Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 1989 1991 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2018 2021 2022
120 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.01.1989

Drogie dzieci, zaczyna się kolejny rok. Módlcie się, aby ten rok był rokiem pokoju i łaski Bożej. Jestem Królową Pokoju. Pokój, pokój, pokój! Dziś jest święto mojego miłosierdzia. Wasza Matka w niebie jest bardzo szczęśliwa i pragnie podzielić się tą radością z każdym z was. Módlcie się, aby pokój zapanował w waszej ojczyźnie, która jest teraz w wielkim niebezpieczeństwie. Wróćcie do swojego Boga Dobroci i Miłości. Powróćcie, powróćcie, powróćcie! Jeśli z waszej strony nie będzie powszechnego powrotu do Boga, ciężka kara spadnie na wasz kraj. Kocham Brazylię i chcę pomóc wszystkim, którzy tu mieszkają. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Trwajcie w modlitwie za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wasz kraj był zawsze błogosławiony przez Boga. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

121 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.01.1989

Drogie dzieci, zacznijcie pielęgnować swoje serca, gdy uprawiacie swoje pola. Pracujcie i zmieniajcie swoje serca, aby Duch Boży mógł w was zamieszkać. Jestem waszą Matką. Kocham was i pragnę nieustannie zachęcać was do modlitwy. Ja, moje drogie dzieci, jestem niestrudzona i wzywam was nawet wtedy, gdy oddalacie się od Mojego Serca. Czuję ból za wszystkich tych, którzy są zagubieni. Ale jestem waszą Matką. Łatwo przebaczam i cieszę się z każdego dziecka, które wraca do Boga. Chcę wam pomóc, moje dzieci. Nawróćcie się. Dalej, dalej, dalej módlcie się! Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

122 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.01.1989

Drogie dzieci, nie chcę nikogo z was zmuszać do świętości. Ale mówię wam, że jeśli nie staniecie się świętymi, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj pragnę was wszystkich przyodziać w Mój Matczyny Płaszcz i poprowadzić drogą nawrócenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Moi umiłowani, codziennie poświęcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Oddajcie Mi się całkowicie, a będę was chronić. Mój Syn Jezus pragnie ofiarować wam przeze mnie szczególne łaski. Mój Syn cieszy się z waszej konsekracji, więc uświęćcie się. Kocham was i chcę wam pomóc. Dalej, dalej, dalej módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

123 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.01.1989

Drogie dzieci, ludzkość znajduje się w przededniu najstraszniejszych plag i kar. Ci, którzy są przy Mnie i przy boku Mojego Syna, nie będą cierpieć. Jestem Wasza Dobrą Matką, a Jezus Waszym Wielkim Przyjacielem. Przed Nim nie lękajcie się niczego, ale oddajcie Mu swoje serca. Z głębi serca powierzcie Mu swoje cierpienia. A w ten sposób wzmocnicie się modlitwą, wolnym sercem w pokoju i bez lęku. Jestem waszą matką. Kocham was i chcę wam pomóc. Dalej, dalej, dalej módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

124 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.01.1989

Drogie dzieci, wiecie, że pragnę was prowadzić drogą świętości, ale nie chcę was zmuszać do bycia świętymi. Chcę, aby każdy z was pomagał sobie oraz pomagał Mnie poprzez małe ofiary i modlitwy. W ten sposób mogę was prowadzić i z dnia na dzień będziecie coraz bliżej świętości. Dlatego, drogie dzieci, nie chcę was zmuszać do życia Moimi Orędziami. Ale ten długi czas w którym jestem z wami, jest znakiem, że bardzo was kocham i pragnę, aby każdy z was stał się świętym. Dalej, dalej, dalej módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

125 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.01.1989

Drogie dzieci, proszę was, od teraz starajcie się wkroczyć na drogę świętości. Kocham was i pragnę, żebyście byli świętymi. Nie chcę, żeby szatan stawiał przeszkody na waszych drogach. Dzieci, módlcie się i przyjmijcie wszystko, co Bóg wam zsyła na tej drodze ku świętości, jest ona bolesna, ale tym, którzy zaczynają nią podążać, Bóg objawia całą swoją Miłość. Nie przywiązujcie wagi do błahych spraw, ale starajcie się żyć dla rzeczy niebiańskich. Dalej, dalej, dalej módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

126 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.01.1989

Drogie dzieci, zapraszam was do codziennego udziału we Mszy św. Pragnę, aby każda Msza św stała się dla was doświadczeniem Boga. Chcę wszystkim powiedzieć, „otwórzcie serca wasze na Ducha Świętego, aby mógł was wprowadzić na drodze ku świętości.” Zapraszam was również do spowiedzi, nawet jeśli spowiadaliście się kilka dni temu. Na każdej Mszy Świętej po Komunii św. wypowiadajcie te słowa do Jezusa: JEZU, JESTEŚ NASZYM BOGIEM, NASZYM OJCEM I NASZYM JEDYNYM WIELKIM PRZYJACIELEM. JEZU, TY JESTEŚ NASZĄ NADZIEJĄ, NASZĄ POCIECHĄ I NASZYM ZBAWIENIEM. JEZU, KOCHAMY CIĘ. JEZU, UFAMY TOBIE. AMEN Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

127 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.01.1989

Drogie dzieci, módlcie się i nawracajcie. Świat przeżywa silne napięcia i jest na skraju poważnych katastrof. Wkrótce nastąpią poważne konflikty, ale przewagę zyskają sprawiedliwi. Pokój na świecie przeżywa załamanie. Świat można ocalić tylko poprzez pokój. Pokój jednak świat może znaleźć tylko wtedy, gdy odnajdzie Boga. Jak najszybciej powróćcie do Boga. Pragnę, abyście zwrócili się do praktyki postu, tak zalecanej przez Jezusa w Jego Ewangelii. Poprzez to, staniecie się prawdziwymi uczniami Jezusa i będziecie szerzyć wokół siebie Jego Światło, w tym czasie opanowanym przez ciemność. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

128 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.01.1989

Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam was do serdecznej modlitwy. Gdy modlicie się z serca, drogie dzieci, lód waszych braci roztapia się, wszystkie bariery nikną, a nawrócenie staje się łatwiejsze dla tych wszystkich, którzy zechcą je przyjąć. To jest Łaska, o którą musicie wyprosić bliźniego swojego. Zawsze starajcie się kochać swoich wrogów i przeciwników. Nie podsycajcie nienawiści, goryczy i przekleństw, tylko błogosławieństwa, uśmiech i pogodę ducha. Jestem waszą matką, kocham was wszystkich i pragnę waszego nawrócenia. Dalej, dalej, módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

129 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.01.1989

rogie dzieci, zapraszam was do umieszczania w domach poświęconych przedmiotów. Każdy przynosi ze sobą te znaki. Pobłogosławcie wszystkie swoje rzeczy, abyście niosąc przy sobie broń przeciwko niemu, byliście w stanie obronić się przed szatanem i aby zmniejszyły się pokusy. Szatan jest bardzo silny. Dołoży wszelkich starań, aby odciągnąć was od nawrócenia. Bądźcie czujni. Módlcie się i starajcie się zawsze pozostawać w Bogu. Zawsze będę przy waszym boku, nawet w tych najmniejszych pokusach. Módlcie się. Dalej, dalej, módlcie się nieustannie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się, aby w rodzinach panował pokój. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

130 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.01.1989

Drogie dzieci, Wszechmogącego dręczą wasze grzechy. Starajcie się, drogie dzieci, żyć zawsze w miłości, aby wasz Bóg, który was tak bardzo kocha, nie odczuwał smutku i niepokoju. Powróćcie, powróćcie, powróćcie do Boga. Ofiarujcie Bogu wszystkie swoje cierpienia i wszystkie swoje problemy. Pozostańcie zawsze u boku swojej Niebieskiej Matki, a ja was ochronię. Dalej, dalej, módlcie się nieustannie. Módlcie się, aby ludzkość znalazła upragniony pokój. Módlcie się za siebie samych. Módlcie się o boleści Najświętszego Serca Jezusowego. Módlcie się za nawróconych i za tych, którzy są na drodze do nawrócenia. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

131 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 31.01.1989

Drogie dzieci, wyda się wam dziwne tak dużo się modlić, ale powiadam wam, że bez modlitwy, nie będziecie w stanie wypełnić swoich obowiązków jako chrześcijan. Módlcie się bez pośpiechu, bez patrzenia na zegarek w obawie, że nie zdążycie wypełnić swoich zobowiązań. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu, a zobaczycie, że dacie radę. W przeciwny sposob, niczego nie dokonacie. Nie przestawajcie, nie przestawajcie się modlić. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

