Katolicki, abyście mogli postępować ze swoimi bliźnimi tak, byście mogli pozytywnie zareagować na obojętność, czyli indywidualizm, który blokuje społeczeństwo. Naprzód, zawsze z odwagą i pewnością. Przygotujcie się razem, dzielcie się miłością całą duszą. Nadaj młodzieńczej twarzy wszystkiemu, co robisz, gdziekolwiek jesteś. Pamiętajcie, że waszym głównym celem powinna być chwała Boża i zbawienie dusz.

Aby wasze świadectwo było wiarygodne, wasze życie powinno promieniować radością i odwagą, nawet w obliczu przeciwności losu. Jednak będzie to możliwe tylko wtedy, gdy wasze życie wewnętrzne będzie naznaczone głęboką komunią z Chrystusem, pielęgnowane ożywianą modlitwą osobistą i praktyką miłosierdzia. Dorastając na wzór Mojego Syna, staniecie się znakiem nadziei i żywym głosem zmartwychwstania. Nie traćcie nadziei. Nie zniechęcajcie się trudnościami. To w obliczu trudności powinniście dawać świadectwo waszej fundamentalnej orientacji i waszej relacji z Moim Synem Jezusem. W ten sposób dotrzecie do ojczyzny, do domu Bożego. Przezwyciężajcie samych siebie. To jest wasza duchowa droga, droga, która rzuca wyzwanie i zaprasza każdego z was, zwłaszcza was młodych, bo dla was Mój Syn jest w szczególny sposób Drogą, Prawdą i Życiem. Mój Syn przewyższył was, aby nauczyć was przewyższać siebie, odnajdywać życie w Nim, wypełniać w Nim swoje życie, swoją drogę, uczyć was odkrywać w Nim pełnię prawdy.

Radujcie się z waszej obecności


Zebraliście się tu dzisiaj, aby modlić się, aby bezgraniczny dar wiary mógł być przeżywany bardziej świadomie i aby wasze zaangażowanie było hojniej okazywane ze strony każdego z was, aby każdy Brazylijczyk czuł się osobiście zaangażowany w ewangelizację, modlitwę, w dawanie dobrego przykładu i pomocy. W tym dniu witam was wszystkich w Moim Niepokalanym Sercu. Moje Serce jest bezpiecznym miejscem, do którego chcę was zaprowadzić, aby oddalić was od zasadzek Mojego przeciwnika. Moje Serce jest lekarstwem na wasz ból i jest miejscem, w którym będziecie mogli się schronić w czasie wielkiej burzy. Bądź uważni i czujni, ponieważ szatan chce użyć wszystkich środków przeciwko wam, aby odwieść was od ścieżki zbawienia. Módlcie się. Posłuchajcie, co teraz mówi do was wasza Niebiańska Matka. Przybyłam z Nieba, aby poprowadzić was drogą Zbawienia. Posłuchajcie mnie. Nie przybyłam tu, aby was zobowiązać, ale aby wam powiedzieć: Czytajcie i wierzcie w Ewangelię. Wysłuchujcie tego, co mówią wasi przełożeni duchowni. Nie potępiajcie nikogo, ale módlcie się za tych, którzy są daleko od Boga. Pamiętajcie, że tylko Bóg jest Najwyższym Sędzią.

Jako synowie Boży, stworzeni na Jego Obraz i Podobieństwo, nie możecie stać z założonym rekami, ale powinniście z odwagą pozwolić innym Go znaleźć. Znam wasze wady, ale wiem też, że w waszych Sercach leżą wielkie pokłady dobroci. Nie jesteście przygotowani, ale jesteś zaproszeni do złożenia świadectwa, że ​​należycie do Chrystusa i naśladując Chrystusa zawsze powinniście czynić dobro. Wasze życie jest pełne łask i błogosławieństw. I jako Matka pragnę was zapewnić, że jesteście blisko Serca Boga. Mój Syn jest prawdą, która rozjaśnia, wyzwala i nadaje sens życiu; Jest kompletną odpowiedzią na głębokie pytania zadawane przez ludzi. Prawda, którą jest Chrystus, musi stać się światłem dla innych, dla świata. Będę modlić się do Boga Wszechmogącego, aby nadal przekazywał wam dary mądrości i zrozumienia, abyście w waszej szlachetnej misji mogli ofiarowywać inspirujące przewodnictwo i pełnić służbę coraz bardziej hojną, podążając za największymi aspiracjami waszego ludu i na korzyść autentycznego dobra mężczyzny, kobiety i dzieci w całej Brazylii.

Podejmij wysiłek, aby coraz większa liczba dzieci i młodzieży, żyjących w sytuacji marginalnej, mogła poznać i znaleźć Chrystusa jako Zbawiciela. Zawsze uznawajcie wielką misję waszych biskupów i księży. Módlcie się za nich. Podążajcie z nimi. Żyjcie pełną komunią, która jednocząc was coraz bardziej z Chrystusem, Drogą, Prawdą i Życiem, czyni wasze życie żywym świadectwem waszej wiary. Wy, którzy Mnie słuchacie, w świetle wiary chrześcijańskiej zachęcajcie tych, którzy łakną i pragną Boga, do poznania stworzonego przez Niego wszechświata. Wzbudźcie w nich miłość do prawdy, która wyklucza powierzchowność w poznawaniu i osądzaniu. Ożywcie chrześcijańskie poczucie, które odrzuca naiwne przyjmowanie wielu informacji. Prowadź ich według porządku, metody, przepisu i poczucia odpowiedzialności. Wspierajcie ich poświęcenie i wytrwałość wymagane do codziennej ciężkiej pracy.

