Apelos Urgentes
Drogie dzieci, umieszczajcie w swoich domach obrazy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Poświęcajcie się każdego dnia Najświętszym Sercom. Drogie dzieci odmawiajcie codziennie różaniec z tajemnicami radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi. Módlcie się nadal za kapłanów. Módlcie się, aby Moje Plany mogły się wypełnić. W rzeczywistości tutaj w Brazylii wielu księży nie głosi prawd nauczanych przez Jezusa, które znajdujemy w świętych Ewangeliach. Błąd rozprzestrzenia się wszędzie. Tylko wy, Moi umiłowani, swoimi modlitwami możecie mi pomóc. Szatan stara się w każdy możliwy sposób zniszczyć moje plany. Módlcie się, aby mu się nie udało. Drogie dzieci, moje zwycięstwo zależy również od was. Pomóżcie mi. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pozostańcie w pokoju.

Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)