അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്ക് വേദനയുടെ (പീഢനങ്ങളുടെ) കാലങ്ങൾ വന്നു ചേരും. പരിശുദ്ധമായവ അവജ്ഞാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കപ്പെടും, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ (സഭയിൽ) ഭയങ്കരമായ ദൈവനിന്ദ ഉണ്ടാവും. പിന്നോട്ടു വലിയരുത്. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. നിരാശരാവരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയും, ഈശോയുടെ (കത്തോലിക്കാ) സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളെ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ധൈര്യശാലികളായ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളുമാകുവിൻ. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വ്യാജ സഭയാൽ വേട്ടയാടപ്പെടും, നീതിമാൻമാരുടെ വേദന വലുതായിരിക്കും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പം നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും അവൻ മാത്രമാണ്. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയാൽ ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, അതുമൂലം ഒരുപാടു പേരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഉലച്ചിൽ സംഭവിക്കും. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചു കളയുകയും, നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)