MATKA i Królowa Twojego Narodu


Tutaj, w Twoim narodzie, gdzie Mój przeciwnik zdołał zwieść wielką liczbę Moich biednych dzieci, z Twoją pomocą pragnę dokonać wielkich cudów w ciszy i w ukryciu. Serce mi pęka, gdy widzę, że wielu najbardziej pokrzywdzonych ludzi traktuje się jak bezwartościowe zwierzęta. Przypominam wam, że oni, tak jak wy, mają wartość w oczach Boga i że są dla Mnie drogocennymi skarbami. Cierpię za tych, którzy doświadczają nędzy i głodu. Cierpię za tych, którzy często padają ofiarą nienawiści i przemocy. Przybyłam tutaj, aby was pocieszyć i wam pomóc. Nie przyszłam tutaj, aby was potępić, ale aby pokazać wam wolę Pana. Zobaczcie, jak bardzo cierpią ubodzy. Wielu jest przesiedleńców i uchodźców, tych, którzy cierpią z powodu braku miłości i nadziei, tych, którzy ulegli złu i zamknęli się na duchowe światło, tych, których Serca są pełne goryczy, ponieważ są ofiarami niesprawiedliwości i przewagi najsilniejszych.

Egoizm zajmuje miejsce moralnej odwagi i solidarności. Poczucie własnej wartości jest wtedy mierzone w kategoriach posiadania, a nie bycia. W efekcie tworzy się atmosfera wielkich i małych niesprawiedliwości oraz niezliczonych form przemocy. To, co jest akceptowane jako prawdziwa wolność, jest w rzeczywistości rodzajem niewoli. Przemoc, której dopuszczono się w Brazylii, nie oferuje rozwiązania dla prawdziwych problemów waszych ludzi. Nie jest to metoda wybrana przez lud Boży. Nie oferuje prawdy, która mogłaby przyciągnąć i przekonać umysły i serca cierpiących ludzi. Jedynym jej wyrazem jest strach i zniszczenie, które wywołuje. Świat, w którym znaczna część naznaczona jest chciwością wyzysku i pogardą dla najsłabszych, musi zmienić swoje postępowanie i przyjąć braterskim duchem wszystkich cierpiących na ciele i duszy.

Dziś wielka część ludzkości jest kierowana mocą tych, którzy sprzeciwiają się Bogu, i w ten sposób, dzień po dniu, wielka liczba dusz jest wrzucana do piekła. Dlatego zapraszam was do wielkiego powrotu do Tego, który jest waszym Miłosiernym Ojcem i czeka na was z szeroko otwartymi ramionami. Nie dajcie się zwieść zasadzkom Mojego przeciwnika. Posłuchaj, co mówi wasza Niebiańska Matka, Niewiasta obleczona w Słońce. Chcę przytulić każdego z Brazylijczyków i poprowadzić ich bezpiecznymi ścieżkami. Kocham was wszystkich, nawet tych, którzy oddalają się od Boga i Mnie. Błagam Mojego Syna za każdego z was, za tych, którzy są ofiarami nienawiści i przemocy. Cierpię za tych, którzy gardzą orędziami pokoju i zbawienia, które zaproponował wam Mój Syn. Nie przybyłam z nieba, aby was zbawić, ale aby dać wam możliwość zbawienia. Wezwania Mojego Syna o nawrócenie są odrzucane i z tego powodu istnieje ryzyko wiecznego potępienia dla wielu dusz.

Wzywam także was, którzy Mnie słuchacie, abyście modlili się do swojego Anioła Stróża, bo na nim spoczywa także wielkie zadanie strzeżenia was przed zasadzkami Mojego przeciwnika. Nie zniechęcajcie się, bo macie szczególnie opiekę Boga, waszego Ojca. Szatanowi udało się szeroko rozpowszechnić swoje błędy. Nawet w Kościele oszukał wielu, zmuszając ich do przyjęcia błędnych nauk, takich jak teologia wyzwolenia, i zaprzeczać temu, co głosi następca Piotra i Wikariusz Mojego Syna, papież Jan Paweł II. Jeśli ludzkość nie powróci do Boga drogą nawrócenia, nie minie dużo czasu, zanim spadnie na was wielka kara. Nadszedł czas, aby zaakceptować wszystko, o czym wam mówiłam. Jeśli odpowiecie na Moje apele, rozpoczniecie wielki triumf Mojego Niepokalanego Serca. Usłyszcie mnie. Chcę być u waszego boku. Podążać za waszymi śladami i zawsze wstawiać się za wami, abyście czynili wszystko, co Mój Syn wam powie.
Zmierzacie w przyszłość nieznaną, ale z pewnością pełną potencjału i optymizmu dla Królestwa Bożego. Pamiętajcie, że wszyscy dźwigacie ciężar swoich obowiązków w obliczu cierpienia waszych braci. Pokornie uznajcie swoje grzechy, pierwsze źródło wszelkiego zła, które dotyka świat. Bądźcie budowniczymi pokoju i powróćcie do Boga Zbawienia: Pokój między wami to żmudne zadanie, w którym to musicie wspaniałomyślnie współpracować. Pokoju nie można osiągnąć drogą nieprzejednania ani egocentryzmu. Wręcz przeciwnie, zostanie on osiągnięty, jeśli ukształtuje się zaufanie, zrozumienie i solidarność. które was, ludzi zamieszkujących ten świat, stworzony przez Boga, pozwolą, aby wszyscy mogli sprawiedliwie uczestniczyć w Jego dobrach. Jeśli podążycie z Chrystusem, jeśli weźmiecie Go za towarzysza podróży, aby wskazał wam drogę, pójdziecie w kierunku Raju, do którego zostaliście stworzeni.