132 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.02.1989

Moje umiłowane dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem tęczą nowego przymierza. Zapraszam was do wejścia do Arki Nowego Przymierza, którą zbudowałam w Moim Niepokalanym Sercu. Schrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu, umiłowane dzieci, a wasza Matka Niebieska będzie was chronić. Dzisiaj wiele moich biednych dzieci straciło wiarę. Straciło prawdziwą wiarę w Chrystusa i w Jego Ewangelię. Szatan swoim skrytym i zwodniczym działaniem zdołał zarzucić wiele ciemności w Moim Kościele. Teraz Kościół Chrystusowy jest przyćmiony dymem szatana. Zaciemnił inteligencję i myśli wielu Moich dzieci, prowadząc je do pychy i arogancji, a przez nie zaciemnił Kościół Chrystusowy. Umiłowane dzieci, zaproście Moje biedne dzieci do powrotu do Boga. Czas, który został wam dany na nawrócenie, prawie dobiegł końca. Wasze dni są policzone. Jeśli pragniecie zbawienia, jak najszybciej wróćcie do Boga. Jak już powiedziałam, wasze dni są policzone. Biskupi i kapłani Świętego Kościoła Bożego, powróćcie do pełnej pokory i całkowitej jedności z Papieżem, gdyż obecnie grozi wam bardzo poważna schizma. Powróćcie do troski o dusze, najwyższe dobro które zostało wam powierzone. Niech pokój Jezusa i mój pokój będzie z Wami. Błogosławię i zachęcam was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

133 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.02.1989

Drogie dzieci, dziś zapraszam was do przygotowania się do Wielkiego Postu poprzez post, modlitwę, pokutę i dzieła miłosierdzia. Zapraszam was również do całkowitego oddania się Bogu w tym okresie Wielkiego Postu. Przystępujcie do spowiedzi co tydzień, ale nie pozwólcie, aby wasza spowiedź stała się rutyną. Spowiedź jest najlepszym sposobem na pojednanie się z Bogiem. Jeśli nie będziecie wyspowiadani, nie będziecie w stanie spełnić swojego obowiązku jako chrześcijanie. Jeśli nie będziecie podazac tą drogą, wasze nawrócenie będzie coraz trudniejsze. Dalej, dalej, módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

134 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.02.1989

Drogie dzieci, powróćcie, powróćcie, powróćcie do Boga. Jeśli nie poddacie się Bogu, nie znajdziecie pokoju. Dlaczego nie powierzycie się Bogu? Wiem, że modlicie się od dawna, ale naprawdę uwolnijcie się. Módlcie się nawet w nocy, kiedy wasz dzień dobiegnie końca. Usiądźcie w swoim pokoju i powiedzcie Jezusowi „Dziękuję. Dziękuję panie". Jeśli wieczorem zaśniecie w spokoju i modlitwie, rano obudzicie się myśląc o Jezusie i będziecie mogli spokojnie się do Niego modlić. Ale jeśli położycie się spać w roztargnieniu, następnego ranka poczujecie się przygnębieni, a nawet zapomnicie o modlitwie. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, nie przestawajcie się modlić. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

135 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.02.1989

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się nieustannie. Odmawiajcie różaniec, który w szczególny sposób odpycha szatana. Diabeł jest bezradny, kiedy chrześcijanie odmawiają różaniec. Odmawiajcie codziennie różaniec, szczególnie za kapłanów. Nie zapomnijcie o wyznaczeniu czasu na modlitwę. Pragnę doprowadzić was do ciągłego i żarliwego pragnienia Boga w modlitwie, więc módlcie się. Naprawdę módlcie się! Nie wstydźcie się ludzi, którzy się nie modlą i którzy was krytykują. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

136 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.02.1989

Drogi synu. (Pedro jest chory). Módl się, módl się, módl się. Nie obawiaj się. Zwyciężysz. Nie martw się, twoja niebiańska Matka ci pomoże. Ofiaruj to cierpienie za nawrócenie grzeszników. Nie będziesz jeszcze chodzić w tym tygodniu, ale obiecuję ci, że podczas następnego objawienia będziesz chodzić jak normalna osoba. Powiedz wszystkim moim synom i wszystkim moim córkom, aby odmawiali za ciebie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. W sobotę znów cię zobaczę. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

137 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.02.1989

Drogie dzieci, to moje dzisiejsze przesłanie: Modlę się i wstawiam się za Wami przed Ojcem. Wszechmogący chce za moim wstawiennictwem udzielić wam wielkich łask. Jeśli pójdziecie drogą, po której was prowadzę, otrzymacie szczególne łaski. Moje dzieci, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Aby uzyskać łaskę od Boga, nie trzeba odmawiać pięćdziesięciu czy stu różańców. Wystarczy jeden, aby Bóg udzielił łaski, której potrzebujesz. Ale trzeba o to prosić z wiarą. Pragnę dokonać wielkich cudów tutaj, w tym miejscu. Dlatego proszę was: Nie przestawajcie, nie przestawajcie, ciągle się módlcie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

138 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.02.1989

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się nieustannie. Poświęćcie część swojego czasu wyłącznie na modlitwę. Jest wielu chrześcijan, którzy już nie są wierni, ponieważ się nie modlą. Wielu Chrześcijan już nie wierzy lub mają niewystarczającą wiarę z powodu braku modlitwy. Zacznijcie codziennie odmawiać przynajmniej jeden Różaniec. Dzięki temu będziecie wzrastać w życiu duchowym, a ja będę bardzo szczęśliwa. Jestem waszą Matką i chcę wam pomóc. Wszystko, co robicie dla Mnie i dla Mojego Syna na tej ziemi, obiecuję wam, że pewnego dnia odpłacę wam w dwójnasób. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, ciągle się módlcie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie Moje Plany mogły się spełnić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

139 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.02.1989

Drogie dzieci, Szatan jest bardzo silny i ze wszystkich sił chce zniszczyć moje projekty, o których już wspomniałam. Tylko módlcie się, ale módlcie się nieustannie. Ja również będę się modlić do mojego Syna, aby wszystkie rozpoczęte plany zostały zrealizowane. Bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwie. Nie pozwólcie, by szatan odebrał wam odwagę. On ciężko pracuje w świecie. Bądźcie czujni. Módlcie się. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, ciągle się módlcie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie Moje Plany mogły się spełnić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

140 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.02.1989

Drogie dzieci, moje serce jest czułe i raduje się dziś wieczór. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj ze swoją Niebiańską Matką. Błagam was, drogie dzieci, oddajcie Panu całą swoja przeszłość i zło, które nagromadziliście w waszych sercach. Chcę, aby każdy z was był szczęśliwy, ale nikt z was nie znajdzie szczęścia, żyjąc w grzechu. Tak więc drodzy synowie, módlcie się, a przez modlitwę zrozumiecie nową drogę radości, która pojawi się w waszych sercach. W ten sposób staniecie się radosnymi świadkami tego, czego Ja i mój Syn pragniemy dla każdego z was. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatanowi nie udało się zniszczyć Moich Planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

141 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.02.1989

Drogie dzieci, przyjmijcie chorobę i cierpienie z miłością, tak jak uczynił to Jezus. Nie mogę uzdrowić. Tylko Bóg może. Módlcie się. Będę modlić się z wami. Wierzcie silnie, szybko, czyńcie pokutę. Pomogę wam na tyle, na ile będzie to w Mojej mocy. Bóg przychodzi z pomocą wszystkim. Nie jestem Bogiem, jestem tylko Matką Bożą i waszą Matką. Potrzebuję waszych modlitw i wyrzeczeń, aby móc wam pomóc. Módlcie się i przyjmujcie. Tylko w ten sposób mogę z radością udzielić wam Łaski, którą Jezus pozwoli was uzdrowić. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za Ojca Świętego. Módl się, aby wszystkie Moje plany mogły się spełnić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

142 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.02.1989

Drogie dzieci, nieustannie potrzebuję waszych modlitw. Będziecie się nawzajem pytać, po co te wszystkie modlitwy. Rozejrzyjcie się wokół siebie, a zobaczycie, jak grzech ugruntował się na tym świecie. Teraz szatan chce powstrzymać wszystkie moje plany. Módlcie się, aby mu się to nie udało. Poproszę Mojego Syna, abyście odczuli Boże zwycięstwo w próbach wywołanych przez szatana. Módlcie się więc, aby Jezus go pokonał. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się, aby Moje Plany mogły się spełnić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

