Apelos Urgentes
Drogie dzieci, dzisiaj chcę wam wyjawić duchową tajemnicę. Jeśli chcecie być silni w próbach szatana i grzechu, wysłuchajcie mnie. Aby mieć aktywne sumienie, módlcie się dużo z rana, czytajcie tekst z Ewangelii i wprowadzajcie go w swoje życie. Wzywajcie Jezusa o różnych porach dnia, aby żył w was tym Słowem Ewangelii. W ten sposób Słowo wzrośnie w tobie i zniknie miejsce na grzech. Chcę, abyście nadal odmawiali różaniec. Poprzez modlitwę różańcową ludzkość odnajdzie pokój. Módlcie się dalej za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módlcie się, aby Moje plany zostały zrealizowane. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)