Głos Pana jest Jego obecnością w was, poprzez chrzest. Każdy z was powinien rozeznać skierowane do was wezwanie. Jednak dla kapłana to Kościół ma za zadanie autentycznie potwierdzić powołanie i powierzyć misję. Poproszę Pana, aby pomógł wam znaleźć drogę w podążaniu za Nim. Jeśli będziecie żyć zgodnie z pragnieniem Mojego Serca, wasza wiara zostanie wzmocniona i ożywiona, a wasze poczucie przywiązania do zasad, ideałów i nauk Jedynego, Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła będzie wywyższone.

Zaufajcie miłosiernej miłości Pana: Nigdy nie wątpcie w przebaczenie Boga. Pokutuj szczerze i wewnętrznie otwórzcie swoje serce na Pana, aby na nowo odkryć, że w Jego oczach jesteście bardzo cenni. Abyście mogli odpowiedzieć na wezwania Boga, powinniście zbliżyć się do Chrystusa, źródła żywej wody, która was wzmacnia i oczyszcza. Moja obecność przynosi wam więcej nadziei, miłości i wiary. Zachęcam was do odkrycia w sobie bogactw daru Bożego. Słuchajcie Chrystusa, waszego Zbawiciela, poprzez Moje Orędzia. On jest Dobrym Pasterzem, który zna Swoje owce i który oddał swoje życie, aby je ocalić od zła i kłamstwa, aby odciągnąć je z niewłaściwych ścieżek i nie dopuścić do upadku w otchłań. Żyjcie w pewności ostatecznego spotkania z Tym, dla którego żyliście, w którego uwierzyliście i na którego czekaliście.

CHRYSTUS JEST waszą nadzieją


Z Chrystusem doznacie odpuszczenia grzechów; i w ten sposób świat znajdzie pojednanie z Bogiem w Chrystusie. Zatrzymajcie się i wyobraźcie sobie, jak wielka jest miłość Jezusa. Ofiara Krzyża dokonana z miłości miała niewątpliwie moc odkupieńczą: Miłość jest silniejsza niż grzech. W miłości Mojego Syna świat, a zwłaszcza człowiek, został pojednany z Bogiem. Miłość, którą Jezus ofiarował wam na krzyżu, ma tę zwycięską moc: Jednoczy z Ojcem wszystko, co zostało od Niego oddzielone z powodu grzechu. To, co z powodu grzechu przeciwstawiało się Bogu, jest w Chrystusie ponownie skierowane do Stwórcy i Ojca.

Przyjmijcie nauki, które Jezus daje wam w Swojej Ewangelii. Przyjmijcie prawdy, które przedstawia wam Kościół Chrystusowy. Kościół katolicki godzi się, wskazując drogi i oferując środki. Drogami są właśnie nawrócenie serca i zwycięstwo nad grzechem, czy to egoizm, czy niesprawiedliwość, arogancja czy wyzysk innych, przywiązanie do dóbr materialnych lub nieokiełznana pogoń za przemocą. Środkami zbawienia są wierne i pełne miłości słuchanie słowa Bożego, modlitwa osobista lub wspólnotowa, a przede wszystkim sakramenty, prawdziwe znaki i narzędzia pojednania, wśród których właśnie w tym względzie nazywacie to sakramentem pojednania lub pokuty. Bóg wspiera wytrwałość i odwagę wszystkich tych, którzy pracują prawdziwie i z braterską miłością w rozpowszechnianiu Moich przesłań.

Wiedz, że cokolwiek zrobisz na moją korzyść, dwukrotnie zostaniesz nagrodzony. Podwójcie swoje wysiłki, aby komunia Kościoła była jeszcze głębsza między wami jak również solidarność między wszystkimi Brazylijczykami. Jesteście uważnymi świadkami miłości Trójcy Przenajświętszej, która wlała się w waszą duszę w dniu waszego chrztu. Mając pewność tego trynitarnego tchnienia miłości i harmonijnej dostępności intencji, odważnie stawiajcie czoła wielkim wyzwaniom, jakie stawia wam świat. Przygotujcie się na bycie szafarzami Bożych darów, z sercem otwartym na wszystkich. Ponadto dostarczajcie całemu ludowi Bożemu środków do pogłębiania własnego życia duchowego, aby odkrywając coraz bardziej radość z piękna miłości Bożej w duchu Błogosławieństw, odnawiali dynamikę swojego zaangażowania jako dzieci Boże. Pomóżcie młodym podejmować kroki, by iść za Chrystusem, pogłębiać coraz bardziej bogactwa wiary i nimi żyć. Zachęcajcie wszystkich, aby wcielali w życie wezwania Boga. Wprowadzanie ich w życie w tym sensie oznacza życie zgodne z przykazaniem miłości, jako źródła radości i pokoju. Należy zło dobrem zwyciężać, korzystając z otrzymanych darów w służbie sobie nawzajem i nieustanne okrywając się uczuciami miłosierdzia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jeśli pragniesz zaspokoić pragnienie szczęścia, które pali twoje serce, to w stronę Chrystusa, Drogi, Prawdy i Życia musisz kierować swoje kroki.

ZNAKI, KTÓRE WAM OFERUJĘ


Moja obecność na całym świecie i wśród was jest znakiem Mojej niepokojącej czułości Matki. Od wieków przychodzę na świat w niezliczonych objawieniach, aby prosić o nawrócenie i poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Uobecniam się także w Moich posągach ze łzami, w tym krwią, aby wezwać was do wielkiego powrotu do Boga Zbawienia. Przychodzę jako pokorny sługa Pana, całkowicie posłuszny Jego Ewangelii i Jego Kościołowi, Papieżowi oraz biskupom i kapłanom pozostającym w jedności z nim. Nie przybyłam tutaj, aby was zobowiązywać, ale to, co mówię, należy traktować poważnie. Wysłuchajcie tego, co mówię z pokorą, albowiem z miłością jestem pośród was. W Niebie proszę Mojego Syna za was i za waszych cierpiących braci.

