അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മഹാ പീഡനങ്ങളിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐക്യമില്ലായ്മ എല്ലായിടത്തേയ്ക്കും പകരും, അന്ധരായ മനുഷ്യർ മറ്റ് അന്ധരായ മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നതുപോലെയാകും അനേകം സമർപ്പിതരായ മക്കളും ആവുക. നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ പീഡയനുഭവിക്കുകയാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങളെ ചതിയിൽ വീഴ്ത്താൻ സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെതാകുന്നു, ദൈവത്തെ മാത്രമെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേയും പേര് എനിക്കറിയാം, എന്റെ ഈശോയോട് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കും. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം; ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഈശോയുടെ (കത്തോലിക്കാ) സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുക. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഈശോയുടെ തിരുസഭ വിജയം വരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ടാകും. സൗമ്യതയും, എളിമയുമുള്ളവരായിരിക്കുക, ഇതുമൂലം ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും, വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവന്റെയടുത്തേയ്ക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)