143 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.03.1989

Drogie dzieci, oto Moje dzisiejsze wezwanie: Módlcie się na początku i na końcu każdej pracy. Jeśli to zrobicie, Bóg was pobłogosławi i pobłogosławi również wasze dzieła. Widzę, że martwicie się o swoją pracę, ale powiadam wam, jeśli nadal będziecie się martwić, wasza praca nie będą dobrze przebiegać. Ofiarujcie swój czas Bogu. Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu,a wasza praca będzie szła lepiej, a także okaże się, że będziecie mieli więcej czasu dla siebie. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módl się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatanowi nie udało się zniszczyć Moich Planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

144 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.03.1989

Drogie dzieci, Orędzia, które wam przekazuję, przeżywajcie je w pokorze. Nie chwalcie się, że żyjecie nimi, nie chodźcie mówiąc, my nimi żyjemy. Jeśli przyjmiecie Orędzia w swoim sercu i będziecie nimi żyć, wszyscy to rozpoznają bez potrzeby używania słów, które są przydatne tylko dla tych, którzy ich nie słyszą. Żyjcie nimi i dawajcie im świadectwo swoim życiem. Jeśli przyjmiecie Orędzia, które wam przekazuję, obiecuję, że będę się wstawiać u Mojego Syna o wasze zbawienie. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módl się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie Moje Plany mogły się spełnić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

145 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 07.03.1989

Drogie dzieci, rozważajcie moje orędzia i żyjcie nimi. Przez nie chcę was doprowadzić do żarliwego i ciągłego pragnienia Boga. Więc proszę was, abyście włączyli je do swojego życia. Gdyby ludzkość powróciła do Boga przez moje apele o nawrócenie, bardzo szybko na świecie zapanowałby pokój. Ludzkość znajduje się obecnie na skraju wielkiej przepaści. Grozi jej niebezpieczeństwo wojny i wielkich zniszczeń. Dlatego polecam wam więcej modlitwy. Odmawiajcie różaniec święty. Módlcie się ze mną. Módlcie się i czyńcie pokutę za nawrócenie grzeszników. Módlcie się zatem, aby wszystkie Moje zbuntowane dzieci zobaczyły prawdę i powróciły do Boga. Módlcie się dużo, jeśli pragniecie pokoju. Pokój przyjdzie na świat, ale tylko wtedy, gdy ludzie wrócą do Boga. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatanowi nie udało się zniszczyć Moich planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

146 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.03.1989

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem Matką Najświętszego Sakramentu. Nigdy nie zrozumiecie głębi Boskiej Miłości, którą Bóg zostawił wam w Eucharystii. Ale Jezus, tak jak jest w niebie, jest również na ziemi, prawdziwie obecny w Eucharystii. Ze swoją Boskością i swoim Chwalebnym Ciałem, prawdziwym Ciałem zrodzonym z Maryi Dziewicy. Jak wielka jest liczba komunii, ale także, jak wiele popełnia się świętokradztw! Chrześcijanie, którzy chodzą do kościoła bez przygotowania, bez komunii, bez dziękczynienia po Mszy, byłoby lepiej, gdyby nie poszli, ponieważ w rezultacie zatwardzają swoje serca. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie Moje Plany mogły się spełnić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Jedyny Pośrednik we wszystkich sprawach. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

147 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 14.03.1989

Drogie dzieci, pragnę, abyście nadal odmawiali Różaniec, aby osiągnąć pokój dla świata. Módlcie się ciągle. To właśnie dzięki modlitwie doświadczycie najgłębszej radości i rozwiążecie wszystkie sytuacje, nawet te, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. Módlcie się, módlcie się, módlcie się nieustannie. Swoją modlitwą i postem pomagacie mi realizować moje plany. Pośćcie i módlcie się, aby wszystkie moje plany zostały zrealizowane. Nie przestawajcie, nie prestawajcie, módlcie się nadal. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

148 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.03.1989

Mój ukochany synu. (Za ojca Gerarda Laflamme'a) Mój przeciwnik działa, próbując sprowadzić cię na drogę ciemności. Ale twoja wiara, która jest wielka i niewzruszona jak góra, nie pozwoli mu niczego z tobą dokonać. Twoja niebiańska Matka zawsze cię chroniła i zawsze będzie cię chronić, nigdy nie zostawi cię samego. Modlę się za Ciebie; Twoje serce jest moje. Moje Niepokalane Serce jest schronieniem dla ciebie i dla wszystkich twoich braci kapłanów. Z tego skromnego miejsca dziękuję i błogosławię.

149 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.03.1989

Drogie dzieci, proszę was wszystkich, abyście okazali swoja miłość do Mnie, uczestnicząc codziennie we Mszy Świętej. Jeśli to zrobicie, Pan hojnie was wynagrodzi. Niech Msza Święta będzie dla Was codziennym obowiązkiem. Oczekujcie jej i tęsknijcie za jej rozpoczęciem, bo to sam Jezus ofiarowuje się wam w momencie Mszy Świętej. Tęsknijcie więc za tą chwilą, w której zostaniecie oczyszczeni. Módlcie się dużo, aby Duch Święty was oświecił. Jeśli ludzie uczestniczą we Mszy Świętej z sercem splamionym nienawiścią, wrócą do domu zimni i z pustym sercem. Żeby tak się nie stało, błagam was, módlcie się i uczcie się przede wszystkim miłości bliźniego. Dziękuję za wszystko! Nie przestawajcie, nie prestawajcie, módlcie się nadal. Módlcie się za księży. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

150 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.03.1989

Drogie dzieci, wszystkich łask, o które Mnie prosicie, udzielam wam. Proszę was tylko o jedną rzecz, modlitwę. Moim pragnieniem jest pomóc każdemu z was w szczególności, ale nie mogę wam pomóc, jeśli nie będziecie się modlić. Po prostu módlcie się, a Wasza Matka Niebieska wam pomoże. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi na moje orędzia. Dziękuję! Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

151 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 21.03.1989

Drogie dzieci, po raz kolejny jestem z wami, aby uczyć was drogi, która prowadzi do Boga, prawdziwej drogi, która prowadzi do pokoju i prawdziwego szczęścia. Nawróćcie się! Módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, abyście mogli przyjąć moją miłość. Jeśli nie przyjmiecie mojej miłości do was, nie mogę nic zrobić. Módlcie się, aby cała ludzkość przyjęła moją miłość. Módl się, aby wszystkie Moje dzieci, które zbłądziły od Boga, powróciły do Niego z wiarą, miłością, ufnością i wielką nadzieją. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nadal. Módlcie się za księży. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Pokój Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

152 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.03.1989

Drogie dzieci, oto Wielki Czwartek. Dzisiaj Kościół na całym świecie wspomina ustanowienie Eucharystii, tego wielkiego Sakramentu, który pozwala Jezusowi być naprawdę obecnym wśród was wszystkich. Eucharystia jest największym darem, jaki wam ofiarował Jezus. Miłość była główną przyczyną, która sprawiła, że Jezus ulitował się nad wami i ofiarował wam swoje Ciało i Krew jako doskonały pokarm dla waszej duszy. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, należy żyć nowym przykazaniem danym przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy w wieczór Wielkiego Czwartku: Przykazaniem miłości. Drogie dzieci, bez miłości nie może nastąpić pokój między wami. Jeśli nie kochacie bliźniego swego, nie kochacie Jezusa, który jest samą miłością. Pokój i miłość wam wszystkim. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