Wasza wędrówka do Nieba rozpoczyna się, wtedy gdy staniecie się posłuszni. Tylko Bóg, wlewając Swoją miłość w wasze serca, wzywając was do wiary i dając wam dar nadziei, sprawia, że ​​wzrastacie w komunii z Nim i między sobą. Powinniście wiedzieć, że historia ludzkości nie jest absurdalnym labiryntem, a wasza egzystencja nie kończy się definitywnie na śmierci i nicości. Mój Syn poprzez swoje boskie i niezawodne słowa pokazuje wam, że Bóg stworzył was z miłości i oczekuje od was w czasie waszego istnienia na ziemi odpowiedzi miłości, abyście mogli potem stać się uczestnikami Jego wiecznej miłości ponad czasem. Z pewnością Niebiosa na was czekają. Z pewnością każdy z was powinien dołożyć starań, aby pozostać na drodze świętości, realizując swój własny talent i sprawiając, by ziarno, które wam zostawił, wydało plon. Jednak powinniście to robić zawsze pamiętając, że po śmierci czeka was w Niebie dom przygotowany przez Boga, czyli dom na wieki.

WSZYSCY JESTEŚCIE RÓWNI


Jestem Matką was wszystkich, szczególnie tych, którzy cierpią z powodu uprzedzeń rasowych. Nie patrz obojętnie na swoich czarnych braci, ponieważ są oni tak jak wy, synami Bożymi. Wiara w jedynego Boga, Stwórcę i Odkupiciela całego rodzaju ludzkiego, stworzonego na Jego Obraz i Podobieństwo, zawiera w sobie absolutne i nieugięte zaprzeczenie ideologii rasistowskiej. Nie możesz wzywać Boga jako ojca wszystkich, jeśli odmawiasz braterskiego traktowania swoim czarnym braciom, którzy również zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Dzieło Zbawienia dokonane przez Boga w Chrystusie jest uniwersalne. Jego odbiorcą jest nie tylko naród wybrany, ale cała rasa Adama. Karmienie się rasistowskimi myślami i przyjmowanie rasistowskich postaw to poważny grzech, który jest sprzeczny z konkretnym przesłaniem Mojego Syna, dla którego bliźnim nie jest tylko człowiek żyjący blisko ciebie, twojego środowiska, twojej religii czy twojego narodu: Twoim bliźnim jest każdy, kogo spotykasz dzień po dniu na swojej drodze. Musicie wiedzieć, że cała teoria rasistowska jest sprzeczna z zasadami wiary katolickiej, sprzeciwia się miłości chrześcijańskiej i może oddalić człowieka od jego Stwórcy. Rasizm jest otwartą raną w sercu ludzkości i aby uzyskać lekarstwo, potrzebne jest dużo stanowczości, dużo cierpliwości, a przede wszystkim przyjęcia Bożego przesłania i miłości.

Smutne zjawisko niewolnictwa, niegdyś bardzo powszechne, niestety nie zostało całkowicie przezwyciężone, przez co serce człowieka coraz bardziej zamyka się na Boga zbawienia i pokoju. Gdy brakuje sprawiedliwości w tym sensie, łatwo wybucha przemoc i wojny. Nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Nie powinno być dyskryminacji i uprzedzeń, ponieważ Bóg kocha wszystkich. Zbawienie ofiarowane jest całości rodzaju ludzkiego, wszystkim stworzeniom i wszystkim narodom. Wobec waszej obojętności wobec ludzi słabych i opuszczonych Niebo gorzko płacze i modli się za was. Zmieńcie swój sposób myślenia i działania. Zagłębcie się w Pismo Święte. Poprzez Ewangelie Bóg ma wam coś ważnego do powiedzenia. Pamiętajcie, że Mój Syn zburzył mur nienawiści, który oddziela przeciwne światy, aby wszyscy ludzie zostali w Nim zrekapitulowani. Zachęcam was do naśladowania miłości i pokory Boga w stosunku do bliźniego, zwłaszcza do najsłabszych i najbardziej cierpiących. Jesteście wezwani, aby być świadkami Mojego Syna: Odpowiedzcie Mu, wzrastając w świadomości, że On jest dla was i że wy jesteście dla Niego. Bądźcie świadkami życia i nadziei.

PROSZĘ O TWOJE POŚWIĘCENIE


Kiedy proszę o wasze poświęcenie się dla Mnie, musicie zrozumieć, że pragnę waszego istnienia. Kiedy mi się Mi poświęcacie, odczuwam to szczere i całkowite poddanie. Potem staję się częścią waszego życia i opiekuję się wami jak bardzo kochanymi dziećmi. Wasze poświęcenie jest największym darem, jaki możecie Mi ofiarować. Raduje się Moje Serce, kiedy pokładacie we Mnie całą swoją ufność. Od czasu Fatimy, kiedy ukazałam się trzem pastuszkom, przybyłam na świat, aby prosić o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Gdybyście wcielili w życie to, o co was prosiłam, na świecie zapanowałby pokój. Niemniej jednak nie zostałam wysłuchana. Chcę, aby wasze poświęcenie było szczere i świadome. Nigdy nie zapominajcie o modlitwie za tych, którzy cierpią na ciele i duszy, za dotkniętych chorobami lub ułomnościami, za tych, którzy niosą ciężar samotności i ubóstwa. Wszystkim im pragnę powiedzieć: Mój Syn jest bardzo blisko przy was. Brat wszystkich ludzi jest przede wszystkim Bratem najbardziej pokrzywdzonych spośród was. Za każdym razem, mówcie do Mnie te słowa:

Maryjo, Królowo Pokoju i Pocieszycielko strapionych, jesteśmy tutaj u Twoich stop, z sercem pełnym radości tak jak Ty, aby poświęcić się Twojemu Niepokalanemu Sercu, bądź zawsze naszą stałą towarzyszką i chroń nas od otaczających nas niebezpieczeństw. Pobłogosław nasze rodziny i chroń naszą Brazylię, która również należy do Ciebie. Daj nam swój pokój, bo jesteś naszą Królową Pokoju. Pomóż nam żyć Ewangelią Twojego Syna i być cichymi i pokornymi w sercu. Tym szczerym aktem poświęcenia zamierzamy, tak jak ty, pełnić wolę Ojca. Widzimy niebezpieczeństwo, w jakim znajduje się świat i z Twoją pomocą i Twoją łaską chcemy go ocalić. Obiecujemy Ci więcej zapału w modlitwie, w udziale we Mszy św. A szczególnie obiecujemy Ci, że będziemy wierni Kościołowi Twojego Syna i następcy Piotra, Papieżowi Janowi Pawłowi II. Ponadto obiecujemy Ci, że będziemy żyć naszą konsekracją i przyprowadzić jak najwięcej dusz do Twojego umiłowanego Syna, Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i Twoją ochronę naszej drogiej Brazylii. Amen.

MOJE posłuszeństwo, Twoje szczęście


Bądź gotów powiedzieć tak, jak ja, zgodnie z wolą Pana. Dzięki Mojemu 'tak', serca tych, którzy żyją w całkowitej samotności, mogą znaleźć prawdziwą radość. Oto niewolnica Pana, ot doskonała i świadoma odpowiedz Twojej Niebiańskiej Matki na posłańca Boga. W tym oto momencie Słowo Boże zostało złożone na Moim dziewiczym łonie. Oto Emmanuel, Bóg z nami, tak oczekiwany i zapowiedziany przed wiekami przez proroków, przybył ku radości wielu i rozpaczy większości. Moim 'tak' przywiodłam Go na świat, aby żył wśród was. Kiedy był dzieckiem, brałam Go na ręce i pieszcząc Jego twarz mówiłam do Niego: „Mój Boże, mój Boże chłopcze”. Widziałam więc, jak Bóg Zbawienia i Pokoju rośnie w Moich ramionach. Wielka była Jego miłość do dzieci, które bawiły się z Nim przed warsztatem Mojego najczystszego męża Józefa.

Jako dziecko, mały Jezus siedział na kamieniu wokół naszego ubogiego domu, w którym mieszkaliśmy, i błogosławił wszystkich, którzy przechodzili. W geście nieskończonej miłości i dobroci niósł wodę podróżnikom przybywającym z odległych miejsc. Wszyscy podziwiali Go za jego niezwykłą dobroć i miłość. Pamiętam, że pewnego dnia, jak zwykle, przyjęliśmy grupę dzieci, a wśród nich było bardzo ciekawskie dziecko, które zadawało Mu wiele pytań. To dziecko nazywało się Dimas, a wśród jego różnych pytań jedno pytanie zwróciło naszą uwagę: „Kiedy dorośniesz, chcesz być królem czy prorokiem?”. Na co mały Jezus odpowiedział: „Jestem Królem królów. Jestem prorokiem proroków”. I więcej ci powiadam: Kiedy będę na krzyżu, będziesz u mego boku”. I dodał: „W moim domu jest miejsce dla Ciebie”. Mały Dimas kontynuował swoje pytania, ale nie rozumiał, co Jezus miał na myśli. Dopiero później, na krzyżu, obok Mojego Syna, przypomniał słowa małego Jezusa.

Jako Matka towarzyszyłam Mu krok po kroku i widziałam, jak wielka była Jego miłość do wszystkich, która później dopełniła się w Jego całkowitym oddaniu dla zbawienia ludzkości. A mały Bóg rósł i u Jego boku byłam Ja, Matka, która zawsze Mu towarzyszyła i słuchała Go przemawiającego do wielkiej rzeszy ludzi, poruszonych, płaczących z radości. Jego delikatny głos można było słyszeć z daleka, więc nie było trudności w nawiązaniu dialogu z ludźmi, którzy licznie go otaczali, aby go słuchać. Wiele razy lewitował nad tłumami, aby stać się widocznym dla każdego, kto chciał Go zobaczyć.

Jego słowa pocieszyły najbardziej udręczone serca. Jego gesty wyrażały ukojenie i spokój. Był zawsze wolny, do dyspozycji wszystkich. Niewątpliwie podziwiali Go nawet Jego najwięksi wrogowie, a wielu z nich przychodziło do Niego prosząc o przebaczenie. Zniewagi skierowane przeciwko Niemu zawsze miały w odpowiedzi: Ojcze, wybacz im, albowiem nie wiedzą, co czynią. Jego spojrzenie pełne litości i nieskończonego miłosierdzia wyrażało najczystszą miłość. Jego ręce rozpostarte nad tłumami sprawiły, że z Nieba spadły deszcze łask. Zawsze, w tych właśnie chwilach, niewidomi widzieli, głusi usłyszeli, niemi zamówili, chromi zaczęli chodzić. A błogosławiony tłum mógł z bliska odczuć wielką miłość Boga, Ojca, Stwórcy.

Jego miłość do świata dopełniła się na krzyżu w chwili, gdy spojrzał w niebo i powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego ”. W ten oto sposób wszystko się doświadczyło. Nawet po Zmartwychwstaniu i przed Wniebowstąpieniem Mój Syn czynił wielkie cuda i wszystko, co czynił, czynił z miłością do was.

