അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020
4,966 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ഫാത്തിമായിലെ ജപമാല രാജ്ഞിയുടെ ദിവസത്തിൽ, ലഭിച്ചത് 13/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവ ഭവനത്തിൽ ശത്രുക്കൾ വലിയ ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വിശ്വാസത്തെ തകർത്തുന്നവർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും, കുറച്ചു പേർ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. ദൈവ ഭവനത്തിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുടെ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പരസ്യമായതും, ഭയരഹിതവുമായ സാക്ഷ്യത്തിനായി എന്റെ ഈശോ കാത്തിരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലും മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,965 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 12/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പാത തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാലും (മാതൃകയാലും), വാക്കുകളാലും, നിങ്ങൾ കർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. സ്വർഗ്ഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്തിരിയരുത്. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എന്തെന്നാൽ, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ക്രമക്കേട് ഉണ്ടാകും, നീതിമാൻ പീഡനത്തിന്റെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും കുടിക്കും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തോടും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോടും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ പ്രതിബദ്ധത കർത്താവിനോടാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,964 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും എൻ്റെ മകൻ ഈശോയുടേതാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും, അവനാകുന്നു. വേദനയുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, മോക്ഷത്തിൻ്റെയും, സമാധാനത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരവിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടു പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രയാസകരമായ നിമിഷങ്ങളിലാണ് എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടേറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. നിങ്ങളുടെ കുരിശ് ഇനിയും വലുതായിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. നിങ്ങൾ കുരിശിനു മുമ്പാകെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരാകുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റു വരികയും, ദൈവ ഭവനത്തിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ, അതുമൂലം വ്യാജ തത്വങ്ങളുടെ ചെളിയിൽ പുരണ്ട് നിങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയില്ല. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,963 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പദ്ധതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. വിശുദ്ധമായവയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. വലിയ ആത്മീയ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,962 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 5/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. വേദനയുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ, എങ്കിൽ മാത്രമെ ലോകത്തിൻ്റെ കൗതുകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്. ഭയാനകമായ (മനസ്സിനെ വേട്ടയാടുന്ന) ഒരു സംഭവം ദൈവ ഭവനത്തിൽ നടക്കുകയും, അനേകരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഇളക്കം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,961 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/5/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ സർവ്വവും എൻ്റെ ഈശോയാകുന്നു. അവൻ പിതാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ സത്യമാകുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ അവനാണ്. ലോകം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കുറുക്കുവഴികൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈശോയെ തേടുക. നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും, അവനാകുന്നു. അവന്റെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളെ നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും. അവർക്ക് നന്മയുടെ രൂപമുണ്ട്, പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അവർ വിനാശകരമായ ചെന്നായ്ക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷങ്ങളിലായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,960 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ധാരാളം ആത്മാക്കൾ വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. വലിയൊരു വിശ്വാസത്തകർച്ച (കപ്പൽച്ചേതം) ഉണ്ടാകും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ അവന്റെ സുവിശേഷത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായി തുടരുകയും ചെയ്യുക. അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എല്ലാറ്റിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,959 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ആത്മാർത്ഥവും യഥാർത്ഥവുമായ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈശോയിലേയ്ക്കു തിരിയുവിൻ. നിങ്ങൾ ലോകത്താണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റേതല്ല. എൻ്റെ മകൻ ഈശോയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുന്നവയിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു കൊൾക. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭാവം മൂലം ധാരാളം ശുദ്ധീകരാത്മാക്കൾ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ശത്രുക്കൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ചെവി കൊള്ളുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിന്റെ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, മഹത്തായ വിജയം നിങ്ങളിലേക്കു കടന്നു വരും. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങൾക്കായി കരുതി വെച്ചവ, മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സന്തോഷിക്കുകയും, കർത്താവിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,958 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 25/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു (ലക്ഷ്യമാക്കി) ജീവിക്കുക, അതിനു മാത്രമായാണ് (സ്വർഗ്ഗത്തിനു) നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയ കഷ്ടതകളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരികയും, വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈശോയിലേക്കു തിരിയുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ സകലവുമാകുന്നു, അവനിൽ മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ മോക്ഷം. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുക: എല്ലാറ്റിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേറുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,957 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എൻ്റെ മകൻ ഈശോയോടു നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മോചനവും മോക്ഷവും അവനിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെപ്രതി നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എന്റെ പാവപ്പെട്ട പല മക്കളെയും വേദനയുടെ കയ്പുള്ള പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും (ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും) കുടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈശോയിലേക്കു നയിക്കാം. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,956 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ നയിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുക. മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ എക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും, എൻ്റെ മകൻ ഈശോയാകുന്നു. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ പൂർണ്ണ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ശത്രുക്കൾ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവാകുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,955 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 18/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുക. വേദനയുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുക, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ കൃപ നൽകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ദേശം കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോടു പ്രാർത്ഥിക്കും. ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,954 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/4/2020

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനം പഠിപ്പിച്ച സത്യവുമായി നിങ്ങൾ കൈകോർത്തു നടക്കുക. ശത്രുക്കൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ സത്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളിൽ പലരും മലിനമാവുകയും ചെയ്യും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിക്കും. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,953 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. സത്യത്തിൽ നിന്നും, മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നും, നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകുക. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ ലോകത്തിലേക്കു വന്നത് നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കുന്നതിനും, സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ്. പിശാചിനാൽ അടിമയാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുക. സ്വർഗ്ഗമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയിൽ നിന്നും സത്യത്തിന്റെ തെളിച്ചം മാറ്റാൻ പിശാച് പ്രവർത്തിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ, എന്റെ പുത്രന്റെ ഏകവും യഥാർത്ഥവുമായ സഭയ്ക്കാകും വിജയം. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, കത്തോലിക്കാസഭയിൽ മാത്രമേ സത്യം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,952 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച, ലഭിച്ചത് 11/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവനിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചവും, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുന്നവനും അവനാകുന്നു. അവൻ്റെ സുവിശേഷത്തോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു തന്നത് അവനാകുന്നു. അവനോടൊപ്പം (അവൻ കൂടെയുള്ളതിനാൽ) നിങ്ങളും വിജയിക്കും. അവനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു പോകരുത്. വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ അവനോടാവശ്യപ്പെടുവിൻ. ചതിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകുവിൻ. എൻ്റെ ഈശോ സത്യമായും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ഈ വലിയ സത്യം നിങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തുകളയാൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ പിശാചിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തോടും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,951 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച, ലഭിച്ചത് 10/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എൻ്റെ ഈശോയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ. അവന് പുറത്ത് (അവനിലൂടെയല്ലാതെ), മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വിജയമാകാൻ അവൻ തന്നെത്തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി വിട്ടു നൽകി. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക. നിങ്ങൾ അവനെ പ്രതിരോധിക്കുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്തായ സത്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം നിഷേധിക്കപ്പെടും, കുറച്ചുപേർ മാത്രമെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി, സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,950 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വയം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എൻ്റെ ഈശോ തൻ്റെ സഭയെ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയത് (ഈശോ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചുപോയത്) നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കാനാണ്. രണ്ട് മഹത്തായ കൂദാശകൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകി (സ്ഥാപിച്ചു നൽകി), അവ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവുമാണ്. കൂദാശകളെന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള കൃപയുടെ മാർഗ്ഗമാകുന്നു. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്. ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവയിൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും സന്നിഹിതനാണ്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തമാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ പൗരോഹിത്യത്തിനും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനും എതിരായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളെ (പഠനങ്ങളെ) ആശ്ലേഷിക്കുക, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എന്നത് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത സത്യമാകുന്നു എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. വിശ്വസ്തരായ ശുശ്രൂഷകർ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും കുടിക്കും, എന്നാൽ എന്റെ പുത്രനായ ഈശോ തന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പുനസ്ഥാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് (തൽസ്ഥാനത്ത് വേറൊന്നിനെയും വേറാരെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാകില്ലെന്ന്) നിങ്ങൾ അറിയുക. പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വ്യക്തികളിലൂടെയോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,949 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക; അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഷ്ടതയുടെ സമയങ്ങളിൽ, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ വേദനയനുഭവിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. കർത്താവിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയം. തിന്മ വിതയ്ക്കുന്നവർ, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, നീതിമാനായ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പാകെ, മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലും മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,948 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരാകുവിൻ. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം അവനു നൽകുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങളുടെ മധ്യേയുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനു, നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന്, നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടരാകുവാൻ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയമിതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥവും ആധികാരികവുമായ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്കിൽ നിങ്ങൾ മലിനമാകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ മുന്നേറുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,947 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/4/2020

പ്രിയ മക്കളെ, മുകളിലുള്ളവയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ, സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നു. ലോകത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടാതിരിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ലോകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മനുഷ്യവർഗം പാപത്താൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരു വലിയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. മോക്ഷത്തിൻ്റെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവപുത്രന്മാർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയജീവിതത്തിൽ കരുതലുള്ളവരാകുക, അതു വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരിക്കുക. മഹായുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. സത്യത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,946 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 31/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നതിനും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുവിൻ. മനുഷ്യരാശിക്ക് സങ്കടങ്ങളുടെ സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പദ്ധതികൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള കുരിശിന്റെ സമയമാണ്, എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് കുരിശിന്റെ കനത്ത ഒരു സമയം വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക. കർത്താവിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയം. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, എല്ലാം നന്നായി അവസാനിക്കും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,945 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യർ എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയ്ക്കെതിരായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ എന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ എല്ലായിടത്തും സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിനും വിരുദ്ധമായ വഴികൾ, നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,944 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 26/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ സമയത്താണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഭൂമിയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. മാനസാന്തരത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും വളരെ അകന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കരുത്. ഇടതൂർന്ന അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മുഴുവൻ മൂടുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനദീപ്തരാകുവാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. ഈ ക്ലേശകരമായ സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുവിൻ. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരെ പിശാച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, അനേകർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. എൻ്റെ മകൻ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നിങ്ങൾ നൽകുക, അതിലൂടെ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ അന്തിമ വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,943 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 24/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ, അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക, വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയവരായിരിക്കും. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം അണഞ്ഞുപോകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ ഇനിയും കുടിക്കും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അപക്ഷകൾ ചെവിക്കൊള്ളുകയും, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. പവിത്രമായതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശത്രുക്കൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വലിയ വേദന ഇനിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കുരിശിനു മുമ്പാകെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,942 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്തു സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ നിശ്ചിതത്വം അവനിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുവിൻ. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നാളെയ്ക്കായി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ തനിച്ചാണെന്ന് കരുതരുത്. ഈ വേദനാജനകമായ നിമിഷങ്ങളിൽ, എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തീവ്രമാക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തോട് വിശ്വസ്തരായി തുടരുക. നിങ്ങൾ എന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുക. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും, എന്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ നിങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്യുവിൻ. ക്രൂശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ഒരു അമ്മ തന്റെ മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായി അവസാനിക്കും. കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിനിയുമുണ്ടാകും, എങ്കിലും, അവസാനം എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ അന്തിമമായ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.
ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,941 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിഞ്ഞു, അടികാണാത്ത ഗർത്തത്തിലേക്ക് അവർ നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. നിങ്ങളെ ചതിക്കുവാനോ, അടിമകളാക്കുവാനോ, പിശാചിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. ഈ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തീവ്രമാക്കുവിൻ. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിന്മയെ മറികടക്കാൻ കഴിയൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചുതന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങൾ അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ (ദൈവത്തിൽ നിന്നും), ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ മാറും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. എന്റെ അഭ്യർത്ഥനകളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഭീകരത കാണും. സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, കാരണം ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ പീഡനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ ഒളിച്ചിരിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. സത്യത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,940 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, എ എൽ ലെ, മാസീയോയായിൽ നിന്നും, ലഭിച്ചത് 15/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. വിജയികളാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഈശോയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക. പരിശുദ്ധമായതിനെ തകർക്കാനായി എൻ്റെ ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം, എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പോരാടുന്നതാണ്. കർത്താവിനോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് പരാജയത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക. നിങ്ങൾ ലോകത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റേതല്ല എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മാതൃകയാലും വാക്കുകളാലും, സാക്ഷികളാകുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരാകുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. എൻ്റെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരാകുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എങ്കിലും ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുകയെന്നതാണ്. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിനിയുമുണ്ടാകും. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം, എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ അവസാന വിജയം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,939 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനാണ്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വലിയൊരു ആത്മീയാന്ധതയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ വേദനയുടെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. എൻ്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ, അവൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്നകലുകയും, സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. സത്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകലരുത്. കർത്താവിനോടു കൂടെയായിരിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാം, എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ വിജയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,938 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 12/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായൊരു പാതയിലൂടെ നയിക്കണം. കുരിശിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈശോയെ വിളിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. നിങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങളിൽ ഞാൻ പീഡയനുഭവിക്കുകയാണ്. കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഭൂമിയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. വേദനയുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ക്ഷണത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തിൻ്റെ സമയം ഇതാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയരുത്. മനുഷ്യകുലം പാപം മൂലം തങ്ങളെ മലിനമായിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ സഹനത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനം എല്ലായിടത്തേക്കും പടരുന്നതാണ്, എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കതിനെ മറികടക്കാനാകും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. സുവിശേഷത്തിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ വരുന്നതാണ്, എങ്കിലും എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകുന്നതാണ്. മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,937 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 10/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനു എൻ്റെ ഈശോയുടെ കരുണ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യാചിക്കുവിൻ. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ, എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവിൻ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമർപ്പിതരായ ധാരാളം പേർ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിനു കടകവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കും, ധാരാളം പേരെ നഷ്ടമാകും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും, സത്യത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകുന്നതാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,936 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും, എൻ്റെ മകൻ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുക. ഈ വർഷങ്ങളിലൂടെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ അടിമകളാവരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ വലിയൊരാക്രമണത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്, എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ സത്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ സത്യമുണ്ട്, അത് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്രമാക്കുകയും, മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകുക. കർത്താവിലേക്കുള്ള മഹത്തായ തിരിച്ചു വരവിനുള്ള സമയമിതാണ്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും ശേഷം, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചു കളയുന്നതാണ്. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,935 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ തീവ്രമാക്കുവിൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുടെ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ഈശോയിൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ മോചനവും, മോക്ഷവും അവനിൽ മാത്രമാകുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹൃത്തായ അവനിലേക്കു നിങ്ങൾ തിരിയുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഈ കഷ്ടതയുടെ സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. ഭൂമിയിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഭീകരത കാണുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നവ അനുസരിക്കുക. സ്നേഹത്തിനായി നിങ്ങളെ ഒരുക്കുക, എന്നിരുന്നാലും വലിയ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മനുഷ്യകുലം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞു, തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആയുധങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ: വിശ്വസിക്കുക; നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുകയും, ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാവലാളൻമാരുമാകുവിൻ. പരിശുദ്ധമായതിനെ തകർക്കാനായി ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സത്യം മൂലം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,934 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/3/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ലോകത്താണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റേതല്ല. എന്റെ മകൻ ഈശോയോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നിങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യാജപഠനങ്ങളുടെ അന്ധകാരം നിങ്ങളിൽ ആത്മീയാന്ധത സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയോടും, അവൻ്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോടും കൂടെയായിരിക്കുവിൻ. ശത്രുക്കൾ പരിശുദ്ധമായതിനെ തകർക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ദൈവ ഭവനത്തിൽ ബാബേൽ പടരുന്നതാണ്, പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും ശക്തി തേടാത്തവർ വീണു പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)