153 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.03.1989

Drogie dzieci, pozostańcie dziś ze Mną u stóp Krzyża. Oto dziś Wielki Piątek Męki Pańskiej. Wszystko się dokonało. To są ostatnie słowa Mojego Syna Jezusa, przed wydaniem głośnego okrzyku, z którym oddał Ducha. O, moje drogie dzieci, to naprawdę Wielki Piątek. To dzień, w którym wasza Niebiańska Matka doświadczyła swojego najgłębszego smutku. Przeżyjcie ten dzień ze mną i zobaczcie, czy nie istnieje smutek większy niż mój, moje drogie dzieci. Pozostańcie u boku swojej najsmutniejszej matki. OFIAROWAŁ SIĘ, ABY DAĆ WAM ZBAWIENIE. Tak, drogie dzieci, Jezus przyjął wszystko z miłością. Nie skarżył się. Nie powiedział nic, gdy z niego szydzili. Pragnął, tylko aby w tym momencie spełniła się wola Boża. Ofiarował samego siebie z miłości do was i dla waszego zbawienia. Wszystko miało się spełnić. Wypełniała się wola Ojca! JEGO PRAGNIENIEM BYŁO WASZE ZBAWIENIE. Piłat, przesłuchując Go i nie widział w Nim żadnej zbrodni zasługującej na potępienie. Piłat nie chciał Go skazać, ale ze słabości oddał go, poddając go okrutnej przemocy. DROGA NA Kalwarię Jezus z trudem wchodzi na Kalwarię, niosąc ciężki krzyż na swoich biednych ramionach. Ledwo poruszając się, przed dotarciem na szczyt cierpi bolesny upadek. Jego kaci nieludzko kopią Go i dźgają, aby zmusić Go do powstania i kontynuowania bolesnej drogi. Wśród tylu cierpień Jezus nie mógł nic zrobić, ale wypełnił wolę Swojego Ojca. Kiedy zdarli z Niego szaty, byłam u Jego boku i w matczynym geście, zrozumiałym i dozwolonym przez katów, podałam Mu Mój czysty welon, aby zakryć Jego nagość. Pomimo zniewag, nie narzeka, przyjmując wszystko z miłością i ofiarowując całe to cierpienie Swojemu Ojcu. Widzę, jak wyciągają Go na krzyżu. Jego włosy są przesiąknięte krwią, która spływa po Jego twarzy. Cały zakrwawiony, opluwany, biczowany i oburzony, spogląda na swoją Matkę, ale ja nie mogę podejść bliżej, bo Jego oprawcy na to nie pozwalają. Czuję uderzenia młota o gwoździe, które przebijają Jego ręce i stopy, straszliwy impet uderzenia krzyża o ziemię przeszywający Moją duszę, sprawiający, że Jego serce bije gwałtownie z bólu. Jednak najgorszy ból odczuwałam wtedy, gdy szydzili z Niego z powodu Jego upadków, pogardy dla Jego ran, Jego ran, Jego ofiarowania ciała, zniewagi Jego jęków agonii, bluźnierstw za najwyższą ofiarę Jego życia. Ostatecznie, pogarda i odrzucenie. Serce Mojego Syna było rozdarte na kawałki przez to ogromne opuszczenie, jeszcze zanim zostało przebite włócznią rzymskiego żołnierza. ZOSTAWILI GO SAMEGO. Tutaj, u stóp Krzyża, nie ma Jego dwunastu apostołów, jeden go zdradził i już się zabił; inny zaparł się go i gorzko płakał z daleka. Inni rozproszyli się i nie zbliżają się ze strachu. Nie ma tu również Jego przyjaciół, tych, którzy tyle razy korzystali z jego pomocy. Był ze mną tylko Jan, silny i czysty, niewinny jak dziecko. Widzę w jego oczach najgłębszy smutek, kiedy wpatrywał się w szczyt Krzyża, widząc, jak jego przyjaciel umiera. Jezus ze szczytu Krzyża w ostatnich godzinach życia spogląda na nas oboje i rozjaśnia się pewnością nieskończonej miłości, mówi: „Niewiasto, oto Syn Twój”. W ten sposób wszystko się dokonało. Ja, drogie dzieci, jako Matka Jezusa i wasza Matka, nie mogę pozwolić wam dalej zmierzać dragą ku przepaści, którą kroczycie. Bądźcie uważni. Otwórzcie oczy. Spójrzcie, dokąd idziecie. Ludzkość wciąż istnieje, dzięki wielu, którzy odmawiają różaniec i żyją w poszukiwaniu pokoju. Żyjcie w taki sposób, aby Jezus nie wylewał krwawych łez z powodu waszych grzechów. Wielki Piątek odnawia się każdego dnia w szerszy, bardziej uniwersalny sposób, niż to miało miejsce podczas męki i śmierci na krzyżu. Dzisiaj, po raz kolejny, Jezus jest przybity do krzyża, opluwany, obrażany, pogardzany i porzucony przez wiele moich dzieci. Zrozumcie sens tego dnia, Moje dzieci, nie gardźcie Jezusem, który umarł za was i dla waszego zbawienia. Jako Matka pragnę was nauczyć kochać i akceptować cierpienie, tak jak to czynił Jezus. Otwórzcie serca swoje i pozwólcie Mi się poprowadzić. Błogosławię wam w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

154 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.03.1989

Drogie dzieci, jak Nieskończona jest miłość Jezusa! Wiedząc, że wszystko ma się dokonać, spogląda na swoją Matkę i zostawia Ją pod opieką swojego apostoła, syna i wielkiego przyjaciela Jana. Tak, drogie dzieci, dziś wasza niebiańska Matka jest pod opieką swojego nowego syna, zrodzonym z takiego wielkiego bólu. Czekamy na zwycięstwo, które prędzej czy później nadejdzie. Jestem z nowym synem, który z wielką czułością opiekuje się Matką Bolesną. Pragnę, abyście również, moje umiłowane dzieci, zaopiekowali się swoją Niebieską Matką, bo właśnie w tej chwili najbardziej was potrzebuję. Pozostańcie ze mną i z waszym bratem Janem, w oczekiwaniu na Wielkie Zwycięstwo. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

155 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 26.03.1989

Drogie dzieci, mój Jezus zmartwychwstał. Alleluja! Jakże Moje Niepokalane Serce wyczekiwało tej cennej chwili. Śpiewajcie Chwała, Jezus zmartwychwstał, drogie dzieci! Jak wielka jest Moja radość, w tym dniu, że widzę Mojego Syna zmartwychwstałego. Radujcie się ze mną! Dzielcie moją radość, drogie dzieci! Radujcie się ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie. Jezus zwyciężył śmierć i zmartwychwstał, drogie dzieci. Dziękujcie Bogu, śpiewajcie chwałę. Niech Zmartwychwstały da Wam odwagę, radość i wielki pokój. Niechaj Pokój Zmartwychwstałego będzie z wami wszystkimi. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

156 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 28.03.1989

Drogie dzieci, oto Moje Orędzie na dziś: Módlcie się. Wszelkie wzburzenie pochodzi od szatana. Wasza modlitwa musi zaowocować pokojem. Bez modlitwy nie zaznacie pokoju. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze w czyśćcu. Jest mi smutno z powodu każdej poświęconej duszy, która jest na wieki zagubiona. Módlcie się we wszystkich intencjach, o które was proszę, łącznie z duszami w czyśćcu. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za księży. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

157 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.04.1989

Drogie dzieci, módlcie się dużo. Módlcie się nieustannie. Niech wszystkie wasze czyny będą w istocie modlitwą. W dzisiejszych czasach grzech nie jest już uznawany za zło, a więc moje biedne dzieci w coraz większej liczbie idą na zatracenie. Pragnę, aby często odmawiano różaniec, zwłaszcza za dzieci, chorych, ubogich i grzeszników. Szatan ustanowił na świecie swoje królestwo nienawiści i śmierci. W tym narodzie mój przeciwnik działa otwarcie i już ogłasza zwycięstwo. Bądźcie ostrożni. Bądźcie uważni. Módlcie się dużo. Nie chcę, aby ktokolwiek z was stał się ofiarą szatana, więc błagam: MÓDLCIE SIĘ. Podczas gdy będziecie się modlić, szatan nie będzie miał siły, by was kusić, więc módlcie się, módlcie się. Módlcie się coraz więcej. Nie przestawajcie się modlić. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

158 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.04.1989

Drogie dzieci, powróćcie do Boga. On czeka na was z otwartymi ramionami. Wracajcie, wracajcie, wracajcie. Z głęboką radością przybywam z nieba, aby się z wami spotkać. Chcę wam pomóc. Chcę was zamienić w świętych. A więc błagam was; otwórzcie swoje serca dla Boga jak kwiaty, które w wiosenny poranek otwierają się, by przyjąć słońce. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musicie wstać rano z pragnieniem bycia lepszymi niż wczoraj. Musicie żyć zanurzeni głębiej w Bogu. Trzeba mu lepiej służyć, mieć odwagę zaczynać wciąż od nowa. Nie przestawajcie, nie przestawajcie się modlić. Módlcie się za siebie. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany zostały zrealizowane. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

159 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.04.1989

Drogie dzieci, jeśli nawykowo żyjecie w grzechu śmiertelnym, jesteście duchowo martwi. A jeśli dojdziecie ku końcowi życia w tym stanie, czeka was wieczna śmierć w piekle. W tym świecie, który stał się gorszy niż w czasach potopu, narażacie się na ryzyko wiecznego zatracenia. Ileż dusz rzuca się każdego dnia do piekła, ponieważ nie przyjmują zaproszenia, które udzieliłam w wielu regionach świata, aby powrócić na drogę do Boga drogą modlitwy, pokuty i wewnętrznego nawrócenia. Są to głównie zła porządku duchowego, które mogą zaszkodzić życiu nadprzyrodzonemu waszych dusz. Grzech rozprzestrzenił się jak najgorsza i najbardziej szkodliwa plaga, szerząc wszędzie choroby i śmierć w wielu duszach. Bądźcie ostrożni. Piekło istnieje. I jest wieczne. Jednak dzisiaj wielu ryzykuje wpadnięciem do piekła, ponieważ są zarażeni tą śmiertelną chorobą. Módlcie się i czyńcie pokutę za dusze. Wiele dusz cierpi, bo nie ma nikogo, kto by się za nie poświęcił. Nie przestawajcie, nie przestawajcie się modlić. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatanowi nie udało się zniszczyć Moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