Dziś, jako Pośredniczka wszelkich łask, sprawiam, zsyłam z Nieba niezwykły deszcz łask na każdego z was tu obecnych, a także na tych, którzy są tutaj w tej chwili sercem. Gdybyście mogli sobie wyobrazić, jak wielka jest miłość, którą do was czuję, płakalibyście z radości. Mam nadzieję, że to wielkie orędzie ożywi waszą wiarę i da każdemu z was duchowe światło, abyście mogli stawać się coraz bardziej świadomi odpowiedzialności, jaką ponosicie w tych decydujących momentach waszej egzystencji. Proszę Boga Ojca o napełnienie was Swoimi błogosławieństwami i łaskami, abyście pozostali Mu wierni. Powinniście wiedzieć, że Mój Syn was kocha i czeka na wasze wielkie świadectwo. Mam nadzieję, że będzie was strzegł na zawsze. Oto małe przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście Mi was tutaj ponownie zgromadzić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

-----------------------------

Przesłanie nr 458, jak wspomniano powyżej, jest najwspanialszym przesłaniem przekazanym przez Królową Pokoju powiernikowi Pedro Régis, 2 listopada 1991 r.

Jest to prawdopodobnie najwspanialsze przesłanie przekazane powiernikowi w całej historii autentycznych objawień Matki Bożej. W tym orędziu Najświętsza Maryja Panna starannie rozwinęła osiemnaście tematów, dyktując powiernikowi tytuł każdego tematu. Najpierw, we wstępie, wyjaśnia, dlaczego nadała sobie tytuł Królowej Pokoju.

Następnie podąża za każdym z wybranych tematów z odpowiednimi napomnieniami, aż do końca, opowiadając nam pewne nieznane fakty z życia Jezusa.

To nie jest zwykła wiadomość. Jest to jeden z dowodów na to, że Matka Boża naprawdę objawia się powiernikowi Pedro Régis. To właśnie pokazujemy w tej broszurze. Nie opieramy się na fantazjach ani emocjach, aby uwierzyć w obecność Matki Bożej w Angüera.

Opieramy się na faktach, studiach, medytacjach i refleksjach. Kim był Pedro Régis w 1991 roku?

Urodził się i wychował w wiejskiej okolicy na małej posiadłości na bahijskiej wsi. Z podstawową znajomością wiary. Jednak z rozmysłem nigdy nie mógłby napisać tego przesłania, tak obszernego, tak głębokiego, tak zachęcającego.

Innym faktem jest to, że ta wiadomość została napisana dokładnie w momencie objawienia, w którym obecnych było około ośmiu tysięcy ludzi, w tym niektóre kanały telewizyjne.

W związku z tym są tysiące świadków i dokumentalny zapis tego, co się tam wydarzyło, na wideo, którego kopię posiada Pedro Régis.

Zaznaczam również, że w tamtym czasie farma Malhada Nova, na której miały miejsce objawienia, nie miała elektryczności i to objawienie miało miejsce w nocy, jak większość objawień.

Pedro Régis mówi nam, że przed dyktowaniem orędzia Dziewica Maryja poprosiła go o zebranie większej ilości papierów do napisania orędzia, ponieważ te, które miał pod ręką, były niewystarczające. Pedro otrzymał pozwolenie na kontakt z niektórymi z obecnych i poprosił o więcej papieru.

Przynieśli mu ryzę. Zanim orędzie zostało podyktowane, Matka Boża poprosiła powiernika o ponumerowanie stron. Zrobił to. Jednak kiedy dotarł do strony 30, Pedro nam mówi, zatrzymał się trochę zdziwiony i spojrzał na Królową Pokoju, powiedziała do niego: "Dalej". Dlaczego to zdziwienie? Bo każdy, kto zna objawienia Angüery, wie, że zdecydowana większość wiadomości nie przekracza dziesięciu stron pisanych dużymi literami i pospiesznie (tak je pisze). Kontynuując wyliczanie stron, na wysokości 50 Pedro zatrzymuje się i Matka Boża każe mu kontynuować, i tak dalej jeszcze kilka razy. Gdy powiernik numerował s. 130, Matka Boża powiedziała: "Wystarczy".

Od tej chwili zaczęła dyktować wiadomość. Kiedy powiernik dotarł do końca strony 130, Matka Boża zakończyła orędzie zdaniem, które zawsze kończy wszystkie inne: „Zostańcie w pokoju”.

Jeszcze jeden fakt, który zwraca naszą uwagę, to to, że Pedro Régis podczas tego objawienia po prostu klęczał przez dwie i pół godziny, jak to się dzieje we wszystkich ekstazach, o czym pisaliśmy w pierwszym rozdziale. Po objawieniu wstaje normalnie i zaczyna czytać wiadomość obecnym tak jak zawsze. Minęły kolejne dwie godziny, a przed nim zdumiony tłum.

W orędziu nr 458 Maryja Dziewica już na wstępie wyjaśnia, dlaczego przedstawiła się nam z tytułem Królowej Pokoju. Mówi nam, że ma nam to uświadomić wielkie znaczenie pokoju dla ludzkości i mówi o tym, zachęcając nas, wzywając nas do znalezienia pokoju w Jej Synu Jezusie, Księciu Pokoju. Po wstępie sama dyktuje tytuły każdego z siedemnastu innych tematów, omawiając każdy temat.

Oto tematy, opatrzone bardzo krótkimi komentarzami.

1 – Wprowadzenie - Wezwanie do zaufania Jej Matczynej Opiece.

