NALÉHAVÉ VÝZVY

Drahé dĕti, buďte čestní ve vašich činech. Bůh je Spravedlivý Soudce a odmění každého podle jeho skutků. Nenechejte se otročit zlem. Pocházíte z Boha a vĕci svĕta nejsou pro vás. Prchejte před hříchem a služte Pánu v radosti. Pokud se vám přihodí pád, volejte Ježíše. On je váš Pán a přítel. Hledejte ho neustále a budete šťastní nyní zde na Zemi a pozdĕji se mnou v Nebi. Buďte naplnĕni nadĕjí. Můj Ježíš je po vašem boku. I když se zdá vše ztraceno, Vítĕzství Boha se realizuje. Odpoutejte se ode všeho co vás oddĕluje od Pána. Vaše vznešené poslání je následovat a sloužit Tomu Jedinému, který je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Klesněte na kolena v modlitbĕ. Blíží se k vám tĕžké dny, avšak neklesejte na duchu. Mnozí budou cítit pokušení odvrátit se nazpĕt, vy přimknĕte se však k Ježíšovi. Buďte silní. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtĕjší Trojice. Dĕkuji vám, že jste mnĕ opĕt dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


Kliknout a číst:

čeština (Česká republika)
1987 2015


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Online Store
Click to buy náboženské předměty.
Fazer download do Aplicativo Android


NALÉHAVÉ VÝZVY - Facebook

NALÉHAVÉ VÝZVY

Panna Maria Královna míru
Anguera, Bahia, Brazílie
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)