160 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 11.04.1989

Drogie dzieci, chcę jeszcze raz porozmawiać z wami o aborcji, tej strasznej zbrodni popełnianej przez wielu, a nawet zalegalizowanej w wielu krajach. Nawet w narodach o najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej legalizowano mordowanie małych dzieci jeszcze w łonach matek. Ta zbrodnia jest jedną z głównych przyczyn braku pokoju na świecie. Módlcie się gorąco, aby te niesprawiedliwości nie były już popełniane. Nie przestawajcie, nie przestawajcie się modlić. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się za siebie. Módlcie się, aby wszystkie Moje plany mogły się spełnić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

161 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 15.04.1989

Drogie dzieci, to jest mój dzisiejszy błagalny apel: Wyrzeknijcie się palenia papierosów i picia alkoholu, a w szczególny sposób zrezygnujcie z oglądania programów telewizyjnych. Moje drogie dzieci, telewizja całkowicie was zniszczyła. Po obejrzeniu programów telewizyjnych nie jesteście już zdolni do modlitwy. Nie traćcie czasu przed telewizorem, pozbawiając się w ten sposób cennych chwil na modlitwę i na słuchanie moich słów. Poprzez telewizję, subtelna i diaboliczna taktyka podziału i korupcji przenika do całej rodziny. Najbardziej niechronionymi ofiarami są dzieci i młodzież, które kontempluję z matczyną czułością. Telewizja jest jednym z głównych środków używanych przez szatana do powiększania jego królestwa. Wielu z tych, którzy są częścią telewizji, są duchowo martwi, ponieważ są naprawdę oddani szatanowi. On, ze swoją zwodniczą taktyką, prowadzi Moje biedne dzieci drogę na zatracenie. Proszę was, drogie dzieci Mojego Niepokalanego Serca, abyście nigdy nie brali udziału w profanacyjnych spektaklach. Zamknijcie oczy na łatwe uwodzenia świata. Uciekajcie od wszystkich miejsc, w których sprofanowana jest święta godność Chrystusa. Wcielajcie w życie to, o co was proszę i bądźcie prawdziwymi naśladowcami mojego Syna Jezusa. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie się modlić. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za siebie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatanowi nie udało się zniszczyć Moich planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

162 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 18.04.1989

Drogie dzieci, nie dziwcie się, jeśli tak dużo do was przemawiam. Mówię do was, ponieważ mam zgodę Mojego Syna Jezusa. Chcę, abyście wszyscy byli posłuszni Przykazaniom Bożym i czynili wszystko, czego nauczył was Mój Syn, abyście byli Jego prawdziwymi naśladowcami. Dziś wielka część ludzkości nie przestrzega już dziesięciu przykazań. Ludzkość coraz bardziej oddala się od Boga i zbliża ku wielkiej przepaści. Groźba nowej wojny staje się realna. Pod pozorem kruchych obietnic porozumienia przygotowuje się najbardziej wyrafinowane środki śmierci, a ludzkość prowadzona jest drogą nienawiści i samozniszczenia. Pragnę stworzyć Moją Niezwyciężoną Armię. Zapraszam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca Świętego, aby pokój zapanował na świecie. Ja, Matka Boża z Aparecidy, mam szczególne upodobanie w waszym kraju. Nie chcę, aby szatan ustanowił swoje królestwo tutaj w Brazylii, więc proszę was o modlitwę i pokutę. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nadal. Módlcie się za siebie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

163 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 22.04.1989

Drogie dzieci, podążajcie drogą, którą wam wskazałam. Jeśli to zrobicie, będziecie czynić dobro dla siebie i wzrastać w życiu duchowym. Jeszcze raz proszę was o trzymanie się z dala od telewizji, abyście mogli wytrwać w świetle czystości i łaski. Nie karmcie się zatrutym pokarmem nieczystości, narkotyków, niemoralności i niewierności. Raczej karmcie się Słowem Bożym, które odżywia was duchowo i wzmacnia wasze życie w łasce. Uciekajcie od wszelkiego grzechu, choćby najdrobniejszego. Dawajcie wszystkim dobry przykład czystości, trzeźwości i skromności. Dajwajcie dobry przykład, zwłaszcza poprzez surowy sposób życia, odrzucając coraz bardziej prowokacyjne i obsceniczne mody. Nie obrażajcie więcej mojego Syna Jezusa, jest już wystarczająco obrażony. Powtarzam, karmcie się drogocennym pokarmem Boskiej Eucharystii, a przede wszystkim Ewangelią Jezusa. Przyjmujcie, medytujcie, a także żyjcie przesłaniami, które Matka Niebieska daje wam dzisiaj na tak wiele sposobów. Pozwólcie się poprowadzić jak dzieci, a ja was zaprowadzę do Jezusa. Wróćcie do natężonej modlitwy, do większego poświęcenia się Bogu, do większego adorowania Go w Jego Tajemnicy Eucharystycznej, aby stał się Słońcem, które oświetla całe wasze życie. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

164 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 25.04.1989

Drogie dzieci, proszę was o wzmożoną modlitwę. Bóg chce ofiarować wam szczególne łaski przez modlitwę, więc módlcie się więcej. Musicie wiedzieć, że bez modlitwy nie jesteście w stanie pojąć tego, co Bóg dla was zaplanował. Módlcie się więc bez ustanku. Pragnę, aby we wszystkim spełniły się plany Boże; Niech w waszych sercach wzrasta to wszystko, co On zaplanował, a wasze serca niech się otworzą, abyście mogli przyjąć od Boga Cuda, którymi On chce was obdarzyć. Módlcie się, aby błogosławieństwo Boże chroniło was przed złem, które wam zagraża. Nie traćcie odwagi. Wręcz przeciwnie, zawsze bądźcie radośni. Jestem po waszej stronie, więc radujcie się zawsze. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nadal. Módlcie się za siebie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

165 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.04.1989

Drogie dzieci, nie grzeszcie więcej. Jezus smuci się z powodu waszych grzechów. Nie obrażajcie już więcej Jezusa swoimi grzechami, drogie dzieci. Módlcie się i czyńcie pokutę. Wiedzcie, drogie dzieci, że zawsze jesteście w moim Niepokalanym Sercu. Proszę was o gorliwe i radosne odmawianie Różańca Świętego. Każdy, kto odmawia Różaniec, sprawia mi wielką radość, więc módlcie się. Zawsze bądźcie czujni. Módlcie się i pozostańcie wierni moim słowom. Posłuchajcie teraz, co mówi do was Niebiańska Matka, która słodko ostrzega was, abyście mogli przygotować się na wielkie wydarzenia, które zstępują na świat. Pozwólcie mi się poprowadzić. Wśród was Jest wielu, którzy nadal są ofiarami pokus, wątpliwości i krytyki w odniesieniu do moich objawień. Nie rozgoryczajcie Mojego Serca swoją krytyką i brakiem wiary. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

166 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 02.05.1989

Drogie dzieci, w tym miesiącu maju, starajcie się żyć głębiej zanurzeni w Sprawach Bożych. Starajcie się żyć intensywnie poświęceniem, które złożyliście mojemu Niepokalanemu Sercu, bo tylko w ten sposób mogę być czczona przez każdego z was, drogie dzieci. Proszę was abyście w każdym dniu tego miesiąca Maja, szczególnie mi poświęconego, z miłością i oddaniem odmawiali różaniec święty, aby coraz intymniej przebywać w głębi mojego Niepokalanego Serca. Ten miesiąc Majowy, szczególnie mi poświęcony, dedykuję również Wam. Nawróćcie się i zwróćcie się do Boga, który was zbawia i ofiarowuje wam pokój. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za siebie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

167 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.05.1989

Drogie dzieci, Pan ześle na was próby, ale możecie je pokonać poprzez modlitwę. Bóg testuje was poprzez wydarzenia każdego dnia. Módlcie się, abyście mogli spokojnie pokonać każdą z tych prób. Poprzez trudności, które Pan na was zsyła, dzień po dniu, będziecie coraz bardziej otwierać się na Boga. Starajcie się iść na spotkanie z Nim z miłością. Będę u waszego boku w każdej z tych prób, aby pomóc wam je pokonać. Nie lękajcie się, bądźcie pewny siebie. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za siebie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie moje plany się spełniły. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