2 – Kochajcie się nawzajem - Oferuje nam antidotum na nienawiść, przemoc i egoizm, które nie pozwalają nam kochać bliźniego.

3 – Cuda są Twoimi dziełami, Panie - Przedstawia nam Stwórcę poprzez stworzone dzieło (stworzenie), stwierdzając, że bez Niego nasze życie jest bezużyteczne.

4 – Eucharystia, Mój Syn jest obecny - potwierdza nam rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii.

5 – Idźcie w świat i głoście Ewangelię - Skierowana jest szczególnie do biskupów i kapłanów, zajmując się obojętnością religijną, małżeństwem, a także nawołując do życia będącego znakiem obecności Boga w świecie.

6 – Gdzie jest prawda? - Mówi nam ponownie, gdzie Prawda pozostaje nienaruszona, mówi nam o postępie sekt, wskazując nam główne przyczyny tego postępu, i potrzebę jego zwalczania.

7 – Nie dajcie się zwieść pseudozofii - Wiedząc, że świat jest pełen fałszywych proroków, Matka Boża zachęca nas, byśmy się ich wystrzegali.

8 – Proszę Cię o ufność - Nasze trudności są wielkie, Maryja Panna dobrze o tym wie, posuwając się do tego, że prawie na końcu powie: „Nie targuj się z Nim o zaufanie i hojność”.

9 – Miejcie Wiarę - Temat poświęcony wierze.

10 – Twoje szczere świadectwo - Prosi nas, abyśmy byli świadkami objawień i orędzi, wiedząc, że prowadzą do ewangelicznego ideału.

11 – Stworzony na Jego obraz i podobieństwo - Przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ale grzech nas oszpecił, prowadząc ludzkość do wszelkich form zła.

12 – Radość Twojej obecności - Dziękuje tym, którzy jej słuchają, oferując bezpieczne schronienie, jakim jest Jej Niepokalane Serce, zachęcając ich do kontynuowania autentycznego życia chrześcijańskiego.

13 – Matka i Królowa waszego narodu - Jako Matka i Królowa Brazylii ostrzega nas przed wieloma niebezpieczeństwami, które nas otaczają, m. in. o błędnych naukach teologii wyzwolenia (libertinage).

14 – Chrystus jest twoją nadzieją - Nadzieja jest cnotą teologalną, dlatego tylko Chrystus może być Nim.

15 – Znaki, które ci ofiarowuję - Pokazuje nam powód Jego pojawienia się na świecie i jaki jest ich cel.

16 – Wszyscy jesteście równi - Bardzo ważny temat, którym zajmuje się Królowa Pokoju: Kwestia rasizmu i niewolnictwa. To nie jest egalitaryzm społeczny, ale równość w stanie dzieci Bożych.

17 – Proszę Cię o poświęcenie się - W tej sprawie Królowa Pokoju poprosiła nas o poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu, ucząc nas słów, którymi powinniśmy się poświęcić.

18 – Moje posłuszeństwo, twoje szczęście - Kończy się tym pięknym tematem. Nasze prawdziwe szczęście jest możliwe dzięki zgodzie Maryi Panny przy Zwiastowaniu, a potem za Jej życia. Przypomina nieznane fakty, z pewnymi szczegółami, z życia Jego Syna Jezusa Chrystusa, od dzieciństwa do śmierci na krzyżu.

Te bardzo krótkie komentarze są traktowane bardzo prosto, ponieważ Królowa Pokoju w jednym temacie mówi o kilku kwestiach, oprócz napomnień, zachęty i różnych rad. Również orędzia Matki Bożej nie wymagają zbytniego wyjaśnienia, ponieważ nie poruszają one głębokich kwestii teologicznych i nie jest to cel żadnego objawienia, jak stwierdzono w rozdziale piątym, chociaż znajdujemy w niektórych orędziach zwroty, które wprawiają nas w zakłopotanie. Ona sama mówi nam, że dla głębszych pytań mamy Prawdziwe Magisterium Kościoła Jej Syna Jezusa. To, co Maryja czyni w swoich orędziach, to napominanie nas do zwrotu o 180°, powrotu do prawd zapomnianych przez każdego z nas.


459 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.11.1991

Drogie dzieci, nie możecie sobie wyobrazić, jak wielką darzę was Miłością. Gdybyście to zrozumieli, z pewnością płakalibyście z radości. Oto dokonałam Wielkiego Cudu, którego wasze oczy nigdy nie widziały. Posłuchajcie mnie. Kocham was. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

460 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 05.11.1991

Drogie dzieci, nie dziwcie się temu, co wam przekazałam w ostatnią sobotę. Wciąż mam wam wiele do powiedzenia i wielkie cuda do dokonania tutaj pośród was. Radujcie się! Wasze oczy będą świadkami cudów w tym miejscu. Kocham was i dlatego tu jestem. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

461 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.11.1991

Drogie dzieci, żarliwie pragnę waszego nawrócenia i waszego szczęścia. Jako Królowa i Pośredniczka Wszystkich Łask, pragnę prowadzić was, poprzez Moje Orędzia, do Raju Niebieskiego. Zobaczcie, jak bardzo was kocham! Podejmijcie wysiłek, bo tylko w ten sposób staniecie się świętymi. Przyjmijcie Mnie, bo jestem waszą Matką i bardzo was kocham. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

462 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 12.11.1991

Drogie dzieci, jestem Matką Prawdy. Powiedzcie „nie” często kuszącym ideologiom tego świata i powiedzcie „tak” surowemu, ale zbawczemu nauczaniu Ewangelii i Kościoła. Bądźcie świadkami i żarliwymi obrońcami Żywej Obecności Boga w historii i wydarzeniach. Tego oczekujemy od was Ja i mój Syn. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

