ŽURNI APELI

Draga djeco, Ja sam vaša Majka i došla sam s Neba dovesti vas Mome Sinu Isusu. Samo On Jedini je vaš Put, Istina i Život. Okrenite se k Njemu koji vas ljubi i poznaje vas po imenu. Molim vas, nastavite moliti. Čovječanstvo je duhovno osiromašilo, jer su se ljudi odvratili od molitve. Budite pripravni. Vaš križ bit će težak. Tražite snagu u Gospodinu. Hranite se Riječju Božjom i Euharistijom. Zapanjujuće pojave privući će pažnju ljudi. Prasak u svemiru izazvat će zaprepaštenje učenih. Zemlja će patiti. Moja siromašna djeca će doživjeti težak križ. Sve to treba se dogoditi,, ali, na kraju, k vama će doći slavna Pobjefa Božja. Naprijed bez straha. Ovo je poruka koju vam danas prenosim u ime Presvetog Trojstva. Hvala vam što ste Mi dopustili da vas ponovno okupim ovdje. Blagoslivljam vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ostanite u miru.


Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


ŽURNI APELI - Facebook

ŽURNI APELI

Gospe Kraljice mira
Anguera, Bahia, Brasil
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)