168 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 09.05.1989

Drogie dzieci, film, o którego wyświetlenie w Feira de Santana wielu walczy, (Ostatnie kuszenie Chrystusa) jest dziełem szatana. Dlatego nie powinno się go pokazywać ani w Feirze, ani w żadnej innej części świata. Jezus jest naprawdę zasmucony z powodu bluźnierstw, których jest ofiarą. Wiele osób, choć nazywa siebie chrześcijanami i katolikami, udziela poparcia dla pokazania tego filmu. To właśnie takie czyny ściągają na was gniew Boga, a potem Jego opuszczenie. Słowo biskupa i jego kapłanów jest rzeczywiście zgodne z pragnieniem Jezusa i moim. W Feira de Santana jest wielka rzesza tych, którzy chodzą w ciemnościach zapierając się Boga, w braku wiary, w niemoralności i bezbożności. Proszę, abyście trzymali się z dala od telewizji i filmów. Szatan krąży po świecie, usiłując doprowadzić wiele dusz do duchowej śmierci. Bądźcie ostrożni. Zawsze bądźcie czujni, módlcie się i czyńcie pokutę. Odmawiajcie święty różaniec. Różaniec jest Moją ulubioną modlitwą, więc odmawiajcie go zawsze. Jeśli nie nastąpi powszechny powrót do Boga przez nawrócenie i pokutę, wkrótce wasz naród może dosięgnąć wielka kara. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za siebie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

169 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.05.1989

Drogie dzieci, jestem waszym Niebiańskim Wodzem. Jestem Królową Pokoju. Podczas gdy dziś wspominacie moje pierwsze objawienie w ubogiej Cova da Iria, w roku 1917, żyjecie wydarzeniami, które wam wtedy przepowiedziałam. Wszystko, co przepowiedziałem w Fatimie mojej córce, siostrze Łucji, staje się dziś rzeczywistością. Walka pomiędzy Mną, Niewiastą obleczoną w słońce, a Moim przeciwnikiem, czerwonym smokiem, osiąga już swoją decydującą fazę. Dlatego także dzisiaj ukazuję się w sposób bardziej niezwykły, aby zapewnić was, że jestem zawsze obecna wśród was. Przeżywacie teraz chwile, w których czerwony smok, czyli marksistowski ateizm, rozprzestrzenił się po całym świecie, czyniąc coraz większe spustoszenie w biednych duszach. Naprawdę udało się mu uwieść i wytrącić z równowagi jedną trzecią gwiazd Nieba. Te gwiazdy na firmamencie Kościoła to pasterze. To wy, Moje biedne ukochane dzieci. Nadeszła chwila, w której przez was pragnę objawić się całemu Kościołowi, ponieważ nadeszły czasy triumfu mojego Niepokalanego Serca. Poświęcenie się mojemu Sercu jest szczepionką, którą jako kochająca Matka daję wam, aby zachować was od epidemii ateizmu, który zanieczyszcza tak wiele moich dzieci, prowadząc je do prawdziwej śmierci duchowej. Proszę was również o odmawianie Różańca Świętego. Różaniec jest Moją ulubioną modlitwą, dlatego w Moich licznych Objawieniach zawsze zachęcam was do jego odmawiania. Zawsze jestem u boku wszystkich modlących się i proszę o to z matczynym niepokojem i troską. Z tego skromnego miejsca zachęcam i błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

170 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 16.05.1989

Drogie dzieci, jak wielu na tym świecie cierpi głód, a wielu, mając obfity stół, nic dla nich nie robi. Nadejdzie dzień, kiedy wielu materialnie bogatych będzie płakać i błagać biednych, albowiem ich dusza jest martwa jak noc w ciemności. Jestem Matką, która powtarza tę samą piosenkę: Wracaj, wracaj, bo Mój Pan wciąż czeka na twoje nawrócenie. Wracajcie. Jeszcze jest czas. Nie czekajcie do jutra, bo może być późno. Wróćcie dzisiaj, teraz, jeśli pragniecie zbawienia. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

171 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.05.1989

Drogie dzieci, jestem tu z wami, bo was kocham i pragnę wam pomóc. Wiedzcie, drogie dzieci, że dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe, a dla tych, którzy ufają Panu, nic nie jest trudne. Chcę wam wszystkim powiedzieć, że Niebo jest zatroskane o zbawienie waszych dusz i z tego powodu jestem tutaj, aby pomóc wam nasilić waszą wiarę. Nie zniechęcajcie się. Miejcie ufność. Podążajcie do przodu. Zbroją, którą Pan daje każdemu z was, jest Biblia Święta. Czytajcie i żyjcie nią. W ten oto sposób będziecie mogli pić ze źródeł wody żywej. Moje drogie dzieci, czyńcie wszystkim dobro. Nie bójcie się głosić prawd moich orędzi. Nie lękajcie się, nawet jeśli nazwą was szaleńcami. Jestem waszą Matką. Zawsze jestem przy was, aby uwolnić was z niewoli grzechu. Ci z was, którzy są w grzechu, zmieńcie swoje życie, bo jeśli w tym stanie dojdziecie do końca życia, zbawienie stanie się dla was trudniejsze. Nie pragnijcie być kimś więcej niż inni. Bądźcie pokorni. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

172 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 23.05.1989

Drogie dzieci, Bóg pragnie waszego powrotu do Ojca, ponieważ pragnie, aby każdy z was został zbawiony. Jakże niespokojnie Ojciec puka do drzwi waszych serc! Jednak wy ich nie otwieracie, by go powitać! Ile razy ojciec wzywa swoje dzieci i upominaj je, zanim je ukarze. W ten sposób Bóg wzywa ludzi od wielu lat. Tylko matka wie, jak bardzo ojciec jest zirytowany. Pomyślcie teraz, drogie dzieci, bo ta Matka cierpi za tych, którzy wciąż nie chcą jej słuchać. Wszystko, o co was proszę, jest dla waszego dobra i jest pragnieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca Przenajświętsza jest z wami. Nie zniechęcajcie się. Jestem z wami, aby wam pomóc. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby wszystkie Moje plany mogły się spełnić. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

173 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.05.1989

Drogie dzieci, dziś ukazuję się w wielu częściach świata, ponieważ walka między Mną a Moim przeciwnikiem osiąga już decydującą fazę. Przychodzę na świat z Wielką Mocą i Chwałą, ponieważ Mój Syn ma wkrótce przybyć. Przygotujcie się! Proszę was wszystkich o pomoc. Potrzebuję was. Bez Was nie mogę zrealizować wszystkiego, co nakazał mi Mój Pan. Pomóżcie mi. Wszystkim, którzy pracowali w tym schronieniu, które jest schronieniem nawrócenia, udzielam Mojego Błogosławieństwa i Mojego Serca. Bądźcie uważni. Przygotujcie się szybko. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

174 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.05.1989

Drogie dzieci, oto czas na nawrócenie. Nadeszła godzina, kiedy każdy z was musi odstąpić od niegodziwości. Błogosławieni, którzy przyjmują wezwanie Pana. Błogosławieni ci, którzy pracują i modlą się o nawrócenie ludzkości, albowiem Mój Pan da im sprawiedliwą zapłatę. Błogosławieni są wszyscy, którzy znoszą obelgi i pomówienia ślepców, którzy prowadzą innych ślepców, nie wiedząc, gdzie upadną. Błogosławieni kapłani i zakonnicy, którzy powracają do wiary. Pochwalone i błogosławione są wszystkie te dusze, które przychodzą pić wodę ze źródła Mojego Jezusa Zbawiciela; Woda, która gasi pragnienie tych prześladowanych za wiarę i pocieszanych przez tę Matkę, która z miłością ociera łzy każdego z nich, jak to matka tylko potrafi. Błogosławieni, którzy przychodzą szukać pokoju, albowiem Ja daję im mój pokój; Pokój mojego Syna Jezusa Chrystusa, Syna Boga Zbawiciela. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

175 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 30.05.1989

Drogie dzieci, w tym miesiącu majowym czuję się bardzo szczęśliwa, ponieważ zostałam zaszczycona przez wiele Moich dzieci, które szły z moimi obrazami w procesji od domu do domu. Jest to dla Mnie powód ku wielkiej radości. Chciałabym, aby odbywało się to nie tylko w maju, ale każdego miesiąca w roku. Gdzie z miłością jedna z Moich figur jest niesiona, tam jestem obecna, modląc się z wami o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. Dziękuję, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