463 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.11.1991

Drogie dzieci, dzisiaj wieczór bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Proszę was o pokorę. W niebie jest miejsce zarezerwowane dla was. Radujcie się. Słuchajcie się mnie. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

464 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 19.11.1991

Drogie dzieci, wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi od Boga, gdyż On jest Dobrocią i Doskonałością. Idźcie więc ku Temu, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. W Chrystusie jest zbawienie dla świata, a bez Niego nikt nie może być zbawiony. Dlatego powróćcie do Boga Zbawienia. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

465 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.11.1991

Drogie dzieci, nadzwyczajne znaki, które Mój Syn wam ofiarowuje, są z pewnością dziełami Jego Boskiej Mocy, ale przede wszystkim są owocami Jego Miłości. Znaki, które mój Jezus czyni także dzisiaj, powinny budzić w was podziw i zaufanie, ale także i przede wszystkim pragnienie naśladowania Chrystusa, który wrażliwy na ludzki ból pochylał się nad cierpiącymi, aby im pomóc. Naśladujcie więc Chrystusa w Jego miłości i dobroci wobec bliźniego. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

466 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.11.1991

Drogie dzieci, będę bardzo szczęśliwa, jeśli będziecie codziennie uczestniczyć we Mszy św. Uczestnicząc we Mszy Świętej, przeżywacie na nowo więzi łączące was z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Dlatego idźcie i uczestniczcie z radością. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

467 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.11.1991

Drogie dzieci, nie smućcie się: Miejcie ufność. Radujcie się. Próby, które zsyła na was Pan, jeśli przezwyciężycie je radością i modlitwą, posłużą wam jako cenny pokarm dla waszej duszy. Zawsze jestem przy was, nawet jeśli często wydaje wam się, że jestem daleko. To jest orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

468 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.12.1991

Drogie dzieci, proście Pana, aby zakorzenił w waszych sercach uczucia pokoju, miłości, zaufania i nadziei. Jeśli będziecie czynić w ten sposób, znajdziecie się na ścieżce, która prowadzi do Raju. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

469 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.12.1991

Drogie dzieci, jestem Niepokalanym Poczęciem. Zapraszam was dzisiaj, abyście podążali za mną drogą posłuszeństwa i pokory. Pokora jest źródłem prostoty w sposobie życia, bez arogancji i pozorów. Jest to również prawda w słowie i czynie. W tym poczuciu pokory rodzi się pokój, a w was samych i w kontakcie z braćmi i siostrami spontanicznie rodzi się radość. Moim pragnieniem jest uświęcenie was i upodobnienie we wszystkim do mojego Jezusa. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

470 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.12.1991

Drogie dzieci, jeszcze raz wzywam was do pokory, szczerości i szczerej modlitwy. W ten sposób uda wam się zdobyć serca. Mam wam do zaoferowania nadzwyczajne łaski. A więc radujcie się. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

471 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.12.1991

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Dziś zapraszam was do miłości i przebaczenia. Pamiętajcie, że aby kochać bliźniego, trzeba przede wszystkim kochać Chrystusa, albowiem On jest Autorem Miłości i Przebaczenia. Pamiętajcie, że tylko kochając go poważnie, uda wam się w pełni pokochać bliźniego. Dlatego otwórzcie serca na Boga. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

472 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.12.1991

Drogie dzieci, módlcie się więcej. Módlcie się dobrze i wraz ze Mną. Nie martwcie się zbytnio o nic, ponieważ jestem waszą Matką i pragnę wam pomóc. Nie zniechęcajcie się, szczególnie dlatego, że jestem z wami, towarzysząc wam dzień po dniu, aby doprowadzić was do Chrystusa, Drogi, Prawdy i Życia. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

473 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.12.1991

Drogie dzieci, znam wasze serca i wasze potrzeby. Kocham was tak bardzo, że nigdy nie będziecie w stanie sobie tego wyobrazić. W te Święta Bożego Narodzenia pragnę obdarzyć Was wieloma łaskami. Nie zniechęcajcie się. Miejcie ufność. Pamiętajcie o wszystkich przesłaniach, które już wam przekazałam, i żyjcie nimi. Odwagi, drogie dzieci, odwagi. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

474 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.12.1991

Drogie dzieci, jestem Matką Miłosierdzia. Dziś pragnę powitać wszystkich was zgromadzonych tutaj w moim Niepokalanym Sercu, a także tych z was, którzy są obecni sercem. Pogłębiajcie się coraz bardziej w czytaniu moich orędzi, przez nie chcę was przemienić i poprowadzić do Raju. Wzmóżcie wasze modlitwy, bo dni, w których żyjecie, są dniami łaski i błogosławieństwa. Radujcie się. Niech Moje Dziecko błogosławi was i uczyni was podobnymi do dzieci. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

475 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.12.1991

Drogie dzieci, żyjcie głębiej w jedności z Bogiem Ojcem przez wasze posłuszeństwo i wierność Jego Słowu. Nie smućcie się. Nabierzcie odwagi, jestem z wami, bo jestem waszą Matką i kocham was. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

476 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.12.1991

Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was do modlitwy, do pokuty, słowem do szczerego nawrócenia, które jest trudne dla tych, którzy są daleko od Pana. Pragnę wam pomóc, ale często nie mogę się do was zbliżyć. Nadszedł moment, w którym musicie otworzyć swoje serca, bo tylko wtedy będę mogła wam pomóc. Nie lękajcie się, jestem po waszej stronie. Nabierzcie odwagi. Kocham was i zawsze jestem z wami. W tej chwili błogosławię was wszystkich zgromadzonych tutaj i wszystkich tych, którzy są tu sercem. Oto przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)