176 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 03.06.1989

Drogie dzieci, Ludzkość musi przyjąć i żyć moimi orędziami, które skierowałam do świata poprzez Moich wybrańców, rozsianych po wielu regionach świata. O dzieci, pokutujcie, poproście o przebaczenie, kochajcie bliźniego, zadośćuczyńcie, a przede wszystkim wróćcie do Boga, który czeka na was z otwartymi ramionami. Moje Serce jest bardzo urażone, ponieważ wiele Moich dzieci nie przyjmuje Mojego Orędzia Miłości. Przede wszystkim to Moje ukochane dzieci zamykają przede Mną drzwi Kościoła. Wielu moich synów kapłanów zaprzecza autentyczności moich manifestacji w wielu miejscach na ziemi. Nikt nie powinien pochopnie osadzać prawdziwości Moich objawień. Jak powiedziałam, musicie być ostrożni, ale sposób w który wielu to robi, nie jest to już ostrożność, ale raczej ingerencja mojego przeciwnika. Przychodzę na ten świat nie po to, by mnie przesłuchiwać, ale by mnie wysłuchano. Przychodzę w to miejsce, aby prosić was o zwrócenie się do Boga, bo tylko wtedy możecie być zbawieni. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

177 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 06.06.1989

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Jestem Matką Boga Syna. Chcę was dziś ostrzec przed zasadzkami, które szatan pragnie zastawić na każdego z was. Musicie być bardzo ostrożni, ponieważ on jest sprytny i przebiegły. On doskonale zna wszystkie sposoby, aby was zwieść. On również zna wszystkie wasze słabości, a przede wszystkim, wie jak was obalić, prowadząc was do swojego królestwa ciemności. Przez cały czas, kiedy byłam z wami, ostrzegałam was i ponownie ostrzegam. Bądźcie ostrożni. Aby z nim walczyć, użyjcie Modlitwy, Różańca, Pisma Świętego i Eucharystii. Za każdym razem, gdy nie czujecie ochoty do modlitwy, wiedzcie, że istnieje Mój potężny przeciwnik. On jest sprytny. Bądźcie ostrożni. Bądźcie czujni. Czuwajcie dzień i noc, aby nie wpaść w jego sidła. Kiedy poczujecie się przez niego zaniepokojeni, zawołajcie moje imię Maryja. Zawołajcie, a Mój Syn i Ja będziemy u waszego boku, aby was bronić. Dziękuję za umożliwienie mi ponownego połączenia się tutaj. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

178 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 10.06.1989

Drogie dzieci, miejcie się na baczności. Szatan będzie działał w taki sposób, że wielu z was wpadnie w jego sidła. Oświadczam wam, że wielu z tych, którzy są gorliwi w wierze, staną się obojętni. Pan wysłał mnie w wielu regionów Ziemi i z miłością i wiernością przekazywałam wam Boskie Przesłania. Proszę każdego z was, abyście otworzyli swoje serce i słuchali Moich Orędzi, gdyż tylko w ten sposób będę mogła dokonać tego, co nakazał mi Mój Pan. Kiedy wpadniecie w jedną z pułapek mojego przeciwnika, nie narzekajcie, albowiem nie brakowało wam ostrzeżeń. Chcę wam pomóc. Posłuchajcie mnie. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

179 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 13.06.1989

Drogie dzieci, Moje Niepokalane Serce płonie miłością do was wszystkich. Boski płomień Mojego Niepokalanego Serca pragnie poprzez was rozpalić cały świat, moje ukochane dzieci. To przez was nastąpi Wielki Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Tak, musicie być znakiem światła, aby rozświetlić całą ziemię. Potrzebuję waszej pomocy. Bez was nie mogę nic osiągnąć. Ale jak to zrobić? Poprzez nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca i Różańca Świętego. Przychodzę do tego skromnego miejsca, aby prosić was o codzienną modlitwę różańcową w intencji nawrócenia grzeszników, zbawienia świata i zadośćuczynienia Trójcy Przenajświętszej za wszystkie popełnione przeciwko Niej bluźnierstwa. Płomień Mojego Serca płonie już w tych miejscach, gdzie objawiam się w sposób widoczny i jestem słyszana. Tutaj również w Anguera, już niedługo zapłonie płomień miłości Mojego Niepokalanego Serca, który płonie miłością do was wszystkich. To ogień Bożego Miłosierdzia, który Mój Syn przynosi wam przez Moje Serce, które cierpi za każdego z was. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

180 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 17.06.1989

Drogie dzieci, obecność każdego z was tutaj bardzo mnie cieszy. Zawsze chcę mieć was blisko siebie. Jestem zawsze u boku każdego z was, aby wspomóc was w codziennych trudnościach. Proszę każdego z was, abyście się modlili, naprawdę się modlili. Nie przestawajcie się modlić, bo Ja nie przestanę wstawiać się u Mojego Syna za każdym z was. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

181 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 20.06.1989

Drogie dzieci, z każdym dniem Moje Serce wypełnia się coraz większą ilością cierni. To bluźnierstwa i niewdzięczność, które ludzie bez ustanku rzucają na Moje Bolesne Serce. Proszę was, abyście zmienili swoje życie, to znaczy porzucili grzech i nawrócili się. Jestem waszą Matką i doradzam wam, bo wiem, że tego potrzebujecie. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

182 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 24.06.1989

Drogie dzieci, przychodzę z nieba z głęboką radością, aby uczyć was drogi, która prowadzi do Ojca. Przez cały ten czas z miłością kierowałam do was boskie orędzia, ale wy nie chcecie ich słuchać. Dlaczego tak jest? Wiem, że trudno jest wam przestać robić coś, co robiliście tak długo, ale z miłości do Tego, który za was oddal życie, możecie przestać to robić. Chcę wam pomóc. Bądźcie uważni. Posłuchajcie mnie! Niech Pan sprawi, abyście w każdej chwili swojego życia odczuwali moje Zwycięstwo. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

183 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 27.06.1989

Drogie dzieci, jestem Niepokalane Poczęcie. Jestem Królową Pokoju. Ja jestem Matką Boga Syna. Po raz kolejny przychodzę do Was, aby prosić Was o coś bardzo ważnego: Wasze życie. Nadeszły czasy, kiedy każdy z was, drogie dzieci, musi prosić o swoje istnienie. Mając was w Moich rękach będę mogla prowadzić was drogą, która prowadzi do prawdziwego szczęścia. Pozwólcie Mi się poprowadzić. Zobaczcie, jak was kocham, drogie dzieci! Pragnę, aby każdy z was był zawsze w Moim Niepokalanym Sercu. Oddajcie się Mi, a zaprowadzę was do Mojego Syna. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Nie przestawajcie, nie przestawajcie, módlcie się nieustannie. Módlcie się za siebie. Módlcie się za księży. Módlcie się o powołania do kapłaństwa. Módlcie się za dusze w czyśćcu. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

184 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 29.06.1989

Drogie dzieci, dziś przychodzę prosić was o modlitwę za wszystkich kapłanów na całym świecie, a szczególnie za Ojca Świętego Jana Pawła II. Módlcie się za niego. Słuchajcie go i bądźcie mu posłuszni we wszystkim. Wszystkie jego nauki są prawdziwe. Wszystko, co mówi, jest zgodne z moim pragnieniem i pragnieniem Mojego Syna Jezusa. To jest mój papież. To jest papież którego sobie upodobałam. To dzięki jego naukom nastąpi Wielki Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Nie bądźcie zaskoczeni. Po prostu módlcie się. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Z tego skromnego miejsca zachęcam was i błogosławię was wszystkich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

185 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 01.07.1989

Drogie dzieci, jestem bardzo szczęśliwa, albowiem Pan pozwolił mi zgromadzić was tutaj, aby pomóc wam na tej żmudnej drodze nawrócenia. Dziś zapraszam was do adoracji Najświętszego Sakramentu. Ostatnio Jezus czuje się bardzo samotny, ponieważ jest opuszczony przez wielu. Proszę każdego z was, abyście zawsze dotrzymywali Mu (Jezusowi) towarzystwa. Idźcie. On czeka na was z otwartymi ramionami. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

186 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 04.07.1989

Drogie dzieci, to jest moje orędzie na dziś; czas wątpliwości i niepewności minął. Teraz jest czas na nawrócenie. Czas na wasze nawrócenie już prawie minął. Chcę was pouczać na drodze zaufania i oddania się w ręce Pana. Oddajcie się Mu, bo tylko w ten sposób znajdziecie pokój. Dziękuję, że pozwoliliście Mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

187 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane 08.07.1989

Drogie dzieci, przychodzę raz jeszcze, aby was wezwać do nawrócenia. Proszę was, abyście serdecznie przyjęli orędzia, które Mój Pan wysyła wam przeze Mnie. Wiedzcie, drogie dzieci, że Moje przybycie tutaj nie jest przypadkowe. Nie traktujcie poważnej rzeczy jako żartu. Wasze wątpliwości i obawy są spowodowane ingerencją mojego przeciwnika. Bądźcie ostrożni. Proszę każdego z was, abyście uwierzyli w Moją obecność tutaj, i abyście się modlili się za tych, którzy nie wierzą. Bardzo potrzebują modlitwy. Módlcie się za nich. Chrześcijanie muszą zaakceptować miłość Boga. Ludzie muszą coraz więcej się modlić. Powinniście spędzać większą część dnia w atmosferze modlitwy. Nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, ile dusz rzeczywiście ratujecie swoimi modlitwami. Powtarzam wam; módlcie się. Módlcie się coraz więcej. Nie mówcie, że już dużo się modlicie. Jako Matka mówię wam: Wciąż modlicie się niewystarczająco. Chcę was ostrzec przed sakramentem spowiedzi. Często chodźcie do spowiedzi i módlcie się więcej. Bardzo niewielu słucha mojego wezwania do spowiedzi. Powtarzam wam, nie spowiadajcie się nie tylko raz w tygodniu, ale raczej wtedy, gdy czujecie potrzebę oczyszczenia swojej duszy. Musicie wiedzieć, że sakrament spowiedzi jest bardzo ważny. Ale bądźcie ostrożni! Nie ukrywajcie żadnego ze swoich grzechów ani nie patrzcie na kapłana jak na każdego innego człowieka. W chwili spowiedzi reprezentuje on Jezusa Chrystusa, waszego Miłosiernego Zbawiciela. Chrystus działa przez kapłanów. To cudowna, zaskakująca i pocieszająca rzeczywistość. To nie jest konieczne, aby kapłani mówili wam o wielkiej miłości, jaką darzę każdego z was. W tych ostatnich czasach codziennie prowadziłam was ku drodze prawdziwego naśladowania Mojego Syna Jezusa. Tylko w ten sposób możecie stać się znakiem radości i pociechy dla wszystkich Moich dzieci, które żyją w ciemności grzech. Oto nadszedł najbardziej bolesny czas dla was. To nadeszły czasy, kiedy będziecie lamentować i wszędzie będziecie widzieć okropności. To są czasy, które przepowiadałam na różne sposoby i za pomocą wielu znaków. Konieczne jest, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, przyjęli i podążali za Ewangelią Jezusa. To jest wasze zadanie jako sług Bożych. Wasze kapłańskie serce powinno być łagodne i pokorne, miłosierne i wrażliwe, czyste i współczujące i powinno zawsze służyć wszystkim braciom w potrzebie. Nikt nie jest zwolniony od współpracy w tym planie zbawienia, nawet dzieci, nawet cierpiący chorzy. Wszyscy chrześcijanie mogą i muszą zrobić coś w sobie samych i wokół siebie. Każdy potrzebuje Boga, Chrystusa. Ktokolwiek mówi, że nie potrzebuje Boga, jest jak ten głupiec ktory buduje na piasku. Chrześcijanie muszą wrócić do Boga. Muszą się modlić. Bez modlitwy życie traci sens i nigdy nie osiągniecie swoich celów. Wreszcie, trzeba zawsze modlić się o ożywienie daru Bożego. Ten sam Bóg, który stał się człowiekiem i żył na tej ziemi, chodząc od wsi do wsi, czyniąc dobro wszystkim, także dzisiaj szuka serc otwartych na Jego zaproszenie: PRZYJDŹCIE I CHODŹCIE ZA MNĄ! Ale ludzie nie chcą Go naśladować. Interesują się tylko rzeczami tego świata, próżnościami i pieniędzmi. Oto nadszedł czas, kiedy zapraszam wszystkich chrześcijan do wspólnej modlitwy o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. Odwagi, drogie dzieci. Odwagi! Nie zniechęcajcie się. Pamiętajcie, że Miłosierdzie Boże nigdy nie zawodzi. A jeśli jesteście w pokoju z Bogiem, możecie przezwyciężyć wszystkie swoje trudności. Nie macie teraz na sumieniu wielkich grzechów, ponieważ uważacie, aby ich nie popełniać. Ale musicie nieustannie być czujni. Pozostańcie zawsze w modlitwie. W swoich problemach, takich jak choroba, nie rozpaczajcie. Wiedzcie, drogie dzieci, że wasze cierpienia pomagają wam i służą na chwałę królestwa Bożego. Zawsze pamiętajcie, że ból nigdy nie idzie na marne. Nigdy nie jest bezużyteczny. Bądźcie cierpliwi. Módlcie się zawsze. Zawsze starajcie się być w pokoju z Bogiem i braćmi swoimi. Zawsze powinniście być budowniczymi pokoju. Ale miejcie świadomość, że pokoju nie buduje się nienawiścią ani niszczeniem innych. POKÓJ BUDUJE Się POKOJEM. Jestem Królową Pokoju. Przychodzę na świat, aby pomóc wam budować pokój, pokój Mojego Pana i waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kapłani, Moje ukochane dzieci, chcę was doprowadzić na wysoki szczyt świętości. Dlatego proszę każdego z was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Ześlijcie na siebie moje upodobanie. Zachęcam was, abyście zawsze byli uważni na słowa Papieża. Bądźcie posłuszny wikariuszowi Chrystusa. Bądźcie mu posłuszni we wszystkim. Jego słowa są słowami pocieszenia, nadziei i ufności. Wszystko, co mówi, jest prawdą. Papież Jan Paweł II jest największym darem, jaki moje Niepokalane Serce otrzymało od Jezusa na te czasy oczyszczenia, czasy, które nie są dobre. Kapłaństwo jest powołaniem Bożym. To już wiecie, albowiem odnosi się ono do najważniejszej służby pokornemu ludowi Bożemu. To przez wasze słowa Chrystus przychodzi na ziemię i uobecnia się wśród ludzi. Jakie to cudowne! Szkoda, że wielu z was nie rozpoznaje wielkiej mocy, którą posiada. Wasza rola jako kapłanów jest niezastąpiona. W Kościele każdy może współpracować, ale tego, co robicie jako księża, nikt inny nie może robić. To prawda, że Łaska Boża może działać wszędzie w ten sam sposób, zwłaszcza tam, gdzie nie ma ministra Bożego. Nie należy jednak zapominać, że normalna i pewna droga odkupienia prowadzi przez środki ustanowione przez Chrystusa i w formach przez Niego ustalonych. Nie bądźcie przygnębieni brakiem młodych w służbie Panu. Bądźcie pewni siebie, módlcie się, bądźcie odważni. Głoście zawsze prawdę, tylko prawdę. Prawda, którą Mój Pan wam powierzył, nie miała być ukryta ani pogrzebana. Ale ma być głoszona z pokorą i odwagą w chwili, gdy jest zagrożona. Kiedy mnie potrzebujesz, wzywaj mnie po imieniu. Jestem tu, by wam pomóc. O moją potężną pomoc usilnie prosi Mój pierwszy ukochany syn, papież Jan Paweł II, który nieustannie wyprasza dla Was Boże miłosierdzie. Baszcie pewni, że dla waszych pasterzy, czyli biskupów, nic nie jest ważniejsze, pilniejsze i cenniejsze niż wasza świętość. A do was, wszystkich biskupów Brazylii, zwracam się z prośbą: bądźcie odważni. Nie bójcie się mówić prawdy. Bądźcie stałymi zwiastunami Jezusa Chrystusa i Jego boskiego przesłania. Pan powierzył wam losy swojego Kościoła. Wy, moi umiłowani synowie, jesteście głównymi narzędziami zwycięstwa Chrystusa. Tak więc, w imię Chrystusa i Jego Ewangelii, bądźcie ojcami i braćmi waszych kapłanów. Do was, ministrowie Kościoła, zwracam się z prośbą: Głoście Ewangelię Jezusa wszystkim ludziom. Bądźcie nauczycielami prawdy, tej prawdy, którą powierzył wam sam Chrystus. Jako Matka Kościoła widzę potrzebę prawdziwego zjednoczenia między wami, biskupami i kapłanami. Kolejna rzecz, o którą was proszę; Utwórzcie wokół siebie barierę jedności a nigdy nie będziecie rozdzieleni. To jest moje pragnienie i pragnienie Mojego Pana. Na koniec mam apel do wszystkich biskupów tego wielkiego narodu, których bardzo cenię i kocham: Dajcie z siebie wszystko, aby być zawsze blisko swoich kapłanów. Niech Duch Święty oświeca Was teraz i zawsze. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi zgromadzić was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.


Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)